Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Buy Now $17.00
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

Wstęp
Uruchamianie programu Word
Tworzenie nowego dokumentu
Tworzenie nowego, pustego dokumentu
Tworzenie nowego dokumentu na bazie już istniejącego
Tworzenie nowego dokumentu z szablonu
Otwieranie istniejącego dokumentu
Otwieranie istniejącego dokumentu
Różne widoki dokumentu
Zaznaczanie tekstu
Zaznaczanie za pomocą myszy
Zaznaczanie za pomocą klawiatury
Rozszerzanie zaznaczenia
Zaznaczanie wielu fragmentów tekstu w różnych miejscach
Nawigowanie w dokumencie
Nawigowanie w dokumencie
Poruszanie się przy użyciu klawiatury
Poruszanie się za pomocą paska przewijania
Przeglądanie według nagłówków i innych obiektów
Przeglądanie według zakładek
Wycinanie, kopiowanie i wklejanie
Edytowanie za pomocą wstążki
Edytowanie za pomocą skrótów klawiaturowych
Edytowanie za pomocą myszy
Przenoszenie tekstu pomiędzy dwoma dokumentami
Przeglądanie i wklejanie zawartości Schowka
Znajdowanie i zamienianie tekstu
Oszczędzaj klawisze dzięki Szybkim częściom
Dobieranie rozmiaru papieru i układu strony
Zmiana rozmiaru papieru
Ustawianie orientacji papieru
Ustawianie marginesów dokumentu
Wybieranie marginesów predefiniowanych
Ustawianie marginesów niestandardowych
Ustawianie marginesów broszury
Dodawanie tła strony
Dodawanie znaku wodnego
Wybieranie koloru strony
Wstawianie obramowania strony
Dodawanie nagłówków i stopek
Narzędzia nagłówka i stopki
Wstawianie i zmienianie nagłówka
Wstawianie odpowiedniej stopki
Tworzenie własnych nagłówków i stopek
Usuwanie nagłówków, stopek i numerów stron
Praca z wieloma kolumnami
Kolumny niestandardowe
Numery wierszy
Dzielenie wyrazów
Automatyczne dzielenie wyrazów
Ręczne dzielenie wyrazów
Usuwanie dzielenia wyrazów z dokumentu
Podstawy formatowania
Formatowanie znaków
Formatowanie za pomocą wstążki lub okna dialogowego Czcionka
Formatowanie za pomocą minipaska narzędzi
Szybkie formatowanie za pomocą Malarza formatów
Formatowanie za pomocą stylów
Stosowanie Szybkich stylów
Modyfikowanie stylów
Otwieranie dokumentu z szablonu
Używanie zainstalowanych szablonów
Włączanie sprawdzania pisowni i gramatyki
Sprawdzanie pisowni
Sprawdzanie pisowni w trakcie pisania
Ręczne sprawdzanie pisowni
Zarządzanie słownikami niestandardowymi
Sprawdzanie gramatyki i poprawności stylistycznej
Kontrola autokorekty
Jak działa autokorekta
Dostosowywanie opcji autokorekty
Autokorekta matematyczna, Autoformatowanie i Tagi inteligentne
Odkrywanie narzędzi do wyszukiwania edytora Word
Szukanie danych za pomocą panelu Poszukiwanie
Dostęp do tezaurusa w edytorze Word
Dostęp do tezaurusa w edytorze Word
Tłumaczenie tekstu
Etykiety ekranowe tłumaczenia
Sprawdzanie statystyki dokumentu
Szybkie i łatwe drukowanie
Podgląd wydruku
Wybieranie drukarki
Ustawianie drukarki domyślnej
Zgłębianie właściwości drukarki
Drukowanie do pliku Adobe PDF
Wysyłanie faksu z edytora Word
Zmiana ustawień drukowania
Drukowanie części dokumentu
Drukowanie i sortowanie wielu kopii
Drukowanie po obu stronach kartki
Drukowanie kopert
Drukowanie etykiet
Ustawianie opcji drukowania
Przełączanie się na Widok konspektu
Podwyższanie i obniżanie poziomu nagłówków
Kontrola podnagłówków w czasie podwyższania i obniżania
Przenoszenie elementów konspektu
Przenoszenie elementów konspektu
Pokazywanie poszczególnych części konspektu
Rozwijanie i zwijanie poziomów
Pokazywanie i ukrywanie tekstu
Pokazywanie tylko pierwszego wiersza
Pokazywanie formatowania tekstu
Poruszanie się po dużym dokumencie
Zrozumieć sekcje
Wstawianie podziałów sekcji
Tworzenie spisu treści
Aktualizowanie spisu treści
Ręczna zmiana zawartości spisu treści
Formatowanie spisu treści
Szybkie formatowanie spisu treści
Usuwanie spisu treści
Tworzenie indeksu
Zaznaczanie pozycji indeksu
Budowanie indeksu
Opcja Autozaznaczanie… i plik konkordancji
Aktualizacja indeksu
Usuwanie indeksu
Usuwanie hasła indeksu
Nawigacja za pomocą hiperłączy
Wstawianie zakładek
Odsyłacze wewnątrz dokumentu
Usuwanie odsyłacza
Odsyłanie do rysunków
Tworzenie spisu ilustracji
Tworzenie przypisów dolnych i końcowych
Wstawianie przypisów dolnych i końcowych
Formatowanie przypisów dolnych i końcowych
Wstawianie cytatów i tworzenie bibliografii
Wstawianie cytatu
Wstawianie bibliografii
Praca z dokumentem głównym
Tworzenie dokumentu głównego
Praca z dokumentami podrzędnymi
Formatowanie dokumentu głównego
Drukowanie dokumentu głównego
Tworzenie tabeli
Tworzenie tabeli ze wstążki
Korzystanie z okna dialogowego Wstawianie tabeli
Rysowanie tabeli
Szybkie tabele
Poruszanie się we wnętrzu tabeli
Poruszanie się we wnętrzu tabeli
Zaznaczanie części tabeli
Scalanie i dzielenie komórek
Ustawianie szerokości kolumny i wysokości wiersza
Wstawianie kolumn i wierszy
Usuwanie komórek, kolumn, wierszy i tabel
Formatowanie tabel
Korzystanie ze stylów tabeli
Wyrównywanie tekstu, liczb i danych
Cieniowanie i obramowanie
Obliczenia w tabeli
Inicjały, pola tekstowe i obiekty WordArt
Wstawianie inicjału w akapicie
Wstawianie pola tekstowego
Wyginanie napisów narzędziem WordArt
Praca z obrazami i obiektami clipart
Wstawianie obrazów do dokumentu
Znajdowanie i używanie obiektów clipart
Praca z obiektami SmartArt
Wybieranie grafiki SmartArt
Wstawianie grafiki SmartArt do dokumentu
Modyfikowanie obiektów SmartArt
Praca z kształtami
Wstawianie wykresów i diagramów
Wstawianie dźwięków, plików wideo i innych obiektów
Wstawianie podpisów i numeracji grafik
Podstawy korespondencji seryjnej
Najczęściej spotykane typy dokumentów korespondencji seryjnej
Lista adresatów korespondencji seryjnej
Sześć etapów tworzenia korespondencji seryjnej
Uruchomienie Kreatora korespondencji seryjnej
Wybór rodzaju dokumentu
Wybór adresatów
Napisanie listu
Podgląd listu
Kończenie scalania
Scalanie korespondencji seryjnej do poczty e-mail
Edytowanie listy adresatów
Sortowanie listy adresatów
Filtrowanie listy adresatów
Blogowanie za pomocą programu Word
Zarządzanie kontem bloga
Publikowanie w blogu
Ustawianie opcji sieci WWW
Tworzenie formularza drukowanego
Projektowanie formularzy za pomocą tabel
Tworzenie formularza elektronicznego
Czym są formanty zawartości?
Dodawanie formantów zawartości do formularza
Ochrona formularza elektronicznego
Ustawianie właściwości formantów zawartości
Testowanie formularza
Testowanie formularza drukowanego
Testowanie formularza elektronicznego
Co to jest XML i dlaczego powinno mnie to interesować?
Jak działa XML?
Zalety języka XML
XML i nowy format plików programu Word
Czytanie znaczników XML
Pliki, które sprawiają, że XML działa
Oznaczanie informacji za pomocą formantów zawartości
Dołączanie schematu XML do dokumentu
Dodawanie komentarzy
Dodawanie komentarzy głosowych
Usuwanie komentarzy
Wyróżnianie tekstu
Śledzenie zmian podczas edycji
Śledzenie i przeglądanie zmian
Modyfikowanie widoku znaczników
Drukowanie poprawek i znaczników
Akceptowanie i odrzucanie zmian
Akceptowanie i odrzucanie zmian
Usuwanie wszystkich komentarzy i śledzonych zmian
Łączenie i porównywanie dokumentów
Porównywanie dwóch dokumentów
Zabezpieczanie dokumentu przed zmianami
Stosowanie ograniczeń formatowania
Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp
Dodawanie poleceń do paska narzędzi Szybki dostęp
Tworzenie skrótów klawiaturowych
Personalizowanie opcji programu Word
Personalizowanie opcji programu Word
Zmiana sposobu wyświetlania
Opcje wyświetlania w ustawieniach Popularne
Zmiana ustawień wyświetlania
Zaawansowane opcje wyświetlania
Dostosowywanie ustawień zapisywania dokumentów
Opcje zapisywania dokumentów
Opcje edycji w trybie offline
Opcje czcionek osadzonych
Zmiana opcji edycji
Opcje edycji
Opcje wycinania, kopiowania i wklejania
Używanie podpisów cyfrowych
Tworzenie podpisu cyfrowego
Podpisywanie dokumentu podpisem cyfrowym
Dodawanie wiersza podpisu pakietu Microsoft Office
Usuwanie podpisu cyfrowego
Uzyskiwanie podpisu cyfrowego od trzeciej strony
Sprawdzanie podpisu cyfrowego
Dostosowywanie ustawień Centrum zabezpieczeń
Zabezpieczanie dokumentów przed złośliwymi makrami
Wybór zaufanych wydawców
Tworzenie zaufanej lokalizacji
Ustawianie działania dodatków
Ustawianie działania formantów ActiveX
Ustawienia makr
Wyświetlanie ostrzeżeń
Usuwanie informacji osobistych
Wyświetlanie karty Deweloper
Rejestrowanie makr
Testowanie makra
Uruchamianie makr
Dodawanie makra do paska narzędzi Szybki dostęp
Uruchamianie makra z okna dialogowego Makra
Czytanie kodu języka Visual Basic
Uzyskiwanie pomocy na temat języka Visual Basic
Wprowadzanie prostych zmian w kodzie języka Visual Basic
Sygnowanie makra podpisem cyfrowym
Projektowanie własnych motywów
Definiowanie kolorów motywu
Definiowanie czcionek motywu
Definiowanie efektów motywu
Modyfikowanie i zapisywanie motywów
Projektowanie szablonów dokumentu
Zapisywanie dokumentu programu Word jako szablonu
Ustawienia dokumentu z szablonem
Dodawanie tekstu stałego
Dodawanie formantów zawartości
Dodawanie nagłówka
Dodawanie pozycji autotekstu
Końcowe poprawki i zapisanie szablonu
Testowanie szablonu notatki
Używanie szablonów globalnych
Tworzenie szablonu globalnego
Wczytywanie szablonu globalnego
Dodatki
Skorowidz
P. 1
Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

Ratings: (0)|Views: 487|Likes:

Poznaj najg??biej ukryte tajniki Worda 2007 Jak korzysta? z nowego paska narz?dziowego? Jak tworzy?, formatowa? i drukowa? dokumenty tekstowe? Jak spersonalizowa? Worda za pomocš makropolece??

Czujesz si? zdezorientowany, gdy patrzysz na interfejs najnowszej wersji Worda? Chcesz si? przekona?, czy Word 2007 jest faktycznie nowy, czy tylko od?wie?ony? Zastanawiasz si?, jak bardzo ta wersja mo?e usprawni? Twojš prac?? Word 2007 zosta? niemal ca?kowicie przekonstruowany w stosunku do swoich poprzedników. Nowy interfejs u?ytkownika, inna filozofia korzystania z narz?dzi, wi?cej zabezpiecze? i funkcji automatyzujšcych prac? -- to wszystko sprawia, ?e przesiadka z poprzedniej wersji mo?e okaza? si? do?? trudna. W takich przypadkach suchy opis zawarty w dokumentacji nie zawsze jest najlepszym ?ród?em informacji.

"Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik" to omówienie mo?liwo?ci najnowszej wersji najpopularniejszego edytora tekstu, znacznie wykraczajšce poza instrukcj? obs?ugi. Znajdziesz w nim informacje o zaletach i wadach Worda, zasadach korzystania z nowych narz?dzi oraz opisy dzia?ania niemal wszystkich jego funkcji. Dowiesz si?, jak tworzy? dokumenty, formatowa? tekst oraz dodawa? do niego ilustracje, przypisy i odno?niki. Nauczysz si? korzysta? z konspektu, tworzy? spisy tre?ci i skorowidze, drukowa? dokumenty i publikowa? je w internecie. Poznasz tak?e sposoby przyspieszania i automatyzowania najcz??ciej wykonywanych zada? za pomocš makropolece? oraz j?zyka VBA.

Tworzenie nowego dokumentu Praca z plikami Wprowadzanie i formatowanie tekstu Korzystanie z autokorekty i sprawdzania pisowni Drukowanie dokumentów Tworzenie d?ugich dokumentów Konspekty, spisy tre?ci i skorowidze Wstawianie do dokumentów grafiki i elementów multimedialnych Korespondencja seryjna Praca grupowa Konfiguracja interfejsu u?ytkownika Tworzenie makropolece? i skryptów VBA Poznaj Worda 2007 z ka?dej strony.

Poznaj najg??biej ukryte tajniki Worda 2007 Jak korzysta? z nowego paska narz?dziowego? Jak tworzy?, formatowa? i drukowa? dokumenty tekstowe? Jak spersonalizowa? Worda za pomocš makropolece??

Czujesz si? zdezorientowany, gdy patrzysz na interfejs najnowszej wersji Worda? Chcesz si? przekona?, czy Word 2007 jest faktycznie nowy, czy tylko od?wie?ony? Zastanawiasz si?, jak bardzo ta wersja mo?e usprawni? Twojš prac?? Word 2007 zosta? niemal ca?kowicie przekonstruowany w stosunku do swoich poprzedników. Nowy interfejs u?ytkownika, inna filozofia korzystania z narz?dzi, wi?cej zabezpiecze? i funkcji automatyzujšcych prac? -- to wszystko sprawia, ?e przesiadka z poprzedniej wersji mo?e okaza? si? do?? trudna. W takich przypadkach suchy opis zawarty w dokumentacji nie zawsze jest najlepszym ?ród?em informacji.

"Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik" to omówienie mo?liwo?ci najnowszej wersji najpopularniejszego edytora tekstu, znacznie wykraczajšce poza instrukcj? obs?ugi. Znajdziesz w nim informacje o zaletach i wadach Worda, zasadach korzystania z nowych narz?dzi oraz opisy dzia?ania niemal wszystkich jego funkcji. Dowiesz si?, jak tworzy? dokumenty, formatowa? tekst oraz dodawa? do niego ilustracje, przypisy i odno?niki. Nauczysz si? korzysta? z konspektu, tworzy? spisy tre?ci i skorowidze, drukowa? dokumenty i publikowa? je w internecie. Poznasz tak?e sposoby przyspieszania i automatyzowania najcz??ciej wykonywanych zada? za pomocš makropolece? oraz j?zyka VBA.

Tworzenie nowego dokumentu Praca z plikami Wprowadzanie i formatowanie tekstu Korzystanie z autokorekty i sprawdzania pisowni Drukowanie dokumentów Tworzenie d?ugich dokumentów Konspekty, spisy tre?ci i skorowidze Wstawianie do dokumentów grafiki i elementów multimedialnych Korespondencja seryjna Praca grupowa Konfiguracja interfejsu u?ytkownika Tworzenie makropolece? i skryptów VBA Poznaj Worda 2007 z ka?dej strony.

More info:

Publish date: Jan 1, 1987
Added to Scribd: Oct 01, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reservedISBN:9781457173707
List Price: $17.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

05/06/2015

542

9781457173707

$17.00

USD

You're Reading a Free Preview
Pages 22 to 37 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 59 to 116 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 138 to 140 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 162 to 337 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 359 to 542 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->