Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Viata Crestina 37 (96)

Viata Crestina 37 (96)

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:

More info:

Published by: Marius Ionuţ Tabarcea on Oct 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

 
 
Publicaţie săptămânală pentru întărire sufletească
 
Anul III,
Nr. 37
(96)
30 Septembrie 2012
 
 „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v 
-
am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul.” 
(Ioan13, 34)
 
 În această zi pomenim pe
Sf.
Ier. Grigorie Luminătorul,
Episcopul Armeniei, pe Sf.Mc. Ripsimia
şi Gaiani.
 
 În
Duminica a 19-a dup
ă Rusalii
se citeşte
Evanghelia
de la
Luca 6, 31-36
 
(Predica de pe munte -
Iubirea vrăjmaşului)
şi
Apostolul
 din
II Corinteni 11
, 31-33;
12
, 1-9.
Evanghelia şi Apostolul 
 
P
rin iubirea vrăjmaşilor, a duşmanilor noştri, ne facemfiii Celui Preaînalt, fiii lui Dumnezeu. Iubirea vrăj
-
maşilor este cea mai mare virtute creştină. Fără aceastăvirtute nu ne mântuim, nu dobândim împărăţia ceru
-
rilor. Pentru împlinirea acestei porunci, avem nevoie deajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă acest ajutor înmăsura în care ne rugăm şi ne smerim luând aminte lafaptul că Dumnezeu ne
-
a iertat, cum scrie Sfântul Apos
-
tol Pavel, când eram vrăjmaşii Lui prin necunoaştereaLui şi, mai ales, prin păcatele noastre prin care ne împo
-
trivim împlinirii poruncilor Lui. Dumnezeu ne
-a iertat din
nemărginita Lui iubire arătată prin trimiterea Fiului Său în lume, Care S
-
a întrupat şi a pătimit şi a murit pe Cruce
(Romani 5, 10).
M
ântuitorul ne spune să facem bine vrăjmaşilor noş
-
tri (Luca 6, 35), să ne rugăm, să
-
i binecuvântăm şisă nu
-
i blestemăm (Matei 5, 44). Să nu răsplătim răul pe
care ni-
l fac cu răul. Sfântul Ioan Gură de Aur ne dă şi
sfatul acesta:
 „Să
-
i salutăm noi pe vrăjmaşii noştri şi sănu aşteptăm să ne salute ei“ 
. În acest sens, avem multepilde din vieţile Sfinţilor. De exemplu, amintesc de unadin Pateric, o carte cu povăţuiri ale sfinţilor pustnici dinvremea Sfântului Antonie cel Mare: un bătrân a oferitunui alt bătrân o locuinţă, o chilie călugărească. Acestedouă chilii erau aproape una de alta. După un timp, bă
-
trânul care a primit chilia spre folosinţă era cercetatpentru povăţuiri duhovniceşti de mai multe persoanedecât bătrânul care a dat chilia. Din lucrarea diavolului,
s-
a iscat mare vrăjmăşie între cei doi bătrâni. Într
-o zi,
bătrânul care a dat chilia s
-
a pornit mânios ca să
-l
scoată din chilia donată. Bătrânul care a primit chilia,neştiind de planul bătrânului donator, l
-
a întâmpinat cu
mare bucurie, oferindu-
i ospitalitatea cuvenită. Bătrânulcel mânios, văzând dragostea celuilalt, a aruncat băţul şi
s-
au îmbrăţişat, împăcându
-
se, iertându
-se.
 Î 
 
n zilele noastre, povestea un bun creştin, că o rudăfoarte apropiată îl vrăjmăşuia, rupând legăturile fireştişi creştineşti între rude. Creştinul vrăjmăşuit a hotărâtca de ziua de pomenire a morţilor, când se împart stră
-
chini, farfurii cu mâncare la săraci, dar şi între rude, sămeargă cu strachina cu mâncare la cel care
-
l vrăjmăşuia.Acesta, văzându
-
l pe cel vrăjmăşuit, a rămas pentru oclipă nedumerit şi apoi îndată s
-
au îmbrăţişat, s
-au
 împăcat.
 
D
in toate acestea vedem cât de folositor este sfatulSf.Ioan Gură de Aur cu privire la iubirea vrăjmaşilor, împăcarea provenind de la unul dintre cei care au maimultă înţelegere decât celălalt. Dacă te simţi nevinovat,
s-
o iei înaintea celui care te vrăjmăşuieşte. Sfântul Ap.Pavel spune în această privinţă următoarele cuvinte:
 „Dacă vrăjmaşul tău este flămând,
-
i de mâncare;dacă îi este sete, dă
-
i să bea, căci, făcând aceasta, vei grămădi cărbuni de foc pe capul lui“ 
(Romani 12, 20). Nu
te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul cu binele (...) Sme
-
renia, rugăciunea şi faptele de milostenie ne dau pu
-
terea, cu lucrarea Sfântului Duh, ca să iubim pe vrăjmaşiinoştri, iubire care ne face fii ai lui Dumnezeu, moşte
-
nitori ai împărăţiei cerurilor.
 
S
tarea de vrăjmăşie între oameni aduce moartea su
-
fletului şi îmbolnăvirea trupului
 
şi deopotrivă grăbi
-
rea morţii trupului. De aceea să punem la inimă cuvin
-
tele Sfântului Apostol Pavel:
 „Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiţi în bună pace cu toţi oa
-
menii“ 
(Romani 12, 18), iar în privinţa iubirii vrăjmaşilorsă luăm aminte că aceasta este porunca lui DumnezeuCare plineşte lipsurile noastre sufleteşti şi ne dă putereacuvenită să iertăm pe vrăjmaşii noştri ca şi Dumnezeu să
ne ierte pe noi care-
i devenim vrăjmaşi prin neîmplini
-
rea poruncilor Lui, care înseamnă viaţă, viaţă veşnică.
 
(www.doxologia.ro)
 
S 
-332)
,
 Apostolul Armeniei 
s-
a născut laValarshapat, capitala provinciei Ararat în Armenia. Tradiţia armeană îl prezintă cadescendent al unei familii nobile. Încă de prunc Grigorie a fost trimis în CezareeaCapadociei, unde a fost crescut în credinţa creştină şi botezat. Tot aici se căsătoreşteşi are doi fii: pe Vhartanes şi Aristages. Grigorie va revenit în Armenia pentru a
-
şi în
-
creştina conaţionalii. Acesta va distruge templul şi altarul zeilor păgâni locali dinAshtishat, atrăgându
-
şi mânia lui Tiridat, care îl supune torturilor. În cele din urmă,Grigorie izbuteşte să
-
l convertească şi pe rege, împreună cu familia sa şi întreg po
-
porul. Leonţiu de Cezareea îl hirotoneşte episcop, iar Petru de Sevaste îl întronizează
episcop al Armeniei.
Spre sfârşitul vieţii, Sfântul Grigorie Luminătorul se retrage pentru a duce o viaţăsolitară într
-
o peşteră din Manyea, în provincia Taran. Moare în sălbăticie. Nişte păs
-
tori îi găsesc trupul şi, neştiind cine era, au ridicat deasupra lui o movilă de pietre. Du
-
pă un secol, moaştele sfântului au fost descoperite în mod minunat, de către un ascet
pe nume Garnik, care le-
a luat şi le
-
a înmormânat la Tordan, locul unde erau înmormântaţi regii Armeniei. De viaţa şi activitatea Sfântului Grigorie este legată înmod direct răspândirea cultului sfintelor moaşte în Armenia.
 
Prin iubirea vrăjmaşilor noştri
ne facem fiii Celui Preaînalt 
Sinaxar 
poienita.iasi.mmb.ro

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->