Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Communiqué NPD - pont Nutakuan

Communiqué NPD - pont Nutakuan

Ratings: (0)|Views: 5,855 |Likes:
Published by Infoman

More info:

Published by: Infoman on Oct 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

 
bb
REYX DOAAY^OE@ OLLÏDOMTIKi 86 ~irtilhxi 82=8
RE@T DI @YTMCYM@ 7 JI@I^T,GEYXDMO@ RXÏNE@O^IKI ^EYKÆQILI@T DY QEOKI NEXREXMTOA
Ok amyt ivre~ix ki~ xeymji~ d‟y` xï~imy }yo txm`~ni`diki ~olrki nm~ d‟i~ræni
 
ETTMZM
,, Rxi`m`t i` nelrti km teyx`yxi reti`toikkili`t o`ni`domoxidi~ o`otomtoqi~ m~~ixtoqi~ notei``i~ my ~io` di km nelly`mytï di@ytmcym`+ ok Olrexti my rytï di Lm`oneymjm` i` ~m }ymkotï dixirxï~i`tm`t di k‟exjm`i ïtmto}yi Nm`mdoi` i` Lm`oneymjm` di rxenïdix â km lo~i i` xikoia di `elhxi di rxïti`toe`~ â ti`iyx gyxodone,~enomki~ }yo~i deoqi`t d‟çtxi ivre~ïi~ â k‟i`~ilhki di km rerykmtoe` Nm`mdoi``i.£ Le` ivxoi`ni rxeai~~oe``ikki â totxi d‟mqenmt di km ai`~i mynxolo`ik neyrkïi â nikki di ne`~iokkix gyxodo}yi my ~io` dy ne`~iok dihm`di di lm nelly`mytï `mtmki dyxm`t di~ m``ïi~ exoi`tio`qmxomhkili`t le` mrrxenfi it k‟m`mk~i d‟y`i lmtoæxi ne`ti`toiy~ide``ïi3 n‟i~t reyx}yeo ki rxï~i`t mxjyli`tmoxi ~ixm re`ntyï d‟ïkïli`t~xineyrm`t di~ `etoe`~ rxerxi~ my dxeot di k‟i`txirxo~i it my dxeot rï`mk itnxolo`ik ³+ maaoxli ki dïrytï `ïe,dïlenxmti. Â k‟o`~tmx di~ rxere~ ti`y~ kex~ di ~i~ ïnfm`ji~ mqin ki~ mntiyx~ itmytexotï~ ne`nix`ïi~ rmx km ~otymtoe` rxïennyrm`ti ~‟eh~ixqm`t my ~io` dikm nelly`mytï di @ytmcym`+ Ge`mtfm` Ji`i~t,Geyxdmo` ne`qoi`t }y‟okamokki mhexdix km }yi~toe` ~ey~ y`i erto}yi rxïne`o~m`t y` ~eyfmotmhki
~eykæqili`t dy qeoki nexrexmtoa 
mao` d‟ivre~ix ki~ xeymji~ d‟y` xï~imy}yo txm`~ni`di ki ~olrki nm~ d‟i~ræni di @ytmcym`.
 
R
 MJI
8
DI
>
Dæ~ ~e` i`txïi i` ~næ`i â totxi di dïrytï Aïdïxmk di Lm`oneymjm`+ ni dix`oix m ïtïmrrikï â ~okke``ix ~m noxne`~nxortoe` mao` di ~i rxï~i`tix myv notei`~. N‟i~t ~yoqm`tni~ dïrkmnili`t~+ it rmxtonykoæxili`t â k‟o~~yi di xi`ne`txi~ notei``i~ i` Hm~~i,Nôti,@exd+ }yi di~ o`aexlmtoe`~ it denyli`t~ rextm`t ~yx di~ o`otomtoqi~ ïtmto}yi~ itkm nxïmtoe` di qïfonyki~ nexrexmtoa~ ~i`~ï~ Şyqxix my rxeke`jili`t di km xeyti =>6ayxi`t ~eylo~ â ~e` mtti`toe`. £ Ok i~t â `etix }yi+ d‟i`txïi di giy+ ki~ tïleoj`mji~notei`~ ïtmoi`t tio`tï~ d‟mrrxïfi`~oe`~ rextm`t ~yx km kolrodotï di k‟entxeo di~ ne`txmt~ryhkon~ it ~yx km di~to`mtoe` ao`mki di~ ~elli~ o`qi~toi~ rmx ki~ doaaïxi`t~ exjm`i~ïtmto}yi~ i` qyi dy rmxmnfæqili`t di km xeyti =>6 ³+ ne`aoi Ge`mtfm` Ji`i~t,Geyxdmo`.£ Ne`~odïxm`t km ti`iyx di~ mkkïjmtoe`~ di~ o`tixqi`m`t~ xi`ne`txï~+ ki nmxmntæxioxxïjykoix di~ denyli`t~ rextï~ â le` mtti`toe` mo`~o }yi k‟mlrkiyx mrrmxi`ti di kmnfmxji d‟i`}yçti o`fïxi`ti â y`i tikki ~otymtoe`+ g‟mo ïtï ne`txmo`t di rxi`dxi ne`tmntmqin di~ mytexo~ dy delmo`i ao`m`noix+ jmk it rekoto}yi+ di li }yi di~xirxï~i`tm`t~ di~ aexni~ di k‟exdxi my `oqimy xmk ³+ maaoxli ki rytï diLm`oneymjm`. Â rmxtox dy leli`t eÿ k‟ïtydi di~ ïkïli`t~ â ~m do~re~otoe` m kmo~~ïii`txiqeox di~ oxjykmxo~ dm`~ k‟entxeo di ne`txmt~ ryhkon~ it di~ ~nli~~‟mrrmxi`tm`t â di~ fonyki~ nexrexmtoa~ aontoa~+ di~ ~enoïtï~,ïnxm`~ it di kmnxolo`mkotï i` nek hkm`n i` ~e` ~i`~ kmxji+ ki dïrytï ~‟i~t m~~yxï di txm`~littxi kmti`iyx di ~i~ mrrxïfi`~oe`~ mo`~o }yi ki~ ïkïli`t~ nexxehexmtoa~ myv mytexotï~~y~li`toe``ïi~+ ~mnfm`t rixto`illi`t }y‟ok i~t dy diqeox di ni~ i`totï~ di amoxii`}yçti amni â di tikki~ ennyxxi`ni~.Nino ïtm`t dot+ km xïmkotï rxerxi my ne`ti`toiyv i`teyxm`t km ne`~txyntoe` d‟y` re`ti`gmlhm`t km xoqoæxi @ytmcym` ~‟o`~nxot+ ~ike` ~m rxerxi m`mk~i+ dm`~ ki lçli exdxid‟odïi~ }yi nikki~ ivrei~ ono. Nitti ~otymtoe` aext xijxittmhki ~yx ki rkm`ïne`elo}yi+ ~enomk it nyktyxik ~eykæqi di~ }yi~toe``ili`t~ aext~ kïjotoli~ my ~io` dikm rerykmtoe` di nitti nelly`mytï rxïno~i+ lmo~ ne`~totyi ïjmkili`t y`i ~eyxnio`dïri`dm`ti d‟ïkïli`t~ qi`m`t mrryix km `ïni~~odi ~eykæqili`t dy qeoki

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->