Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kulla e Rojes per Studim GM 1 - Janar 2012

Kulla e Rojes per Studim GM 1 - Janar 2012

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by tonyalba81

More info:

Published by: tonyalba81 on Oct 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2015

pdf

text

original

 
27shkurt4mars
¨ ekrishter¨ et ev¨ ertet ¨ ee respektojn¨ e Fjal¨ ene Per¨ endis¨ e
FAQJA 3
K ¨ ENG ¨ ET: 113, 116
5-11mars
¨ e m¨ esojm¨ evigjilenc¨ en ngaapostujt e Jezuit 
FAQJA 18
K ¨ ENG ¨ ET: 125, 43
K
ULLAE
R
OJ ¨ ES
L
AJM ¨ ERON
M
BRET ¨ ERIN ¨ E E
 J
EHOVAI
15 JANAR 2012
Botim me shkronja t¨ e m¨ edha PJESA I
 
 ¨ ELLIMI I K ¨ ESAJ REVISTE,
Kulla e Roj¨ es,
¨ esht¨ e t¨ e nderoj¨ e Per¨ endin¨ e Jehova, Sundimtarin m¨ e t¨ eLart¨ e t¨ e universit. Ashtu si n¨ e koh¨ et e lashta nga kullat e rojave mund t¨ e shihej se¸ c’po ndodhteshum¨ e larg, edhe kjo revist¨ e tregon, n¨ en drit¨ en e profecive t¨ e Bibl¨ es, se¸ c’dometh¨ enie kan¨ e ngjarjetbot¨ erore.Ajoingush¨ ellonnjer¨ ezitmelajminemir¨ eseMbret¨ eriaePer¨ endis¨ e,ecila¨ esht¨ enj¨ eqeverireale n¨ e qiell, s¨ e shpejti dot’ijap¨ e fund lig ¨ esis¨ e dhe dota kthej¨ e tok ¨ en n¨ e nj¨ e parajs¨ e. Nxit besiminte Jezu Krishti, i cili vdiq q¨ e t¨ e marrim jet¨ en e p¨ erhershme dhe tani sundon si Mbreti i Mbret¨ eris¨ es¨ e Per¨ endis¨ e. Kjo revist¨ e botohet rregullisht nga D¨ eshmitar¨ et e Jehovait q¨ e nga viti 1879 dhe¨ esht¨ eapolitike. Ajo ka si autoritet Bibl¨ en.
Ky botim nuk shitet. Ai botohet si pjes¨ e e nj¨ e vepre bot¨ erore t¨ e arsimimit biblik, q¨ e p¨ erkrahet me kontribute vullnetare. N¨ ese nuk tregohet ndryshe,citimet e Shkrimeve jan¨ e marr¨ e nga versioni n¨ e gjuh¨ en e sotme,
Shkrimet e Shenjta—P ¨ erkthimi Bota e Re.
K
ULLA E
R
OJ ¨ ES
L
AJM ¨ ERON
M
BRET ¨ ERIN ¨ E E
J
EHOVAIT
JANUARY 15, 2012
 ¨ ELLIMI I ARTIKUJVE T  ¨ E STUDIMIT 
ARTIKULLI I STUDIMIT 1
Kyartikulldot¨ etregoj¨ e se sit¨ ekrishter¨ etev ¨ ertet¨ egja-t¨ e shekujvejan¨ ep¨ erpjekurt¨ e drejtohenngaFjalaePe-r¨ endis¨ e.Atydot¨ em¨ esojm¨ e shkriminp¨ ervitin2012.
ARTIKULLI I STUDIMIT 2
Ky artikull merr n¨ e shqyrtim tri m¨ esime q¨ e mund t¨ enxjerrim nga apostujt dhe t¨ e krishter¨ et e tjer¨ e n¨ e she-kullin e par¨ e se si t¨ e q¨ endrojm¨ e vigjilent¨ e. Ky studimduhet t¨ e na b¨ ej¨ e edhe m¨ e t¨ e vendosur q¨ e t¨ e japim d¨ e-shmit¨ eplot¨ ep¨ erMbret¨ erin¨ e ePer¨ endis¨ e.
The Watchtower 
(ISSN 0043-1087) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; M. H. Larson, President;G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailingoffices.
POSTMASTER:
Send address changes to Watchtower,1000 Red Mills Road,
Wallkill, NY 12589-3299.
Vol.133, No. 2Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/TaunusVerantwortliche Redaktion: RamonTempleton, Selters/Taunus
˘
2012 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved. Printed in Germany. Semimonthly ALBANIANMitteilung gem¨ aß § 5 Abs. 2 des Hessischen Gesetzes¨ uber Freiheit und Recht der Presse: Die Mittel f ¨ ur die Herausgabe dieser Zeitschrift werdenvon der Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus, aufgebracht.
 
PJESA I
K
ULLA E
R
OJ ¨ ES15 JANAR 2012 3
KUJTO pak her¨ en e par¨ e kur b¨ ere nj¨ e bised¨ e do-meth¨ en¨ ese me nj¨ e D¨ eshmitar t¨ e Jehovait.¸ Cfar¨ emban mend? Shum¨ e do t¨ e thoshin: «M¨ e b¨ eri p¨ er-shtypje fakti q¨ e D¨ eshmitari p¨ erdori Bibl¨ en p¨ er t’iup¨ ergjigjur t¨ e gjitha pyetjeve t¨ e mia.» Sa t¨ e lumturishim q¨ e zbuluam q¨ ellimin e Per¨ endis¨ e p¨ er tok ¨ en, ¸ cfar¨ e ndodh kur vdesim dhe¸ c’e ardhme i pret nje-r¨ ezit tan¨ e t¨ e dashur q¨ e kan¨ e vdekur!
1. ¨ ermend nga p¨ ervoja jote nj¨ e aspekt t ¨ e r¨ en¨ esish¨ em se si D ¨ e-shmitar¨ et e Jehovait ndryshojn¨ e nga grupet e tjera fetare.
¨ ekrishter¨ et ev¨ ertet ¨ ee respektojn¨ e Fjal¨ en e Per¨ endis¨ e
«Fjala jote ¨ esht ¨ e e ¨ erteta.»
—GJONI 17:17.
GJENI K  ¨ ETO PIKA:¨ e¸ c’kuptim nj¨ e mbledhje q ¨ e u mbajt n¨ e Jerusalem n¨ e vitin 49¨ e e.s., ishte n¨ e kontrast me k ¨ eshillat kishtar¨ e ¨ e u mblodh¨ en m¨ epas?Cil¨ et ishin disa individ ¨ e ¨ e mbrojt ¨ en Fjal¨ en e Per¨ endis¨ e gjat ¨ e me-sjet ¨ es? ¸ C’metod ¨ e p¨ er studimin e Bibl¨ es p¨ erdor¨ en ¨ e krishter¨ et besnik ¨ e n¨ efund t ¨ e shekullit t ¨ e 19-t ¨ e dhe pse ishte e efektshme?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->