Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Információs térkép, Észak-Magyarország

Információs térkép, Észak-Magyarország

Ratings: (0)|Views: 50 |Likes:
Published by Magyar Turizmus Zrt
Boros és gasztrónomiai programajánló, falusi turizmus, helyi termékek, borvidékek
Boros és gasztrónomiai programajánló, falusi turizmus, helyi termékek, borvidékek

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Magyar Turizmus Zrt on Oct 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

 
i t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a gi t t h o n . h u / e s z a k m a g ya r o r s z a g
Nehagyjaki! 
Kapcsolódjon beősszel a
GömöriGyümölcsfesztiválba Aggtele-ken!
Lesz a szilvalekvárfőzés éskóstoló,gyümölcstermékek verse-nye,gyümölcs-és gombakiállításés természetesen hagyományosgömöri ételek kóstolója.
Gömörszőlősön
a kézműves mű-helyekben barátkozhat két újra-éledő mesterség,a nemezelés ésa mézeskalács-készítés fogásai-val.A falu látnivalói közétartozik a gyapjúfeldolgozó műhely is.
Kóstolta-emár...
a gulykát,egyik jellegzetes gömöriételünket?Látogasson el honlapunkra:
itthon.hu/eszakmagyarorszag
Rudabánya
Magyarországlegki-válóbbásványlelőhelye.Keressefel az emberréválás világhírű lelő-helyét és a rudabányai bányászat-történeti gyűjteményt is!
Tudta, hogy...
Aggtelektőlnemmessze,
Szin-petriben
találhatóaviláglegna-gyobb,Guinness-rekorderkönyve,amely4,18×3,77méterés1420kg?A Zemplénben található vargá-nyák frissen vagy szárítva igenértékes,keresett termékek.Többhelyi termelőnél,falusi háznál vá-sárolhat belőle,mint például Agg-teleken a Koltay családnál.A környék nem szűkölködik a régivilágok emlékeiben sem,Szád-vár romjai
Szögligeten
vagy
Martonyi
fölött a háromhegyipálos kolostorrom érdemes a meg-tekintésre.Közép-Európa egyetlentermészetművészeti központját,a Művészetek Magtárát
Bódva-szilason
találhatja.
Továbbiinformációkaprogramokról:
itthon.hu/eszakmagyarorszag
1. útvonal:
Az Aggteleki-karsztvidék mintvilágörökségi helyszín páratlanélményt nyújt a pihenni vágyóturisták és a kalandra vágyó fel-fedezők számára.Az AggtelekiNemzeti Park híres barlangjaihoz
Edelényen
keresztül vezet az út.A város fő látnivalója az 1716és 1730között épült barokk L’Huillier–Coburg-kastély,amelya Bódva holtága és a szabályozássorán készült új medreáltal alko-tott szigeten áll.(Jelenlegfelújításalatt áll,2013-tól látogatható!)A barlanglátogatásokon kívül
Aggteleken
és
Jósvafőn
felszínitúrákra és falusétákra is van lehe-tőség.A csoportos séták alkalmá-val krumpli-vagy kenyérlángos-sal is megkínálják a látogatókat fa-lusi vendégasztal keretében vagya tájházban.kellő vállalkozó szellemmel magafoghatja ki azt a halat,amelyethelyben megis sütnek Önnek.
Lillafüreden
keressefel a helyiszálloda függőkertjét és a József Attilát is megihlető Szinva-víz-esést! Frissítő túraként,sétáljonvégiga patakparton Herman Ottóegykori lakóházától,a Pelelaktóla felső-hámori sziklafalig!
Bükkszentkeresztről
a gyógy-növények szakavatott ismerőivelgyógynövénygyűjtő túrára is in-dulhat.Szabó Gyuri bácsi gyógy-teái már országszerteismertek.A kristálytiszta levegőjű településhatárában található a legendásBoldogasszony köve.
LegendaaBoldogasszony kövéről 
Valaha Bükkszentkereszten jártSzűz Mária.Útja a falucska mellettierdőn vitt keresztül,és amikor el-fáradt,leült egy kőrepihenni.Azta helyet a falubeliek csak Boldog-asszony kövének nevezik,szent ésegyben gyógyító helynek tekintik.Aki ott megpihen,hamarosan fel-gyógyul a betegségéből.A termé-szetgyógyászok is visszaigazolják a kövek gyógyító energiáját.
Répáshután
a szlovák falvak hagyományos életmódjával is-merkedhetnek mega látogatók a Tájházban,és szlovák ételspe-cialitásokat kóstolhatnak a helyiétteremben,mint a szénégetők pörköltjét kapros-brindzás sztra-pacskával.További információk a térségről,programokról és a borútról:
itthon.hu/eszakmagyarorszag
lepülését hazánk egyik legrégibbkővárával,Nógrád várával.Kelle-mes túrával Nagyorosziból vagyDrégelypalánkról érheti el Drégelyvárát,melyet annak idején vité-zül védelmezett a török túlerővelszemben Szondi György várkapi-tány és maroknyi serege.Balassagyarmaton nézzemega Palóc Múzeumot,melynek ki-állítása a vidék gazdagnépi ha-gyományaiból meríti témáját.AterényiHunniaCsipkemúzeum-bankipróbálhatjaakülönlegesszépségűcsipkekészítésénekforté-lyait.HaHerecsényben,aFonóban jár,ahelyiasszonyokbemutatjákarégimesterségeket,sittmegkóstol-hatjaősiélelmiszerünket,amézetis.
Tudta, hogy...
a méz közel 70-félegyógy-és zio-lógiai hatással bír,valamint kb.190tápanyagot tartalmaz?Egy kanálméz a nyelvre,ez megnyugtatja!
3. útvonal:
Kazáron
rácsodálkozhat a szépparasztházakra,megismerhetigyönyörű viseletüket és népi mes-terségeiket.Érdemes felkeresnie
Salgó várát,
amely Salgóbányaközelében,a Medves-fennsík 625méter magas vulkáni csúcsát koro-názza meg.
Salgótarjánban
kelle-mes családi élmény Magyarországelső föld alatti bányamúzeumának megtekintése,különösen ha a vá-rosban a Tarjáni Tavaszi Borfeszti-vál zajlik.A megyeegyik legizgalmasabbkirándulóhelyeaz
IpolytarnóciŐsmaradványokTermészetvé-delmiTerület,
olyan látványossá-gokkal,amelyek nemcsak Magyar-országon,debátran állíthatjuk,hogy az egész világon egyedülál-lóak.
Próbáljaki...
A nógrádi településeken a PalócÚt galériáiban elfelejtett mes-terségekkel ismerkedhet, minta kosárfonás, a kerámiakészítés,a fafaragás, s meglátja, a sajátkészítésű dolgoknál nincs jobba világon!További információk a térségről:
itthon.hu/eszakmagyarorszag
Kozárd
akörnyékéléstára.Áprilislegvégén,azAlmavirágfesztiválide- jénalegszebb,többmintkétszáz-ezervirágzóalmafadíszíti.Vásáralehetanomkozárdiházilekvár,amangalicatermék,akozárdibio-éspalotásimagvas,azaszaltgyümöl-csösméz,abokrijuhsajt,aterényikecskesajtéssokmásnomság.A színpompás
bujákinépviselet
messze földön híres. Egy kis túra ke-retében a Buják határában találhatóvár romjaihoz is elsétálhat. A szirákikastélyban egy kiállítást tekinthetmeg hazánk két világháború közöt-ti útkereséséről.
Tudta, hogy...
a kozárdi lekvárok őshonos gyü-mölcsből, hagyományos módonkészülnek, üstházban, kifőzve, ún.„szárazdunsztban”lehűtve, hozzá-adott adalékanyagok nélkül?
Palóc ízek 
A palóc ételek jellemző íze a pikán-san savanyú. Az ételek dominánsalapanyagai: a burgonya, a ká-poszta és a bab. Az egyik legismer-tebb palóc étel a sztrapacska vagykrumplihaluska, melyet juhtúróvalvagy káposztával kínálnak. A pa-lócgulyás és a tócsni (más névenmacok, ganca vagy görhe) szintén jellegzetesek. A hagyományos sajt-készítés kiváló termékeit, a natúr ésfüstölt gomolyákat, juhtúrót, ordát,krémsajtokat a gasztronómiai fesz-tiválokon is megkóstolhatja.
Így készítjük az igazi palóc tócsnit...
Honlapunkonmegtaláljaareceptet:itthon.hu/eszakmagyarorszag
 2. útvonal:
Nógrádsápon
zamatos gyümöl-csökből készítik a házi lekvárokat.Alsópetény fatálas konyhájáról is-mert éttermea környék gasztronó-miai zarándokhelye.Kastélyábanpünkösdkor RégizeneFesztiváltrendeznek.Máskor a csoportosan jelentkező vendégeket ötórai teá-ra vagy sonkakóstolóra várják.Bánk fő vonzerejea központjá-ban elhelyezkedő Bánki-tó,amelyfürdőzésre,horgászásra és csó-nakázásra is alkalmas.A közelbentalálja Nógrád megyenévadó te-
1. útvonal:
A Cserhát alatt fekvő
Varsányba
 nemcsak a lovaglás szerelmeseitérnek be szívesen. A hagyomá-nyos palóc házak ünnepnapokonmég szebbek, amikor a helyi asz-szonyok büszkén hordják népvise-letüket.
Szécsényben
a Forgách-kastélyban érdemes megtekintenia Kubinyi Ferenc Múzeumot, vadá-szati, régészeti kiállításaival.Apalóctájlegszebbgyöngy-szeme,
Hollókő
1987ótarészeavilágörökségnek.AHollókőiHús-vétiFesztiválonafaluapraja-nagy- jadíszesnépviseletetöltmagára,smegelevenednekarégiszokások.
Abetérővendégekhétköznapokonhagyományosételeketkóstolhat-nakéskipróbálhatjákacsuhéfonást.Efalubanínycsiklandólekvárok,be-főttekvárjákazarrajárókat.
.
Magyarországegyiklegszebbésleg-változatosabbvidékénjár,aholpárat-lantermészetikörnyezet,ódonvárak,hangulatosfalvak,kisebb-nagyobbvárosokésbarátságosemberekvár- jákÖnt.SzeretnékmegosztaniÖnnelörömüket,ünnepeiket,hagyománya-ikat,ételeiketésitalaikat.Körbekalauzoljukrégiónktérsé-geiben,aholalátnivalókat,azegyediélményeketkínálóhelyszíneket1-2-3napostúraútvonalakrafűztük.Észak-Magyarországkülönösengazdagborvidékekben,színesborpalettátkínálazínyenceknekakönnyedfe-hértőlatestesvörösönátatermé-szetesenédesig.Aborospincék,bo-rozók,vendéglőkéséttermekszélesfajtaválasztékkal,borkóstolókkalésborbemutatókkalhívogatjákÖnt!Azittélőkszívbőljövővendég-szereteténekköszönhetőenmindigszívesenlátjákÖntaminősítettfa-lusiésmagánszálláshelyeken.Afa-lusivendégasztalok,aháziasízek,agondozottkertek,aházkörüliállatok életreszólóélményekkelgazdagítják azÉszak-Magyarországralátogatót.Szeretneegyemléket?Számoskézművesportékakészülnálunk,sgyakranköszönnekvisszaapalócésmatyómotívumokakármodernváltozatbanis.Kapcsolódjonbeako-rongozásba,kosárfonásba,csipkeké-szítésbe,fafaragásba,lekvárfőzésbe,snemcsakszépemlékeket,hanemkedvesajándékokatishazavihet!
Érezzeotthonmagátnálunk!
Agasztronómiaiésborosrendezvé-nyekpontosidőpontjáróltájékozód- jonahonlapunkon:itthon.hu/eszakmagyarorszag
Szeretettelvárjuk!
 
 
isten hozta
É-má!
 nógrdÉs tÉrsÉge
 
aggtelekÉs tÉrsÉge
A
Bükkaljaiborvidékre
hívomÖnt,aholaz„istenadta”riolittu-fapincéksokaságaérleliéstart- jaszinteállandóhőmérsékletenakellemessavakkalrendelkezőbükkaljaiborokat,immárazillatosfehértőlatestesvörösig.Nálunkaborturizmus,aborosprogramok ésrendezvényekjólösszebarátkoz-takafalusiturizmussalésakedvesVendégekkel.ABükkaljasemmihezsemhasonlíthatóadottságait,–atájharmóniáját,abarlanglaká-sokat,kaptárköveket,esetenkénttöbbsoros,díszítettpincéket,anépilakóházakat,múzeumokat,népha-gyományokat,népimesterségeket,régiétkeket,gyógy-éstermál-strandokatésnemutolsósorbanajóborokat–Önnek,családjának,barátainakislátni,élvezni,kóstolnikell!Atelepülésekpincesorai„pin-cefalvai”,faragott,díszítettpincéiegyedülállóak.Célunkaborturiz-muserősítése,néphagyományok-kal,humorralfűszerezve,azegyedipincekultúrákmegismertetése,akulturáltborfogyasztáselősegítése.
Bogácson
ahíresCserépiútipincesoronmindigzajlikazélet.
Cserépfaluban
igenszínesbo-rosprogramokatajánlunk.
Bükk-zsércen
Pincemúzeumottalál-hatnak,
Tibolddaróc
tradicionálispincefalujábanisérdemeskörül-nézni.
Borsodgeszten,Miskolcon
 az
Avasipincesoron,Edelényben
 a
Császtapincesoron
kereshetnek felpincéket,aholzamatosborokatkóstolhatnak.Ajóborok,tájjellegűétkekfogyasztása,értékeinkmeg-tekintéseutánÖnésbarátaivisz-szavágynakhozzánk,oda,aholmiisszívesenvagyunk!
B bvé
A késői szüretelésű félédes-édes borokról sem szabad megfe-ledkeznünk,melyek a száraz,frisstételeknél jóval hosszabbideigér-lelhető,különleges desszertborok.Esetükben a savés aromaanyagok csökkenésea bogyók betöppe-désével,esetlegaszúsodásávalmegáll,sőt egyrekoncentráltabbalapanyaggá érik,s veszi fel a ké-sői szüretelésű borokra jellemzőmézes-aszalt gyümölcsös jelleget.A borvidékhez tartozó települé-sek nemcsak a szüreti napok ide- jén szolgálnak látványosságként,hanem egész évben.Az idelátoga-tók kellemes élmények részeseivé válnak,ha felkeresik a nevezete-sebbemlékhelyeket:a
gyöngyös-patairomán koritemplomot,
 a
gyöngyöstarjániKözép-Euró-pa leghosszabbegyeneságúpincéjét,
a
nagyrédeimúzeu-mot,
az
abasáripincéket,
a
kis-nánaivárat,
a
Farkasmályipin-cesort.
A Mátrai borvidék boraia
Gyöngyös
Fő terén lévő,mátraiborokat bemutató kiállítóhelyenkóstolhatók.A Mátrai borvidék mégszámostitkot rejt magában,borai izgalma-sak,tiszták,illatosak,mint maguk az erdők.Bárki számára elérhető„minden estés”borok ezek,ott-hon,barátokkal,családi körben,egy könnyebbvacsorához vagycsak úgy magában fogyasztva,élvezveminden zamatát.Tapasz-talja mega mátrai borokból ára-dó üdeséget és hozzá az ott élőemberek vendégszerető kedvesmosolyát!
Az Év Pincészete:
2002– Szőlőskert Zrt.,Nagyréde
2012 Challenge International duVin – Bordeaux érmeseiBronzérem:
Bárdos és Fia Pincészet Bt.Nagyréde– SAUVIGNONBLANC2011A
Mátraitörténelmiborvidék 
területinagyságaalapjánahegy-vidékiekközöttalegnagyobbamintegy6915hektárnyinyilvántar-tottszőlőültetvényével.Aborvidék a
Mátra
délilejtőin,kelet–nyugatiránybanaTarnaésaZagyvafo-lyókáltalhatároltterületenhe-lyezkedikel.Ittősihagyományaivannakaszőlészeti-borászatite-vékenységnek.AMátra-vidékleg-nagyobbtelepülése
Gyöngyös.
 Kiemelkedőbortermelőtelepülé-sei:
Abasár,Markaz,Domoszló,Kisnána,Visonta,Nagyréde,Gyöngyöspata,Gyöngyöstarján,Gyöngyössolymos.
Soknapsugárérleliabogyókat,arégitűzhányók talajapedigmindenjóvalellát- jaaszőlőket,hogytüzes,illatos, jóbortteremjenek.Azittkészültfehérborokelsősorbanfrissvi-rág-ésgyümölcsillatukrólhíresek.Aleggyakrabbanhasznált,összeté-veszthetetlen„muskotályillat”mel-lettgyakranemlítikakülönbözőfehérvirágokat,példáulazakácot,bodzát,hársvirágot,demegjelen-nekanektáros,mézes,citrusosje-gyekis.A
tramininél
ésidőnkénta
cserszegifűszeresnél
rózsáraem-lékeztetőaromákisfelbukkannak.
 
má bvé
t
Ismeri Öna Winecachinget? Keresse a bort a Mátrai Borvidéken.
 jétől,melynek során egyre-másraépültek új pincészetek.Az egri vörösborok fűszeressé-ge,tüzessége,nom bársonyos-sága leginkábba bikavérben érvé-nyesül.Enemes ital termelésének és elkészítésének módját a többévszázados hagyományokat ala-pul véve1997-ben az ún.„BikavérKódexbe”foglalták az Egri borvi-dék szőlő-és bortermelői.Így lettaz
EgriBikavér
Magyarország„legújabbkori”bortörténelmében
az első védetteredetű bor.
Ma már valamennyi „Egri” ne-vű bor védett eredetű. Az EgriBikavér fehérbor párját, az
EgriCsillag
ot, az egri borászok 2010-ben komponálták meg. Az EgriCsillag egy olyan egri házasítás,amely kifejezi a termőterület sa- játosságait, és teret ad a borvidék fajtalehetőségeinek. Megjelené-se óriási lehetőség és fordulóponta borvidék életében. Büszkénvallhatjuk, hogy
„EGER A BOROKBÁSTYÁJA”.
(ABükkaljaiborútnéhánytelepülé-seisatérségbentalálható.BővebbinformációtezekrőlMiskolcésaBükktérségealatttalál.)
AzÉvBortermelője:
2009–dr.LőrinczGyörgy,St.AndreaSzőlőbirtokésPincészet,Egerszalók 
2005–VinczeBéla,VinczePincészet,Eger1998–GálTibor,GálTiborPincészet,Eger1995–ThummererVilmos,ThummererPince,Noszvaj
AzÉvPincészete:
2011–ThummererPince,Noszvaj
AzÉvFiatalMagyarBorásza:
2010–DemeterCsaba,DemeterPincészet,Eger2009–BolykiJános,BolykiPincészet,Eger
Az Év Gasztro-Borásza:
2011–Bolyki János,Bolyki Pincészet,Eger
2012 Challenge International duVin – Bordeaux érmeseiEzüstérem:
Juhászvin Kft.Egerszalók –CABERNET FRANCGRANDSELECTION2009Demeter Pincészet,Eger –BIKAVÉR SELECTION2009Bolyki Szőlőbirtok és Pincészet,Eger –BOLYKI CABERNET FRANC2009VinczeBorászat Kft.Eger –ARCANUMMERLOT 2009MESZHEGY2009
Bronz érem:
Juhászvin Kft.Egerszalók –CABERNET SAUVIGNONGRANDSELECTION2009Demeter Pincészet,Eger – EGRICSILLAG SUPERIOR 2010Atöbbmintötezerhektárostör-ténelmiborvidékazországleghí-resebbvörösborának,azEgriBika-vérnekabölcsője.Aszőlőműveléskezdeteimára11.századbanmeg- jelentek,amikoraSzentIstvánkirályáltalEgerbenalapítottpüspökségszerzeteseimagukkalhoztákahazá- jukbanhonosfajtákat.Aszőlőműve-lésésborkészítésismereteitatatár- járásutánEgerbetelepítettvallonok mélyítettékel.Afejlődéstavároski-lencvenegyévestörökuralmasemtörtemeg,mivelahódítókszámá-raaszőlőésaborkomolybevételiforrástjelentett.Atörökökkiűzéseutánavidékborászataújabblen-dületetkapott,aminekidőlegesenaz1886-osloxéravészvetettvéget.Ateljesenkipusztultszőlőkújratele-pítésekorigyekeztekkorábbannemismertfajtákatismeghonosítani.A múlt évtizedekben az egriborászok külföldön is bebizonyí-tották,hogy az itt termett
leány-ka, királyleányka, hárslevelű,olaszrizling, muskotály, trami-ni, szürkebarát
és
chardonnay
 szőlők levebármely hazai vagykülföldi vetélytárssal állja a ver-senyt.Nem véletlen az sem,hogya nemzetközi megmérettetése-ken az előbbiekben felsoroltakontúl az egri
kékfrankos, kadarka,merlot, cabernetsauvignon,cabernetfranc
és
pinotnoir
szőlők boraival már számos érmetnyertek a borvidék borászai.Ahhoz,hogy az egri borok el- juthassanak a világsiker kapujába,elengedhetetlenek voltak azok a fejlesztések,amelyek a gazdasá-gi változások következtében való-sultak mega kilencvenes évek ele-
e bvé
akkorkéseiszüretelésűédesborokatkapunk.Gyakortacuvéeformájábankerülnekaborbarátokelé.
Amásiknagycsoportbanaszőlő-tőkérőlegészségesésnemesenrot-hadt,azazaBotrytiscinereagombaáltalmegtámadottfürtöketésbo-gyókatszüretelnek,ezeknagyonma-gascukortartalmúak.Ittaszüretket-téágazik:haválogatásnélkülszedikleazegészségesésanemesenrothadtfürtöket,bogyókat,ésazokategyüttdolgozzákfel,
szamorodni
borrólbeszélünk,melylehetszárazésédes.
Aharmadikcsoportotazaszúbo-rokalkotják.Haazaszúszemeketésazegészségesszőlőtválogatvasze-dikle,aszúborhozjutunk.Aborlé-nyege,hogyazaszúszemeketkülönadjákhozzáazalapborhoz,amust-hozvagyazerjedőmusthoz.Ameny-nyiségtőlfüggőenkészülnek 
3-4-5-6puttonyosaszúborok.
Akövetkezőazaszúborokoldalága.Idetartozika
fordítás
ésa
máslás.
Nagyonegyedi,aTokajiborvidékhezkötöttkategóri-ák,amelyeketleginkábbaborvidék pincéibenkóstolhatnak.Ahegyaljaiemberekszakértel-méről,szeretetérőléshagyománya-irólmeggyőződhetmindanagyobbéskisebb,akárcsaládiborospincék-benaborkóstolóksorán.
AzÉvBortermelője:
2003–ÁrvayJános,Tokajiborvidék,ÁrvayCsaládiPincészet,Rátka2001–SzepsyIstván,Tokajiborvidék,SzepsyIstvánPincészete,Mád
AzÉvPincészete:
2003–TokajOremusSzőlőbirtok,Tokaj2005–DisznókőSzőlőbirtok 
2012ChallengeInternationalduVin–BordeauxérmeseiAranyérem:
TokajKereskedőházZrt.Tolcsva–KésőiArany2010RoyalTokajiBorászatiZrt.Mád–RoyalTokajiFurmint2010RoyalTokajiKésőiszüretelésű2010RoyalTokajiBlueLabel5puttonyosaszú2008FülekyPincészet,Bodrogkeresztúr–Aszú6puttonyos2007
Ezüstérem:
BéresSzőlőbirtokésPincészetKft.Erdőbénye–BéresTokajiaszú5puttonyos2007
RENDEZVÉNYEK
Február:
Kocsonyafesztivál 
– Miskolc
Március:
KisüzemiSörfőzdékTalálkozója
–Miskolc
Hollókőihúsvét 
– Hollókő
Matyóhúsvét 
– Mezőkövesd
Április:
EgriCsillagBorfesztivál 
– Eger
 Almavirágfesztivál 
– Kozárd
Május:
TarjániTavasziBorfesztivál 
–Salgótarján
Bornapok 
– Hollókő
LaskaFesztiválésTócsniParti 
– Kazár
Gyöngyösi19. századipiac 
– Gyöngyös
NemzetköziKatona-ésBordalFesztivál 
– Abasár
GyöngyösiBornapok 
– Gyöngyös
Orbán-napiborünnep
– Kisnána
 AvasiBorangolás
– Miskolc
SzántóiIvóNap
– Abaújszántó
TöltöttKáposztaFesztivál 
– Rátka
PünkösdiRégizeneFesztivál 
–Alsópetény
Utcaszínház ésUtcazeneFesztivál 
Gyöngyöstarján
Felső-mátraiPünkösdiBornap
Mátraszentimre
NyitottPincék az EgriBorvidéken
– Eger
PünkösdiTor-túra
– Egerszalók 
Június:
Markazisokadalom
– Markaz
MátraiBorvigasságésKisnánai várjátékok 
– Kisnána
Mátraimúzeumok éjszakája
– Mátraitelepülések 
Palócnapok 
– Parád
CseresznyeFesztivál 
– Szomolya
BogácsiBükkvinfest 
– Bogács
MiskolciFröccsfesztivál 
– Miskolc
Kemencésnap
– Bükkszentkereszt
BarcikaiBormustra
– Kazincbarcika
TokajiBorok Fesztiválja
– Tokaj
Július:
Kisnánaibaracknap
– Kisnána
Sárkány ellen sárkányfű
– Mátrafüred
EgriBikavér ÜnnepeSzentDonát Napján
– Eger
OrszágosGyógynövénynapok 
Bükkszentkereszt
NemzetköziVadételfőzőVerseny ésMegyeiVadásznap
– Széphalom
SztrapacskaFesztivál 
– Alsóregmec
NógrádiNemzetköziFolklór-ésGasztro-nómiaiFesztivál 
– nógrádi települések 
Augusztus:
Pisztrángfesztivál 
– Szilvásvárad
Noszvajiszilvanap
– Noszvaj
SzüretindítóBortúra
– Egerszalók 
Szilvaszombat 
– Kétbodony
 AszúÜnnep ésHungáriafeszt 
Sátoraljaújhely
Borfesztivál–
Tolcsva
 
 ZempléniFesztivál 
–Zemplénitelepülések 
Csokifesztivál 
– Szerencs
KékesiCsúcstámadás
– Gyöngyös
Szeptember:
Magyar ízek-magyar színek Gasztronó-miaiésGyümölcsfesztivál 
– Kozárd
Haluskafesztivál 
– Vanyarc
GyöngyösiSzüretiNapok ésFehérbor Fesztivál 
– Gyöngyös
SzüretiMulatság
– Markaz
SzüretiMulatság
– Eger
NoszvajiPincenapok ésKemencébenKészítettÉtelek Napja
– Noszvaj
BükkiVadas-borosNap
– Miskolc
GömöriGyümölcsfesztivál 
– Aggtelek 
HegyköziHelyiTermék FesztiválésVásár 
 – Mikóháza
Október:
SzarvasgombaVadászat 
– Szilvásvárad
CsipkebogyóFesztivál 
– Szarvaskő
Gombanapok 
– Bükkszentkereszt
 ZempléniSzabad HáziPálinkaNap
Füzér
Tokaj-hegyaljaiSzüretiNapok 
– Tokaj
BacchusBorbál 
– Sátoraljaújhely
December:
GyöngyösiAdvent 
– Gyöngyös
TéliBoros-Toros
– Markaz
SzentJános-napiBorszentelés
– Eger
EgriBorszalon
– Eger
MiskolciSzalon-czukor 
– Miskolc
Tortúra
– Bükkszentkereszt
 ZempléniDisznótorosésAdventiVásár 
 – Mikóháza
Tokaj-Hegyalja világszerteismertés elismert borvidék.A hatezer-hatszáz hektárnyi területén mindenfeltétel adott a világlegnemesebbédes borának,a tokaji aszúnak azelkészítéséhez.MitőlkiválóakazabaújszántóiSátor-hegy,atokajiKopasz-hegyésasátoraljaújhelyiSátor-hegyáltalbezártterületborai?Avulkanikustalaj,aKárpátokvonulataáltalvé-dettterület,adélifekvés,azaszúso-dásnakkedvezőősziidőjárás,aBod-rogésaTiszaközelsége,a
furmint,
a
hárslevelű,
a
sárgamuskotály,
az
oremus
szőlőfajták,akésői,októbervégiszüret,aborokegyedikezelése,azemplénitölgybőlkészültgönciésszerednyeihordókhasználata,valamintanemespenésszelborítotthegyaljaipincékegytőlegyigfontosszerepetjátszanakebben.
Aterületmár1737ótaélvezvédett-séget,amikorisegykirályirendelet–avilágonelsőként–zártborvidékkényilvánította.2002-benazUNESCOatokajitörténelmiborvidéketmintkultúrtájatvettefelavilágörökségilis-tára.Maaborvidék27települést,va-lamintszámospincétfoglalmagába.2012-benismétkitüntetőgyelemközéppontjábakerültaterület,ami-korisaTokaj-hegyaljaiborvidékletthazánk 
elsőtörténetitája.
Kevésborvidékevanavilágnak,aholennyikaraktereseneltérőbor,borkategórialétezik.Vannakazegészségesszőlőbőlkészültborok,amelyeklehetnekfrissreduktívszárazborok,gyümölcsillatúakészamatúak.Gyakoriaka
furmint
ésa
hárslevelű
borok,ritkábba
sárgamuskotály,
a
zéta,
a
kövérszőlő
ésa
kabar.
Haezeketafajtákatkésőnszüreteljük,
t-h bvé
t
Hallotta már,hogy az Aggteleki-cseppkőbarlangbannyáron is találkozhat a télapóval? 
Pálházán
található Európaegyetlen olyan ásványmúzeuma,ahol a perlit minden ismert előfor-dulási formáját kiállítják. Hazánk legrégibb keskeny nyomtávú kis-vasútja a Kemence-patak festőivölgyében, a pisztrángos tóval éskastéllyal büszkélkedő
Kőkapun
áta Zempléni-hegység szívébe viszi alátogatókat.
Mikóháza
különösen szeptem-ber közepén érdekes, amikor isa
HegyköziHelyiTermékFeszti-vál ésVásárt
tartják.
Alsóregmec
a
Sztrapacska Fesztiváljáról
híres.Július végén a klasszikus juhtúrós,tejfölös, szalonnás kombinációés a káposztás variáció melletta hagymás változatot is megízlel-heti.
Széphalom
Kazinczy Ferencnyelvújítónk szülőhelye. A parkbantalálható Kazinczy sírja, a MagyarNyelv Múzeuma és a Kazinczy Em-lékmúzeum.
Sátoraljaújhelyen
a városházarejti az ország egyik legrégebbilevéltárát. A trianoni paktum nyo-mán elcsatolt magyar városoknak állít emléket a Magyar Kálvária.A Zsólyomka pincesora és azUngvári pincék rejtik a hegyal- jai gazdák legfinomabb borait,melyeket rendszeres pincetú-rák keretében meg is kóstolhat.A Magas-hegy téli-nyári sípályái,a kilátó és a kalandpark felejthe-tetlen élményt nyújtanak mindenkorosztálynak.
Sárospatak 
főbb látnivalóia Rákóczi-vár, a Református Kollé-gium Nagykönyvtára, a Börtönpa-noptikum és a Szent Erzsébet Ház.
Erdőbényén
kádárokat kereshetfel, s
Tokaj
pincéiben koccintson a„Királyok borával, borok királyával”!
Újdonság atérségben...
a Tokaj-hegyaljai BorPéntek, ame-lyet májustól októberig pénte-kenként 16.00 és 17.00 óra közöttélhetnek át a kommentált borkós-tolókon.
Hallotta-e, hogy...
Tokaj-Hegyalja legrégebbi és leg-nagyobb szőlő- és borkultúráhozkötődő rendezvénye a Tokaj-hegy-aljai Szüreti Napok, amely látványosszüreti felvonulással 1932 óta kerülmegrendezésre október elején?További információk a térségről,programokról és a borútról:itthon.hu/eszakmagyarorszagkóstolhat a
TöltöttKáposzta Fesz-tiválon.
 Ha ízlett, akár otthon is elkészít-heti a rátkai töltött káposztát.Látogasson el honlapunkra:itthon.hu/eszakmagyarorszag 
Tállya
Európa mértani középpont- ja. Az 1700-as években itt voltszőlőbirtoka Nagy Péter orosz cár-nak. Híres arról is, hogy van olyanétterme, ahol majd minden fogástborral készítenek. A szomszédos
Monokon
áll Kossuth Lajos szülő-háza, ma emlékmúzeum.
Bodrogkőváralján
a várból gyö-nyörű kilátás nyílik a környékre.A faluban a barackpálinka-főzésfolyamatát egy látványközpontbantanulmányozhatja. A
vizsolyi
kato-likus templomban megtekinthetia Károlyi Gáspár-féle első, teljesmagyar nyelvű Bibliát. A husziták történetével és lakóházával
Gön-cön
ismerkedhet. Itt készült a göncihordó, amely az aszúkészítés egyik mértékegységévé vált. A gönci ba-rack gyümölcsként és pálinkakéntis ismert.
Telkibányán
feltárulnak Tokaj-Hegyalja ásványbányászati ésa Zempléni-hegység erdészeti em-lékei, és rácsodálkozhat az egykorikeménycserépgyár paraszti ottho-nokban használt termékeire is.
Tudta, hogy...
aPálháza-TelkibányaközöttiországútdélioldalánfakadanyáronisjéghidegvizűKirály-kút(Mátyáskirálykútja)?MátyáskirályésSzépIlonkaroman-tikustalálkozásánaklegendájátőrzi,melyetTompaMihályfoglaltversbe.
 2. útvonal:
Hollóházán
a helyi porcelángyár-tás történetét mutatja be a PorcelánMúzeum. A településen található azországos kéktúraútvonal keleti vég-pontja. Felmászhat a
Nagy-Milicre,
 ahonnan tiszta időben Kassán túl,akár 30 kilométeres távolságra isbelátható a Felvidék.
Füzéren
vegye be a várat! A vár-gondnokság épületében a Nagy-Milic Natúrpark Látogatóközpontvárja, ahol igazi középkori lakománis részt vehet.
Füzérradványban,
a Károlyi-kastélyban történeti enteriőr-kiállí-tás látható.A térség páratlan természeti kör-nyezetben lévő falvaiban, jel-legzetes helyi településein szín-vonalas vendégfogadó helyek várják a turistákat. Kiemelten ajánl- juk Komlóskát, Rátkát, Telkibányát,Füzért, Mádot, Tállyát és a Bodrogkörnyékét.
1. útvonal:
Hallotta-emár...
hogy a világ legnagyobb bon-bonját készítették el
Szerencsen,
 egy konyakos meggyet, amellyelGuinness-rekordot értek el? A kü-lönleges édes alkotásokat a szeren-csi Rákóczi-várban találhatja meg,ahol augusztusban
Csokifesztivált
is rendeznek.
Mezőzomborban
minden hónap-ban egy hétvégén helyi termékek-kel várják a biopiacon. Ha nincspiac, akkor térjen be a falu határá-ban lévő mintaboltba, ahol remek mangalicából készült termékekettalál.
Mádon
a borospincéken kívülkeresse fel az Europa Nostra díjaszsinagógát is. A szomszédos svábtelepülésen,
Rátkán
remek töltöttkáposztát készítenek, melyet meg-
tokaj ÉszemplÉn tÉrsÉge
B
ogács
afürdőjérőlismert.NézzenkörülaTájházban,aLepkemúze-umbanésaHagyományőrzőHáz-ban.Aközelitóhorgászásracsábít.SétáljonelaCserépiútipincesorrais,aholazegyikpincébenbiztosanszívesenfogadják.
Cserépfaluban
tudhatmegalegtöbbetaSuba-lyuki-barlangfeltárásáról.Afaluközkedveltprog-ramjaa„Nyitottpincék,telepoha-rak,üreshordók”elnevezésűpin-ce-,bor-ésnótatúra.
Mezőkövesd
hírnevétaszín-pompásmatyóhímzésnekésfür-dőjének,aZsóry-fürdőgyógyítóvizénekköszönheti.Amatyónép-életbenyújtbepillantástatöbbmintfélévszázadosMatyóMúzeum.A„Hadas”,skanzenjellegűvárosrésznépiműemlékházaibaniparművé-szeketlátogathatmeg.Itttalálhatóalegismertebbmatyóminta-tervező,KisjankóBoriEmlékházaésazEuró-pa-hírűMezőgazdaságiGépmúze-umis.Ahúsvétiünnepekalattmeg-elevenednekanépiszokások.Régenilyenkoralegényekpipícsetkaptak amatyólányoktólalocsolásért.
Mi apipícs? 
Kismadárkát formázó,kelt kalács-tésztából készült péksütemény,melyet a matyó lányok a locsolá-sért cserébeadnak a legénynek.Finom,ízletes édesség,deajándék-ként is megállja a helyét.A pípics receptjét a honlapunkonmegtalálja!
itthon.hu/eszakmagyarorszag
 2.útvonal:
IsmerkedjenmegaGyógyvizekVöl-gyével!
Egerszalók 
legnagyobbrendezvényeaPünkösdiTor-túra,amikorishelyi,kemencébenkészültételkülönlegességeket–legyenazkáposztáscsülkösbab,tőtikesző-lőlevélbenvagykecskegidapörkölt–kínálnakafalusivendégházaknál,aholmegszállniisérdemes.Ate-lepülésnevezetességeaföldmé-lyébőlfeltörőhévízforrás,amely jellegzetespárolgásávalEurópábanpáratlantermészetikörnyezetette-remt.Látványosságkéntemlíthetők akaptárkövekésariolittufábavájtbarlanglakások,melyekskanzenkéntlátogathatók.
Egerszólát
nevétakörnyékéntermeltolaszrizlingszőlő-fajtábólkészültegerszólátiolaszriz-lingtettehíressé,amelytestesfehér-borttermészetesenhelybenmegiskóstolhatja.Afürdőruhákatsehagy-
borászat borait kóstolhatják mega vendégek kellemes környezet-ben a Dobó utcában.Az egri várat Önnek is látnia kell!Hétvégéken az esti órákban akárfáklyás kazamatavezetésen is résztvehet.Ha hűsölni szeretne,a borospincéken kívül a Törökfürdő egye-di szolgáltatásokkal várja.A főut-ca és a Dobó tér nyárestéken élőzenével,a Szépasszony-völgybena csárdák cigányzenével és ínycsik-landó nom falatokkal,tüzes egriborokkal kényeztetik.Talán Ön isúgy gondol majd Egerre,mint egysokcsillagos élményre!A virágos
Noszvaj
barokk kasté-lya,a síkfőkúti tavak,a Gazdaház,az ún.„pincelakások”,a tufábavájt borospincék sokasága,a Bükk turistaútjai mind-mind megany-nyi látnivalót kínálnak.Népszerűrendezvényeiken a Gazdaházbanbúbos kemencékben készítik a táj-egységrejellemző süteményeket,mint a papsapka,darázsfészek,szilvalekváros bukta.
Tudta, hogy...
a
papsapka
a híres, kemencébensült túrós batyu? A kemencékbenkészült ételek zamatosabbak, ízle-tesebbek a hagyományos tűzhely-ben készülteknél.
A noszvaji határt az Egri borvidék egyik legjobbtermőterületének tartják.A településen találhatóa 2011-es évAz ÉvPincészetedíjnyertese,s többkisebbhelyi pin-cészetben is lehetőségvan a bor-kóstolásra.
Szomolyát
Cseresznyeországfő-rosánaktartják.Aszomolyairövidszárúfeketecseresznyeafaluvédjegye.Seholsemérikmegolyanropogósra,ízletesre,feketére,mintitt.Legfőbbünnepükajúniu-si
Cseresznyefesztivál.
Érdemesbetérnieanépikézművesbemuta-tóhelyre,aholamestertermékeinkívülafalurajellemzőkőkultúradarabjaitismegcsodálhatja.
Nemmaradhatkiarepertoárbólegynomházisütemény,ittter-mészetesencseresznyéspite:Hon-lapunkonmegtaláljaareceptet:
itthon.hu/eszakmagyarorszag
A
Csillagvidéken
napraforgósfalusi porták,Egerben többkoro-nás magánszálláshelyek messzeföldön híres vendégszeretettel fo-gadják az érkezőket.Az északi ré-gió leggazdagabbtérségefürdők-ben,gyógyvizekben,ahol a napikirándulások után felfrissülhetnek.A jó borokból sincs hiány!
1. útvonal:
Kezdje
Egerrel
az ismerkedést,ahol a hős egriek megírt történe-temellett mindenki megélhetia saját történetét is.Számos ven-déget csalogat a városba az EgriBikavér Ünnepejúliusban.Boroz-gatás előtt fedezzefel a megújultTűzoltó Múzeumot,csodálkozzonrá Eger legújabbkiállítóhelyére,a Kepes György hagyatékátbemu-tatóvizuáliskiállításra.
Szeretnecsodátlátni? 
Akkor látogasson el a marcipánmú-zeumba, ahol egy teljesen berende-zett barokk szobát tekinthet megmarcipánból elkészítve.
A Dobó térről rendszeresen in-dulnak városnéző kisvonatok,amelyek a Szépasszony-völgy pin-céihez is elviszik a látogatókat.Haerrenem jutna ideje,akkor a topborászokkal az egri vár tövébenis találkozhat,hiszen májustól ok-tóber végéigminden héten más
eger És tÉrsÉge
 jákotthon!Avölgybenlévőgyógy-éswellnessfürdőkremeklehetősé-getbiztosítanakegykiskilazulásra.
3.útvonal:
Szarvaskőben
élvezzeakilátástazegykorivárból,ésvigyenmagávalegykishecsedlit!Acsipkebogyó-lekvártavadontermőcsipkerózsagyűjtögetetttermésébőlfáradságosmunkávalkészítik.
Mikófalván
bete-kinthetapalócokmindennapjaiba,shaszerencsés,egy
mikófalvila-kodalmon
isrésztvehet,smegkós-tolhatjaamolnárkalácsot.
Bélapát-falváról
tegyenegykiskitérőt,éskeressefelabélháromkútiapátságitemplomot,azországegyetlenép-ségbenmegmaradtközépkoricisz-terciapátságitemplomát.Hakülön-legespanorámáravágyik,túrázzonfelaBél-kőtetejére!
Szilvásváradon
találjahazánk egyiklegkedveltebbkirándulóhe-lyét,aSzalajka-völgyet.Ittcsodásakörnyezet,friss,tisztaalevegő,útjátpatakok,vízesések,pisztrángosta-vakszínesítik.AzŐsember-barlang,amúzeumok,avadasparklátogatásaelengedhetetlenrészekirándulásá-nak,akárcsakazerdeikisvasúttaltör-ténőutazás,sazerőpróbaazországelsőkalandparkjában.Szilvásváradadotthontavilághírűlipicaiménes-nek.Itttalálhatóhazánkegyetlenre-formátuskörtemploma.Atelepülésgasztronómiacsodákkalisszolgál.Gondoljoncsakapisztrángra,amelyakársütve,akárfüstölvefenségesétek.ABükkbenfellelhetőszarvas-gombákízesítéséveltöbbétteremkínálspecialitásokat.
4.útvonal:
Felsőtárkány
aBükknyugatikapu- ja.LátogassonelaBükkiNemzetiParkLátogatóKözpontjába!AzÖndöntése,hogygyalogosan,erdeikis-vonattalvagykerékpárralfolytatjaútját.Hamégisazautómellettdönt,akkoraPanorámaútonLillafüredfe-léinduljon.Továbbiinformációkatérségről,programokrólésaborútról:itthon.hu/eszakmagyarorszag
t-,
hogy az ízletesszilvásváradi pisztrángot a Szalajka-forrás frissvizében tenyésztik.
1. útvonal:
Bortúrára hívjuk, melyet kezdjen
Gyöngyöspatán.
Templomábantalálhatja a Magyarországonritkaságnak számító Jessze-fát.A domboldalban meghúzódó pin-cékhez is sétáljon el!
Gyöngyös-tarjánban,
a Faluzeumban
akülönlegesásványgyűjteményen
kívül nagyanyáink, dédapáink életkörülményei is megjelennek.A település méltán híres pincé-szeteiről, borairól. Itt található Kö-zép-Európa leghosszabb egyeneságú pincéje.
Gyöngyösön
érdemes betérnieaz ország második legnagyobbtermészettudományi kiállításátrejtő Mátra Múzeumba. Közelé-ben találja a több mint százévesmúltra visszatekintő Borpalotát.Tegyen egy kitérőt, és akár kisvas-úttal utazzon fel a Sár-hegy alattmegbúvó hangulatos farkasmályipincesorhoz, ahol számos pincesorakozik, remek lehetőségeketkínálva egy kiadós borvacsorá-hoz.
Tudta-e, hogy...
a gyöngyösi oltó emberek or-szágszerte híresek voltak? Abasár,Markaz, Domoszló és Nagyrédeállítja elő az ország szőlőoltványa-inak jelentős hányadát ma is.
Mátrafüreden
kirándulhat akáregy terep-segwayt kormányozva,meglátogathatja a palóc nép-rajzi gyűjteményt, és felmehet amátrában található kalandparkba.Mátrafüredről Pálosvörösmartonkeresztül a karakteres bortermelőközségbe,
Abasár
ra érkezik. Itt isszámos felfedezésre váró kis pin-cészet kínálja termékeit.
Markaz
 felé haladva gyönyörűen látható aMátra keleti vonulata és a markaziromvár. Előzetes bejelentkezéssel jó kiegészítő program a markazitájház vagy a Kézműves ház meg-tekintése, de családi pincéket isbőven találni.Jelentkezzen be a DomoszlóiPolgármesteri Hivatalnál, hogyegy vezetett túrával bejárhassaa Markaz és
Domoszló
közt ta-lálható vadregényes Tarjánka-szurdokot! A túra fáradalmaitkipihenheti valamely falusi szál-láshelyen, ahol kemencében ké-szült kenyérlángost is kóstolhat.
Kisnánán
keresse a nemrégi-ben megújult lovagvárat. Nagy itta járás-kelés az Orbán-napi bor-ünnepen, május végén.
Legyenakövetkezőcélja
Sirok.
Atelepülésékehazánkegyikleg-szebbsziklaváraerősvárhírébenállt.Atörökökmegsempróbálták harccalbevenni.Hafelkeresi,tanú- jalehetújjáépítésének.LátogassamegaPalócÚtkedvestájházáthelybenésaszomszédosRecskenis!
A Mofettájáról híres
Mátrade-recskén
kiváló minőségű falusiszálláshelyek várják.A településenműködik a Népművészeti Galéria,amely egyben a Palóc Út Informá-ciós Központja.Szövőműhelyemais hangos a szövőszékek ütemescsattogásától,ahol csodálatos
gyöngyös Ésa mtra tÉrsÉge
len,kender és pamut alapanyagúszőttesek születnek.
Parádfürdőn
 az Ilona-völgyi tanösvény nyújtkiadós kirándulást,mely soránmegkóstolhatja a csevicék egyi-két.
Parádsasváron
palackozzák a hegyből fakadó gyógyvizet,a Parádi csevicét.Parádról érde-mes egy kis kitérőt tenni
Bodony
 felé,melynek igen gazdaga szövőés hímző kultúrája.
Tudta, hogy...
a Mátra másik gyógyvize,a SALVUSBükkszéken kerül kitermelésre540 m mélyről? A település fürdő- je családias hangulatú.Merészkedjen feljebb,és ismerjemeg
Mátraszentimre
és környé-kének,a
Felső-Mátrának 
szlovák gasztronómiai hagyományait! Ittigen kedvelt a sztrapacska.Azt tar-tották róla,hogy reggelireremek,ebédrekitűnő,vacsorára csodála-tos.Megmelegítve,ropogósra süt-veméga frissen készültnél is jobb!Mátrai körútjának csúcspontja ha-zánk legmagasabbpontja,
Kékestető.
Innen már csak lefelévezetaz út.Hazafeléejtseútba a fehér-borairól híres Nagyrédét.
 A Mátramásképp...
Különleges élményekben lehetrésze,
ha részt vesz a
Mátrai mú-zeumok éjszakáján
június má-sodik felében. GyöngyöstarjántólMarkazon át Parádig a látnivalók mellett ezen az éjszakán a helyiborokat is megkóstolhatják a ven-dégek, sőt Kisnánán herőcével,Markazon náplonkával, Sirokbanmacokkal várják a látogatókat.
Így készítjük el aherőcét...
Honlapunkonmegtaláljaareceptet:
itthon.hu/eszakmagyarorszag
További információk a térségről,programokról és a borvidékről:
itthon.hu/eszakmagyarorszag
t
 A kisnánai szőlő-dombokon nemcsak szőlőt,hanem opálokat islehet szüretelni.
avilághírűmentőkutyaszobraaSzéchenyiésaKazinczyutcake-reszteződésében,aVillanyrendőrkö-zelében,ahogyeztakereszteződéstamiskolciakévtizedekótanevezik.A Városház tér és környékeminden hónapelső vasárnapjánnyüzsgő piactérréváltozik:ekkorrendezik a népszerű régiségvá-sárokat.Ha a sok sétában elfárad,üdítsefel magát,s igyon egy Kor-tyot,amely a tokaji aszú esszenciaés a malátasör házasságából szüle-tett miskolci sörkülönlegesség.A város egyik jelképeaz avasitemplom és óratornya,amely min-den órában dallamjátékkal jelzi azidő múlását.A templom mögött,az Avas hegy északi oldalában kö-rülbelül 1000pinceés borház he-lyezkedik el.Az itt megrendezett júniusi Miskolci Fröccsfesztivála hungaricumnak számító italtnépszerűsíti.Egy térképsegítsé-gével Móra Ferenc nyomán keres-heti fel a régi borospincéket,ahola híres avasi fröccsöt (7dl bor +3dl szódavíz) is megkóstolhatja.
Vadászhagyományok nyomában...
A Bükki Vadas-boros Napnak szeptemberben a diósgyőri várad otthont.A fesztivál a bük-ki vadászhagyományokat idézifel.Mesterszakácsok készítenek ínycsiklandó bükki ételköltemé-nyeket,mint például a bükki ka-száspecsenye,a garadnai man-dulás pisztrángvagy a tárkonyosvadraguleves.
Így készül atárkonyosvadraguleves…
Látogasson el honlapunkra:itthon.hu/eszakmagyarorszagMiskolc nyugati részén,a BükkiNemzeti Park területén találhatóa Lillafüredi Pisztrángtelep,ahol
1. útvonal:
Miskolc a Bükkaljai borvidék köz-pontja.A vendégeket nemcsak a vidékrejellemző szőlőfajtákbólkészült borokkal,hanem a közeliTokaj-Hegyalja boraival és hely-ben főzött,nemzetközi szinten el-ismert pálinkával is kínálják.
Hallottamár? 
„Pislog,mint miskolczi kotso-nyában a béka!”A legenda szerint egy borospincé-bemegdermedni lerakott kocso-nyába beleugrott,majd benneismaradt egy béka.A gyelmetlenpincér így tálalta fel az étket – mintborkorcsolyát – a vendégnek,akidöbbenten,demégis kellő humor-ral vettetudomásul,hogy a ser-tésköröm mellől egy pislogó békanéz velefarkasszemet.Látogasson el a Miskolci Tél–Kocsonyafesztiválra február vé-gén,amely három napiga jókedv,a barátok találkozásának helye.Napfényes időben keressemegazErzsébet téren a Kossuth-szobormögött a napórát,amelynek Önlesz a mutatója!Abelvárositerekenkiválófo-tótémátkínálnakaszobrok:aszí-nészportrékaMiskolciNemzetiSzínházszínészbejárójamellettiszoborparkban,aMiskolciLányok aSzinva-teraszonvagyMancs,
 
miskolc És BükktÉrsÉge

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->