Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
BOOOOY!!!! (No More Hell On Earth)

BOOOOY!!!! (No More Hell On Earth)

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Steve Watts
EPISODE 10: of an occasional monthly transmission to the-demon.com forum from

http://www.demondudesrevenge.com

"Booooooy!!!!" (11 :08 : 11)

(c) (p) THE WORKSHOP OF FILTHY
CREATION/Steve Watts 2012

MUSIC LINK: "Demon - No More Hell On Earth" (Original Vinyl)" (c) Hill/Watts (1991)

http://www.youtube.com/watch?v=443YxUDAQVU


EPISODE 10: of an occasional monthly transmission to the-demon.com forum from

http://www.demondudesrevenge.com

"Booooooy!!!!" (11 :08 : 11)

(c) (p) THE WORKSHOP OF FILTHY
CREATION/Steve Watts 2012

MUSIC LINK: "Demon - No More Hell On Earth" (Original Vinyl)" (c) Hill/Watts (1991)

http://www.youtube.com/watch?v=443YxUDAQVU


More info:

Published by: Steve Watts on Oct 03, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/13/2014

 
Faiim + Ptasa \http faza...Ezmnu ep h keplqedad cmmi7 tfa phka `mqid ja phed mc ku ensmisakant en tfa *Fmid Mn TmTfa Dzahk* hijqk? cezptiu) E dedn,t |hnt tm ja ensmisad en et ht hii hnd pa`mndiu) tfa tetiaep hn ezmnu en etpaic) hp tfep |mqid ja ku ihpt hijqk |etf Dakmn.Et,p hn hijqk tfht ep ptzhnlaiu `impaz tm *Fahzt Mc Mqz Teka* tfhn hnu mtfaz) en tfht et `mnthenp h zhtfaz deza`temniapp kepkht`f mc pmnlp tfht nasaz zahiiu lai tmlatfaz7 h`miia`temn E tfeng) mc pmka mc tfa japt) hnd `aztheniu tfa |mzpt pmnlp tfht tfa Feii-\http|zetenl rhztnazpfer asaz rzmdq`ad. En zatzmpra`t) tfa hijqk fhp lzm|n mn ka |etfteka) jqt tfaza hza chz tmm khnu ceiiazp) h iahpt cmqz mz cesa mc |fe`f) pfmqid fhsa andadqr mn tfa `qttenl+zmmk cimmz.Qr tfaza |etf tfa japt pmnlp mn tfa hijqk &ht iahpt tfa edahp tfht lhsa ka fmra cmz hrmtantehiiu rmpetesa cqtqza cmz Dakmn% |aza tfa cezpt sazpa) jzedla hnd `fmzqp mc *EsmzuTm|azp*.E tfeng ec fhd |a cmiim|ad tfep tzh`g hp h iahd) himnl |etf tfa fahseaz kmza rzmlzappesapmnlp pq`f hp *Jhzmnp Mc Dhzgnapp* hnd tfa axqhiiu av`aiiant tetia tzh`g...*Fmid Mn TmTfa Dzahk* `mqid ja pettenl zelft qr tfaza |etf *Thgenl Tfa \mzid Ju Ptmzk*.Fm|asaz) hp tfa hijqk rzmlzappad &mz zhtfaz datazemzhtad% E,k hczhed |a andad qr |etfuat kmza rm|az+ptzqlliap |etfen tfa jhnd hnd tfa and zapqit |hp zhtfaz kadem`za.@mnpaxqantiu) E andad qr en tfa entmiazhjia petqhtemn |faza E pekriu `mqid nm imnlaz jahzpad... hnd nm + `mntzhzu tm rmrqihz kutfmimlu) tfaza |hpn,t h rmmi thjia en peta.Hnmtfaz pazemqp jmna mc `mntantemn |hp tfa hijqk `msaz) rmppejiu mna mc tfa |mzpt asazrzmdq`ad. Et hrrahzp tm dare`t h `zmpp jat|aan h Kqrrat hnd h Khzemnatta dzappad hp hzm`g+chn jaenl ge`gad mqt mc hn hez`zhct |feipt zah`fenl mqt en tfa shen fmra tfht tfa tmulqethz cimhtenl hjmsa et,p fahd |eii pqddaniu hnd enavrie`hjiu tqzn entm h rhzh`fqta.Mz razfhrp fa,p tzuenl tm rihu mna cenhi zaczhen mc *Pkmga Mn Tfa \htaz* |feipt jaenlcezad czmk h `hnnmn= Dmqlihp Hdhkp |mqid ja rzmqd.Fkkk...tfep ep rzmsenl tm ja h tmqlf mna...Pteii...iatp nmt |hiim| en tfa keza...iat,p thig hjmqt tfa lmmd ptqcc...*Fmid Mn Tm Tfa Dzahk* kelft fhsa h `zhr pfmr |endm|) jqt et,p `aztheniu lmt mna faiimc hn mranaz + pmzzu...`mqidn,t zapept et(*Nm Kmza Faii Mn Ahztf* ep h lzaht avhkria mc tfa ceik+pmqndtzh`g xqhietu mc pmka mc tfajapt Dakmn tzh`gp. Et fhp h |aii tfmqlft+mqt hzzhnlakant) zaratetesa kmtecp hnd h lzaht panpa mc dunhke`p. Hnumna paan tfa `ihppe`+`qit fmzzmz ceik *Rfhnthpk*= Et,p h lzaht ceik|etf h jzeiiehntiu htkmprfaze` pmqndtzh`g ju Czad Kuzm| hnd Khi`mka Pahlzhsa? etppmqndtzh`g hipm enprezad tfa mranenl mc *Nm Kmza Faii mn Ahztf*.
 
 E,sa hi|hup jaan fahseiu enciqan`ad ju ceik `mkrmpazp hctaz jaenl dzhllad tm paa *Oh|p*ht tfa hla mc t|aisa. E ja`hka mjpappad |etf tfa pmqndtzh`g |mzg mc Omfn \eiiehkp hndxqaqad cmz fmqzp tm paa lzaht ceikp pq`f hp *Pthz \hzp* hnd *@impa An`mqntazp Mc TfaTfezd Gend*) tm fahz fep pmqndtzh`gp ht cqii rait) hp kq`f hp tm avrazean`a tfa ceikptfakpaisap7 asantqhiiu thgenl kupaic mcc tm tfht `mmiapt mc kqpe` ptmzap |faza hii paic+zapra`tenl umqnl ihdp mc ku lanazhtemn |ant tm jqu tfa ihtapt hijqkp...\mmi|mztfp.Pm...E,k en \mmiiu,p &hp qp `mmi+`htp zacazzad tm et% en Ptmga @etu @antza &rmppejiupfmriectenl% hnd *h`xqezad* h senui `mru mc *Jel Tazzmz Kmsea Tfakap* ju *Lamcc Imsahnd fep Mz`faptzh* kheniu) ja`hqpa et fhd h lzaht `msaz mc tfa Lzaht \feta Pfhzg czmk*Oh|p*. Et,p chjqimqpiu `faapu en rih`ap hnd fhp pmka lzmmsu ,<2,p ceik pmqndtzh`gp...tfan pqddaniu czmk tfa Jenhtmna Kqpe` Puptak `hka tfa `u`ie` mranenl jhzp mc Lamcc,psazpemn mc *Tfa Avmz`ept*.E,d nasaz fahzd mc Kega Midceaid. H ca| |aagp ihtaz) E hipm khnhlad tm h`xqeza h `mru mc *Tqjqihz Jaiip* hnd pht ieptanenl en h|a) ht |fht E raz`aesad tm ja tfa razca`t `mkjenhtemn mc ptqdem+aia`tzmne`p) zm`g+jhnd) hnd hikmpt mz`faptzhi + hzzhnlakantp)ja`mkenl mjpappad |etf tfa edah mc `zahtenl kqite+enptzqkanthi zm`g+pmqndtzh`gp.Tfan) himnl |etf ceik `mkrmpazp) *Tmr Mc Tfa Rmrp*) Zhdem 8) Jaatfmsan) hnd tfa ptqcc ku cazm`emqp rehnm tah`faz cmz`ad ka tm rihu...&umq pfmqid fhsa paa faz ch`a |fan E tqznad qr |etf Cimud,p *Hnekhip*... E fhd tm terravmqt tfa iena *umq cq`gad+qr mid fhl* czmk tfa p`mza%...E tfan dep`msazad tfa fhzd jiqap+jhpad zm`g mc Iad _arraien) \fetapnhga) Daar Rqzria)Jih`g Phjjhtf) H@-D@) Tad Nqlant) Tfa P`mzremnp hnd *Tfa Czedhu Nelft Zm`g Pfm|*7tfza| en pmka Shnlaiep) Thnlazena Dzahk) Gihqp P`fqia) Oahn Ke`fai Ohzza) Rfeier Lihpphnd Jzehn Anm7 h ren`f mc JJ Genl) Gaetf Ohzzatt) Hzt Anpakjia mc @fe`hlm7 hnd hddad hfahdu kev mc ,32,p rpu`fadaieh) Reng Cimud) Lanapep) @hkai) Lantia Lehnt) Uap) Shn dazLzhhc Lanazhtmz) Fh|g|end) *Gzhqtzm`g* hnd ku chsmqzeta Rqng jhnd Tfa Ptzhnliazp./&/\zetenl tfep iept zakendp ka mc h `mkkant khda ju h dhn`az hnd `fmzamlzhrfazptqdant E httakrtad tm kantmz ht Fqii Qnesazpetu. \feipt dap`zejenl tfa shzemqpenciqan`ap cmz h tfan ciadlienl *Dakmn Dqdap Zasanla* rzmoa`t fa tqznad tm ka hndphed) *Et kqpt ja sazu decce`qit tm gnm| |fe`f mna mc tfak ep h`tqhiiu umq*...sazu tzqa)hnd pqethjiu ezmne` hp fa |hp cmqnd nqzpenl h dahd zhjjet en tfa Qnesazpetu lzmqndp|faza fa jalhn tm piaar zmqlf) pqccazenl czmk Kqiteria Razpmnhietu Depmzdaz ... faii mnahztf endaad ... E tfeng fa hta tfa zhjjet...%Hnu|hu) et hii jmeip dm|n &nm rqn entandad% tm |fht enprezap qp tm ja `zahtesa. *Nm KmzaFaii Mn Ahztf,p* Rfhnthpk tfaka) ep `iahziu enprezad ju Tqjqihz Jaiip &hp ep *Rfhnthpk*hnd `mqntiapp mtfaz fmzzmz ceikp pq`f hp Omfn @hzrantazp *Fhiim|aan* hnd DhzemHzlantm,p *Pqprezh*%. Midceaid fekpaic |hp enprezad ju Kenekhiept `mkrmpazp pq`f hpRfeier Lihpp) Tazzu Zeiau hnd Ptasa Zae`f) |fm hipm hrrahz tm fhsa jaan enprezad jupmka mc tfa nectu `u`ie` gaujmhzd zeccp mc Jh`f,p *Tm``hth en Cqlqa*...|fe`f hipm fhrranp
 
tm ja mn Tmdkmzdan pmn) Lamcc Imsa,p *Jel Tazzmz Kmsea Tfakap* hijqk... |fe`f iahdpqp ne`aiu jh`g tm......h rhztu en Lazkhnu) tm `aiajzhta tfa zaiahpa mc *Fmid Mn Tm Tfa Dzahk*.Pm...E,k pthndenl navt tm hnmtfaz mna mc ku kqpe`hi fazmap) *Aimu* cmqndaz kakjazCzhng Jmznakhnn) lihpp en fhnd) ieptanenl tm tfa mranenl jhzp mc *Nm Kmza Faii MnAhztf*) &Czhng |hpn,t rhzte`qihziu lmmd ht prahgenl Anliepf hnd E |hp qpaiapp ht Lazkhnhitfmqlf tfhngp tm Dakmn lqethzept Ptasa Jzmmgp) E `mqid oqpt hjmqt mzdaz h jaaz hnd-mzh jim|+omj. Felfiu qpacqi lesan tfa zelft `mntavt) dephptzmqp ec nmt%Pm |a,za pthndenl tfaza) pkeienl rmietaiu ht ah`f mtfaz) |fan pqddaniu fa iahnp msaz tmka hnd phup `mnprezh`ehiiu) *Tqjqihz Jaiip(* tm |fe`f E zariu *Uap(*Tfmpa |aza tfa mniu |mzdp |a prmga tm ah`f mtfaz hii asanenl hnd E pteii `mnpedaz qp tmja sazu `impa.E `hka qr |etf tfmpa `u`ie` mranenl jhzp tm *Nm Kmza Faii Mn Ahztf* hnd tfa antezaenptzqkanthi pa`temn mna hctaznmmn ht Gaetf Jhddaiau,p Gaujmhzd Ptmza en Ptmga mn hczapfiu qn+jmvad hnd fqlaiu avranpesa Ta`fnexqap Mzlhn. Et fhd h felf+ta`f `hppattarihuaz jqeit entm et hnd et |hp tfep tfht E ihtaz rihuad tm Dhsa Feii. Dhsa,p sazpa) jzedlahnd `fmzqp7 hlhen zasmisenl hzmqnd `u`ie` zaratetesa celqzap) zahiiu zm`g+mqt) hnd cet tfa`mkrmpetemn mc tfa pmnl jzeiiehntiu. Tfa *t|ept* en tfa keddia pa`temn ep mna mc kuchsmqzeta jetp mc hnu Dakmn tzh`g7 E ded |zeta h `fmzd paxqan`a cmz tfep jqt hp Dhsada`edad tm *thig* tfa iuze`p tfzmqlf tfep pa`temn) |a da`edad tm dzmr rzh`te`hiiu hii mc tfak &qncmztqnhtaiu en`iqdad en tfa :228 @D Za+Khptaz% hnd oqpt iahsa tfa raz`qppemn)sme`a hnd aazea pmqnd c-v.\fan tfa cenhi zakhenenl `fmzdp dm ge`g en hp Dhsa p`zahkp *Umq Iact Et Hii Tm Qp*7 et pmqndp hp tfmqlf umq,sa jaan re`gad qr ju h `u`imna hnd pqprandad en ked+hez |feipt jaim| umq tfa jm|aip mc Faii pim|iu jalen tm mran......fkkk + et cait h jet iega tfht mn`a E,d cenepfad tfa hijqk hnd cenhiiu da`edad tm iahsa...Lmmd ekhla tfht + E tfeng E,ii iahsa et tfaza.Av`art...paaenl hp |a,za lmenl ,zmqnd en `u`iap...Ezmnu ep h keplqedad cmmi...apra`ehiiu ec tfa rhzte`qihz dzahk umq tzu tm fmid mntm...jaimnlp tm pmkamna aipa.E,sa qrimhdad tfa mzelenhi senui sazpemn mc *Nm Kmza Faii Mn Ahztf* tm Umq Tqja ht?fttr?--|||.umqtqja.`mk-qpaz-TfaDakmnmihtazp=cahtqza;kfaa...tfht lzmmsu Lamcc Imsa sazpemn mc *Tqjqihz Jaiip* ht*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->