Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Number 19 - Nineteen - miracle - Quran Exposed

Number 19 - Nineteen - miracle - Quran Exposed

Ratings:
(0)
|Views: 22|Likes:
Published by waterwithair
On it there are Nineteen (Qur’an 74:30)
Ibn Kammuna (Original article at: http://www.faithfreedom.org/articles/quran-koran/on-
it-there-are-nineteen-qur-an-74-30/ )

In this article, I discuss verse 74:30 in the Qur’an. The flow of the article will be as follows: I
will ask the reader to read with me verse 74:30 in the Qur’an. We will try to decipher the
meaning of that verse from the context. Trust me, this verse is clear when read in context. After
that, I will discuss some website tha
On it there are Nineteen (Qur’an 74:30)
Ibn Kammuna (Original article at: http://www.faithfreedom.org/articles/quran-koran/on-
it-there-are-nineteen-qur-an-74-30/ )

In this article, I discuss verse 74:30 in the Qur’an. The flow of the article will be as follows: I
will ask the reader to read with me verse 74:30 in the Qur’an. We will try to decipher the
meaning of that verse from the context. Trust me, this verse is clear when read in context. After
that, I will discuss some website tha

More info:

Published by: waterwithair on Oct 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

 
Kn jt tbixi axi Njnitiin "Qyx‚an 7436=*
Jhn @aooyna "Kxjgjnal axtjfli at3btt}3++www.eajtbexiidko.kxg+axtjfliv+qyxan/`kxan+kn/jt/tbixi/axi/njnitiin/qyx/an/74/6=+*
 Jn tbjv axtjfli, J djvfyvv uixvi 7436= jn tbi Qyx‚an. Tbi elkw ke tbi axtjfli wjll hi av ekllkwv3 Jwjll av` tbi xiadix tk xiad wjtb oi uixvi 7436= jn tbi Qyx‚an. Wi wjll txz tk difj}bix tbioianjng ke tbat uixvi exko tbi fkntirt. Txyvt oi, tbjv uixvi jv fliax wbin xiad jn fkntirt. Aetix tbat, J wjll djvfyvv vkoi wihvjti tbat oadi a hjg dial kyt ke tbjv uixvi. J wjll jntxkdyfi vkoi ke wbat tbjv vjti vazv, tbin }xkujdi vkoi fxjtjfal analzvjv kn tbi flajov }xivintid tbixi.
Xiadjng uixvi 7436= "
exko Zyvye Alj txanvlatjkn*
=74.=84
Tbin vajd bi3 “Tbjv jv nktbjng hyt oagjf, dixjuid exko ke kld0
=74.=89
“Tbjv jv nktbjng hyt tbi wkxd ke a okxtal!‟
=74.=85 
Vkkn wjll J favt bjo jntk Bill/Ejxi!
=74.=87 
And wbat wjll ir}lajn tk tbii wbat Bill/Ejxi jv;
=74.=82
 Naygbt dktb jt }ixojt tk indyxi, and naygbt dktb jt liaui alkni!/
=74.=8:
Dax`injng and fbangjng tbi fklkyx ke oan!
=74.=6=
Kuix jt axi Njnitiin.
=74.=61
And Wi baui vit nkni hyt angilv av Gyaxdjanv ke tbi Ejxi0 and Wi baui ejrid tbijx nyohix knlz av a txjal ekx Ynhiljiuixv,/ jn kxdix tbat tbi ]ik}li ke tbi Hkk` oaz axxjui atfixtajntz, and tbi Hiljiuixv oaz jnfxiavi jn Eajtb,/ and tbat nk dkyhtv oaz hi liet ekx tbi ]ik}like tbi Hkk` and tbi Hiljiuixv, and tbat tbkvi jn wbkvi biaxtv jv a djviavi and tbi Ynhiljiuixvoaz vaz, “Wbat vzohkl dktb Allab jntind hz tbjv;‟ Tbyv dktb Allab liaui tk vtxaz wbko Bi }liavitb, and gyjdi wbko Bi }liavitb3 and nkni fan `nkw tbi ekxfiv ke tbz Lkxd, irfi}t Bi andtbjv jv nk ktbix tban a waxnjng tk oan`jnd.
=74.=68
 Naz, uixjlz3 Hz tbi Okkn,
=74.=66
And hz tbi Njgbt av jt xitxiatitb,
=74.=64
And hz tbi Dawn av jt vbjnitb ekxtb,/
 
=74.=69
Tbjv jv hyt kni ke tbi ojgbtz "}kxtintv*,
=74.=65 
A waxnjng tk oan`jnd,/
=74.=67 
Tk anz ke zky tbat fbkkviv tk }xivv ekxwaxd, kx tk ekllkw hibjnd0/
=74.=62
Iuixz vkyl wjll hi "bild* jn }lidgi ekx jtv diidv. Nkw tbat zky xiad tbi uixvi, oaz J av` wbat dk zky tbjn` jt jv tal`jng ahkyt; Wbin J xiad vyfbuixviv, J oaz nkt yndixvtand iuixz av}ift ke tbio, hyt jt viiov uixz fliax tbat uixvi 7436= ahkuital`v ahkyt vkoitbjng jn bill. Tbjv jv a uixz iujdint eaft "nkti uixviv 85 and 87 av a }xilydi tkwbat Allab jv tal`jng ahkyt*. Oackx Taevjxv agxii wjtb kyx xiadjng. Hilkw jv wbat Calalzn and Jhnahhav vaz ahkyt tbjv uixvi3Calalzn
p
 
    
 Tbixi axi njnitiin P`ii}ixv_ vtandjng kuix jt, angilv, jtv `ii}ixv0 a fixtajn djvhiljiuix, wbk wav aojgbtz vtalwaxt, vajd, ‒J wjll auajl zky viuintiin ke tbio, je zky auajl oi Pcyvt_ twk‚. Gkd,iraltid hi Bi, vazv3Jhn Ahhav3
p
 
    
 "Ahkui jt* ahkui tbi Ejxi "axi njnitiin* angilv0 tbiz axi tbi `ii}ixv ke tbi Ejxi.Byoan fxiatjujtz jv aoasjng. Hilkw, J }xkujdi tbi xiadix wjtb twk ljn`v tk a wihvjti tbat oadiaoasjng “djvfkuixjiv‟ ahkyt uixvi 7436=. Tbixi axi }ik}li kyt tbixi wbk oadi tbi nyohix 1: jntbi ahkui uixvi tbi havjv ke tbi flajo tbat tbi Qyx‚an jv ojxafylkyv. J wjll jntxkdyfi tbkvi ljn`v hilkw ekllkwid hz vkoi analzvjv ke tbijx flajoid “Ojxafliv‟. Tbjv axtjfli wav ejxvt oktjuatid hza fkooint hz “Tbi Txytb‟, an EEJ xiadix, kn EEJ‚v wih vjti. Bixi jv bjv+bix fkooint3
 
Tk Naoilivv  —/Zky vtatid P(Jvlao flajov tk hi tbi txyi xiljgjkn ke Gkd, tbi hyxdin ke }xkke jv kn zky }ik}li.(_  Jvlao bav alxiadz }xkuid jtvile tk hi a txyi xiljgjkn tbxkygb tbi Ojxafli ke tbi @kxan. Anirao}li ke a ualjd }xkke and vkljd iujdinfi tbat fan hi iraojnid jn xigaxd tk tbi “Ojxafliv ke tbi Qyxan‟ and tbat jt jv a txyi xiljgjkn ke Gkd fan hi ekynd jn tbi ljn`v hilkw3 =1. btt}3++ojxaflivketbiqyxan.fko+oatbioatjfal[=8.btol =8. btt}3++ojxaflivketbiqyxan.fko+oatbioatjfal[=6.btol Wbat jntixivtv oi jv bkw Oyvljov tbjn`. Jn a }xiujkyvaxtjfli, J vtatid tbat, hz diejnjtjkn, aojxafli bav tk ivtahljvb a }bzvjfal iuint jn tbi natyxal wkxld, wjtb at liavt kni ujklatjkn ke kninatyxal law. Vkoi }ik}li hiljiui jn ojxafliv. Vkoi }ik}li dkn‚t. Vkoi }ik}li hiljiui jn alkkvix diejnjtjkn ke ojxafliv. Vyfb }ik}li oaz vii an anvwix tk tbijx }xazix av a ojxafli.Bkwiuix, tbjv dkiv nkt ejt a vtxjft and khciftjui diejnjtjkn tk wbat a ojxafli jv. Jn tbjv vinvi,tbixi jv nk vyfb tbjng av oatbioatjfal kx vtatjvtjfal ojxafliv jn tbi Qyx‚an. Bkwiuix, tbi ahkuixiadix gaui twk ljn`v. Vk, J wjll }laz bix+bjv gaoi, and vii je tbixi jv anztbjng ynyvyal "hzdiejnjtjkn J fan‚t wjtb gkkd fknvfjkyv fall vyfb flajov ojxafliv kx ojxafylkyv*. Tbi ljn`v axilingtbz and ditajlid wbin kni gkiv tk tbio. Vk, J wjll knlz fk}z and }avti xiliuant jnekxoatjkn.
Ejxvt Ljn` 
3 bixi jv a tahli }avtid exko tbi ejxvt ljn` Wbin kni gkiv tk tbjv vjti, nyohix 1: jv oadi vyhvtantjal jn tbijx analzvjv ke tbi ahkui tahli.]liavi nkti tbat tbi kxdix ke tbi littixv wav oadi tk ejt tbi Oyvljo vfbioi. Anz Axah wjll viitbat tbi kxdix ke tbi Axahjf littixv jv wxkng. Ejxvt, Axahjf littixv vtaxt exko xjgbt tk liet. Vifknd,wbz dk wi niid tk ekllkw tbi Gioatxjfal ualyiv ke tbi Axahjf littixv. Wkyld jt nkt hi hittix tkekllkw tbi Axahjf kxdix ke littixv; Aetix all jt jv an Axahjf Qyx‚an

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->