Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EKAI Center ARGIA Aldizkarian EUSKAL EKONOMIAZ

EKAI Center ARGIA Aldizkarian EUSKAL EKONOMIAZ

Ratings: (0)|Views: 227 |Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Published by: EKAI Center on Oct 04, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2012

pdf

 
40
2012
KO URRIAREN
7
A
TERMOMETROA
Independentziak on edo kalte egingolioke Euskal Herriko ekonomiari?
Horren modu zehatzean ez duguaztertu. Arlo finantzarioan daudentsunamiak ikusita, garrantzitsua daekonomia erreala indartsu dagoenguneak babestea: enpresak, udalak edo herrialdeak izan. Euskal Herriaekonomia errealaren gune bat da etaikuspegi ekonomiko batetik “gotor-tu” egin behar da. Baina egia da ardu-radun politikoek, ideologia batekoak zein bestekoak izan, ez dutela betihori kontuan izaten eta arazoak etadiagnostikoak nahasten dituztela.
Katalunian independentismoarengorakada egoera ekonomiko zailaren-gatik izan dela diote. Euskal Herrian ezomen da berdin…
Ez dakit zein punturaino argi otedauden oinarrizko kontzeptu batzuk. Azken urteotako kontu larrienetakobat Euskal Herriko sistema finantza-rioarekin gertatu da, eta ez da izanalderdi estatalek jarrera bat izan dute-lako eta abertzaleek bestebat. Harago doan gaia da:alderdi abertzaleak ezbadira gai Euskal Herrikoekonomiarako oinarriz-koena dena defendatze-ko… Independentziareneztabaidan sartu aurretik badaude beste faktorebatzuk.
Europako Banku Zentralak ia bilioi bateuro eman die bankuei, %1eko intere-sarekin baino ez. Zergatik diru hori ezda zirkulazioan jartzen ekonomiaerrealean?
Europa osoan borroka dago ekono-mia errealaren eta sistema finantza-rioaren artean. Nolabait sinplifikatuz:sistema finantzarioak behar dituberak ez dituen errekurtsoak aurreraateratzeko, eta estrategia politikoak martxan jartzen dira errekurtsohoriek atera ahal izateko gobernueta-tik, enpresetatik eta familia ekono-miatik.
Elkargiko presidentearen esanetanenpresek finantzazio falta dute eta for-mula berriak behar dira kredituakeskuratu ditzaten. Zein lirateke zureustez formula horiek?
 Adibidez, Europako Banku Zentra-lak ez luke laguntzak bideratzekotresna izan behar, Europako Inber-tsio Bankua baizik. Errekurtso gehie-nak EBZtik igarotzen dira, etahorrek esan nahi du dirua banku sis-temara doala, ez ekonomia errealera.Europako Inbertsio Bankutik igarozgero, aldiz, helburu oso zehatzetara-ko erabiliko litzateke: enpresa txi-kientzako kredituentzat, inbertsioteknologikorako edo zenbait azpiegi-tura egiteko. Badakigu EBZtik egitendiren operazioak sistema finantza-rioa indartzeko eta bere galerak kon-pentsatzeko baino ez direla.
Zer ari da gertatzen EAEko aurrezkikutxen bat egitearekin?
Iaz, fusio prozesua bat-batean bankubihurtzeko prozesu bilakatu zen, etaez da aldaketa formal soila izan, bihelburu estrategiko ditu. Alde bate-tik, beste inbertitzaile batzuk sartzea,hori momentuz geldirik dago, bainaez dakigu noiz arte. Eta bestetik,Euskal Herritik kanpoko bankuerraldoi bihurtzea, egoera zaileandauden beste bankuak erosiz. Opera-zio batzuk egin dira, Cajasur-ekinesaterako, eta beste batzuetan eresartu dira: Catalunya Banc, Caja de Ahorros Mediterraneo… Eskerrak ez direla atera, momentu honetanKutxabank kiebran egongo bailitza-teke.
Ekai Center-en oso kritiko azaldu zare-te prozesu horrekin.
Harrigarriena da kritika gehiago ezegotea, eta hori bakarrik ulertu daite-
ADRIAN ZELAIA
EKAI CENTER-EKO LEHENDAKARI EXEKUTIBOA
Legelaria, Bilbon jaioa 1959an. Mondragon Unibertsitateko lehendakari eta MCCko idazkarinagusi izana, Adrian Zelaiak Ekai Center-en dihardu egun, ekonomiaren eta politikapublikoen arloan lan egiten duen ikerkuntza zentroan. Europar Batasuneko IndustriaEraldaketarako Aholku Batzordeko kide ere bada.
| URKO APAOLAZA|
Argazkiak: Dani Blanco
“Alderdi abertzaleak ez badiragai Euskal Herrikoekonomiarako oinarrizkoenadena defendatzeko...Independentziaren eztabaidansartu aurretik badaude bestefaktore batzuk”
«Handitzeko operazioekinKutxabank kiebran legoke»
 
2012
KO URRIAREN
7
A
41
ADRIAN ZELAIA
-
TERMOMETROA
ke Kutxabank-ek herri honetan duenpisuagatik; azken batean finantza sis-temaren erdia da eta indar handia dumaileguak eta diru-laguntzak emate-ko orduan. Oraingoz ez dakigu zeindiren asmo zehatzak, baina hilabetehonetan giltzarri izango diren eraba-ki batzuk hartu behar dituzte.
Zeintzuk?
Eurotaldearekin sinatutako memo-randum batek irizpide berria jarri dumahai gainean: aurrezki kutxek ezindituztela bankuak kontrolatu.Horren inguruan erabaki behar dute,banku bihurtzeko prozesuaren kon-tra baitoa.
Harrigarria da. Kutxabankek emandituen pausoak derrigorrezkoak zirelaerrepikatu izan dute proiektuarendefendatzaileek, baina Europan bestenorabide batetik doaz…
Hori, hemengo finantza estrategiak Espainian gertatzen ari zenarekinkutsatzen utzi ditugulako izan da.Espainian aurrezki kutxek oso ondofuntzionatu dute 90 urtez, bainaazken urteetan gehiegizko zorpetzea-ren tranpan erori dira eta bankuenmentalitatea hartu dute; euren espa-rru naturaletik atera dira. Hori dahain justu kutxek egin behar ez dute-na, kutxek zentzua baitute eskualdebateko merkatuarekin sustraitutaegonez gero. Europan horrela pen-tsatzen da.Duela lau urte Espainiako Ban-kuaren filosofia aldatu egin zen,Europan inork ulertzen ez zuenestrategiari ekin zion: erakunde txi-kien arazoak saihesteko, erakundehoriek batu eta batu, sakoneko ara-zoa konpondu ez baizik eta atzera-tuz. Kontua da hori jadanik zalan-tzan dagoela, ez bakarrik Europan,baita Espainian ere. Espainiako Ban-kuko lehendakaritza exekutiboa alda-tu egin da eta gauzak beste modubatean ikusten ditu orain.
Hori hain begi-bistakoa izanik, nolaz ezdute aurrezki kutxetako gestoreekezer egin politika horren kontra?
Komunikabideek ere ez dute ezeresan. Goi mailako politikarien arteanmezua zabaldu eta besterik gabeonartzen zen. Horrek adierazten dukritika ekonomikorako daukagungaitasuna zein den. Lau urtez errepi-katu izan da “Espainiako Bankuak esaten badu...”, zentzugabea da. Areokerrago, Euskal Herrira irizpidehoriek ekarri dira, hemengo finantzaerakundeak oso ondo zeudenean.Kaudimenik gabeko erakundeak erosi dira, bertako kutxen kaudimenanabarmen murriztuz, BBKri Cajasu-
“Espainiako Bankuaren irizpideak ekarri dira Euskal Herrira, hemengo finantza erakundeak oso ondo zeudenean”.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Urko Apaolaza liked this
EKAI Center liked this
EKAI Center liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->