Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Viata Crestina 38 (97)

Viata Crestina 38 (97)

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:

More info:

Published by: Marius Ionuţ Tabarcea on Oct 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2013

pdf

text

original

 
 
Publicaţie săptămânală pentru întărire sufletească
 
Anul III,
Nr. 38
(97)
7 Octombrie 2012
 
 „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v 
-
am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul.” 
(Ioan13, 34)
 
 În această zi pomenim pe
Sf.
Mari Mc. Serghie şi Vach,
peSf. Mc. Iulian preotul, Chesariediaconul
şi
Polihronie.
 În
Duminica a 20-a dup
ă Rusalii se citeşte
Evanghelia
de la
Luca 7, 11-16
 
(Învierea fiului văduvei din Nain)
şi
Apostolul
din
Galateni 1
, 11-19.
Evanghelia şi Apostolul 
 
Părinte consilier, câte nume recomandaţi părinţilor 
 pentru copiii lor? 
R
ecomandarea Bisericii este ca părinţii să pună copiluluiun singur nume, acesta legându
-
se fiinţial de persoana în cauză. Din punct de vedere religios, între numele per
-
soanei şi sufletul acesteia este o strânsă legătură, caredevine evidentă prin lucrarea harului încă înainte de botez,din ziua a opta după naştere, când se face rugăciunea pen
-tru punerea numelui:
 „Doamne, Dumnezeul nostru, Ţie nerugăm şi pe Tine Te chemăm, să se însemneze lumina feţei Tale peste robul Tău acesta (aici se pune numele) şi să se însemneze Crucea Unuia
-
Născut Fiului Tău în inima şi încugetul lui“.
Aici se realizează relaţia specială, personală,unică, a fiecăruia cu Hristos, care se va desăvârşi mai târziu
prin baia botezului.
Ce e greşit în a pune copiilor mai multe nume? 
 
F
olosirea mai multor nume de botez îngreunează relaţio
-
narea între persoane, creează ambiguităţi, situaţii con
-
fuze, iar persoana în cauză este adesea pusă în situaţii je
-
nante. Părintele Dumitru Stăniloae, în Teologia Dogmatică
vol. 3, spune:
 „Omul primeşte un nume propriu şi ştie atunci când e chemat pe acest nume, e vizat el însuşi în întregime şi trebuie să răspundă cu toată fiinţa lui“.
Cum se
leagă de fiinţa persoanei al doilea sau al treilea nume şiunde se regăseşte lucrarea harului divin în aceste nume?Ele rămân în uitare, nefiind folosite nici măcar atunci cândpersoana îşi scrie pomelnicul pentru pomenire în biserică.
 
Din experienţa şi practica de preot şi de profesor, potmărturisi ca am întâlnit dese situaţii în care părinţii regretăcă au ales mai multe nume pentru copii şi că nu au ales nu
-
me creştine, din calendarul ortodox, sau nume curate, ro
-
mâneşti. În mod special, în şcoală poţi constata inutilitatea
celui de-
al doilea nume, care nu reprezintă aproape nimicpentru persoana în cauză. Nu răspunde la invocare, nuagreează numele, considerându
-
l un moft al părinţilor sauimpunerea naşilor ca finul/fina să le poarte numele. Tragiceste că, din cele două sau trei nume ale persoanei, celfolosit este numele care nu are nici o semnificaţie religi
-
oasă sau conotaţie creştină.
 
 În prezent, am observat că există trei tendinţe în alege
-rea numelor:
1. Evitarea numelor româneşti tradiţionale
şi înlocuirealor cu forme diminutivale şi hipocoristice (Nuţu, Lică, Emi,Ştef, Alin, Alice etc.);
 
2. Interesul pentru numele străine
(Mario, Aisha, Albano,Alphred, Damien etc.);
3. Înmulţirea literelor şi a cuvintelor
care alcătuiesc nu
-mele individual (Danny, Benny, Emmerich, Euggenio,Anemary, Alessiandrina etc.).
(continuare în pagina 2)
 
S 
erau romani şi conducători ai armatei împăratului Maxi
-mian (286-
305). Ei erau creştini în ascuns, căci împăratul era un persecutor alcreştinilor. Au fost descoperiţi lui Maximian că se închinau lui Hristos, motiv pen
-tru care li s-
a cerut să jertfească idolilor. Aceştia, refuzând să aducă jertfe zeilor,au fost lipsiţi de însemnele demnităţii militare, îmbrăcaţi în haine femeieşti şi pur
-
taţi prin cetate, în semn de batjocoră. Apoi au fost duşi în cetatea Varvalisa, sprea fi supuşi chinurilor de împăratul Antioh. în drum spre această cetate, li s
-a des-
coperit îngerul şi le
-
a vestit că "Pentru nevoinţa voastră veţi lua cununile biruinţeide la Domnul Iisus Hristos, Care va fi alături de voi în suferinţa voastră, dându
-
ajutorul Său până ce îl veţi călca pe vrăjmaşul diavol sub picioarele voastre“. În a
-
ceastă cetate Sfântul Vah şi
-
a dat duhul în urma torturilor, iar Sfântul Serghie a
fost decapitat.
Sfinţii Serghie şi Vah sunt ocrotitorii Olteniei.
Capetele celor doi sfinţi au fost a
-
duse în ţara noastră de Domnitorul Neagoe Basarab. Ele au fost depuse în Mănă
-
stirea Curtea de Argeş, însă, prin hotărârea Sfântului Sinod, ele au fost aduse încatedrala mitropolitană "Sfântul Dumitru” din Craiova, pe 25 octombrie 1949, învremea ÎPS Firmilian, mitropolitul Olteniei.
 
„Numele trebuie ales cu multă grijă
,
din marele neam al numelor
creştine”
 
Sinaxar 
poienita.iasi.mmb.ro
Despre interesul pentru numele străine şi îndepăr
-
tarea de numele tradiţionale, româneşti,
Pr. Consi-lier Vasile Baltag
, parohul Bisericii „Sfânta Cruce“
-
Obcini din Suceava, spune că „aceasta vădeşte o în
-
străinare progresivă de persoană, pentru că numeletinde să nu mai dezvăluie taina persoanei, funcţio
-
nând ca o simplă etichetă, o parolă uzuală în socie
-
tate, în care se frâng legăturile comuniunii şi comu
-
nicării, pentru că numele nu
-
şi mai are izvorul înNume, nici cuvintele în Cuvânt“. Consilierul admi
-
nistrativ al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilorarată, în cele ce urmează, că „numele trebuie alescu multă grijă, din marele neam al numelor creş
-
tine, şi chiar după o rugăciune către Duhul Sfânt,pentru a da inspiraţie şi discernământ celor care a
-
leg şi putere cu binecuvântare duhovnicească celuicare îl primeşte“.
(Sursa: www.doxologia.ro)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->