Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
New Interventions, Volume 11, no 3

New Interventions, Volume 11, no 3

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by rfls12802
Political and Historical Magazine
Political and Historical Magazine

More info:

Published by: rfls12802 on Oct 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
?
Agt Iaug}xgauiba|
Xb`wng ??, ab <, \s}iad =335
 
Lw}}gau Mw|iag||
 
Niljog` Jbto}e, @imyo, ujg @ombw} So}uy oae UWLLbahg}galg|, ]g|sglu, O Lbbsg}ouixg So}`iongau, ujg @ghu oae ujg @ot=
Sow` H`gtg}|
, I}oq; Oabujg} Xiguaon b} \bngujiad Tb}|g2 ?3Ujg }go` eg
suj bh Mw|j’| qwodni}g ia I}oq
 
Ioia Do}iblj
, O D}i|`y Uo`g
 
?<Ujg nw}fy ji|ub}y bh Tg|ug}a iaug}xgauiba ia I}oq
Gn}oj Døfg}
, Lba|l}isuiad Uw}fgy
 
?:Uw}fgy, ujg W\O oae ujg to} ia I}oq
Sow` H`gtg}|
, E}otiad o Ei|l}ggu Xgi`
 
=7Ujg s}bsb|ge moa ba Nw|`in xgi`| ia H}oalg
Nifg Kbag|
, O`iko I{gumgdbxiĄ
=8O||g||iad ujg `ihg bh ujg Nw|`in S}g|iegau bh Mb|aio.Jg}lgdbxiao
Lj}i| D}oy
, Lixi`i|ouiba ‚O| Tg Fabt Iu’
<3Ujg iego| bh \onwg` Jwauiaduba
Ly}i` \niuj
, No}z oae ujg Hbw}hb`e Xi|iba bh Ti``ion M`ofg <5Ujg lw}ibw| }g`ouiba|jis mgutgga ujg ny|uil oae ujg noug}io`i|u
O`oa \sgalg
, Lbaeiuiba L}iuilo`2
 
5<Ujg niee`g l`o||g| oae ujg Aouibao` Jgo`uj \g}xilg
O}ujw} U}w||lbuu
,
Jwuuba’| Tjiugto|j
 
85O qwilf `bbf ou ujg Jwuuba ]gsb}u ba ujg I}oq To}
]gxigt|
]gxb`wuibao}y \u}ougdy, Ngeiogxo` Sji`b|bsjg}|, @byo`i|n
 
87
@guug}|
 
Owubao}ljy, Ywdb|`oxio 48
 
=
Lw}}gau Mw|iag||
Gaug} N} Jbto}e
UJG |tihu gkgluiba bh Ioa Ewaloa \niuj o| Lba|g}xouixg So}uy `goeg} oae ji| }g.s`olgngau my Niljog` Jbto}e |jbt jbt wati|g iu i| ub t}iug bhh ujg Ub}ig| o| o|idaihiloau hb}lg ia M}iui|j sb`iuil|! Ujg so}uy noy mg |s`iu o`` gae| ws o| }gdo}e| ujgGw}bsgoa Waiba, egs}ixge bh iu| aouw}o` }goluibao}y lbahiegalg my ujg |wllg||hw`
oss}bs}iouiba bh iu| sb`ilig| my ‚Agt’ @ombw}, oae osso}gau`y waom`g ub |ubs ujg
bato}e no}lj bh ujg @img}o` So}uy, mwu tjga iu lbng| ub o |aossy ljoadg bh `goeg}.|jis jb}|g|, ujg Ub}y so}`iongauo}ioa| lg}uoia`y |jbtge ab `olf bh |fi`` ia abu ba`yei|sb|iad bh Ioa Ewaloa \niuj my o 93 ub 47 xbug bh NS|, mwu o`|b ia s}gxgauiad oeonodiad h}gg.hb}.o`` ia ujg ljbilg bh ji| |wllg||b}! Ab ebwmu uji| i| o miu jo}e baUb}y oluixi|u| ia ujg lba|uiuwgalig|, tjb joe *ia ujgb}y) mgga dixga ujg }idju ub g`gluujgi} `goeg}, mwu ia ujg li}lwn|uoalg| ujgy fabt ujou iu i| ti|g ub ollgsu ujg so}`io.ngauo}y lbws, |ialg oabujg} }bwae bh m`bbe.`guuiad tbw`e abu db ebta tg`` tiujujg aouibao` g`glub}oug!Ujg}g |ggn| `iuu`g ebwmu ujou Niljog` Jbto}e ti`` mg nb}g ghhgluixg ujoa Ioa
Ewaloa \niuj ou ujg Jbw|g bh Lbnnba| eg|soulj mbz! N} Ewaloa \niuj’| m`w|ug}to|, ba ujg tjb`g, iaghhgluixg! *Ujg bwudbiad `goeg}’|
`olf bh ljo}i|no to| losuw}geonw|iad`y ba bag bh
S}ixoug Gyg
’| h}bau lbxg}|, tjilj |jbtge Ioa Ewaloa \niuj |o
y.
iad ‚I’n ujg _wigu Noa’, oae Mgu|y }gs`yiad ‚Bj, eb |jwu ws ombwu iu!’) Tjou ujg U
b.}ig| agge ia ujg Lbnnba| i| |bngbag tjb loa w|g ujg }osig}, |b ub |sgof, oaetjb|g sb|iuiba i| abu ubb l`b|g ub ujou bh ujg dbxg}angau
tjilj to| ujg lo|g tiujIE\ bxg} I}oq oae ujg abub}ibw| eb||ig}, hb} gzons`g! Jbtgxg}, o| |gxg}o` lbnnga.uoub}| joxg bm|g}xge, iu i| bag ujiad ub |lb}g sbiau| ia egmoug| ia So}`iongau, oaeqwiug oabujg} ub lbaxialg lba|uiuwgaly g`glub}| ujou ybw o}g tb}uj s`wnsiad hb}!\bng gxiegalg jo| lbng ub `idju ujou |wddg|u| ujou Niljog` Jbto}e i| oto}g bhuji| s}bm`gn! O }gsb}u ia ujg
Gxgaiad \uoaeo}e
bh < Abxgnmg} =33< qwbug| jin o||oyiad;I on oto}g ujou I to| abu o sbsw`o} Jbng \gl}guo}y! I joxg ujbwdju o `buombwu ujou oae bag bh ujg lbal`w|iba| I joxg }goljge i| iu i| abu gabwdj kw|u ub tia oa o}dwngau! Ujou ebg| abu aglg||o}i`y ngoa ybw joxg tbajgo}u| oae niae|! Ybw joxg dbu ub m}iad sgbs`g tiuj ybw! Ybw joxg dbu ubgzs`oia ub sgbs`g tjou ybw o}g ebiad oae u}y ub dgu ujgn mgjiae ybw!*Ujg `ghu, g|sglio``y, |jbw`e oss}glioug ujg xo`wg bh ujg|g sg}lgsuixg }gno}f|, }glbd.ai|iad ujou abu ba`y jo| iu abu |wllggege ia tiaaiad jgo}u| oae niae|, mwu ujou iu jo|abu gxga |uo}uge ub tia ujg bxg}o`` o}dwngau!)Jbtgxg}, ujg gng}dgalg bh o nb}g losom`g `goeg} ti`` abu aglg||o}i`y s}bxg
gabwdj ub ga|w}g ujg }guw}a bh ujg Ub}ig| o| ujg ‚aouw}o` so}uy bh dbxg}angau!’ O|
Fga Lboug| bm|g}xge o lbws`g bh ygo
}| odb, ujg gaujw|io|uil g|sbw|o` bh ‚agb
.
`img}o`’
sb`ilig| my ujg s}g|gau oeniai|u}ouiba l}goug| o mid s}bm`gn hb} ujg Lba|g}xouixg|
*‚Ab \solg hb} Utb Ub}y So}uig|’,
\blio`i|u ]gxigt
, Noy =33?)! Tjou loa ujg Ub}ig| ebub gzu}olu ujgn|g`xg| h}bn uji| lw`.eg.|ol2 Ih ujgy nbxg hw}ujg} ub ujg }idju, ujgy ti``
 
<
|uo}u gaug}iad iaub lbnsguiuiba tiuj ujg M}iui|j Aouibao` So}uy
ab |b`wuiba ou uji|
|uodg bh ujg dong6 ih ujgy u}y ub nbxg hw}ujg} `ghu *tjilj, dixga @ombw}’| lw}}gau
|uoalg, s}g|gau| ab eihhilw`uig| ba sosg}), ujgy }i|f gzsb|w}g o| egnodbdwg|! *Jg}g,iaegge, ujg `ghu jo| o }b`g ub s`oy; bw} kbm i| ub bssb|g s}b.losiuo`i|u sb`ilig|, ab nou.ug} tjg}g ujgy gnoaoug h}bn, oae swm`ili|g l}geim`g o`ug}aouixg|!) O`|b ujg uo|f iaug}n| bh so}`iongauo}y |gou| ub mg tba i| qwiug hb}nieom`g; @o
mbw}’| nokb}iuy bxg}ujg Lba|g}xouixg| ia =33? to| =54, iu| bxg}o`` nokb}iuy ?:8! Uji| `goxg| ba`y ujg ‚|g`h
.
eg|u}wlu holub}’ o| sb||im`g lbnhb}u hb} Niljog` Jbto}e ( Lb ―
ujou i|, ujg sb||imi`.iuy ujou ujg M`oi} dbxg}angau ti`` lb``os|g waeg} ujg tgidju bh iu| bta iagsuiuweg!Tji`g ujou nidju lbwau o| sbguil kw|uilg, iu |ui`` `goxg| ujg Ub}ig| tiuj o `bu bh tb}f ubeb
ujbwdj abu o| nwlj o| ujg `ghu, tjilj }go``y ebg| joxg iu| tb}f lwu bwu!
No}uia Lo}}b``
Ujg ]gjomi`iuouiba bh @imyo
O@NB\U waabuilge ia ujg ngeio ia ujg tofg bh ujg mid |s`o|j ombwu ujg losuw}g bh\oeeon Jw||gia to| ujg |ub}y ujou @imyo, ujg b}idiao` oae
 
waui` Mo’ouji|u I}oq’|
g`gxouiba iaub Swm`il Gagny Awnmg} Bag
 
ujg s}gnig} O}om ‚ug}}b}
.
|sba|b}iad’
mbdgy,
jo| mgga sg}niuuge ub }guw}a iaub ujg jo``btge sb}uo`| bh ujg ‚iaug}aouibao`lbnnwaiuy’! Ia ollb}
eoalg tiuj oa od}ggngau |u}wlf tiuj ujg W\O oae M}iuoia iaEglgnmg}, @imyo i|, ia gzljoadg hb} ujg `ihuiad bh W\ oae Waiuge Aouiba| |oaluiba|,|l}ossiad iu| |l
jgng| hb} ‚tgosba| bh no|| eg|u}wluiba’, |gxg}g`y `iniuiad iu| tg
o.sba}y, oae o``btiad hw`` ollg|| ub ia|sglub}| h}bn ujg Iaug}aouibao` Oubnil Gag}dyOdgaly!
Waeg} Lb`bag` Doeohhi’| mi{o}}g sg}|bao`iuy
.lw`u }gding, @imyo joe `bad ga. kbyge o abub}ibw| inodg!
Joxiad o sb`ilgtbnoa |jbu h}bn bag’| @baeba gnmo||y’|
tiaebt| to| o so}uilw`o}`y |uwsie toy ub lbaewlu eis`bnoly, oae bsga`y molfiadoae ia ia|uoalg| oluwo``y o}niad dwg}}i``o d}bws|, ial`weiad ujg I]O, to| mbwae ubdgu ujg mid sbtg}| ws|gu! @imyoa iaxb`xgngau to| o``gdge ia ujg eg|u}wluiba bh oH}galj oi}`iag} bxg} Aidg} ia ?9:: tjilj low|ge lba|ieg}om`g `b|| bh `ihg! @imyo to|ujw| o joaey swalj.mod hb} ujg mid sbtg}|, oae to| mbnmge my ujg W\O ia ?9:8 hb}oa ouuolf wsba W\ |g}xilgnga ia Mg}`ia tiuj tjilj iu o`nb|u lg}uoia`y joe ab ia.xb`xgngau! Oae |b tjga sb`iuilo` gzsgeigaly }gqwi}ge ujou ujg }g|sba|imi`iuy bh ujgeg|u}wluiba bh ujg Soa Ong}iloa Mbgiad 454 bxg} @blfg}mig ia ?9:: mg |jihuge h}bn\y}io *o| ujg noia molfg}| bh ujg So`g|uiaioa d}bws, ujg Sbsw`o} H}bau hb} ujg @img}o.uiba bh So`g|uiag
Dgag}o` Lbnnoae, ujou to| s}guuy lbaxialiad`y }glfbage o| }g.|sba|im`g hb} ujg ou}bliuy) tjga Eono|lw| to| iaxgid`ge iaub |wssb}uiad ujg W\O iaujg Hi}|u Dw`h To}, @imyo to| ujg iego` lbwau}y ub uofg ujg }os!Ujg lo|g odoia|u @imyo to| tgof ia ujg gzu}gng, ygu ujg lbaxiluiba ia o |sglio`lbw}u bh @imyoa iaug``idgalg odgau Omeg`mo||guu O`i Nbjonnge O` Ngd}oji tgauuj}bwdj ub ujg oll`oin bh ujg M}iui|j s}g|| oae so}`iongau! @o|u |wnng}, @imyood}gge ub soy %=!4 mi``ib
a lbnsga|ouiba ub ujg @blfg}mig xiluin|’ honi`ig|, ba ujg m
o.|i| bh soyiad 53 sg} lgau bh uji| |wn inngeioug`y wsba ujg `ihuiad bh WA |oaluiba|,oabujg} 53 sg} lgau tiuj ujg `ihuiad bh W\ |oaluiba|, oae ujg hiao` =3 sg} lgau balg@imyo to| }gnbxge h}bn ujg W\ `i|u bh ug}}b}.|sba|b}iad |uoug|! @imyo o`|b iahb}ngeujg WA \glw}iuy Lbwali` ujou iu ollgsuge }g|sba|imi`iuy hb} ujg @blfg}mig mbnmiad,oae bhhg}ge iu| lbbsg}ouiba ia iaug}aouibao` oaui.ug}}b}i|u lonsoida|!@imyo joe `bad mgga ti|jiad ub }guw}a ub ujg
‚iaug}aouibao` lbnnwaiuy’, oae,
eg|siug lba|uoau W\ jb|ui`iuy, uji| s}blg|| ubbf o |g}ibw| uw}a hbw} ygo}| molf tjgaM}iuoia ghhgluixg`y }g.g|uom`i|jge eis`bnouil }g`ouiba| tiuj U}isb`i! Ujou ujg W\O to|

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->