Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Interrobang issue for Monday, October 8th, 2012

Interrobang issue for Monday, October 8th, 2012

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by interrobangfsu
The October 8th, 2012 issue of the Interrobang is frightfully good! Inside you will find a Halloween section including a look at couples costumes, the top scary movies and October events (both of the Halloween and non-Halloween variety).
The October 8th, 2012 issue of the Interrobang is frightfully good! Inside you will find a Halloween section including a look at couples costumes, the top scary movies and October events (both of the Halloween and non-Halloween variety).

More info:

Published by: interrobangfsu on Oct 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
 Yod{hk =; Auu{k Go' 3 Oe}obkr 0$ 2<62 sss'iu{'ef/ag}krrobfgc/ 
 
GKSU
2
 Yod{hk =; Auu{k Go' 3 Oe}obkr 0$ 2<62 sss'iu{'ef/ag}krrobfgc/ 
Cfggf Hqn`fadoyf au ag `kr iaru}qkfr oi Ifgu`fsk‑u Ag}krfe}aykHkmaf Mkuacg fgm \rom{e}aog|rocrfh' U`k mkuerabkm `krukdi fu f —u{ggq$ nagm |kruog$‘fmmagc }`f} u`k —doyku }o erkf}kfr} fgm idfu` cfhku'‘6' S`q frk qo{ `krk?
]o ck} }`k bku} unaddu ior hq i{}{rkefrkkr'
2' S`f} sfu qo{r daik(e`fgcagchohkg}?
S`kg A co} hq yauf }o Efgfmf'
5' S`f} h{uae frk qo{ e{rrkg}dqdau}kgagc }o?
R{uuafg roen'
=' S`f} au }`k bku} |akek oi fmyaek qo{‑yk kykr rkekaykm?
—Qo{r u{eekuu au ;< |kr ekg} `frmsorn fgm ;< |kr ekg} qo{r mrkfhu'‘
;' S`o au qo{r rodk homkd?
Hfgcf fr}au} Hfrn Eraddkq'
9' S`krk ag }`k sordm `fyk qo{}rfykddkm?
R{uuaf$ [nrfagk'
3' S`f} sfu qo{r iaru} job?
Fr}au} ior Idfu` cfhku'
0' S`f} so{dm qo{r dfu} hkfdbk?
\azzf'
1' S`f} hfnku qo{ {gkfuq?
Hq irakgmu‑ |robdkhu'
6<' S`f} au qo{r |fuuaog?
Mrfsagc'
 Mo qo{ sfg} Ifgu`fsk }o ngos 6<]`agcu Fbo{} Qo{? J{u} `kfm ogoykr }o iu{'ef/ag}krrobfgc fgm edaen og }`k 6< ]`agcu A Ngos Fbo{} Qo{ dagn f} }`k }o|'
6< ]`agcu A Ngos Fbo{} Qo{'''
Ck}}agc erkf}ayk sa}` Hqn`fadoyf
ERKMA]: U[BHA]]KM
Cfggf Hqn`fadoyf au fdd fbo{} fr}'
ERKMA]: KRANF IF[U]
Yod{g}kkru ukrykm {| e`ada erkf}km bq }`k Ofuau rku}f{rfg}‑u ioom ukryaek eoormagf}or ]afco Uofrku og Oe}obkr5' ]`k e`ada d{ge` oiiaeafddq naenkm oii }`k 2<62 [ga}km Sfq efh|facg$ ag s`ae` Ifgu`fsk u}fii fgm u}{mkg}urfauk hogkq ior doefd e`fra}aku' ]`rkk maiikrkg} nagmu oi e`adau skrk mau`km o{} ferouu efh|{u$ fgm ukrykru ufam}`k ukerk} agcrkmakg} ag }`k Ofuau‑ e`ada sfu —doyk fgm efrk'‘
 
AOU V[A Z 
@ AU @ OUGM O[GMOG  F H[U?
Mo| b `k kdohk aoun a` o{ fguk' Iak aggku add bk ukdkkm oh ok kgaku fgm kdd goa aggku b khfad'`k kdohk aoun (bkkkg `k Boonuok fgm `k Dabf! au o|kg fdd kf bkkkg 0fh fgm =|h$ Hogmf o Iamf'
RAKU UOGUORKM BE@RKDDU
 
 
uskk} }skk}u
oi }`k skkn 
Lv{a}krkdf}fbdk
Mkfr Oe}obkr$ A‑h rkfmq or @fddos(kkg efgmq$ efryagc |{h|nagu$ bkf{(}a{d fdd eodoru$ e{mmdagc$ |{h|nagbrkfm$ `oomaku fgm uo h{e` hork'
LMAQGk}sorn
—Boo A} Qo{rukd‘%@fddoskkg mkeorf(}aogu77 os'dq/k3g{b
LFH10<Gksu
EABE R{g or }`k E{rk kykg} agDogmog oykr }`k skknkgm `fm 5$136|fr}aea|fg}u fgm rfaukm -365$9;1';6$feeormagc }o orcfgazkru %dmgog}
LFFrgo}}22
Mo qo{ ngos }`f} Dogmog `fu f2 u}rkfh rkeqedagc |rocrfh? ]`auhkfgu uk|krf}agc |f|kr |rom{e}uag ogk bop$ eog}fagkru ag }`k o}`kr'%DmgOg}
LHoDmgOg}
]`k eo{g}mosg au OG ''' ogdq ogkhog}` {g}ad %Hoykhbkr %DmgOg}( sadd qo{ `kd| e`fgck }`k fek o hkg‑u `kfd}`? %u`fyk}`kmf}k
Lnef}sfdn6
A sau` fdd eo{dm dfu} fdd qkfr' Eoodkrskf}`kr hkfgu fdd efgmdku$ uskf}(|fg}u$ bac bdfgnk}u fgm odm maugkq@fddoskkg hoyaku'
L}{rgdmg|{r|dk
Gkp} }ahk qo{‑rk f} U`o||kr‑u Mr{cHfr} |{re`fuk f -6 dkf$ f -; b{}}kr(iq$ f -6< feorg or f -;< efrmagfd }ou{||or} Lkgmsohfgfb{uk %DMGog}
LBrafgCabuog65
Coom horgagc fgm `f||q Oe}obkr%DMGOg}& Bkf{}a{d mfq }o u}fr} hqfyo{ra}k hog}` 
LOre`ku}rfDogmog
A}‑u Oe}obkr$ fgm }`k eo{g}mosgau og }o o{r ru} eogekr} Oe}' 6<sa}` }`k fhfzagc Jogf}`fg Eros'`}}|://os'dq/k3M6H %dmgog}
L@oddqu@o|kDkk
%dmgog} ukgm {u qo{r E{}ku} Eou}{hkNa}}q \ae ) Gfhk ) sk‘dd |ou} ogua}k or Oe} '`oddqu`o|kLdayk'eoh'`oddqu`o|k'orc' |ae'}sa}}kr'eoh/pP|kYapn
L@{g}krEros}`kr
N{mou }o LIfgu`fskEoddkck or }`karsorn m{ragc Hkg}fd @kfd}` Fsfrk(gkuu Skkn' ]fnku f do} o eo{rfck oruohkogk }o ukkn `kd|'%@os]oMkfd
LNf}]ue`ar`fr}
6<< mqu }add a u}fr} eoddkck( }`k eo{g}mosg au og&&&& %{gu`fsk %fgu`fsk%kpea}km
LMHac`}og
fgggm }`k f||daef}aog |roekuu orhk }o mo }`k fgu`fsk k{ro|kfgb{uagkuu kpe`fgck bkcagu' erouu qo{rgckru or hk odnu' 
 
][KU' OE]' 1]@
Mkfd or Go Mkfd
62 GOOG  Iorskdd @fddE`fgek }o sag {| }o -6$<<< efu`
SKM' OE]' 6<]@
Iaru} R{g Iadh:]FNKG 2
Rfagbos Eagkhfu (ag Ea}a \dfzf!-5';< U][MKG]U t -; C[KU]U2 U`os ]ahku
Eohkmq Gac`}DFRRQ PD
1\H O{} Bfen U`fen  Irkk
IRA' OE]' 62]@
Ifgu`fsk f} }`k Ngac`}u
3:5<\H B{mskaukr Cfrmkgu-60 ior u}{mkg}u/-61 ior c{ku}u
GKS H[UAE GAC@]:Bf|}azkm ag Bdoom$ ]`kJk}}auog Eohha}hkg} fgmH{ddk}eor|uk
1:5<\H O{} Bfen U`fen-; ag fmyfgek/-3 f} }`k moor/Go fmyfgek ufdku }o {gmkrfcku}{mkg}u
UF]' OE]' 65
Gafcfrf Ifddu ]ra|
1FH  6FH  GAFCFRF IFDDU-60 ior u}{mkg}u/-2< ior c{ku}uRkcau}kr f} }`k Baz Boo}`'\raekaged{mku }rfgu|or}f}aog'
U[G' OE]' 6=
E`admrkg‑u Iadh Ukraku: @o}kd]rfguqdyfgaf
6\H  RFAGBOS EAGKHFU (EA]A\DFZF!-2';< ior u}{mkg}u/-2';< iore`admrkg/-; ior c{ku}u ]aenk}u fgm agiorhf}aog ior fdd kykg}uco }o }`k Baz Boo}`'
[\)EOHAGC
KYKG]U
 
Ai qo{‑yk }`o{c`} fbo{} }rfykddagc }o K{ro|k fgm u}{mqagcfbrofm$ gos‑u qo{r e`fgek'Ifgu`fsk au eog}ag{agc }o kp|fgma}u kpe`fgck |rocrfh$ fddosagcukykrfd u}{mkg}u }o u}{mq fbrofm aghfgq K{ro|kfg eo{g}raku'Ag}krgf}aogfd |rojke}u fgmkpe`fgck eoormagf}or Nrau}f Yoc}ufam ogk |rocrfh ag |fr}ae{dfr `fuukykrfd o||or}{ga}aku$ —B{uagkuu au}`k bac ogk$ b{uagkuu au s`krk sk`fyk hou} oi o{r kpe`fgcku' ]`kqefg co }o Iagdfgm$ ]`k Gk}`krdfgmu$ Arkdfgm$ Sfdku$Irfgek$ Usa}zkrdfgm$ fgmBkdca{h'‘Ior Jfg{frq 2<65$ }`krk frk u}addo||or}{ga}aku ior agmayam{fdu ag }`kUe`ood oi Eog}kh|orfrq Hkmaf }oco }o Bkdca{h fgm u}{mkg}u ag]o{rauh fgm @ou|a}fda}q }o }rfykd}o Iagdfgm' Fd}`o{c` Ifgu`fsk aueogu}fg}dq sornagc og kp|fgmagc}o gks eo{g}raku fgm cayagc u}{mkg}u hork o||or}{ga}aku$ }`k ioe{uau e{rrkg}dq og b{uagkuu' —A} eo{dm bk bkef{uk b{uagkuu au b{uagkuukykrqs`krk qo{ co fdd fro{gm }`ksordm$‘ ufam Yoc}' —]`k amkf oi ag}krgf}aogfd b{uagkuu fgm cdobfdazf}aog$ }`f} fdd u}fr}km sa}` }`k b{uagkuu iodnu'‘Jkii \`adfyogc au f ukeogm qkfr u}{mkg} ag }`k Ckgkrfd B{uagkuu |rocrfh f} Ifgu`fsk fgm au `o|agc }o co }o @fc{k [gaykrua}q oi F||dakm Ueakgeku ag ]`k Gk}`krdfgmu or Fhakgu Ue`ood oi Hfgfckhkg} ag Irfgek' —A‑h doonagc }o co ag Jfg{frq$ A sfg} }o mo}`au fu uoog fu |ouuabdk fgm A‑hrkfddq kpea}km&‘ `k ufam' @k‑u doonagc iorsfrm }o cfagagc gks kp|krakgeku$ —]`k baccku} }`agc au }`ke{d}{rfd maiikrkgek$ f da}}dk dfgc{fck unadd$ A sfg} }o bk hork agmk|}` sa}` o}`kr dfgc{fcku$ b{}e{d}{rk fgm fre`a}ke}{rk ag K{ro|k`fu fdsfqu bkkg uo ifueagf}agc }ohk'‘Yoc} ufam }`f} u}{mkg}u frk fduocfagagc yfd{fbdk kp|krakgek irohfg fefmkhae u}fgm|oag}$ —Irohqo{r mauea|dagk |oag} oi yaks$qo{‑rk coagc }o dkfrg `os }`kq mo b{uagkuu ag Bkdca{h ykru{u `os}`kq mo a} Efgfmf bkef{uk A‑h u{rka}‑u go} kpfe}dq }`k ufhk$ uo a} j{u}cayku qo{ fg ag}krgf}aogfd |kru|ke}ayk'‘\`adfyogc ufam `k au doonagc iorsfrm }o bkgkia}}agc `au fefmkhaeefrkkr$ —Fefmkhaefddq$ A‑h }`agnagc }`f} }`k baccku} }`agc ag b{uagkuu au fg kp|krakgek fgm moagc}`au sadd cayk hk u{e` f maiikrkg}o{}doon og maiikrkg} b{uagkuukufro{gm }`k sordm fgm `krk agEfgfmf'‘Ogk fu|ke} u}{mkg}u oi}kg sorrqfbo{} s`kg }rfykddagc fbrofm au }`kkp}rf eou}u' ]`k coom gksu au }`krkfrk go kp}rf }{a}aog eou}u> |fr}aea |fg}u |fq Ifgu`fsk }`k ufhk}{a}aog fgm ikku }`kq so{dm ai }`kqskrk u}fqagc `krk' Uohk kp}rfeou}u qo{‑dd `fyk }o }`agn fbo{}frk: idac`}$ `kfd}` agu{rfgek$ rkg}$ioom fgm kp}rf }rfykd' ]`krk au f b{rufrq oi -6$;<< }`f} u}{mkg}us`o frk feek|}km ag}o }`k |rocrfhefg f||dq ior$ mk|kgmagc og iagfgeafd gkkm'Ai qo{r |rocrfh hf}e`ku sa}`ogk oi }`k o||or}{ga}aku fbrofm$qo{ sadd u}add `fyk }o bk feek|}kmag}o }`k |rocrfh' ]`au rkv{arku fhagah{h 5'< C\F fgm f 2;<sormsra}k {| fbo{} s`q qo{ sfg} }o co'Hou} oi qo{r erkma}u sadd bk }rfguikrrfbdk fgm feek|}km }osfrmu qo{r ma|dohf f} Ifgu`fsk$ b{} ag uohkefuku$ fmma}aogfd eo{ruku hfq `fyk}o bk eoh|dk}km s`kg qo{ rk}{rg }oDogmog'Yoc} `fu }rfykddkm fbrofm `krukdi fgm `ac`dq rkeohhkgmkm a}'—Qo{ dkfrg hork fbo{} qo{rukdi bqdkfrgagc fbo{} o}`kru fgm }`krk‑u fcrosagc {| fu|ke} }o a}' Qo{ frk agf gks kgyaroghkg}$ gks |ko|dk …qo{r edfuuku frk ag Kgcdau` b{}}`krk au fgo}`kr dfgc{fck coagc ogfro{gm qo{ ag uoeak}q$ uo a} e`fddkgcku qo{ }o u}fgm og qo{r osg}so ikk}'‘ Yoc} kgeo{rfckm u}{mkg}u }o }fnk }`f} e`fddkgck' ]`krkfrk u}add u|o}u fyfadfbdk ior b{uagkuuu}{mkg}u }`agnagc oi }rfykddagcfbrofm ag Jfg{frq 2<65$ fgm }`kmkfmdagk }o f||dq au Oe}obkr 6;'Ior hork agiorhf}aog$ eog}fe}Nrau}f Yoc} f} nyoc}Lifgu`fske'ef or yaua} sss'ifgu`fske'ef/ag}krgf}aogfd/fbrofm/o| |or}{ga}aku'
GKSU
5
 Yod{hk =; Auu{k Go' 3 Oe}obkr 0$ 2<62 sss'iu{'ef/ag}krrobfgc/ 
ERKMA]: KRANF IF[U]
Fu |fr} oi }`k Ifgu`fsk U}{mkg} [gaog‑u Hkg}fd @kfd}` Fsfrkgkuu Skkn$s`ae` rfg iroh Oe}obkr 6 }o =$ f @os ]o Mkfd sfdd sfu uk} {| ag Iorskdd@fdd' U}{mkg}u skrk agya}km }o u`frk }`kar hkg}fd `kfd}` }a|u og }`k sfdd$fgm u{bha} }`kar |robdkhu fgogqho{udq uo }`k IU[ eo{dm rkeohhkgmu}k|u }`f} u}rkuukmo{} u}{mkg}u eo{dm }fnk }o ah|royk }`kar hkg}fd`kfd}`'
@fddoskkg au ifu} f||rofe`agcfgm }`krk au go}`agc soruk }`fg`fyagc }o |aen o{} qo{r eou}{hk f}}`k dfu} hag{}k' ]oadk} |f|kr h{hhaku$ }ag ioad }afrfu or j{u} b{ggqkfru u`o{dm go} e{} a} }`au qkfr']`au Oe}obkr$ Ifgu`fsk‑u Ifu`aogmk|fr}hkg} au {uagc a}u erkf}aya}qfgm fbada}q }o }{rg ckg}dq sorgedo}`agc ag}o {gav{k eou}{hkus`adk rkhfagagc sa}`ag f yaddfag}`khk'Orcfgazkm bq }`k u}{mkg}u fgmDkac`Fgg Sfddkr$ }`k Ifu`aog\rocrfh Eoormagf}or f} Ifgu`fsk$f eou}{hk uadkg} f{e}aog au }fnagc |dfek }o rfauk hogkq }`f} sadd bku|da} kv{fddq ior bo}` }`kE`admrkg‑u Hfnk f Sau`Io{gmf}aog fgm }`k u}{mkg}u‑[gbo{gm Ifu`aog U`os oee{rragcag }`kar }`arm qkfr oi }`k |rocrfh']`k Hfnk f Sau` Io{gmf}aog bragcu }o ir{a}aog }`k sau`ku oi e`admrkg sa}` daik}`rkf}kgagc hkmaefd eogma}aogu ag ormkr }o kgrae`}`kar daik sa}` `o|k fgm `f||agkuu'Uo ifr }`au qkfr$ =3 sau`ku `fyk bkkg crfg}km }o e`admrkg agUo{}`sku}krg Og}frao fdogk'Sfddkr kp|dfagkm }`f} }`k u}{mkg}u frk go} ogdq erkf}agc }`k eou}{hku iroh edo}`agc mogf}km bq]fdazk (65=; @{rog U}'!$ f doefdmaueo{g} fgm ukeogm`fgm u}ork$ b{} fduo f bac |fr} oi }`k u}{mkg}u‑rku|oguabada}aku au khbkmmkm agfe}{fddq orcfgazagc fgm |dfggagc}`k kykg}' ]`krk frk 5; u}{mkg}uagyodykm$ kfe` hfnagc ogk eou}{hk$ fgm kfe` eou}{hk sadd bku`osefukm fgm o|kg }o bammagc'Bkiork }`k uadkg} f{e}aog$ }`keou}{hku erkf}km sadd bk {ukm ogOe}obkr 61 ag f |frfmk |rkyaks}`ro{c` }`k `fddu oi Ifgu`fskEoddkck' ]`krk sadd fduo bk f ifu`aog u`os f} ]fdazk u}fr}agc f} 3 |'h' }`f} ufhk gac`}'—@fddoskkg au u{e` f i{g }ahk oi qkfr … fgm ai qo{ eohk }o }`kuadkg} f{e}aog$ qo{ frk u{||or}agcu}{mkg}u `krk f} Ifgu`fsk Eoddkck$}`kar erkf}ayk kiior}u$ fgm fduo u{| |or}agc }`k E`admrkg‑u Hfnk fSau` Io{gmf}aog$ uo a}‑u coagc }o fcrkf} ef{uk$‘ ufam Sfddkr']`k uadkg} f{e}aog a}ukdi sadd bk`kdm f} }`k Uaunagm Cfddkrq ag @ b{admagc og efh|{u s`krk bamu efg bk hfmk og agmayam{fd eou}{hkuiroh Oe}obkr 22 }o 29' —A} so{dm bk gaek }o ck} -6$<<<$‘ ufam Sfddkr$—-;<< so{dm co }osfrmu }`k e`fra}q fgm -;<< so{dm co }osfrmu }`ku}{mkg}u'‘Ag 2<<1$ }`kar |rkmkekuuoru erkf}km o{}ia}u agu|arkm bq ;< qkfru oi ifu`aog$ u}fr}agc oii ag }`k 61;<usa}` nkq |akeku iroh ekdkbra}akudank Kdyau fgm Frk}`f Irfgndag$ fgmkgmagc ag }`k haddkgga{h sa}` cda}zfgm cdfh$ sa}`o{} hauuagc fgqifu`aog ag bk}skkg']`k kykg} |rohauku }o bk{gav{k$ i{g$ fgm sadd s`k} qo{r f||k}a}k ior @fddoskkg ifu`aog' Ag}`k u|ara} oi E`rau}hfu }o eohk$mogf}k }o f sogmkri{d ef{uk fgmf}}fag f i{g$ {gav{k yaddfago{u eou}{hk ior @fddoskkg&
HOARF(E@RAU]KDDK C@FZFD
AG]KRROBFGC
Yaddfagu `a} }`kr{gsfq ior e`fra}q
HKDFGAK FGMKRUOG
AG]KRROBFGC
Kp|dork km{ef}aog ag K{ro|k
ERKMA]: IFGU@FSK AG]KRGF]AOGFD UKRYAEKU
Ifgu`fsk u}{mkg}u Hoganf C{zq (ifr dki}! fgm ]fqdor ]rf|| (ifr rac`}!kgjoq }`k e{d}{rk oi Sfdku og }`kar ukhku}kr fbrofm f} }`k [gaykrua}q oiCdfhorcfg'

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->