Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Managementul resurselor umane - 2009

Managementul resurselor umane - 2009

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Adyas Adriana
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Adyas Adriana on Oct 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2014

pdf

text

original

 
 DISCIPLINA: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANELICENTA 20091.
Formă modernă de organizare şi desfăşurare a activităŃii economice, cu influenŃe asupra factoruluiuman, economia de piaŃă este caracterizată prin următoarele trăsături:1.
 
are la bază proprietatea sub diferite forme;2.
 
organizaŃia privată, individuală sau asociativă este entitatea economică principală;3.
 
 profitul reprezintă scopul principal al activităŃii organizaŃiei;4.
 
cu ajutorul mecanismelor pieŃii se reglează întreaga activitate economică;5.
 
 proprietatea privată implică autonomia deciziilor;6.
 
 prezintă un grad inferior de flexibilitate, completată de o sensibilitate mai pronunŃată.Care din combinaŃiile prezentate exprimă corect trăsăturile economiei de piaŃă:a)
 
1,2,3,4,6 b)
 
2,3,4,5,6c)
 
1,2,3,4,5d)
 
1,3,4,5,6e)
 
1,2,4,5,6
2.
Oferta de forŃă de muncă este formată din munca pe care o pot depune membrii societăŃii şi estedeterminată de următoarele componente:1.
 
economică;2.
 
socială;3.
 
dinamică;4.
 
culturală;5.
 
 politică.Care din combinaŃiile de mai jos reprezintă componentele specifice ofertei forŃei de muncă:a)
 
1,5 b)
 
1,2c)
 
1,3d)
 
4,5e)
 
2,4
3.
FuncŃiile pieŃei muncii în cadrul economiei de piaŃă moderne sunt:1.
 
de informare a patronului şi a salariaŃilor;2.
 
de acordare de asistenŃă partenerilor sociali atunci când se desfăşoară negocierile, de cătreorganele abilitate;3.
 
de planificare pe termen lung a personalului pentru a asigura şi în viitor resursele umanenecesare;4.
 
de elaborare de studii de prognoză privind evoluŃia pieŃei muncii în fiecare localitate care să fie puse la dispoziŃia partenerilor sociali, respectiv patronilor şi sindicatelor, precum şi instituŃiilor de învăŃământ, atât locale cât şi centrale;5.
 
de protecŃie socială, asigurată de stat prin reglementări legale şi administrative;6.
 
de dezvoltare intensivă a personalului pentru asigurarea calificării acestuia, precum şi pentruîmbunătăŃirea activităŃii în relaŃiile cu clienŃii.Care din combinaŃiile prezentate mai jos exprimă corect funcŃiile pieŃei de muncă:a)
 
1,2,3,5 b)
 
2,3,4,5c)
 
2,4,5,6d)
 
1,2,4,5
 
e)
 
3,4,5,6
4.
ParticularităŃiile pieŃei forŃei de muncă sunt:1.
 
 prezintă un grad inferior de flexibilitate, completată de o sensibilitate mai pronunŃată;2.
 
este mai complexă, mai organizată şi mai reglementată faŃă de celelalte pieŃe;3.
 
deŃine pronunŃate caracteristici contractuale şi participative;4.
 
intervenŃia statului este mai puternică decât pe celelalte pieŃe;5.
 
este deosebit de sensibilă faŃă de deciziile care se iau pe celelalte pieŃe, adaptându-se lamişcările, semnalele şi solicitările acestora;6.
 
 preŃurile se stabilesc în mod liber prin confruntarea dintre cerere şi ofertă.Care din combinaŃiile prezentate exprimă corect trăsăturile pieŃei forŃei de muncă:a)
 
1,2,3,4,5 b)
 
1,2,3,5,6c)
 
1,3,4,5,6d)
 
2,3,4,5,6e)
 
1,2,4,5,6
5.
ActivităŃile departamentului de personal sunt grupate după cum urmează:1.
 
activităŃi strategice de natura stabilirii politicii de personal, planificarea pe termen lung şiinovarea;2.
 
implementarea politicii organizaŃiei;3.
 
activităŃi de motivare a echipei;4.
 
activităŃi de consultanŃă, respectiv asistarea managerilor în aspectele – cheie alemanagementului personalului;5.
 
activităŃi operaŃionale de zi cu zi, ca de pildă, recrutarea de personal, păstrarea evidenŃelor cuangajaŃii.Care din variantele de mai jos reprezintă activităŃi ale departamentului de personal:a)
 
1,3,5 b)
 
2,3,4c)
 
1,4,5d)
 
1,2,3e)
 
3,4,5
6.
În dezvoltarea managementului personalului organizaŃiei s-au înregistrat mai multe etape:
 
1.
 
apariŃia organizaŃiei;2.
 
 planificarea strategică;3.
 
creşterea funcŃională;4.
 
specializarea tehnică;5.
 
creşterea controlului;6.
 
integrarea funcŃională;7.
 
integrarea strategică.AlegeŃi varianta de răspuns care prezintă corect etapele de dezvoltarea caracteristice managementului personalului organizaŃiei:a)
 
1,3,5,6,7 b)
 
1,2,3,4,5c)
 
2,3,4,5,6d)
 
2,4,5,6,7e)
 
2,3,5,6,7
7.
 Nivelul actual al progresului ştiinŃifico-tehnic răstoarnă postulatul fundamental al modeluluimanagerial taylorist care susŃine că:a)
 
diminuează semnificaŃia motivaŃiei în cultura organizaŃională;
 
 b)
 
 profitul maxim se obŃine pe calea simplificării maximale a funcŃiilor de muncă;c)
 
se ajunge la armonizarea proceselor de adoptare a deciziilor;d)
 
 profitul maxim se obŃine prin sporirea rolului cunoştinŃelor şi deprinderilor în procesul demuncă;e)
 
computerizarea ridică rolul personalului în procesul de producŃie.Identificati varianta corceta de raspuns.
8.
CompetenŃa profesională semnifică:a)
 
 pregătirea continuă a lucrătorilor; b)
 
relaŃia dintre oameni în procesul de muncă, priceperea de a lucra în echipă;c)
 
 pregătirea tehnică a lucrătorilor pentru îndeplinirea funcŃiilor legate de anumite specializări;d)
 
esenŃa managementului personalului organizaŃiei;e)
 
realizarea scopurilor organizaŃionale.
9.
Cu timpul, managementul personalului se integrează şi se transformă ca o formă specifică de:
 
1.
 
formare a personalului organizaŃiei;2.
 
îndrumare a personalului organizaŃiei;3.
 
control a personalului organizaŃiei;4.
 
transformare a realităŃii manageriale;5.
 
îndrumare a proceselor manageriale.Care din combinaŃiile de mai jos reprezintă caracteristici de transformare în timp a managementului personalului:a)
 
1,3,4 b)
 
2,3,4c)
 
1,4,5d)
 
1,2,3e)
 
2,3,5
10.
Metodele managementului personalului sunt:
 
1.
 
administrative;2.
 
economice;3.
 
analize tehnico - economice;4.
 
 planificarea socială;5.
 
 psihosociale;6.
 
de informare.Care din combinaŃiile prezentate exprimă corect metodele managementului personalului?a)
 
1,2,3 b)
 
1,3,5c)
 
1,2,4d)
 
1,2,5e)
 
1,3,6
11.
Scopul managementului strategic al personalului constă în:a)
 
asigurarea procesului de formare a potenŃialului uman al organizaŃiei pentru o perioadă lungă detimp; b)
 
formarea mediului intern al organizaŃiei;c)
 
funcŃionarea eficientă a structurilor organizatorice a firmei;d)
 
asigurarea unei stări coordonate şi adecvate a mediului extern şi intern al procesului de formare a potenŃialului uman al organizaŃiei pentru o perioadă lungă de timp;e)
 
asigurarea organizaŃiei cu resurse umane.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->