Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PTL 01.01.06 Limite de Plasticitate

PTL 01.01.06 Limite de Plasticitate

Ratings: (0)|Views: 168 |Likes:
Published by Andrea Gabor

More info:

Published by: Andrea Gabor on Oct 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
S.C. TARR S.R.L.LIVADASTR. VICTORIEI NR.130
PROCEDURA TEHNICA
Editia 1Data15.03.2012Revizia 3Pagina:
1/4
LIMITA DE PLASTICITATE A PAMANTULUI – metoda cilindrilor de pamant cu aparatulCasagrande
Cod. PTL 01.01.06
PROCEDURA PENTRU
DETERMINAREALIMITELOR DE PLASTICITATE
 A. SCOP:Determinarea caracteristicilor fizice ale paminturilor.B. DOMENIU:Metoda se aplica paminturilor alcatuite din particule cu dimensiuni sub2 mm si care contin materii organice (turba, humus,etc.), pina la 5% dinmasa acestora in stare uscata. Se aplica si paminturilor ce continmaterii organice intre (5 -10)%, cu conditia sa se specifice aceasta inbuletinul de incercare.C. DEFINITIE, TERMENI TEHNICI, NOTATII:Limita inferioara de plasticitate, notata W
p
, reprezinta umiditatea la carepamintul trece de la starea plastica in stare virtoasa. Limita superioarade plasticitate, notata W
, reprezinta umiditatea la care pamintul trecedin starea plastica in starea lichida.D. STANDARDE, NORME TEHNICE:Incercarea este impusa de STAS 1243/88 si 10473/1-87 si seefectueaza conform STAS 1913/ 4 - 86.E. RESPONSABILITATI:1)a. Redactarea procedurii:Sef profil GTF + responsabil compartiment AQ.b. Verificare procedura:Sef laborator.c. Aprobare procedura:Director calitate.2)a. Difuzare:Laboratob. Retragere:c. Modificare:0d. Aplicare:Analiza in laborator a paminturilor.3)a. Cine efectueaza încercarea:Laborant profil GTF.b. Responsabilitati:Aplicarea intocmai a procedurii.c. Cine verifica:Sef profil GTF.F. PROCEDURA:
I.Operatiuni premergatoare:
1.Conditii de mediu: temperatura mediului ambiant t = (20
±
2)
o
C.2.Aparatura utilizata (specificatie tehnica):
RESPONSABIL ELABORAREING. GHITA MONICAVERIFICAT CORESPONDENTA CU STANDARDUL DEREFERINTATARR VASILEDATA /SEMNATURA15.03.2012DATA /SEMNATURA15.03.2012
 
S.C. TARR S.R.L.LIVADASTR. VICTORIEI NR.130
PROCEDURA TEHNICA
Editia 1Data15.03.2012Revizia 3Pagina:
2/4
LIMITA DE PLASTICITATE A PAMANTULUI – metoda cilindrilor de pamant cu aparatulCasagrande
Cod. PTL 01.01.06
a)aparatura pentru limita inferioara de plasticitate: placa de sticla, cutite delaborator, spatule, capsule de sticla cu capac inregistrate si tarate, etuva termoreglabila,balanta de 300 g cu scala de precizie de 0,01, razatoare;b)aparatura pentru limita superioara de plasticitate: aparat Casagrande,spatula de trasat, cutite de laborator, spatula, capsule din sticla, numerotate si tarate,etuva termoreglabila, balanta de 300 g cu clasa de precizie de 0,01.3.Verificari obligatorii ale aparaturii:a)periodice: Balanta se verifica anual din punct de vedere metrologic de catreo institutie specializata. Etuva se verifica anual privind functionareainstalatiei electrice si a temperaturii asigurate. Capsulele de sticla cu capacse verifica daca nu sint sparte sau crapate si li se face tara, bianual.b)înainte de efectuarea încercarii: Se verifica inaltimea de cadere a cupeiaparatului Casagrande si se regleaza daca este necesar. Se verifica dacacapsulele si placa de sticla sint curate si uscate. Se verifica etalonareabalantei.4.Materiale pentru efectuarea încercarilor :a)epruvete, materiale supuse incercarii: paminturi la care se solicitadeterminarea caracteristicilor fizice;b)materiale consumabile utilizate pentru efectuarea incercarii: apa distilata.
II.Efectuare determinare:
Descriere succinta: A)Determinarea limitei inferioare de plasticitate se face prin metoda cilindrilor depamint. Metoda consta in determinarea umiditatii minime la care un pamint poate fimodelat sub forma de cilindru. Din pamintul de analizat se ia o cantitate de circa 100 gcare se trece prin razatoare, se omogenizeaza si apoi se framinta. Daca pamintul e preauscat se adauga apa distilata pina cind se obtine o pasta consistenta. Din pasta deincercat se ia o cantitate care se ruleaza cu palmele pe placa de sticla pina cind se obtineun cilindru cu diametrul de 3-4 mm si lungimea de 30-50 mm. Daca suprafata cilindrului nueste fisurata, se ruleaza pasta de incercat pentru a pierde apa, pina cind formind 7asemenea cilindri, acestia incep sa prezinte fisuri. In acest moment se determinaumiditatea cilindrilor de pamint conform procedurii de determinare a umiditatii paminturilor.Pentru un pamint de cercetat se fac determinari pe cite 7 cilindri. Limita inferioara deplasticitate, W
p
reprezinta media aritmetica a umiditatilor determinate.B)Determinarea limitei superioare de plasticitate se face cu ajutorul aparatuluiCasagrande. Din pamintul de analizat se ia o cantitate de circa 200 g care se trece prinrazatoare, se adauga apa distilata si se omogenizeaza prin amestecare, prelungitor, pinase obtine o pasta plastic, moale, omogena. Paminturile coezive se lasa 24 de ore cu apa
RESPONSABIL ELABORAREING. GHITA MONICAVERIFICAT CORESPONDENTA CU STANDARDUL DEREFERINTATARR VASILEDATA /SEMNATURA15.03.2012DATA /SEMNATURA15.03.2012
 
S.C. TARR S.R.L.LIVADASTR. VICTORIEI NR.130
PROCEDURA TEHNICA
Editia 1Data15.03.2012Revizia 3Pagina:
3/4
LIMITA DE PLASTICITATE A PAMANTULUI – metoda cilindrilor de pamant cu aparatulCasagrande
Cod. PTL 01.01.06
inaintea determinarii. Paminturile prea ude se lasa sa se usuce pina la umiditatea dorita.Cu pamintul astfel pregatit se umple circa 2/3 din cupa aparatului cu pasta omogenizata,se niveleaza suprafata acestuia cu spaclul si apoi se traseaza la mijlocul cupei, cu spatulade trasat o fanta adinca pe fundul cupei, se invirteste manivela, lasind cupa sa cada, pepostamentul aparratului de la inaltimea constanta de 10 mm, la intervale repetate de timp(2 caderi/s). Operatia se repeta pina cind fanta se intinde pe lungimea de 12 mm, lungimecare se masoara cu partea de 12 mm a spatulei de trasat. Umiditatea se determinaconform procedurii pentru determinarea umiditatii, pentru pasta de pamint prelevata dinimediata apropiere a fantei. Se inregistreaza numarul de caderi N ale cupei si umiditateapamintului. Se repeta incercarea adaugind pasta si apa distilata astfel incit sa se obtinaminim 2 umiditati pentru mai putin de 25 de caderi ale cupei si minim 2 de umditati pentrumai mult de 25 de caderi ale cupei. Limita superioara de plasticitate WL este umiditateacorespunzatoare incercarii la care se realizeaza 25 de caderi ale cupei si se determinaprin interpolare grafica pe curba respectiva.
III. Interpretare rezultate:
Pe baza limitelor de plasticitate se calculeaza indicele de plasticitate careimpreuna cu curba granulometrica a pamintului respectiv se folosesc pentruclasificarea pmintului respectiv, realizata conform STAS 1243-88, cu ajutoruldiagramei ternare.
IV. Înregistrare, documente, raportare, arhivare:
1.Înregistrare:a. Primire comenzi, receptie epruvete – materiale:- comanda interna sau comanda externa.b. Inregistrare conform LAB/ AMD:- înregistrare în registrul de evidenta – intrari.c. Inregistrari rezultate, determinari:- înregistrare în registrul de evidenta - determinari tip GTF cod 01.06.2.Documente:a. Buletine de încercari:- buletine de incercari tip S-SH01, S-SH02.b. Documente privind urmarirea rezolvarii neconformitatilor:- raport de neconformitate.3.Raportare rezultate (sinteze, interpretari statistice) ISCLPUAT:- prelucrari statistice, raportari diverse solicitari.4.Modificari (îmbunatatiri, actualizari):
Nr.ContinutCapitol/ Data si actul prin care se face
RESPONSABIL ELABORAREING. GHITA MONICAVERIFICAT CORESPONDENTA CU STANDARDUL DEREFERINTATARR VASILEDATA /SEMNATURA15.03.2012DATA /SEMNATURA15.03.2012

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->