Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AVR-Ho tro phan mem

AVR-Ho tro phan mem

Ratings: (0)|Views: 120|Likes:
Published by thanhv_25
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: thanhv_25 on Oct 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2012

pdf

text

original

 
Copyright © 2010 Cùng h
c AVR
Thanhtam Ho -www.hocavr.com 
Created by QuocHuy Hoang
 huyhq.fet.hut@gmail.comPage 1
L
p trình v
ớ 
i AVR Studio
N
i dung
 
Các bài c
n tham kh
o tr
ướ 
c
 1.
 
L
p trình Asembly b
ng AVR Studio. 2.
 
L
p trình C b
ng AVR Studio. Download AVRStudio 
 
Làm quen AVR. Trong bài này tôi h
ướ 
ng d
n cách s
d
ng b
công c
AVRStudio
đề
t
o các Projectl
p trình b
ng ngôn ng
Assembly và C. Tôi s
dùng ví d
ch
ươ 
ng trình quét LED
ở 
 bài 1
để
minh h
a cho c
2 cách t
o m
t Project Assembly và C.
I. L
p trình Assembly b
ng AVRStudio.
 
Vi
c cài
đặ
t AVRStudio t
ươ 
ng
đố
i
đơ 
n gi
n. B
n hãy download b
n m
ớ 
i nh
t c
aph
n m
m này t
 website Atmelho
cb
n 4.623 t
i
đ
ây(ho
cm
t mirror khác) và cài
đặ
t vào máy. Theo m
c
đị
nh, ch
ươ 
ng trình s
 
đượ 
c cài vào
 
đĩ 
a C t
i:
C:\ProgramFiles\Atmel\AVR Tools
.
B
t
đầ
u v
ớ 
i AvrStudio4
: b
n ch
y AvrStudio t
“Start/ All Programs/ AtmelAVR Tools/ AvrStudio 4”.
l
n
đầ
u ch
y AvrStudio, 1 dialog “Welcome toAvrStudio 4” xu
t hi
n, hãy b
check
ở 
ô “show dialog at Startup” và nh
n cancel.Hình 1. Welcome to AVR studio 4 Diaolg.B
n th
y giao di
n AVR Studio 4 nh
ư
sau:
 
Copyright © 2010 Cùng h
c AVR
Thanhtam Ho - www.hocavr.com
 
Created by QuocHuy Hoang
 huyhq.fet.hut@gmail.comPage 2
 
Hình 2. Giao di
n AVR Studio.Giao di
n AVR Studio r
t d
s
d
ng, vì v
y chúng ta s
k
ế
t h
ợ 
p tìm hi
u tronglúc vi
ế
t ví d
.
T
o Project m
ớ 
i
: t
menu Project, ch
n “Project/New Project”.Hình 3. T
o Project m
ớ 
i.M
t dialog m
ớ 
i xu
t hi
n cho phép b
n setting Project c
a b
n, trong vùng“Project Type” ch
n “Atmel AVR assembler”, t
c l
p trình b
ng ngôn ng
Assemblyvà trình d
ch là Atmel AVR assembler (trình d
ch tích h
ợ 
p trong AVR Studio);
 
Copyright © 2010 Cùng h
c AVR
Thanhtam Ho - www.hocavr.com
 
Created by QuocHuy Hoang
 huyhq.fet.hut@gmail.comPage 3
 
“Location”, ch
n n
ơ 
i ch
a Project (trong ví d
này tôi ch
n th
ư
m
c D/AVR1);“Project name”, tên Projetc c
a b
n, hãy
đặ
t là avr1.Hình 4.Setting Project.Nh
n Next
để
ti
ế
p t
c ch
n Platform và device, vi
c này ph
c v
cho m
c
đ
íchdebug ch
ươ 
ng trình hay mô ph
ng b
ng avr simulator. B
n hãy ch
n “AVRSimulator” trong ô Platform và Atmega8 trong ô device (chúng ta s
vi
ế
t ch
ươ 
ng trìnhcho chip Atmega8).Hình 5. Ch
n Platform và device.Nh
n finish
để
k
ế
t thúc setting project, b
n th
y các c
a s
c
a “Project” ch
a cácthông tin Project c
a b
n, b
n th
y trong m
c “Source files” có 1 file “avr1.asm” là

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->