P. 1
Colt Alb

Colt Alb

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Romina Florea

More info:

Published by: Romina Florea on Oct 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2012

pdf

text

original

 
Colţ Alb
 
Jack London
PARTEA a I-aCapitolul 1PÂRTIA CĂRNII
Pădureademoliftnegruşerpuiamohorâtăde-alungulmalurilorînghate.Vântuldespuiasedecurândarboriideveşmântulloralbdegheaţă,şiînluminapalidăaasfinţitului,trunchiurilenegre,prevestitoaredenenorocire,păreaucăsepleacăunulsprealtul.Otăcerenemărginitădomneaasupraîntinderiişiîntregţinutulnueradetopustietatenesfârşităşifărădeviaţă,încremenită,atâtdeînsinguratăşirece,cănicitristeţenumaitrezea.Teîmbiaparsărâzi,darunrâsceînfioramaimultdetoricetristeţe,unrâsfărăvoioşie,cambetulsfinxului,unrâsrececagheaţa,încaresălăşluiacevadingroviacelornestrămutate.EraWildul
1  
 
,
sălbaticulwilddelamianoapte,cuinimadegheaţă.Darviaţătotuşi 
era,
undevadeparteînacestţinut,oviaţăsfidătoare.Înjosulapei îngheţatetrudeaunatelajdecâini-lupi.Blanalorzburlităprinsesechiciură,iarrăsuflarealeîngheţaînaerdecumieşeadingurăînpufăiturideaburi,aşternându-li-seapoiîncristalepeblană.Prinşiînhamurişişleauri
2
depiele,câiniitrăgeaudupăeiosanie.Eraosaniefărătălpici,făcutădinscoarţăgroasădemesteacăn,cufundulde-adreptulpepadă.Botulîieraadusînsusşirăsucitcaunsul,anumecaîmpingăsubsaniecoamadepadăafânatăceseridicadinainteînvaluri.Pesanieseaflalegatăzdranoladălungăşiîngustă.Maierauşialtele-pături,osecure,unibricpentrucafeaşiotigaie;darînochiîţisăreamaiîntâiladalungăşiîngustă,careocupamaitotlocul. Înainteacâinilorpăşeaanevoieunbărbatcurachetemariînpicioare.Înurmasăniei,unaltul.Înladadepesanieceaunaltreilea,pentrucaretrudasesfârşise,unompecarewildulîldoborâseşiîlrăpusesepentruanusemaiputeaurnisauluptavreodată.Prinnaturalui,wildulnuiubeştemişcarea.Pentruelviaţaeoocară,căciviaţaînseamnămişcare;şiwildulnăzuieşteîntotdeaunanimiceascămişcarea.Elîngheaţăapapentruaooprialergespremare,alungăsevadinarboride-ifaceînghepâ-nmăduvă,darcelmaisălbaticşimaigrozavîlhăituieşteşi-ldoboarăwildulpeom-omul,făpturaceamaineastâmpărată,mereurăzvrătităîmpotrivazicaleidupăcaremişcareatrebuiedupânălaurmălanemişcare.Totuşi,înainteaşiînurmasăniei,neînfricaţişidârji,păşeauanevoieceidoioamenicarenufuseserăîncărăpuşi,îşiacoperiserătrupurilecublănurişipieimoi.Genele,obrajiişibuzeleleerauatâtdeîncărcatedecristalelerăsuflăriilorîngheţate,cănicinulisemaiputeadesluşichipul.Aifispuscăsuntniştearătări,cioclidintr-olumeaduhurilor,la înmormântareauneistafii.Nuerauînsădecâtoamenicarerăzbăteauprinpustietate,prinţinutulamăgiriişităcerii,bieţiivântură-lume,porniţiîntr-oaventurăuriaşă,luptându-secu
1
Wild - termen generic, intraductibil, care, întocmai ca pampasul, taigaua, jungla, stepa, indică o regiune cuanumite elemente specifice. În America de Nord, Wildul cuprinde regiunea străbătută de cercul polar,precum şi pe cea învecinată cu ea. Aceste regiuni se află la periferia zăpezilor veşnice şi a regiunii moarte apolului; Alaska face parte aproape în întregime din regiunea denumită Wild. Pădurile, care alternează cupreeriile, sunt numeroase, iar solul, foarte accidentat, conţine nenumărate zăcăminte minerale, între carecărbune şi aur. Cea mai mare parte din an e iarnă şi zăpada acoperă uniform pământul. Ea începe să setopească abia prin iunie, dar pământul se dezgheaţă numai la suprafaţă. O vară scurtă îngăduie apariţiaunei vegetaţii luxuriante, crescută în grabă. (N.T.)
2
Şleau - curea din piele, frânghie pentru tras sania (N.E.).
 
2
străşniciauneilumitotatâtdeîndepărtate,străinăşiîncremenităpretehăulvăzduhului.Mergeaufărăvorbă,cruţându-şisuflareapentrutrudatrupurilor.Pretutindenidomneatăcerea,careîiasacaopovară.Osimţeaucumleapasăcreierii,întocmaicumscafandrulsimteînadâncuriopresiunedemaimulteatmosfere
3
.Îistriveasubgreutateaimensităţiifărămarginişiauneisorţidenestrămutat.Îistriveapânăîncelemaitainiceascunzişurialesufletului,stornddinei,aşacumstorcisuculdinboabadestrugure,toatepatimileşiexaltărileînşelătoareşineîngăduitapreţuiredesineaomului,pânăceşi-audatseamacăsuntpieritorişimărunţi,bieţiatomi,bietefiredeprafcesemişcăcupreapuţinăviclenieşifărăundramdeminteînvâltoareajoculuimarilorelementeşiforţeoarbedezlănţuite.Trecuoorăşiînuna.Luminapalidăazileiscurte,luminăfărăsoare,începusesedestrame,cândunurletslabşiîndepărtatstrăpunseatmosferaîncremenită.Urletulcrescuînicnirirepezi,pânăceajunselaceamaiînaltănotă,undestăruitremurătorşi încordat,apoisestinseîncet.Den-aifisimţitînelosălbăticiejalnicăşiopoftămistuitoare,aifipututcredecăevreunsufletrătăcitcaresetânguie.Omuldinfaţă întoarsecapulpânăceprivirealuioîntâlnipeaceluidinurmă.Şiatunci,pedeasupralăziilungişiînguste,amândoidădurădincapcuînţeles.Unnouurletstrăpunsetăcerea.Deastădată,ceidoioameniîşidădurăseamadincotrovine:veneadinurmă,deundevadepeîntindereadezăpapestecaretrecuseră.Unaltreileaurlet,cepărearăspunsul,seauzitotdinapoialor,dardinstângaceluide-aldoileaurlet.-Ne-auluaturma,Bill-spuseomuldinfaţă.Glasulîirăsunarăguşitşiparcădintr-oaltălume,iarcasăvorbească,setrudisede-abinelea.-Carneaerară-îirăspunsetovarăşulu.N-ammaivăzuturmedeiepurenuştiudecâtezile.Dupăaceeanumaiscoaserăovorbă,dirămaserăcuurechileciulitelaurleteledepradăcenumaiconteneauînapoialor.Lacădereanopţiivârârăcâiniiîntr-undesişdemoliftdepemalulapeişiînjghebarătabăra.Sicriulaşezatlângăfocleslujeadeopotridescaunşidema.Câinii-lupi, înghesuiţi,cevamaidepartedefoc,mârâiauşiseciorovăiauîntreei,darnupreasearătaudorniciseafundeînbeznă.-Henry,miseparecăseaţinpelângătabărămaiaproapecadeobicei-observăBill.Henry,carestaaplecatasuprafocului,potrivindibriculdecafeacuobucatădegheaţă,dădudincap.Şinicinusegrăbisăvorbeascăpânăcenu-şiluăloculpesicriuşinuîncepumănânce.-Ştiueiundeleepielealaadăpost.Totemaibinesăînfulecedecâtsăfieînfulecaţi.Câiniiăştianu-sproştideloc.Billdădudincap.-Eh,nuştiu,u.Tovaşulîlprivimirat:-Nute-ammaiauzitpânăacumteîndoieştidedeşteptăciunealor.-Henry-spusecelălalt,mestendu-şitacticosfasolea-aiauzitcelarmăaufăcutndle-amdatdemâncare?-S-aubătutpeeamaimultcadeobicei-recunoscuHenry.-Câţiiniavem,Henry?-Şase.-Bine,Henry...-Billseoprioclipăpentruadamaimultăgreutatevorbelorsale.Dupăcumţi-amspus,Henry,avemşaseini.Amscosdinsacşaseptişiamdatfieruiineteunuldaruncâinearămasfărăpeşte.-Ainumăratgreşit.
3
Atmosferă - unitate de măsură a presiunii - 1 at = 1 kgf/cm
2
(N.E.)
 
3
-Avemşaseini-oluăcelălaltdelacapăt,calm.Amscosşasepti.UrecheTăiatăarămasfărăpeşte.Dupăaiam-amduslasacşii-amdatşiluiunpeşte.-Avemnumaişaseini-spuseHenry.-Henry-continuăBill-nuvreausăspuncătoţierauini,darşapteauprimitpeşte.Henryseopridinmâncatşi,aruncândoprivirepedeasuprafocului,numărăinii.-Acumîsdoarşase-spuseel.-L-amvăzutpecelălaltrupând-olafugăprinnămeţi-ziseBillcunepăsare.AmvăzutşapteHenryîlprivicompătimitorşispuse:-Cen-aşdasăsetermineodatădrumulăsta!-Cevreisăspui?întrebăBill.-Vreauspunînrturapecareoducemcunoiîţicamzdruncinănerviişicăai începutsăaivedenii.-M-amgânditlaasta-răspunseBillcuseriozitate.Şicumîţispuneam,cândl-amzutotultepestenămeţi,m-amuitatpepadăşii-amzuturmele.Duaiaamnumăratcâiniişitotşasemi-auieşitlasocoteală.Urmelemaisuntşiacumpezăpadă.Vreisălevezi?Haisăţilearăt.Henrynurăspunse,cimestemaideparte,întăcere,pânăceîşiterminămâncarea.Oîncheiecuoceaşcădecafea,apoiîşişterseguracudosulpalmeişizise:-Adică,crezică...-unurlettânguitor,deojalesălbatică,veninddeundevadinbeznă, îicurmăvorba.Seoprisă-lasculte,apoiîşiîncheie   
fraza,
arătândîndireiadeundeveneaurletul-eravreunuldinei?Billdădudincap.-Aldraculuisăfiedacănu-iaşa.Doaraivăzutşitucelarmăaufăcutcâinii!Urletdupăurlet,şialtelecarelerăspundeau,transformarătăcereaîntr-unaderatbalamuc.Depretutindeniseauzeauurlete,iariniiîşiarătauspaimaghemuindu-seunul într-altulşiatâtdeaproapedefoc,încâtdogoarealepârleapărul.Înaintedea-şiaprindepipa,Billmaiazvârlicâtevalemnepefoc.-Miseparecăte-aicampierdutcufirea-spuseHenry.-Henry...-Billtrasegânditordinpipăşidupăunrăstimpurmă:Henry,măgândeam...ucăăstaecumultmaifericitdetosăfimnoiamândoivreodată!Făcusemncătrecelde-altreilea,arătândcudegetulmareînjos,spreladapecareerauaşezaţi.-Cândommurinoi,Henry,marenorocdaomaveadestuibolovanipestehoiturilenoastre,casăneaperedeini.-Darnoinuavemfamilie,nicibanişinicitoateălelaltecaăsta-adăugăHenry.Nu-idenasulnostrusăneduatâtacalecaneîngroape.-Cemăfrământăpemine,Henry,estececautălacapătulpământului,prinlocuriuitatedeDumnezeu,unulcaăsta,carelaelacaeracinevaşicaren-arfiavutnevoieniciodată-şibatăcapulcesămănâncesaucucesăseacopere;astanupricepeu.-Puteasătrăiaspâlaancibătrânedarămânealaelaca-încuviinţăHenry.Billdădumaispunăceva,darîşiluăseama.Semulţumisăaratecudegetulspreziduldeîntunericce-iapăsadepretutindeni.Înbeznadenepătrunsnuputeaidesluşivreoformă,cidoaroperechedeochicarestrăluceaucajăraticul.Henrymaiarătăcucapuloadouaşioatreiapereche.Înjurultabereiseaflauncercdeochisclipitori.Înrăstimpuri,operechedeochisemişcasaudispărea,casăreaparădupăoclipă.Nelinişteacâinilorcrescuseşi,cuprinşidespaimă,dădurăbuznasprefoc,târându-seşighemuindu-selapicioareleoamenilor.Înînvălmăşeală,unuldinininimeripestefocşi începusăschelălăiascădedurereşidespaimăcândmirosuldepărpârlitserăspândiînaer.Larmafăcuoclipăcacerculdeochisădeaînapoineliniştitşichiarsăseretragăpuţin,pentrucaîndatăcecâiniiseliniştiră,săseapropiedinnou

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->