Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
400 Crazy English

400 Crazy English

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by PHONG279

More info:

Published by: PHONG279 on Oct 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2012

pdf

text

original

 
ĐẶNG THẾ H
I
ỂN
DTH192001@yahoo.comSÀI GÒN UNIVERSITY 12/02/2012
1
Lesson 1Lesson 2
1. I’m on holiday
Tôi đi nghỉ
 2. I’m on business
Tôi đi công tác
 3. Why did you come to the UK? T
ại sao bạn lại đến nước Anh?
 4. I came here to work
Tôi đến đây
làm vi
ệc
 5. I came here to study
Tôi đến đây học
 6. I wanted to live abroad Tôi mu
ốn sống ở nước ngo
ài7. How long have you lived here? B
ạn đ
ã s
ống ở đây bao lâu rồi?
 8. I’ve only just arrived Tôi v
ừa mới đến
 1. How’s it going? Tình hình th
ế n
ào?2. How are you doing? Tình hình th
ế n
ào?3. How’s life? Tình hình th
ế n
ào?4. How are things? Tình hình th
ế n
ào?5. What are you up to? B
ạn đang l
àm gì
đấy?
 6. What have you been up to? D
ạo n
ày b
ạn l
àm gì7. Working a lot Làm vi
ệc nhiều
 8. Studying a lot H
ọc nhiều
 9. I’ve been very busy D
ạo n
ày tôi r
ất bận
 10. Same as usual V
ẫn như mọi khi
 11.Do you have any plans for the summer? B
ạn có kế hoạch g
 ì cho hè này không?12. Do you smoke? B
ạn có hút thuốc không?
 13. I’m sorry, I didn’t catch your name Xin l
ỗi, tôi không nghe r 
õ tên b
ạn
 14. Do you know each other? Các b
ạn có biết nhau trước không?
 15. How do you know each other? Các b
ạn biết nhau trong trường hợp n
ào?16. We work together Chúng tôi làm cùng nhau17. We used to work together
Chúng tôi đ
ã t
ừng l
àm cùng nhau18. We went to university together
Chúng tôi đ
ã t
ừng học đại học c
ùng nhau19. Through friends Qua b
ạn b
è20. I was born in Australia but grew up inEnglandTôi sinh ra
ở úc nhưng lớn l
ên
ở 
Anh21. What brings you to England?
Điều g
 ì
đ
ã
đem bạn đến với nước Anh?
 
 
ĐẶNG THẾ H
I
ỂN
DTH192001@yahoo.comSÀI GÒN UNIVERSITY 12/02/2012
29. A few months Vài tháng10. Just over two years Kho
ảng hơn 2 năm
 11. How long are you planning to stay here B
ạn định sống ở đây bao lâu?
 12. Another year
1 năm nữa
 13. Do you like it here? B
ạn có thích ở đây không?
 14. I like it a lot Mình r
ất thích
 15. What do you like about it? B
ạn thíc
h
ở đây ở điểm n
ào?16. I like the food
Tôi thích đồ ăn
 17. I like the weather Tôi thích th
ời tiết
 18. I like the people
Tôi thích con người
 19 When’s your birthday? Sinh nh
ật bạn ng
ày nào20. Who do you live with? B
ạn ở với ai?
 
Lesson 3
1. Do you live with anybody? B
ạn có ở với ai không?
 2. I live with a friend Tôi
ở với 1 ngừơi bạn
 3. Do you live on your own? B
ạn ở 1 m
 ình à4. I share with one other person Mình
ở với 1 người nữa
 5. What’s your email address?
Địa chỉ email của bạn l
à gì?6. Could i take your phone number ? Cho mình s
ố đt của bạn được không?
 7. Are you on Facebook? B
ạn có d
ùng facebook không?8. Do you have any brothers or sisters? B
ạn có anh chị em không?
 9. Yes, I’ve got a brother. Tôi m
ột em trai
 10. No, I’m an only child Không, tôi con m
ột
 11. Do you have any children? B
ạn có con không?
 12. I don’t have any children Tôi không con13. Do you have any grandchildren? Ông/Bà cháu không14. Are your parents still alive? B
ố mẹ bạn c
òn s
ống chứ?
 15. Where do your parents alive? B
ố mẹ bạn sông ở đâu?
 16. What does your father do? B
ố bạn l
àm ngh
ề g
 ì?17. Do you have a boyfriend? B
ạn có bạn trai chưa?
 18. Are you seeing anyone ? B
ạn có đang hẹn h
ò v
ới ai không
?19. I’m seeing someone.
Tôi đang hẹn h
ò.
 
ĐẶNG THẾ H
I
ỂN
DTH192001@yahoo.comSÀI GÒN UNIVERSITY 12/02/2012
320. What are their names ? H
ọ t
ên gì ?21. They’re called Neil and Anna H
ọ t
ên là Neil và Anna22. What’s his name ? Anh
ấy t
ên gì ?
Lesson 4
1. What do you like doing in your sparetime ?B
ạn thích l
àm gì khi có th
ời gian r 
ãnh r
ỗi
?2. I like listening to music Tôi thích nghe nh
ạc
 3. I love going out
Tôi thích đi chơi
 4. I enjoy travelling
Tôi thích đi du lịch
 5. I don’t like nightclubs Tôi không thích các câu l
ạc bộ đ
êm6. I’m interested in languages
Tôi quan tâm đến ngôn ngữ
 7. Have you seen any good films recently G
ần đây bạn có xem bộ phim n
ào hay k ?8. Do you play any sports ? B
ạn có chơi môn thể thao n
ào không9. Yes, i play football
Có, tôi chơi đá bóng
 10. Which team do you support ? B
ạn cổ vũ đội n
ào11. I support Machester United Tôi c
ổ vũ MU
 12. Do you play any instruments ? B
ạn có chơi nhạc cụ n
ào không ?13. I’m in a band
Tôi chơi trong ban nhạc
 14. I sing in a choir
Tôi hát trong đội hợp xướng
 15. What sort of music do you like ? B
ạn thích loại nhạc n
ào ?16. Lost of different stuff Nhi
ều thể loại khác nhau
 17. Have you got any favourite bands ? B
ạn có y
êu thích ban nh
ạc n
ào không ?18. What sort of work do you do ?
Bạ
n làm
loạ
i công vi
c gì ?19. I work as a programer Tôi làm ngh
l
p trình máy tính20. What line of work are you in ?
Bạ
n làm trong ngành gì21. I work in sales Tôi làm trong kinh doanh
Lesson 5
1. I stay at home and look after the children Tôi
ở nhà
trông con2. I’m a housewife Tôi n
i tr
ợ 
 3. I’ve got a part time job Tôi làm vi
c bán th
ờ 
i gian4. I’m unemployed
Tôi đang thấ
t nghi
p5. I’m looking for work
Tôi đang
tìm vi
c

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->