Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
micuta extraterestra

micuta extraterestra

Ratings: (0)|Views: 49 |Likes:
Published by Lily
povesti moderne bilingve cu mesaj educativ
povesti moderne bilingve cu mesaj educativ

More info:

Published by: Lily on Oct 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
icuţaextraterestră
 Dora Lee
© copyright Editura Amethyst 2007
 
 Dora Lee -
 Micuţa extraterestră
 Dora Lee -
The Little Alien
eparte, departe de Pământ, pe o planetă necunoscută oamenilor, trăia unpopor de extratereştri. Planeta lor se numea Planeta Verde pentru că aco
-
lo, absolut totul era de culoare verde: casele, drumurile, nisipul, apa mării,chiar şi pielea locuitorilor era tot verde.Şi acest popor era condus de un împărat vrednic şi iubitor de dreptate. Şi împăratul avea cinci ice: una mai frumoasă ca alta, însă cea maimică era de o frumuseţe aparte: trupul zvelt, părul roşcat şiochii verzi, cu o privire blândă şi întrebătoare.Se juca şi ea alături de surorile ei dar cel mai mult îiplăcea să asculte poveşti despre lumea oamenilor. Buniciiei fuseseră pe Pământ şi micuţa le sorbea cuvintele. Buni
-
ca îi spunea că oamenii au suet nemuritor care se înalţăla cer atunci când părăseşte corpul. Viaţa extratereştrilordurează câteva sute de ani, dar atunci când mor, suetulli se preface în cenuşă şi se împrăştie în cele patru vân
-
turi.“Şi noi cum am putea dobândi suet nemuritor?” întrebă micuţa.“Există o singură cale: să iubeşti şi să i, la rân
-
dul tău, iubită de un pământean. Iubirea îţi face suetulnemuritor.”Cuvintele bunicii rămaseră adânc întipărite îninima micuţei.“Şi când voi putea cunoaşte lumea oamenilor?, întrebă ea, soasă.“Când vei împini cincisprezece ani, vei puteacoborî pe Pământ.”Mai erau aproape cinci ani până atunci, darmicuţa extraterestră se mulţumea cu gândul că suro
-
rile ei mai mari îi vor povesti cum e acolo, în lumeaoamenilor.Şi sosi ziua în care cea mai mare dintre ele împlinicincisprezece ani şi coborî pe Pământ. Când se întoarse,le povesti surorilor o mulţime de lucruri:“E minunat pe Pământ!” spunea ea. ”Peste tote o simfonie de culori: albastrul de mărgean al mării înspumate sau albul sideu al norilor, verdele crudal ierbii, galbenul auriu al spicelor de grâu sau roşulsângeriu al asnţitului…te simţi ca într-o poveste!”
D
ar, far away from the Earth, on a planet which was unknown to humans,there lived a people of aliens. Their planet was called The Green Planet aseverything there was green: houses, roads, sand, the water in the sea,even the inhabitants’ skin was green.And this nation was led by a worthy and just emperor: and the emperor hadve daughters, each more beautiful than the other, butthe youngest was of an exquisite beauty: slim body,red hair and green eyes, with a mild and wonderinglook.She would play with her sisters, side by side, but what she liked most was listening to stories aboutthe world of humans. Her grandparents had beento Earth and she was mesmerized by their words.Grandma told her that people had an immortal soul which rose to heaven when it left the body. Thealiens’ life lasts for a few hundred years, but whenthey die, their soul turns into ashes and spreads inthe four winds.“And how could we get an immortal soul?”asked the little alien“There is only one way: to love and be loved by ahuman. Love makes your soul immortal.”Grandma’s words remained burned on her heart.“When will I be allowed to get to know the worldof humans?” she asked bashfully.“When you are fteen, you will go down toEarth.”There were almost ve years until then, but the lit
-
tle alien was content with the thought that her eldersisters would tell her how life is there, in the worldof humans.And soon the day when the eldest was fteenarrived and she went down to Earth. When she came back, she told her sisters a lot of things:“It’s wonderful on Earth, she said.” All overthere’s a symphony of colours: the coral blue of the foaming sea or the pearly white of the clouds,the raw green of the grass, the golden yellow of the wheat ears or the bloody red of the sunset…you feel
 
 Dora Lee -
 Micuţa extraterestră
 Dora Lee -
The Little Alien
În anul următor cea de-a doua dintre surori împlinea cincisprezece ani şicoborî pe Pământ.“Când am ajuns acolo, spunea ea, am rămas fermecată de sunete…. Nimic nuse poate compara cu clipocitul apei, cu ciripitul păsărelelor, cu foşnetulfrunzelor …Am ascultat şi un păstor cântând din uier…toate lucru
-
rile din jur păreau să se  oprit în loc, prinse de vraja muzicii…. Veni şi rândul celei de-a treia. Ea intră în vorbăcu oamenii şi fu invitată în casele lor. Ac
-
olo rămase încântată de mirosul şi gus
-
tul bucatelor:plăcinte calde, mămăligăaburindă cu lapte proaspăt, carne friptăşi multe alte bunătăţi. Când se întoarse,le mărturisi surorilor ei că niciodată numâncase ceva mai gustos!Cea de-a patra soră coborî şi ea pePământ un an mai târziu. Şi pentru ea,această experienţă a fost unică: pentruprima dată în viaţa ei a mângâiat blanaunui iepuraş, a atins petalele unei ori,a simţit picăturile de ploaie pe faţă…Cea mică le asculta poveştile,fascinată, aşteptând ziua în care va puteasă cunoască şi ea acea lume minunată.Şi ziua mult aşteptată sosi. Cândmicuţa extraterestră coborî pe Pământ,zorii zilei tocmai se arătau. În răcoareadimineţii, când soarele se pregătea sărăsară, un bărbat tânar se scălda înrâu: cu un trup perfect, ca al unui zeu,cu pielea albă, părul negru, părea ire
-
al de frumos. Micuţa extraterestră îlprivea fascinată şi simţea cum inima ise umple de un sentiment nou: era cusiguranţă iubirea. Ea nu îndrăzni să i searate tânărului, de frică să nu-l sperie cupielea ei verde. Când tânărul plecă, micuţaextraterestră se întoarse şi ea pe Plane
-
ta Verde, mai tăcută şi mai îngândurată caoricând. Surorile ei o întrebară despre ceea ce just like in a story.”Next year the second of the sisters was fteen and she got down to Earth.“When I got there, I was bewitched by the sounds…Nothing could be com
-
pared with the purling of the water, with the chirping of the birds, withthe rustle of the leaves. I also listened to a shepherd playing his ute.Everything around seemed to have stopped, bewitched by the mu
-
sic…”Soon the turn of the third came. She talked to peopleand she was invited to their houses. There she was enchant
-
ed by the smell and the taste of the food: hot pies, steam
-
ing maize with fresh milk, roast meat and many other tasty dishes. When she came back, she confessed to her sistersthat never in her life had she eaten anything tastier!The fourth sister went to Earth one year later. For her, thisexperience was also unique: for the rst time in her life shepetted the fur of a rabbit, she touched the petals of a ower,she felt the rain drops on her face…The youngest listened to their stories, fascinated, waitingfor the day when she will be allowed to get to know that won
-
derful world.And that most wanted of the days came: when she got down toEarth, the dawn was breaking. In the coolness of the morning, when thesun was about to rise, a young man was bathing in a river: with a perfect body, just like a god’s, fair complexion and black hair, he seemed to beof illusory handsomeness. The little alien watched him fascinated andshe felt her heart invaded with a new feeling: it was denitely love.She didn’t dare to show herself to the young man for fear thatshe would frighten him with her green skin. When the youngman left, she went back to the Green Planet, more quietand more thoughtful than ever. Her sisters asked her about what she had seen on Earth but she didn’t tell them any 
-
thing.Every morning, from that day on, she went down to Earth,going to the place where she had met the young man. Sheoften used to see him bathing, at the rst morning hours, butshe still stayed hidden behind a rock.Many months passed like this and love was ourishing more andmore in the little alien’s heart. One day, she decided to reveal her secretto grandma: she told her that she was in love with a human and that

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->