Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A.kuraev-Codurile de Bare I

A.kuraev-Codurile de Bare I

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 644 |Likes:
Published by octavianm
Cartea Parintelui Andrei Kuraev reprezinta o abordare foarte echilibrata si extrem de bine documentata a acestui subiect: codurile de bare,666, pecetea lui Antihrist.
Cartea Parintelui Andrei Kuraev reprezinta o abordare foarte echilibrata si extrem de bine documentata a acestui subiect: codurile de bare,666, pecetea lui Antihrist.

More info:

Published by: octavianm on Jan 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

original

 
Cuprins
lnlrodueE........-................_...,,..,,..................................l2se afli,oG,,,luoadfi@i incoduldcbe?................2?SeaflA'runt!1filEi" in co<lLllisal?........................,.41Estepdculd p€ntrucBgrlnsafielhregisrndeslot?.......,,....._...................................,....t4Neprivwa,,nmaruldenun€? .......,,......................,...46Ii diun@tftrtinului necu4iit€cm i6e ecodn snb a?.................._......................65Cunsil @unoa'leneAnnhrisr?...................,.......102TEbuies,neinmdeninoarepro@inlc?................rl6cineSicuin oplci.,peereaier'?......................,........134Ceste,,p€€teafiftf?..........,...,,.................................15tInedm: pdmireacodului iscalacceptaEa
.redintsinArtihrisr?.............,...,............-......................70
Dec€nuscitegepo€alipsainiseici?....,................198hgnrul dcconcentrdeledronicto o mtiute?..._.......210Ipdveutalculaloruleonde ilEnzr'tt..._................234Est€ npdcatcept:Eacoduluiiscalesonal?............,263Canduptanpotiva coduluisalpeNonaldeunepAcato6n?.....,.......................,._............................._2j.1Trebuiea dm .ulr@nsrigarriloraschisn1,.........285Conc1uzii............................,.........................,................314
 
ir
priveazicalculatorulpeomde ibefiate?
leleslolclot,i.i nc.esilalilcziologice,icicgileFsibo_l.r'e' \ Jtc o.o ucre'.Lcnllknteledtrhurilufiunre."L-,:.,.. J,:'""." "*nernuporep:irtorJ!'i',.,, omuLu5'uuport rrui,,nrrcogd'benreOmulcstedcNuprautfori doardacnelva spunenur Llcru:Dn.voiesct rcestat int€ innnE, silrtiascAnnlne!sa-nicdlduzeasciciuniledoardrrndel\ivr inrobi;ropriaumdunldci 4tdedirenrcnfluentcin arre'xl.l ounnezeunu intra nninaonului dacionulnu Lorsn se a.naceasla,hte,sl.ula uli]ibatideMiva deshidcclncvnu$a,oi inhaa eltiloi cinrcu cl'AsaJar, ar€Donnul,careprotqeaza ttldc nLltli-bcnateanului,va ngtduicaaccas[sn ie siluilndc demoni?OdeDohnulne acrcat stiei,ncatpurenle uEnunc au zidit.carenunc au iubil.carenuncprelu'€sc.aooartntvnlin sulleteleostle fr'n.onsinrFmanNLo;"ici ioanre libde?Nu! Donnrlnc_acreatpentru El$1dn;iinsusi idiLo'uloslruu ntt innoi fniicrnoiinlincsil des.h,den,ebunivoie,ulile sundclorn"$rcxrnrci doaGlndi DulinE.'ncv! sruccvapuEnasa$lilmeacesteusi. C;rivrenc onuln! va doiel insuidinuoDrieniti.liri, sisc epedec lJisrosisas€dcspaialeEiscrici,nineiisinint.u ilvaputeannrnin0eBisencnidehml luiHd$osDom.ul. Carnu intrtr^isuflelulostruiri a baleaustsi ftuAnLcheBAm,Cdeneocoleileibefiare,.h1fflalndoEl insu:i,ode va ngrduicaceamaipr€lio$i zldi;ea Sa silie sraptnitde nisico4entDnccate?ul,,Toateui!uotePdrtu.eic!/ali(Tr'r' 15)ccl cenu doE$tcl nsdrisnseractpinai fo4elor atan'ceelce vicFie$len Trupulu ltrislos,aEesteBscric.acclr.{e rc.s dc subLu.rarea.slihnloruniirceseia"
..Nelii"e.dugiidrLrcb
235Int€bar.:,,Ceanumerebuiea considerincafiind<peceteaDiantihisl>icun siie rapodnmafi deccoace parci fiedeacea$tn!tu|n? rEbui€pusin relrtiecuintEaulunile^!l icologieinodoxe.Penttu t nuesredoaro inrrcbded€spre nrihrisEsIesio intEbdo despreDunnseu,5tointrtmaespreon. infiebet..Cees..nul cnarntutti.reet!s;ftutahului, cd l Lercete.ipeet2Qs8, 4) este,aha urmei.o in-trebm dcspreainaTi nsulnlruprniui Dumnezculntrcbar.despr mrihrisri,,pecelcaui,,esco inrre-bared6p€esentacJaliilorifteDunnezeuio@eni:.,Ce,nonulrccarcTu,Doamne,tprrrseii!ideceEstc o inrebaedcsprecumpodeonutsi indcltnezede la sineharulocro or rllui DLnnezeuNunxlomulpoateace .e!sla?ri naiexhtisintrcincvaauattceva)care sn aibt.ceasttputeE?In csonF,tntrebea dcsDr€,.p€cti$idespEnnuenldoraFaomuluieste iilre,barcdeipFibeftnteaomuluiidespre uteeaui Duhne-zcu n univemulidndeEl.Dunnezcuazidir oaneniidupnxsem,najraa.Unuldint€d!rudlcprivindcalifutcadefi dupiasemi.aERrDunnozed.u caEZidirorulacrn$irpeomsil-adedse-bir de animale. sledarl libcnnli.onut,c0 rodlen o.ureileinhmc. rorutinuesc dinumc.NiciunadintEc-gilcraruriinupoatccfuizaifltaomeneascr.tci nfluen-
 
Orre dcscxba triosl spLse LvjnrclcMant[itonLtu]:..S!rpiwr |ttu nann.hiura\ddir, dentuuirtllwt bea!-i tu tun,tn'(Mri..t6. ta)1Asrizi,ciindbrlerinelee$lifihurlescdeneniniari.c$e oldsitofsineaduccmmntonaidescuvintelefen-IUlu,AFs(ol:,,atr,r radd?nni penar e irbne.htiEtih\'lpon 8 15)Sror c \ponotul\ptrne,ar,,i,lrrit ,ifren u\utri rtatM tl? tr Hneo:DdtuL ttutii,,?t{Rom.9,3)r.A$rdf,sinaurl enpdndernrat rtlibed4iiomtrlui,cao IlpoaleAonidin onpeHrisros, $eonut insuri:,asdonsAfacculaF.."Doa.d&ie0insuhioidondceasa.nunxi atuncivoidcspt4irellii$os Ninriclt.eva:i.ivrcnunle,niciduhurile. icioamcniiu IpornsrriinaHn$oseun on cae nu voiee el nsltisdseLs1r'ineze,,cmenew &tpn4ipe,oid. iubneati Hr^tos!Ne,cazrt, ldt ltarhrot.a,nu pnsMru,yeJaultuka,Mulipta de inbtaciniie,sau ptunejdia,sau sabin?Cicisurt t1.tutbttu.A nici ,naflea,nici iala,.i h7.rii,nici s^lpiofiilz, nicicele le a.unt.ci cetec. wtf,ticipneilx,l1i.i ir1A4irca,hi.i adanctihicio atfifAtufinu wputeasn e .Iespafldpenaide drdso:teati Dunme-.eu.ceo ntu HAn.slisuflB.on8, 35, 3339) Enune-rand ot cc nu ne polredespi4ide nrbimlui Hnslos,Aposlolul rvcl nD daucat, dacinSern unepordes-pa(r,n schinbarputean o lacinumcrcteiscaleauoPonivit nvtltuuniDhericii,nusemnul inatari esteel.arenedesp0ncdcHnsrosespE nsemDctcxreo,E aleareismuluiilitant$au puscurintcleectur em
rsruloifruMflk$rordouiudE4ilcsfinul.opddjo7pi4.Kier.1e0r.(uiI x.p.203
'236
.iuntatDriin.inle:,,lddlrrlr ena,nDiti't lu'e(lC6tS.1)..Ducercaru.r'[,tracupncrtul.u1ture! olilr'n,llsLivnca.nprcuna0inmncacudliflflultc arcrcqixduDiiDunnercusuntniiun.cnpunamlnnorpc,der hr;Dunnereu.Dajce suix ehnic!icnlculdloaELe,lonntanenersciaculvas!uchiara v$jmlsulul)dc uresuou0enlluenleifdcliisrle?Ninic,inc'mparalrc!'nnc4Jf(eielcrre neJr'oMinluiiurtslnenJiruEunlencc.rcJrnrJip(dd rcArfJmmru9lt?in $cunsaFde noiFarcr&c onc'nccevrea darf.3{ann vdarel niciopurercinid ovdloaevralmasularenevoiee $Lnerulostru'&si'slujer$idebu'.i!oi€. . Trcbriestpisrrin duhLiuiDumnezeu,liacen$!e$cbucufir,ircca,dragostea,nftanarcx!rinDufrnezeu siduDiiDumnezcu.Df..nl di. umi.doar&csleavor mtiusi dcspEalegc€aininiinoanre,ar c.rdurileele.tonicc.i4lledc id€nlta'r. nasmoanele,oduile.pccelilc tolesevor nstulhriu;aNcnor.'rc3Arc drJomu\c ilir$'epedinaunrrde rLe*semnNcnoocirercne'lrciomu'llin.Lleun idolnliuntulsnu.Nemmcna6tedr' onrrsi r filntdeiao luneltunlnctin'dtsennuLxtnoraLal€smulDi;dvnicluiDunnezcuLmaiarenltcevtdeficd decilst vadeascitainanelegiuini.evirrnidc nrull'vrcnein.dc,l rdrtidal tlt,ri(1 Pel' 34)'PcnduE$innu estcPinejdiossn€actpciingiun,dol Dic.nllur$ennmclJro\nici\i Lnlr'nr orrP'5te'LLolcr$-J.da.J,n n,mJsJcl sc tuJgrurLLrro!Eneins. oincdro.d..d lmdLnt;nkmplrLluiD mn"rL.'l*:'nJioh., n,mrsx n..tr|lel srinsflLluml5t
q,hinNttt,tbotlIKE | tor ktl)
ll7

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
waltdisne liked this
Dan liked this
Dan liked this
Dan liked this
Liu Ionescu liked this
mirahya liked this
cmcernea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->