Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thiết kế và sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử 10 THPT

Thiết kế và sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử 10 THPT

Ratings: (0)|Views: 300 |Likes:
Published by thanhliem24
Đề tài thiết kế và sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử ở chương III phần I SGK lịch sử 10( cơ bản) trường THPT.
Đề tài thiết kế và sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử ở chương III phần I SGK lịch sử 10( cơ bản) trường THPT.

More info:

Published by: thanhliem24 on Oct 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
Website
:
1
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn này, ngoài những cố gắng của nhóm chúng tôi,tôi còn nhận được sự chỉ bảo tận tình, chi đáo của ThS. …………… – người trựtiếp hường dẫn kháo luận, sự giảng dạy tận tình của quý thầy cô giáo trường Đạihọc ĐT, sự giúp đỡ của Ban giám hiệu trường THPT MTT, sự động viên giúpđỡ của bạn bè, thầy cô.Cho phép chúng tôi gởi lời biết ơn chân tình và sâu sắc nhất, rất mongtiếp nhận được sự giúp đỡ động viên nhiểu hơn của mọi người. 
MỤC LỤC
 Email: contact@sangtao24.com
 
Website
:
www.sosanhtinhnang.com
2
Trang phụ bìa ........................................................................................................iLời cảm ơn .......................................................................................................iiMục lục .................................................................................................................1 Những chữ viết tắt trong kháo luận .....................................................................4Phần mở đầu .........................................................................................................5Phần nội dung .......................................................................................................8
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỂN CỦA VIỆC THIẾTKẾ VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG D
 
Y HỌCLỊCH SỬ Ở CHƯƠNG III, PHẦN I SGK LỊCH SỬ 10( CƠ BẢN)TRƯỜNG THPT...................................................................................9
1.1 Phương pháp trực quan trong dạy học lịch sử................................ ............91.1.1 Khái niệm ..........................................................................................91.1.2 Vai trò của đồ dùng trực quan trong quá trình dạy học lịch sử .......101.2 Vị trí và ý nghĩa của việc sử dụng đồ dùng trực quan .......................... ....101.2.1Vị trí .................................................................................................101.2.2 Ý nghĩa của đồ dùng trực quan .......................................................111.3 Các loại đồ dùng trực quan trong lịch sử ..................................................131.3.1 Nhóm thứ nhất ................................................................................131.3.2 Nhóm thứ hai ..................................................................................141.3.2.1 Mô hình sa bàn và các loại phục chế khác ..................................141.3.2.2 Hình ảnh và hình vẽ lịch sử ........................................................141.3.2.3 Phim học tập( giáo khoa) phim truyện ........................................141.3.3 Nhóm thứ ba ...................................................................................141.3.3.1 Bản đồ ..........................................................................................151.3.3.2 Niên biểu ......................................................................................151.3.3.3 Đồ thị ............................................................................................161.3.3.4 Hình vẽ bằng phấn trên bảng đen .................................................161.3.3.5 Các phương tiện khác trong dạy học ............................................16
 Email: contact@sangtao24.com
 
Website
:
www.sosanhtinhnang.com
3
1.4 Thực tiển của việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử ở chương III, phần I,SGK lịch sử 10( cơ bản) trường THPT .......................... ....171.4.1 Mục đích điều tra khảo sát .......................................................... .....171.4.2 Nội dung điều tra ....................................................................... .....181.4.3 Kết quả điều tra........................................................................... ....181.4.3.1 Nhận thức của GV về việc sử dụng dồ dùng trực quan trong dạyhọc lịch sử ở trường THPT .......................................................................... .... 181.4.3.2 Nhận thức của HS về việc sử dụng dồ dùng trực quan
 
trong dạyhọc lịch sử ở trường THPT .............................................................................. 20
CHƯƠNG 2: NHỮ NG NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG III, PHẦ N I SGK LỊCH SỬ LỚP 10( CƠ BẢ N) CẦ N TRIỆT ĐỂ KHAI THÁC ĐỂ  THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤ NG ĐỒ DÙ NG TRỰC QUAN
.............................................................................................................................222.1 Những nguyên tắt ....................................................................... .......222.2 Các nội lịch sử trong chương III, phần I, SGK lịch sử 10( cơ bản)trường THPT. ................................................................................................... 27
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤ NG CÁC LOẠI ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN ĐỂ DẠY CHƯƠNG III, PHẦ N I, SGK LICH SỬ 10 (CƠ BẢ N) TRƯỜ NG THPT. QUA TỪ NG BÀI CỤ THỂ. .............................................................................................................34
3.1 Những nguyên tắc chung ............................................................. .....343.1.1 đảm bảo tính khoa học ................................................................ 343.1.2 Đảm bảo tính trực quan hóa ........................................................ 343.1.3 Đảm bào tính thẩm mỹ ................................................................ 343.1.4 Đảm bảo tính kinh tế .................................................................. 353.2 Phương pháp thiết kế và sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịchsử chương III, phần I SGK lịch sử 10( cơ bản) trường THPT ...................... ....353.2.1 Trung quốc thời phong kiến ................................................... ..... 35
 Email: contact@sangtao24.com

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->