Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
4Activity
×
P. 1
Andrija Kačić Miošić: Razgovor ugodni naroda slovinskoga

Andrija Kačić Miošić: Razgovor ugodni naroda slovinskoga

Ratings: (0)|Views: 750|Likes:
Published by Prometheus Phos
Suvremeno izdanje Kačićeva bestselera, najčitanije, najprevođenije i najutjecajnije hrvatske knjige 18. stoljeća
Suvremeno izdanje Kačićeva bestselera, najčitanije, najprevođenije i najutjecajnije hrvatske knjige 18. stoljeća

More info:

Published by: Prometheus Phos on Oct 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/28/2013

pdf

text

original

 
Andrija Kačić Miošić:Razgovor ugodni naroda slovinskogaizbor 
SADRŽAJ:Bratu štiocu.Prisvitli gospodinePripoljubljenomu štiocu.Pisma Radovana i Mjelovana.Poskočnica, koja se može u kolu pjevati.Slidi kratko ukazanje od starih kralja slovinskih i dogañaji koji se u stara vrimena zgodiše udržavam slovinskim, iz različitih knjiga izvañeni i na svitlost postavljeniDogañaji posli poroñenja Isusova.Pisma od Pavlimira.Pisma od kralja Tješimira.Pisma od kralja Vladimira.Pisma od Radoslava i Bodina.Pisma od Kobilića i Vuka Brankovića.Pisma od Kotromanovića.Pismo od Ostoje Kristića i Stipana Jablanovića.Pismo od Basilija Cesara.Slidi kratko govorenje od poglavica hrvatski oliti kranjskih.Pisma od mejdana Jure KastriotićaPisma od Jure Kastriotića i njegove majke VojsavePisma od boja Jure Kastriotića i cara Murata na 1443.Pisma od ženidbe i udaje Mamice, sestre KastriotićaPisma od rata Jure Kastriotića i Republike mletačke, koji se učini na 1447.Murat ožalošćen puno i rasrñen iñe s vojskom na Skenderbega. Na 1449.Murat poče grad biti.Ban Kastriotić opet čini juriš na Turke.Murat ožalošćen.Dilo vitežko, koje učini Jure Kastriotić.Murat pristrašen.Pisma od Kroje.Smrt Jure Kastriotića na 1467.Pisma vojvode Janka, rečenoga Sibinjanina.Pisma druga vojvode Janka.Pisma četvrta vojvode Janka i s. Ivana Kapistrana, kako razbiše cara Memeda, sina Muratova, pod Biogradom na 1456.Pjesma od uzetja carigradskoga uzvañena iz knjiga Florijana KampiPisma od kuće FrankopanovićaPisma, kako Ante Loredan, vlastelin mletački, obrani Skadar od Turaka na 1475.Pisma od kralja ungarskoga, Ludovika imenom, kako pogibe na Muačkom polju boj bijući scarem Sulemanom na 1526.Pisma od bana Zrinovića i cara Sulemana trećega, koji obside Seget ungarski i pod njim umrina 1566.
 
Pisma, kako kralj Uluzali doñe s mnogo galija i ostalih od boja brodova pod grad Korčulu na15 agusta oliti kolovoza 1571 i ne može ga osvojiti.Pisma od Cipra.Pisma od strašnoga boja, koji se učini na dan svete Justine.Popijevka od gospode presvijetle dubrovačke, kako razbiše i isjekoše Turke Saracene na moru blizu grada Korčule na 1033, kralja bosanskoga Ostoju Kristića na 1401 i bana od Neretveufatiše i umoriše. Prekazana presvijetloj gospodi dubrovačkoj od fra Andrije Kačića, rečenogaMjelovana.Pisma od vitezova pridostojne kuće Grabovčeve, prikazana gosp. pris. serdaru Anti Grabovcu.Govorenje od stare i plemenite kuće Kačića.Pisma od starih knezova KačićaPisma od grada Šibenika, kako doñe poda nj paša bosanski samo trideset iljada vojske i birazbijen na 1646; takoñer od Vodičana, Vrpoljana i Krapnjana, kako isikoše Turke pod selomVodice na 1645.Pisma od grada Splita, kako dolaziše poda nj Turci na 1646. izvañena iz istorija JerolimaBrusona.Pisma druga od grada Šibenika, kako doñe poda nj paša Tećelija samo pedeset iljada vojske ine može ga osvojiti na 1647.Pisma od Beča.Pisma principa Euñenija, kako razbi cara Mustapu na Tisi rata bečkoga.Slidi pisma prva od vitezova ungarski i hrvatski, koji u stara vrimena turske odsicaše glave,izvañena iz različiti istorija štampani, počamši od godišta gosp. 1441 do godišta gosp. 1641.Pisma najposlidnja od slavne Bosne Najposlidnji razgovori starca Milovana s bratom štiocemBratu štiocu.[Iz predgovora prvom izdanju Razgovora.]Po naravi je čovika svakoga svoj narod faliti, uzdizati i uzveličavati, i zato vide se mnogeknjige na svitlost iznesene, u kojim se štiju kralji, duke, markeži, knezovi, gospoda, vitezovi, junaci i njiova junaštva. Ma narod slovinski vazda je bio, kako se vidi, u tomu malo pomljiv, jer se malo stvari štije i nahodi od stari kralja, bana, gospode i dogañaja, koji su se dogañali unašim stranam. I da se posve ne izgube od stari vitezova uspomene, Gosp. Bog dao je našemunarodu tako pamet naravnu, da ono, što drugi narodi uzdrže u knjigam, oni uzdrže u pameti pivajući na sobetim, dernecim i po svim mistim, kuda putuju, pisme svoji kralja, bana,vitezova i vrsni junaka, koje premda nisu posve istinite, ništa ne manje ima svaka dobar temelj od istine. Želeći dakle ja, da siromasi težaci i čobani naroda slovinskoga, koji senaslañuju u takizim pismam, mogu doći u poznanje, da njiove pisme i davorije nisu breztemelja istinita, na službu istih siromaha dajem na svitlost ove knjižice skupljene, složene i prinesene iz različiti knjiga talijanski u jezik slovinski, u kojim će se viditi kralji, bani,gospoda i vitezovi slovinski, njiovi rati, junaštva i sva dilovanja dobra i zla. Ma viruj mi, mojštioče poštovani, da kada razgledaš ovi moji trudak, vidićeš nesrićno i nemirno stanje, u komuse nahoñahu vaši prašukundidi u vrime slovinski vladaoca, i poznaćeš čestito, mirno i rajskostanje, u komu se nahodimo sada pod krilom našega Privedroga Principa, za koga imamo u potribi našu krv proliti. Ako li ti pak ne budu ove knjižice ugodne, a ti čini bolje. Na peru tisrića, i da si mi zdrav i veseo!
 
Prisvitli gospodine[Iz predgovora drugom izdanju Razgovora; posveta je upućena knezu Luki Ivanoviću.]Želju, koju sam još odavno imao dati na svitlost vitežka vojevanja i glasovita junaštva JureKastriotića, rečenoga Skenderbega, vojvode Janka Sibinjanina, mnoge priuzvišene gospodemletačke i ostali različiti ungarski i slovinski vitezova za razgovor i službu slovinskoganaroda, sada izvršujem i na svitlost dajem. Poznajući pak, da se u Vašemu Gospodstvu Prisv.nahode skupljene i sjedinjene kriposti vitezova rečeni, zato ovi moj trud, premda malourešeni, istomu velesrčno prikazati slobodim se: prvo, kakono od starine gospodičiću, budućištio, da su od imena i Vaše jasne kuće plemena ne samo knezovi nego li jošter i principi ustara vrimena bili, kako se nahodi u diplomi aliti blagodarstvu Jure Ivanovića, koju primi odMatijaša, kralja ungarskoga, u kojoj daje mu plemeniti tituo aliti ime od principa na ovi način:"Illustrissimo invictissimoque principi Georgio Ivanović", u kojoj diplomi potvrñuje muslobodno posidovanje od grada Niša, njegove države i drugi sela i varoša. Rečena pak diploma bi na svitlost dana od prisv. gosp. Tomka Mrnavića u Rimu na 1630. Prilična istinaštije se u knjigam talijanskim, koje se imenuju "Istoria degli avvenimenti dell' armi imperialicontro i ribelli ed Ottomani", gdi na listu 328 štiju se četiri principa moskovska, poslani za poklisare od cara moskovskoga k cesaru Leopoldu, meñu kojim se nahodi jedan od imena i plemena Valeša Pris. Gosp., imenom Protasio Ivanović, veliki kancelir od Moškovije, a ostaliimena jesu ova: Borić Petrović, senatur, Ivan Januović, senatur, i Ivan Mihajlović, sekretar,koje poglavice mogu se od svakoga viditi u knjigam gori imenovanim. Koliko pak rabrenomuvitezu moj trud prikazati ne stidim se, jer vojujući pod barjakom Privedroga Principamletačkoga istomu poštenje, sebi i svoj krajini učinili jeste, a tomu svidočanstvo izvodekolajne, medalje od zlata, knežtvo i druga pomilovanja od istoga primljena. Ali kruna Vašega jasnoga plemena, dika kotorske države i poštenje sve Dalmacije jest srićni i čestiti plod od plemenita i vitežkoga stabla poroñen, čneumrloga imena knez i kavalir Marko, koji podgradom Patrasom od turski gusara naskočen od viteza svuda proglašenoga slavno ime steče, jer s malo svojizi junaka pridobi Turke i porazi mnoge. To vitežko dilo poznavši PrivedriPrincip, učini ga s velikim veseljem kavalirom s. Marka. Ali ni ovde kavalira Marka junaštvone dospiva, jer nahodeći se pod gradom turskim Atenom samo svoji četrdeset vitezova usvojoj tartani, ne punoj velikoj, bi naskočen od jednoga šambeka gusarskoga puno velika istrahovita, u komu biše blizu četiri stotine Turaka, koje Marko veselo dočeka, š njimam sežestoko pobi, šambek, bojno tursko drvo, pridobi, sažga na moru i Turke pobi, da ji se malo plivajuć na kraj i sarani aliti od njegove slavne sablje uteče. Ma u ovoj dolini od suzamalokrat se zgaña veliko veselje brez plača, kako se dogodi u čudnovatomu boju i dobitju podAtenom, jer kavalir Marko, pridobivši i sikući Turke, od puške smrt imade, koga Jozo, bratroñeni, vitežki osveti dobivši mnoštvo Turaka, osvojivši šambek bojni, dignuvši ga u lagum iučinivši svome Privedromu Principu veliko potenje, koji ga nadari z darovim od visoke časti i potenja učinivši ga kavalirom svetoga Marka, davši mu medalje i kolajne od zlata, ne samonjemu, nego li i ostalim vitezovom, koji čestito š njime boj biše i Turke predobiše. Ova daklei druga mnoga dostojanstva pritežu mene, da ovi moj trud, premda mlohav i neuredan,Vašemu Gospodstvu Prisvitlomu prikazati i posvetiti imam, komu želeći svaku sreću ičestitost nebesku i zemaljsku vazda se nazivljemVaš Gosp. prisv. priponizni i vazda držani slugafra Andrija Kačić, rečeni Miošić.Pripoljubljenomu štiocu.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->