Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Intrebari Frecvente Si Raspunsuri Privind Implementarea Masurii 41 Si Submasurii 431.2-ACTUALIZATE - 6 Septembrie 2012

Intrebari Frecvente Si Raspunsuri Privind Implementarea Masurii 41 Si Submasurii 431.2-ACTUALIZATE - 6 Septembrie 2012

Ratings:
(0)
|Views: 41|Likes:

More info:

Published by: Gal "Castra Traiana" on Oct 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2012

pdf

text

original

 
 ÎNTREBĂRI FRECVENTE  PRIVIND IMPLEMENTAREA SUB-MĂSURII 431.2 DIN CADRUL AXEI LEADER
SUBIECT RĂSPUNS
Instruirea angajailor Grupurilor 
ț
 de Aciune Locală i a liderilor 
ț ș
 locali.În cadrul componentei b a Sub-măsurii 431.2, în Buget (anexa la Contractul de Finanare) este prevăzut un
ț
 capitol distinct (Cap. I) referitor la “Cheltuieli pentru instruire angajaţi GAL şi lideri locali”.Instruirea personalului GAL şi a liderilor locali se referă la aspecte care privesc implementarea strategieide dezvoltare locală şi poate fi realizată în diferite moduri:
 prin participarea personalului GAL la diverse cursuri de pregătire în domeniu (care privescimplementarea strategiei de dezvoltare locală);În această situaie, vor fi eligibile costurile cu taxele de instruire ale angajailor GAL/liderilor locali, iar 
ț ț
 acestea nu vor necesita procedură de achiziii. Vor fi de asemenea eligibile costurile de transport, cazare i
ț ș
 diurnă pentru angajaii/liderii locali instruii, iar aceste costuri nu vor necesita procedură de achiziii.
ț ț ț
 prin angajarea de către GAL a unor servicii de instruire atât pentru personalul propriu cât şi pentruliderii locali (care includ i serviciile de cazare, masă i transport), prin externalizare;
ș ș
În acest caz, externalizarea acestor servicii se face de către GAL aplicând procedura de achiziţii aferentă pragului valoric stabilit, cu încadrarea serviciului respectiv în funcţie de codul CPV, în concordanţă cu prevederile din Instrucţiunea de achiziţii pentru beneficiarii publici.În cazul în care GAL-ul a externalizat numai serviciul de formare ca atare, iar costurile de masă, transporti cazare nu au fost incluse , cheltuielile aferente cazării, transportului i mesei participanilor sunt eligibile
ș ș
ț
 i nu necesită procedură de achiziii ; se decontează pe baza documentelor justificative pentru aceste tipuri
ș
ț
 de cheltuieli.Completarea corectă aFormularului de Buget (Anexa IIa Contractului de Finanare).
ț
Formularul de Buget - Anexa II la Contractul de Finanţare, trebuie completat conform Instrucţiunilor decompletare (parte integrantă a acestui formular) i respectând limitele impuse privind diferitele tipuri de
ș
 cheltuieli eligibile (ex: salarii, chirie, decontare cheltuieli transport, cazare, diurnă).Sumele totale din Planul de Dezvoltare Locală aferente celor două componente a i b ale Sub-măsurii 431.2
ș
 se vor prelua în formularul de Buget. În capitolele/liniile bugetare din Formularul de Buget nu esteobligatoriu să se preia sumele din PDL aferente acestora.Posibilitatea modificării Modificările aduse PDL-ului în ceea ce privete resursele umane vor trebui supuse spre aprobare AM
ș
 
1
 
numărului posturilor prevăzutede GAL în organigrama stabilităi aprobată în PDL.
ș
-PNDR, acest aspect constituind un criteriu de eligibilitate în momentul seleciei GAL. Totodată,
ț
 modificările organigramei i a numărului de posturi vor trebui să respecte prevederile statutare ale GAL,
ș
  precum şi cadrul legal naţional.Posibilitatea utilizării forţei demuncă din exterior fără să aibăstatut de angajat - ci decolaborator - deşi în PDL personalul are statut de angajat.Conform instruciunilor de completare a formularului de buget, tipurile de cheltuieli pentru Cap I sunt:
ț
 salarii i alte tipuri de remuneraţii pentru personalul GAL – angajaţi cu contract de muncă, contract pe
ș
 drepturi de autor, prestare servicii ca persoană fizică autorizată. Se va meniona tot personalul angajat la
ț
 nivel GAL, funciile deinute de acetia i salariul stabilit pentru fiecare poziie i perioada de timp
ț ț ș ș ț ș
 aferentă activităii acestora în cadrul GAL (personal angajat cu normă întreagă sau parială).
ț ț
Remuneraţiile pentru personalul prevăzut în organigramă, ca angajai permaneni ai GAL, vor fi incluse în
ț ț
 Cap. I al componentei a din Formularul de Buget şi nu vor depăşi limitele referitoare la nivelul salariallunar, indiferent de forma de angajare (contract individual de muncă, contract prestări servicii etc.).Posibilitatea includerii taxelor angajatului şi angajatorului întotalul salariilor decontate.Cheltuielile aferente salariilor angajaţilor GAL (CAS, impozite etc.) sunt cheltuieli eligibile, înconformitate cu precizările făcute de AM PNDR, în acest sens.Posibilitatea susţinerii garanţieiavansului de 20% de către unuldin parteneri şi activele ce ar  putea fi constituite ca garanţie.Modalitatea de acordare a scrisorii de garanţie este stabilită la nivelul fiecărei instituţii bancare/non- bancare. Informaţiile referitoare la acest aspect pot fi furnizate exclusiv de instituiile financiare cu care
ț
 doriţi să lucraţi.Tipurile de garanii echivalente
ț
 acceptate pentru obinerea
ț
 avansului i emitenii acestora.
ș
ț
În conformitate cu prevederile art. 121, alin. 4, din HG 224/2008 i ale art. 2 din OUG 79/2009, în vederea
ș
 obinerii avansului pentru funcionarea GAL, va fi necesară respectarea legislaiei naionale în vigoare i
ț ț ț ț ș
 a prevederilor Contractului de Finanare semnat pentru implementarea Sub-măsurii 431.2.
ț
Garaniile echivalente necesare acordării avansului pentru funcionarea GAL-urilor pot fi emise de către
ț ț
 Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentruÎntreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A.
2
 
Rolul GAL în implementareaaxei LEADER/strategiei dedezvoltare locală după anul2013.Conform Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 431.2, GAL trebuie să completezesemestrial un Raport de progres, în care trebuie înscrise date referitoare la stadiul contractelor şi al plăţilor aferente proiectelor din măsurile 41 şi 421, deci GAL trebuie să funcţioneze şi după 2013, pentru a puteamonitoriza aceste proiecte.Procedura care se aplică în cazulîn care componenţa Comitetuluide Selecţie se modifică.În ceea ce priveşte schimbarea componenei Comitetului de Selecţie, aceasta se va realiza conform
ț
  procedurilor interne ale GAL (conform statutului asociaiei), cu respectarea criteriilor de eligibilitate şi
ț
 selecţie în baza cărora GAL-ul a fost selectat. Necesitatea avizării dosarelor decătre serviciile de achiziţii publice din cadrul centrelor regionale în cadrul derulăriiachiziţiilor publice. Necesitatea prezentării de certificate ORCsau de atestare fiscală în cazulcumpărărilor directe.Pentru cheltuielile externalizate (care implică încheierea unui contract între GAL şi un terţ), se aplică procedura de achiziţii (în funcţie de valoarea contractului) menţionată în Instrucţiunea de Achiziţii pentru beneficiarii publici (anexă la Contractul de Finanţare) şi este necesară avizarea dosarelor de achiziţii din partea Serviciului de Achiziţii de la nivelul CRPDRP.În conformitate cu legislaia naională în vigoare, c
ț ț
ontractele mai mici sau egale cu 15.000 Euro, fărăTVA, pot fi achiziionate prin cumpărare directă. În acest caz beneficiarul depune spre verificare şi avizare
ț
 numai contractul şi Anexa 4 - Declaraţia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului deinterese.Este interzisă divizarea achiziţiilor de acelaşi tip, respectiv servicii, bunuri sau lucrări, a căror valoaredepăete 15.000 de Euro, fără TVA, în contracte mai mici, cu scopul evitării aplicării procedurilor de
ș ș
 achiziie.
ț
Posibilitatea de a fi membru alConsiliului Director al GAL aunei persoane care ocupă ofuncţie de conducere în cadrulunei instituţii publice.În conformitate cu prevederile OUG 26/2000 cu modificările i completările ulterioare, n
ș
u poate fi membrual consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate, orice persoană care ocupă o funcţie de conducereîn cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.Având în vedere această prevedere, în situaia în care în cadrul Consiliului Director al GAL sunt membri
ț
  primari ai comunelor care fac parte din parteneriat, iar primăriile pe care le reprezintă doresc să depună proiecte spre a fi selectate de către GAL, este necesară înlocuirea din Consiliul Director a acestor primaricu ali reprezentani ai respectivei instituiei publice, fără ca acetia să aibă funcii de conducere. În cazul
ț ț ț ș ț
 în care primăriile reprezentate de primari în Consiliul Director nu doresc să depună proiecte în cadrul
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->