Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tongia_XALOIPHAT

Tongia_XALOIPHAT

Ratings: (0)|Views: 174|Likes:
Published by trangnhaquangduc

More info:

Published by: trangnhaquangduc on Oct 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2013

pdf

text

original

 
MMÖ Ö ÔÔ  Ø  ØIIVVÒÒÑÑEE   Ä   ÄTTÖ Ö    Û   ÛLLÔÔ  Ù  ÙNNCCUU   Û   ÛAAÑÑÖ Ö   Ù  ÙCCPPHHAA   Ä   ÄTT
TTrruuyyee  ä  ännTThhô ô TTaa  â  âmmMMiinnhhNNGGOO   Â   ÂTTAA   È   ÈNNGGGGIIAAOO
TToo  â  ânnggiiaa  û  û
XaùùLôïïiPhaát
(Sariputra - Sariputa)
 
MƯỜI VỊĐỆ TỬ LỚN CỦA ĐỨC PHẬT
_________________________________________________
TTôônnGGii
XXÁÁLL
IIPPHH
TT
TTRRUUYY
NNTTHH
ƠƠ
::
TTââmmMMiinnhhNNGGÔÔTT
NNGGGGIIAAOO
 
L
I PH
 Ấ
T
_________________________________________________
TTôônnGGii
XXÁÁLL
IIPPHH
TT
11
Ư Ư Ớ Ớ 
 À À A A A A
ĐĐỜ Ờ 
Mi
n Nam
 Ấ
n
 Độ
m
t th
iCách thành V
ươ
ng Xách
ỉ 
vài d
m thôiQuêh
ươ
ng
đ
óchính làn
ơ
iTh
y XáL
i Ph
t ra
đờ
i thu
x
ư
a,Ph
thân làm
t lu
n s
ư
La n go k
nh
ư
gi
i tài,Khi th
y còn trong bào thaiM
u thân tâm tríth
y h
ơ
i khác th
ườ
ngTr 
nên linh m
n vôcùngTh
t là
đ
i
m l
đ
áng m
ng bi
ế
t bao!Khi th
y lên tám tu
i
đầ
uTh
i bao kinh s
đ
ãl
u thông ngayL
i thêm
ă
n nói gi
i thayR
t làlanh l
i ai
đ
ây sánh cùng.M
t hôm ti
c l
n b
t th
ườ
ngNg
ườ
i ta kho
n
đ
ãi qu
c v
ươ
ng,
đạ
i th
nLu
n s
ư
, thái t
d
ph
nTh
ế
c
u béc
gan b
ướ
c vào

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->