Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mark Williams AS/MP: Hydref 2012 Golwg / Autumn Focus 2012

Mark Williams AS/MP: Hydref 2012 Golwg / Autumn Focus 2012

Ratings: (0)|Views: 278 |Likes:
Published by MarkWilliamsMP
Cylchlythyr Golwg Mark Williams AS ar gyfer Hydref 2012

Mark Williams MP's Focus newsletter for Autumn 2012
Cylchlythyr Golwg Mark Williams AS ar gyfer Hydref 2012

Mark Williams MP's Focus newsletter for Autumn 2012

More info:

Published by: MarkWilliamsMP on Oct 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
Er ei fod yn croesawu’r newyddion y bydd ygwasanaethau brys yn cael eu cadw yno,mae dal gan Mark pryder dros golli gwlâu ardraws ardal Hywel Dda, yn enwedig yn Ysbytai Bronglais, Tregaron ac Aberteifi.Mae e hefyd yn parhau i fynegi pryderon atHywel Dda dros gau ward Afallon, a'r angen igleifion deithio i ysbyty Glangwili yngNghaerfyrddin er mwyn derbyn triniaeth.Wrth sôn am y peryglon sy'n wynebu GIGCeredigion dywedodd Mark Williams AS:“Gall bron neb anghytuno â'r syniad o ofalu argyfer pobl yn eu cartrefi nhw eu hunain, ondcredaf fod angen tystiolaeth glir bodgwasanaethau yn y gymuned yn eu lle cyntorri'r gwasanaethau o'r ysbytai.“Rydw i'n pryderu o hyd dros ddiffyggwasanaethau mamolaeth yng nghanolbarthCymru. Dylai Hywel Dda ehangu'rgwasanaethau ym Mronglais yn lle datblygugwasanaethau mewn ysbytai eraill.
www.MarkWilliams.org.uk 
Lleihadgwlâu ysbyty yn parhauHospital beds continue todecline
 /markwilliamsmp@mark4ceredigionwww.markwilliams.org.uk 
Golwg
on Ceredigionar Geredigion
Focus
Hydref 2012Autumn 2012
Mae Mark Williams AS wedicychwyn cylchlythyr e-bostmisol.Mae'r cylchlythyr yn sôn am ygwaith mae Mark yn gwneud arran Ceredigion, yn yr etholaethac yn San Steffan. Ewch i'rwefan isod er mwyn tanysgrifio.
Mark Williams MP has beguna regular monthly emailnewsletter.The Newsletter covers thework that Mark does on behalfof Ceredigion, both in theconstituency and inWestminster. Follow the link below to sign up.
Bit.ly/MarksMonth
Derbyn Newyddiongan Mark yn sythi'ch mewnflwchGet News from MarkStraight to your inbox
Mark Williams AS yn Ysbyty BronglaisMark Williams MP at Bronglais Hospital
Mark Williams MP has continued toexpress concern about the loss ofbeds and services at Bronglaishospital.
While the news that A&E is to remain iswelcome, Mark continues to be concernedat the loss of beds across Hywel Dda,specifically at Bronglais, Tregaron andCardigan Hospitals.He has also continued to expressconcerns to Hywel Dda about the closureof Afallon ward and the fact that thenearest residential mental health facility isnow in Glangwilli hospital in Carmarthen.Commenting on the continued risks toCeredigion's NHS, Mark Williams MP said:“Few can disagree with the idea of carebeing delivered in people’s homes, but Ibelieve we need clear evidence thatcommunity services are being delivered,before being transferred from hospitals.“I remain particularly concerned about thelevel of maternity service across mid-Wales. Hywel Dda should be extendingprovision at Bronglais, rather thandeveloping services elsewhere”

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->