Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
106. Pururea Fecioria Maicii Domnului

106. Pururea Fecioria Maicii Domnului

Ratings: (0)|Views: 29 |Likes:
Published by cautandadevarul

More info:

Published by: cautandadevarul on Oct 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2012

pdf

text

original

 
 Pururea Fecioria Maicii Domnului
1
CUVÂNT C
Ă
TRE CRE
Ş
TINII ORTODOC
Ş
IDESPREPURUREA FECIORIAMAICII DOMNULUI
Preot Ioan
 Iubi
ţ
i credincio
ş
i,
 
Sfânta Scriptur
ă 
subliniaz
ă 
clar locul Maicii Domnului în raportuldintre Dumnezeu
ş
i om. Ea este atotprezent
ă 
atât în timpul SfinteiLiturghii, cât
ş
i în evlavia Sfintei Biserici. C
ă 
derea lui Adam în p
ă 
cata atras consecin
ţ
e asupra neamului omenesc ce nu puteau fi îndreptateprintr-un simplu om. În
ţ
elegând situa
ţ
ia disperat
ă 
a omului aflatdeparte de Dumnezeu
ş
i neputin
ţ
a acestuia de a se vindeca singur,proorocul Isaia striga
:
 
 „Dac
ă
ai rupe cerurile
 ş
i Te-ai pogorî, mun
ţ 
ii s-ar cutremura!“ 
(Isaia 63:19)
.
C
ă 
derea nu distruge chipul luiDumnezeu, ci doar îl alung
ă 
în adâncuri, pe când asem
ă 
narea esteatins
ă 
vital. Aspira
ţ
ia unui Mântuitor este dorin
ţ
a
ş
i speran
ţ
a omuluic
ă 
zut. N
ă 
dejdea venirii Lui constituie un fir neîntrerupt al
VechiuluiTestament.
 Atacurile p
ă 
gânilor, iudeilor, ereticilor, protestan
ţ
ilor
ş
i aleneoprotestan
ţ
ilor la adresa Maicii Domnului sunt
ă 
r
ă 
în
ţ
eles
ş
i
ă 
r
ă 
 temei biblic. Protestantismul, dac
ă 
nu o denigreaz
ă 
, încearc
ă 
s-o
 
 Pururea Fecioria Maicii Domnului
2
ignore pe Fecioara Maria, neg
ă 
sind nimic de spus despre ea.
 „Dar a
 
ignora Mama înseamn
ă
a interpreta gre
ş
it pe Fiul“,
pentru c
ă 
tainaÎntrup
ă 
rii include pe Maica Celui întrupat. To
ţ
i cei ce Îl iubesc cuadev
ă 
rat pe Hristos au cinstit mereu
ş
i pe cea care L-a n
ă 
scut. De
ş
iSfânta Scriptur
ă 
la prima vedere nu ne spune foarte multe despreMaria, totu
ş
i trebuie
ţ
inut cont c
ă 
relat
ă 
rile din copil
ă 
ria lui Iisus suntale Mariei. Cuvântul nu s-ar fi f 
ă 
cut trup, omenirea nu ar fi putut fimântuit
ă 
dac
ă 
Fecioara Maria, în disponibilitatea inimii sale fa
ţă 
devoia lui Dumnezeu, adic
ă 
în des
ă 
vâr
ş
ita sa cur
ăţ
ie nu ar fi r
ă 
spuns
:
  „Iat
ă
roaba Domnului. Fie mie dup
ă
cuvântul t
ă
u!“ 
(Luca 1:38)
.
Arfi cu neputin
ţă 
s
ă 
nu-i d
ă 
ruim Fecioarei Maria dragostea
ş
i smeritanoastr
ă 
recuno
ş
tin
ţă 
, Ei, care este Maica Dumnezeului nostru, Ei, carene-a d
ă 
ruit icoana lui Dumnezeu în Fiul s
ă 
u; Ei, care a fost p
ă 
rta
şă 
  întrup
ă 
rii în chip; Ei, care este binecuvântat
ă 
între femei. Locul MaiciiDomnului în inimile cre
ş
tinilor, în inima Bisericii este atât de mare, încât Sfântul Evanghelist Luca a pictat icoana ei.
 
A fost preînchipuit
ă
Sfânta Fecioar
ă
Maria în
Vechiul Testament
?
Desigur, dup
ă 
ce am amintit de
 Psalmul 44:11
în care este numit
ă 
 Împ
ă 
r
ă 
teas
ă 
, amintim pe Iacob care, în Mesopotamia fiind,
 „a visat c
ă
era o scar
ă
 
(preînchipuire a Maicii Domului)
sprijinit
ă
pe p
ă
 mânt,iar cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau
 ş
i se coborau pe ea“ 
(Facerea 28:12)
 .
 
Ş
i tot atât de semnificativ putemaminti, ca preînchipuire a Maicii Domnului, rugul aprins
:
 
 „Iar acolo i s-a ar
ă
 tat îngerul Domnului, într-o par
ă
de foc, ce ie
 ş
ea dintr-un rug
 ş
i a v
ă
 zut c
ă
rugul ardea dar nu se mistuia“ 
(Ie
ş
irea 3:2)
 .
 
Sfin
 ţ 
iiP
ă
rin
 ţ 
i
tâlcuiesc para de foc ca simbol al maternit
ăţ
ii.
 
Ce spun Sfin
ţ
ii P
ă
rin
ţ
i despre Maica Domnului?
Putem spune c
ă 
Maica Domnului, Purt
ă 
toare
ş
i N
ă 
sc
ă 
toare deDumnezeu este asemenea Chivotului Legii, dar mai presus de acesta,c
ă 
ci prin ea cu adev
ă 
rat se realizeaz
ă 
prezen
ţ
a lui Dumnezeu înmijlocul poporului Israel. Iat
ă 
cinstirea la care ne îndeamn
ă 
 
Sfin
 ţ 
iiP
ă
rin
 ţ 
i
în ceea ce prive
ş
te Maica lui Dumnezeu.
 
 Pururea Fecioria Maicii Domnului
3
 
Sfântul Efrem Sirul
zice
:
 
 „Maica Domnului este Ap
ă
 r
ă
 toarea noastr
ă
înaintea marelui tribunal de judecat
ă
al lui Dumnezeu, de aceea Sfânta Biseric
ă
 
 ş
i credincio
 ş
ii îi cânt
ă
  neîncetat: «Ap
ă
 r
ă
 toare Doamn
ă
 , pentru biruin
ţă
mul 
ţ 
umiri,izb
ă
vindu-ne din nevoi aducem
ţ 
ie, N 
ă
 sc
ă
 toare de Dumnezeu, noi, robii t
ă
i. Ci, ca ceea ce ai st
ă
 pânire nebiruit
ă
 , sloboze
 ş
 te-ne din toate nevoile, ca s
ă
strig
ă
 m
ţ 
ie: Bucur
ă
-te, Mireas
ă
 , Pururea Fecioar
ă
!»“ 
.
 
 
Sfântul Grigorie de Nazianz
spune c
ă 
întruparea luiDumnezeu din Fecioara Maria are ca scop îndumnezeirea omului
ş
izice
:
 
 „Dac
ă
cineva nu socote
 ş
 te pe Sfânta Maria
ă
 c
ă
 toare de Dumnezeu este în afara dumnezeirii“. 
Sfântul Grigorie arat
ă 
 contribu
ţ
ia deosebit
ă 
pe care a avut-o Fecioara Maria la Întrupare.Locuind Dumnezeu în ea, o p
ă 
streaz
ă 
Fecioar
ă 
. Maica Domnuluiatinge în umanitate culmea cur
ăţ
iei, c
ă 
ci Dumnezeu este Cel Care Î
ş
izide
ş
te trup din trupul ei, de aceea o mai nume
ş
te culmea sfin
ţ
enieiomene
ş
ti. Sfântul Grigorie de Nazianz eviden
ţ
iaz
ă 
maternitateadivino-uman
ă 
a Maicii Domnului, prin care firea omeneasc
ă 
a luiHristos devine de net
ă 
g
ă 
duit.
 
Sfântul Ioan Gur
ă
de Aur
o proclam
ă 
pe Maica Domnului cafiind culme a sfin
ţ
eniei
:
 
 „Tu e
 ş
 ti cea mai cinstit
ă
dintre toate f 
ă
 pturile, mai frumoas
ă
decât cerurile, str
ă
luce
 ş
 ti mai mult decât soarele
 ş
i e
 ş
 ti pream
ă
 rit
ă
de îngeri. Maria este fecioar
ă
nep
ă
 tat
ă
 , smerit
ă
 
 ş
i supus
ă
 , cinstea lumii întregi, poarta vie
ţ 
ii
 ş
i cea care a câ
 ş
 tigat mântuirea noastr
ă
“ 
.
 
 
Sfântul Ioan Maximovici:
  „Înc
ă
din timpurile apostolice
 ş
i pân
ă
în zilele noastre, to
ţ 
i cei care L-au iubit cu adev
ă
 rat pe Hristos au cinstit-o
 ş
i pe cea care L-a n
ă
 scut, L-a crescut
 ş
i L-a îngrijit în timpul copil 
ă
 riei Sale. Dac
ă
Dumnezeu-Tat
ă
l a ales-o, Dumnezeu Duhul-Sfânt a adumbrit-o, iar Dumnezeu-Fiul S-a s
ă
ăş
luit întruea, supunându-i-Se în timpul copil 
ă
 riei, îngrijindu-Se de ea atunci când era r
ă
 stignit pe Cruce, ar trebui ca to
ţ 
i cei ce-
 ş
i m
ă
 rturisesc credin
ţ 
 a în Sfânta Treime s
ă
o cinsteasc
ă
 
 ş
i pe Maica Domnului“ 
.
 
 
Sfântul Ioan Damaschin,
fascinat de alegerea PreasfinteiFecioare, de rolul ei în iconomia mântuirii neamului omenesc, ie
ş
eadin pe
ş
tera pustniciei sale de la M
ă 
n
ă 
stirea Sfântul Sava din pustiaIudeii, suindu-se la Ierusalim, cu deosebire pentru a aduce laud
ă 
 
ş
icinstire Preacuratei N
ă 
sc
ă 
toare de Dumnezeu. Pentru el, ca
ş
i pentruSfânta Biseric
ă 
Ortodox
ă 
de totdeauna, s
ă 
rb
ă 
torile Maicii Domnului

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->