Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
113. Taina Sfantului Maslu

113. Taina Sfantului Maslu

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by cautandadevarul

More info:

Published by: cautandadevarul on Oct 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
1
CUVÂNT C
Ă
TRE CRE
Ş
TINII ORTODOC
Ş
IDESPRET A I N A S F Â N T U L U I M A S L U
Preot Ioan
Ce este Sfântul Maslu?
Sfântul Maslu este o slujb
ă 
, una din cele 7 Sfinte Taine ale SfinteiBiserici Ortodoxe, în care, prin rug
ă 
ciunile preo
ţ
ilor
ş
i ungerea cuuntdelemn sfin
ţ
it de ace
ş
tia, se împ
ă 
rt
ăş
e
ş
te harul cel dumnezeiesc,t
ă 
m
ă 
duitor de toat
ă 
boala sufleteasc
ă 
 
ş
i trupeasc
ă 
.
De unde vine numele?
Cuvântul maslu este de origine slav
ă 
, din cuvântul maslo care înseamn
ă 
untdelemn sfânt. Se mai întrebuin
ţ
eaz
ă 
 
ş
i denumirea de
eleoungere
- ungere cu untdelemn, denumire provenit
ă 
din limbagreac
ă 
.
 
În Vechiul Testament, se practica ungerea?
Da
ş
i în Vechiul Testament se practica ungerea
:
 
A
ă
cut de asemenea mir pentru sfânta ungere
ş
i t
ă
mâiemirositoare, curate
ş
i cu iscusin
ţă
alc
ă
tuite de preg
ă
titorii dearomate
 
(Exod 37:29)
 .
 
 
S
ă
îmbraci pe Aaron în sfintele ve
ş
minte
ş
i s
ă
-l ungi
ş
i s
ă
-lsfin
ţ
e
ş
ti, ca s
ă
-mi fie preot
(Exod 40:13)
 .
 
 
2
 
Pentru aceasta Dumnezeul t
ă
u, a turnat peste tineuntdelemnul bucuriei
 
(Psalm 44:8)
 .
 
 
Aflat-am pe robul meu David
ş
i cu mirul meu cel sfânt l-am uns
(Exod 58:20)
 .
 
 
S
ă
se cur
ăţ
easc
ă
preotul, care este uns ca s
ă
se preo
ţ
easc
ă
 
(Levitic 16:32)
 .
 
 
Ş
i ob
ş
tea trebuie s
ă
mântuiasc
ă
pe uciga
ş
din mâiniler
ă
zbun
ă
torului de sânge v
ă
rsat
ş
i s
ă
-l întoarc
ă
în cetatea lui desc
ă
pare, unde a fugit el, ca s
ă
tr
ă
iasc
ă
acolo pân
ă
la moarteamarelui preot, care este miruit cu mir sfin
ţ
it
 
(Levitic 35:25)
 .
 
 
Duhului Domnului peste mine pentru c
ă
m-a uns ca s
ă
 binevestesc s
ă
racilor; m-a trimis s
ă
vindec pe cei cu inimazdrobit
ă
, s
ă
propov
ă
duiesc celor robi
ţ
i slobozire
(Isaia 61:1)
 .
 
M
ă
rturii despre ungerea un untdelemn sfin
ţ
it în Noul Testament
 
Ş
i scoteau afar
ă
demoni mul
ţ
i
ş
i ungeau cu untdelemn pemul
ţ
i bolnavi
ş
i-i f 
ă
ceau s
ă
n
ă
to
ş
i
 
(Marcu 6:13)
 .
 
 
Duhului Domnului peste mine pentru c
ă
m-a uns ca s
ă
 binevestesc s
ă
racilor; m-a trimis s
ă
vindec pe cei cu inimazdrobit
ă
, s
ă
propov
ă
duiesc celor robi
ţ
i slobozire
(Isaia 61:1)
 . 
 
Adic
ă
despre Iisus din Nazaret; cum L-a uns Dumnezeu cuDuhul Sfânt
ş
i cu putere
ş
i cum a umblat din loc în loc, bine-
ă
când
ş
i vindecând pe to
ţ
i cei asupri
ţ
i de diavol pentru c
ă
 Dumnezeu era cu El
(Faptele Apostolilor 10:38)
 .
 
Este cineva bolnav între voi? S
ă
cheme preo
ţ
ii Bisericii
ş
i s
ă
 se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, întru numeleDomnului.
Ş
i rug
ă
ciunea credin
ţ
ei va mântui pe cel bolnav
ş
iDomnul îl va ridica
ş
i de va fi f 
ă
cut p
ă
cate se vor ierta lui
 
(Iacov 5:14-15)
 .
Când se poate face Sfântul Maslu?
 
Slujba Sfântului Maslu se poate face oricând este nevoie, darse obi
ş
nuie
ş
te s
ă
se fac
ă
în zile de post, pentru ca fiecarecredincios s
ă
fie mai preg
ă
tit suflete
ş
te.
 
 
3
Cine sunt s
ă
vâr
ş
itorii acestei Sfinte Taine?
S
ă 
vâr
ş
itorii acestei Sfinte Taine sunt preo
ţ
ii Bisericii dup
ă 
 cuvântul Sfântului Iacov
:
 -
Este cineva bolnav între voi? S
ă
cheme preo
ţ 
ii Bisericii
 ş
i s
ă
se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, întru numele Domnului.
 Ş 
i rug
ă
 ciunea credin
ţ 
ei va mântui pe cel  bolnav
 ş
i Domnul îl va ridica
 ş
i de va fi f 
ă
 cut p
ă
 cate se vor ierta lui
(Iacov 5: 14-15)
 .
Numai bolnavilor li se face Sfântul Maslu?
Nu numai bolnavii au nevoie de Sfântul Maslu ci
ş
i cei s
ă 
n
ă 
to
ş
itrupe
ş
te, pentru t
ă 
m
ă 
duirea sufletului
(iertarea p
ă
catelor)
 
ş
i pentruajutor de la Dumnezeu. În vechile Pravile Biserice
ş
ti, se men
ţ
iona c
ă 
 nu trebuie s
ă 
li se fac
ă 
Sfântul Maslu celor ce li s-a legat limba,pruncilor pân
ă 
la 7 ani
ş
i nebunilor pân
ă 
ce nu-
ş
i vin în fire.
To
ţ
i bolnavii c
ă
rora le se face slujbaSfântului Maslu se t
ă
m
ă
duiesc?
Nu to
ţ
i bolnavii c
ă 
rora li se face Sfântul Maslu se t
ă 
m
ă 
duiesc;unii nu primesc vindecare poate din pricina nevredniciei lor, al
ţ
iipoate sunt înscri
ş
i în alt plan dumnezeiesc.Exist
ă 
cazuri de oameni înduhovnici
ţ
i care cer de la Dumnezeuboal
ă 
pentru ca prin r
ă 
bdarea lor s
ă 
se mântuiasc
ă 
. Îns
ă 
, oricum ar fiprimitorul slujbei la sfâr
ş
itul ei, prin mila lui Dumnezeu, suferindulprime
ş
te o nou
ă 
stare sufleteasc
ă 
.
Cum ne preg
ă
tim pentru aceast
ă
slujb
ă
 
ş
i unde se s
ă
vâr
ş
e
ş
te?
Este foarte bine dac
ă 
înaintea slujbei primitorul Sfintei Taine aSfântului Maslu se cur
ăţ
e
ş
te trupe
ş
te
ş
i se spovede
ş
te curat de toatep
ă 
catele sale; apoi cheam
ă 
7 preo
ţ
i sau 3 preo
ţ
i iar la mare nevoie sepoate sluji chiar cu 2 preo
ţ
i. Tradi
ţ
ia Sfintei Biserici Ortodoxe spunec
ă 
, Sfântul Maslu nu se poate s
ă 
vâr
ş
i de un singur preot, decât încondi
ţ
ii deosebite.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->