Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
141. Despre Judecarea Aproapelui - N. Steinhardt

141. Despre Judecarea Aproapelui - N. Steinhardt

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by cautandadevarul

More info:

Published by: cautandadevarul on Oct 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2014

pdf

text

original

 
1
DESPRE JUDECAREA APROAPELUI
Nicolae Steinhardt
Când un om reu
ş
e
ş
te s
ă 
fac
ă 
ceva ce i-asolicitat mult efort, în el începe s
ă 
lucreze trufia. Celce sl
ă 
be
ş
te, se uit
ă 
cu dispre
ţ
la gra
ş
i, iar cel ce s-al
ă 
sat de fumat r
ă 
suce
ş
te nasul dispre
ţ
uitor când altulse b
ă 
l
ă 
ce
ş
te, înc
ă 
, în viciul s
ă 
u. Dac
ă 
unul î 
ş
ireprim
ă 
cu sârg sexualitatea, se uit
ă 
cu dispre
ţ
 
ş
i cutrufie c
ă 
tre p
ă 
c
ă 
tosul, care se c
ă 
zne
ş
te s
ă 
scape dep
ă 
cat, dar instinctul i-o ia înainte! Ceea ce reu
ş
im,ne poate spurca mai ceva decât p
ă 
catul însu
ş
i. Ceeace ob
ţ
inem se poate s
ă 
ne dea peste cap reperele emo
ţ
ionale în a
ş
amanier
ă 
încât ne umple sufletul de venin.Banii care vin spre noi ne pot face arogan
ţ
i
ş
i zgârci
ţ
i, cumsuccesul ne poate r
ă 
sturna în abisul înfrico
şă 
tor al patimilor suflete
ş
ti.Drumul c
ă 
tre iubire se îngusteaz
ă 
când ne uit
ă 
m spre ceilal
ţ
i de la în
ă 
l
ţ
imea vulturilor afla
ţ
i în zbor. Blânde
ţ
ea inimii se usuc
ă 
pe vrejiide dispre
ţ
, de ur
ă 
 
ş
i de trufie, dac
ă 
sufletul nu este preg
ă 
tit s
ă 
 primeasc
ă 
reu
ş
ita sa cu modestia
ş
i gra
ţ
ia unei flori. Tot ce reu
ş
impentru noi
ş
i ne aduce energie este menit a se întoarce c
ă 
tre aceia ce sezbat, înc
ă 
, în suferin
ţă 
 
ş
i-n p
ă 
cat. Ochii no
ş
tri nu sunt concepu
ţ
i pentrudispre
ţ
, ci pentru a exprima cu ei chipul iubirii ce se c
ă 
zne
ş
te s
ă 
ias
ă 
 din sufletele noastre. Succesele nu ne sunt date spre a ne înfoia înpene, ca în mantiile statuilor, ci pentru a le transforma în dragoste, îndezvoltare
ş
i în d
ă 
ruire pentru cei din jur.
 
2
Dac
ă 
reprimi foamea în timp ce poste
ş
ti, foamea se va face totmai mare. Mintea ta o s
ă 
viseze mânc
ă 
ruri gustoase
ş
i alese, mintea os
ă 
simt
ă 
mirosurile cele mai apetisante chiar
ş
i în somn, pentru ca, înziua urm
ă 
toare, înnebunit
ă 
de frustrare, s
ă 
compenseze lipsa ei printr-un dispre
ţ
sfid
ă 
tor fa
ţă 
de cel ce nu poste
ş
te. Atunci, postul devineprilej de trufie, de exprimare a orgoliului
ş
i a izbânzii trufa
ş
e asuprapoftelor. Dar, dincolo de orice, trufia r
ă 
mâne trufie, iar sentimentulfrustr
ă 
rii o confirm
ă 
.Dac
ă 
ai reu
ş
it în via
ţă 
, nu te ag
ăţ
a de nereu
ş
itele altuia, pentru anu trezi în tine viermele cel aprig al orgoliului
ş
i patima înfumur
ă 
rii.Reu
ş
ita este energia iubirii
ş
i a capacit
ăţ
ii tale de acceptare a vie
ţ
ii, darea nu r
ă 
mâne nemi
ş
cat
ă 
, nu este ca un munte sau ca un ocean.Îngâmfarea
ş
i trufia reu
ş
itei te coboar
ă 
, încetul cu încetul de pe soclult
ă 
u, c
ă 
ci ele deseneaz
ă 
pe cerul vie
ţ
ii tale evenimente specifice lor.Sl
ă 
be
ş
te, bucur
ă 
-te
ş
i taci! Las
ă 
-te de fumat, bucur
ă 
-te
ş
i taci!Cur
ăţă 
ograda ta, bucur
ă 
-te de cur
ăţ
enie
ş
i las
ă 
gunoiul vecinuluiacolo unde vecinul însu
ş
i l-a pus. C
ă 
ci între vecin
ş
i gunoiul din curteexist
ă 
o rela
ţ
ie ascuns
ă 
, ni
ş
te emo
ţ
ii pe care nu le cuno
ş
ti, sentimentepe care nu le vei b
ă 
nui vreodat
ă 
 
ş
i cauze ce vor r
ă 
mâne , poate, pentrutotdeauna ascunse min
ţ
ii
ş
i inimii tale. Între omul gras
ş
i gr
ă 
simea saexist
ă 
o rela
ţ
ie ascuns
ă 
. O în
ţ
elegere. Un secret. Un sentimentneîn
ţ
eles. O emo
ţ
ie neconsumat
ă 
. O dragoste respins
ă 
. Gr
ă 
simea esteprofesorul grasului. Viciul este profesorul viciosului.
Ş
i, învia
ţ
a noastr
ă 
nu exist
ă 
profesori mai severi decât viciile
ş
iincapacit
ăţ
ile noastre.Acum
ş
tiu,
ş
tiu c
ă 
orice ur
ă 
, oriceaversiune, orice
ţ
inere de minte a r
ă 
ului,orice lips
ă 
de mil
ă 
, orice lips
ă 
de în
ţ
elegere,bun
ă 
voin
ţă 
, simpatie, orice purtare cuoamenii care nu e la nivelul gra
ţ
iei
ş
iging
ăş
iei unui menuet de Amadeus Mozzart... este un p
ă 
cat
ş
i o spurc
ă 
ciune; nu numaiomorul, r
ă 
nirea, lovirea, jefuirea, înjur
ă 
tura,alungarea, dar orice vulgaritate,desconsiderarea, orice c
ă 
ut
ă 
tur
ă 
rea, oricedispre
ţ
, orice rea dispozi
ţ
ie este de la diavol
ş
i stric
ă 
totul. Acum
ş
tiu,am aflat
ş
i eu..."
(Nicolae Steinhardt)
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->