Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
150. Iubim Cainele Si Uitam Pe Dumnezeu

150. Iubim Cainele Si Uitam Pe Dumnezeu

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by cautandadevarul

More info:

Published by: cautandadevarul on Oct 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2013

pdf

text

original

 
1
Iubim câinele
ş
i uit
ă
m pe Dumnezeu???
Motto:Cine la cine este slug
ă
: câinele la om, sau omul lacâine???
Preot IoanUnul dintre animalele care înso
ţ
esc pe om în tot cursul vie
ţ
ii luip
ă 
mânte
ş
ti este câinele.
Ş
i chiar este dintre necuvânt
ă 
toare cel maifidel prieten al omului, de unde
ş
i zicala
 „credincios ca un câine“,
 ata
ş
amentul lui fa
ţă 
de st
ă 
pân mergând, dup
ă 
cum se cunoscnumeroase cazuri, pân
ă 
la jertfa suprem
ă 
. Chiar trebuie s
ă 
mul
ţ
umimdin suflet lui Dumnezeu pentru c
ă 
ne-a d
ă 
ruit la facerea lumii
ş
i acestanimal iubit de toat
ă 
lumea, numai c
ă 
El, Dumnezeu, a l
ă 
sat câinele s
ă 
 tr
ă 
iasc
ă 
 
precum un câine,
adic
ă 
într-un cote
ţ
pe un strat de paie, câtmai aproape de casa omului, dar în nici un caz în casa omului. Deaceea, în în
ţ
elepciunea Lui, Dumnezeu i-a
ş
i pus blan
ă 
de p
ă 
r pentru aputea rezista la temperaturi foarte sc
ă 
zute.Dac
ă 
ne întoarcem în copil
ă 
rie, în primii ani de
ş
coal
ă 
, neamintim cum înv
ăţ
am la
zoologie:
 
 „Câinele este un animal domestic, care tr
ă
ie
 ş
 te
PE LÂNG
Ă
CASA OMULUI“
 ş
i
 
NU ÎN CASAOMULUI.
 
Ş
i este foarte normal s
ă 
fie a
ş
a,deoarece câinii sunt purt
ă 
tori de microbi. Dup
ă 
celemai recente statistici, ei pot transmite microbii a 40de boli care sunt
ş
i contagioase. Câinii sunt decipurt
ă 
torii unor microbi care genereaz
ă 
boli foartegrave, dintre cele mai frecvente sunt parazitozeleintestinale
(viermi intestinali)
ş
i chisturile hidaticecare se localizeaz
ă 
în pl
ă 
mâni
ş
i în ficat. Acestechisturi hidatice odat
ă 
formate în corp, necesit
ă 
 interven
ţ
ie operatorie de mare fine
ţ
e, existând riscul ca la opera
ţ
ie,
 
2
prin ruperea chistului, s
ă 
se împr
ăş
tie lichidul în abdomen, ceea cegenereaz
ă 
în continuare un num
ă 
r mai mare de chisturi de care nu po
ţ
isc
ă 
pa toat
ă 
via
ţ
a. Blana câinelui este un loc ideal pentru înmul
ţ
ireapuricilor...
Ş
i apoi vezi fete tinere pupându-secu ei în bot
(vezi imaginea din dreapta)
.Pisicile
ş
i câinii crescu
ţ
i în cas
ă 
, chiardac
ă 
sunt sub supraveghere medical
ă 
 
ş
i bine îngriji
ţ
i pot avea ascarizi. Ace
ş
ti parazi
ţ
i,determin
ă 
modific
ă 
ri ale elementelorsanguine
ş
i anume: cre
ş
terea eozinofiliei la 80-90%
(normalul fiind între 2-4%)
, precum
ş
i hepotosplenomegalia, adic
ă 
cre
ş
terea în voluma splinei
ş
i ficatului. Ascarizii se închisteaz
ă 
în creier
ş
i inim
ă 
, dândsimptomatologia unor tumori la acest nivel, ceea ce duce la moarteacelor care locuiesc împreun
ă 
cu aceste animale în cas
ă 
. Aceste bolipoart
ă 
numele
ş
tiin
ţ
ific de toxocaloze. De asemenea, fire de p
ă 
r carerezult
ă 
în perioada de n
ă 
pârlire a câinilor
ş
i pisicilor pot ajunge înc
ă 
ile respiratorii inferioare sau pl
ă 
mâni, producând reac
ţ
ii alergice subforma astmului bron
ş
ic cu consecin
ţ
e grave asupra aparatuluirespirator. Ori
Sfântul Nicodim Aghioritul
în lucrarea sa
 „Paza celor cinci sim
ţ 
uri“,
la pagina 147,
ne îndeamn
ă
insistent s
ă
nu cre
ş
tem
 
câini în cas
ă
.Un alt Sfânt tot din Muntele Athos,
 
Sfântul Siluan,
 
ne înva
ţă
 
 
s
ă
ne uit
ă
m la câine ca la p
ă
mânt.
 De aceea putem spune cu fermitate, c
ă 
acum, în aceast
ă 
epoc
ă 
 a
ş
a-zis modern
ă 
, câinele a devenit un
IDOL.
Da, chiar un idol, pentruc
ă 
oamenii, în loc s
ă 
-
ş
i reverse iubirea asupra semenilor, asuprafra
ţ
ilor, p
ă 
rin
ţ
ilor, copiilor î 
ş
i revars
ă 
toat
ă 
iubirea asupra unui câine.
Ş
i atunci, desigur calc
ă 
cea mai mare porunc
ă 
a luiDumnezeu
:
 
IUBIREA -
 
„Iube
ş
te-
ţ
i aproapele ca pe tine însu
ţ
i !“
.
 
Deci, se vedeclar c
ă 
Dumnezeu n-a poruncit
:
 
 
„Iube
ş
te-
ţ
i câinele ca pe tine
 
 însu
ţ
i!“.
Gre
ş
ind în acest fel, iubind câinele mai mult decât pe om,c
ă 
dem din m
ă 
re
ţ
ia
ş
i cinstea pe care ne-a d
ă 
ruit-o Dumnezeu, a
ş
a cumzice psalmistul
:
 
 
Ş
I OMUL ÎN CINSTE FIIND, N-A PRICEPUT;
 
AL
Ă
TURATU-S-A DOBITOACELOR F
Ă
R
Ă
DE MINTE
Ş
I S-A
 
ASEM
Ă
NAT LOR“
(Psalm 48:12)
 .
Mai calc
ă 
 
ş
i ceea ce neporunce
ş
te
Dumnezeu
la
Facerea 1:28
 
„Cre
ş
te
ţ
i
ş
i v
ă
înmul
ţ
i
ţ
i !“,
 
nu a zis
 
„Cre
ş
te
ţ
i
ş
i înmul
ţ
i
ţ
i câinii !“.
 
 
3
Dac
ă 
ve
ţ
i fi pu
ţ
in aten
ţ
i, ve
ţ
i vedea cum duminica, fete tinere
ş
ioameni serio
ş
i, uitând c
ă 
sunt crea
ţ
ia mâinilor lui Dumnezeu, uitânds
ă 
intre în Sfintele Biserici, prefer
ă 
s
ă 
-
ş
i plimbe idolii
(câinii)
pe undepot, în loc s
ă 
participe la Sfânta Liturghie.
DECI, STAU CU FA
Ţ
A
 
LA CÂINE
Ş
I CU SPATELE LA DUMNEZEU...
Dumnezeu s
ă 
-iierte!!! Personal sunt sigur c
ă 
ace
ş
ti oameni nu cunosc nici scopulvie
ţ
ii noastre cre
ş
tine
ş
ti
 
-
MÂNTUIREA,
 
ş
i nici ceea ce se întâmpl
ă 
  în Biseric
ă 
în timpul Sfintei Liturghii-
JERTFA CEA F
Ă
R
Ă
DESÂNGE A DOMNULUI NOSTRU HRISTOS,
 
Care se jertfe
ş
te înfiecare duminic
ă
, pe fiecare Sfânt
ă
Mas
ă
, în fiecare Biseric
ă
,pentru ca Dumnezeu -Tat
ă
l s
ă
ne mai rabde pe p
ă
mânt...
 
Ş
i iat
ă 
o întâmplare autentic
ă 
din 1997 în Bucure
ş
ti, aproapede sta
ţ
ia Lujerului, în Drumul Taberei. Am mers s
ă 
-mi cump
ă 
r ociocolat
ă 
de la un privatizat. Când am privit mai cu aten
ţ
ie amobservat c
ă 
avea trei p
ă 
r
ţ
i din produse pentru câini
ş
i numai o partedin produse pentru oameni.
Ş
i atunci l-am întrebat pe patron:
„Dup
ă
cum v
ă
d, dumneavoastr
ă
 ave
ţ
i mai multe produse pentrucâini decât pentru oameni!“
 
ş
i elmi-a r
ă 
spuns
:
 
 „P
ă
i, bineîn
ţ 
eles, c
ă
  noi câini trebuie s
ă
cre
 ş
 tem
 ş
i nu oameni!“ 
Iar eu i-am spus
:
 
„Extraordinar, p
ă
i cum a
ş
a?“.
 Iarel mi-a zis
:
 
 „Dac
ă
cre
 ş
 tem copii, când se fac mari ne bat, ne dau în cap!“ 
Iar eu i-am spus
:
 
„Sigur c
ă
ne bat, dac
ă
din „florile“ pecare ni le-a dat Dumnezeu facem „buruieni“,
 
dac
ă
nu-icre
ş
tem în dragoste
ş
i în fric
ă
de Dumnezeu, dac
ă
din copiiino
ş
tri nu facem
ş
i copii ai lui Dumnezeu, dreptcredincio
ş
i -cre
ş
tini-ortodoc
ş
i.
 
Ş
i atunci el, foarte sup
ă 
rat, mi-a spus
:
 
 „Am s
ă
-
ţ 
i demonstrez c
ă
eu am dreptate! Uite, spre exemplu, dac
ă
  dumneata dormi cu copilul în pat, noaptea,
 ş
i vin ho
ţ 
ii, cine te scoal 
ă
din somn, câinele sau copilul?“ 
 
La care eu am r
ă 
spuns
:
 
„Câinele, c
ă
doar n-o s
ă
latre copilul!“.
 
Ş
i el mi-a spus
: 
 „Vezi, rezult
ă
c
ă
noi trebuie s
ă
cre
 ş
 tem câini . Apoi, ai cump
ă
 rat de la mine o ciocolat
ă
de 3000 de lei
 ş
i mai mult m-ai deranjat, pe când proprietarii de câini cump
ă
 r
ă
de sute de mii de lei pe zi“.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->