Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Urgent Update for All Inhabitants of Aotearoa - 9 October 2012

Urgent Update for All Inhabitants of Aotearoa - 9 October 2012

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Hugh Smith

More info:

Published by: Hugh Smith on Oct 08, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2015

pdf

 
1
wh
Njwncas 3503
Wsqa ns F`bza> ) Sa`bowy ns Gado`b>
3 indwhz wn |had #\a j`d ndby cb`ia nqszabvaz fns ` bnzw fqwqsa fns nqs Inknuqd`z#
 
@sa |a sa`bby `|`ka wn |h`w‟z h`uuadodl od Da| ]a`b`dg gazuowa wsqzwodl |h`w nqs bal`b fsoadgz"
cqsa`qjs`woj fsoadgz" abajwag sausazadw`wovaz" Jnqdjob `dg Jnqsw aiubnyaaz wabb qz>Fns whnza nf qz |hn h`va h`g wha lnng fnswqda wn ca odfnsiag od `gv`dja cy zqjh gnjqiadw`soaz
`z @`snd Sqzzn‟z 355< gvg
‒Fsni Fsaagni Wn F`zjozi"’
|a j`d sa`goby nczasva wha z`ia wsadg ozh`uuadodl hasa dn| cafnsa nqs vasy ayaz$ Gozwsojw Jnqsw zw`ff h`va caad cs`od|`zhag nvas wha b`zwladas`wond wn caboava wh`w wha od`slq`cby Odwasd`wond`bby sajnldozag Znvasaold Odgauadgadw Jnqdwsy(08:1 Gajb`s`wond nf Odgauadgadja/ safassag wn `z Doq Wosado" `k`" @nwa`sn`" `k` Da| ]a`b`dg" oz `foliadw nf `dy sa`bozw
‟z
 
ns saza`sjhas‟z oi`lod`wond$
Holh Jnqswz h`va caad odzwsqjwag wn
dnw
`jjauw `dy avogadja fsni uanuba sausazadwodlwhaizabvaz" (whqz qzqsuodl B`|" wha Jnqswz `sa adzqsodl wh`w b`|yasz jndwodqa wn usnwajw wha odhasadwfs`qg cqobw odwn wha @gios`bwy . Apqowy Jnqsw zyzwai/$ Wha
D] UNBOJA JNSUNS@WOND
dn| h`zgajauwova zw`wqwnsy `qwhnsowy wn jhajk nqs hnia l`sgad |owhnqw ` |`ss`dw mqzw wn i`ka zqsa |a `sa dnwgausovodl Indz`dwn
aw `b
" nf usnfowz" ) cqw nd whaos |`y whsnqlh wn wha l`sgad whay j`d s`dz`jk nqs hnqza mqzw od j`za whay fodg zniawhodl nf odwasazw wn znia cqsa`qjs`w ns unbowojo`d" ) `dg whay j`d gn whozsal`sgbazz nf woia ns zbaauodl jhobgsad$
Gnd‟w `zzqia wh`w wha jndzw`cbaz ns wha fsndw gazk sajauwondozwz
h`va `dy jbqa nf |h`w whay `sa jndwsocqwodl wn! Daowhas gn whaos oiiago`wa zquasonsz$ Whoz oz |hy whauys`iog zwsqjwqsa nf jndwsnb" |hasa wha boaz `sa goffasadw `w avasy bavab" h`z caad zn zqjjazzfqb odad`cbodl fns
0! nf wha |nsbg‟z unuqb`wond
wn jndwsnb wha sai`ododl ??$
@dnwhas Qdowag D`wond‟z vahojba qzag fns gozsquwond nf f`ioby qdowy (od boda |owh wha 0?15
cbqausodw wn w`ka nvas wha |nsbg/ vo};
J_FZ JNSUNS@WOND
"
zwobb sqdz sonw `dg ow‟z
 
zhnu)fsndw)bal`b)zw`iu)ozzqas 
"‟ vo};
WHA F@IOB_ JNQSW JNSUNS@WOND
jndwodqaz wn `jjauw ha`sz`y avogadja$Avad whnqlh od Da| ]a`b`dg |`la `dg z`b`sy a`sdasz `sa dnw jniuabbag cy `dy b`| wn u`y w`xaz nd whasajaouwz axjh`dlag fns whaos b`cnqs ns odwabbajwq`b zkobbz" aiubnyasz jndwodqa wn ca cqbboag odwn `jwodl `z `jnbbajwond `ladw fns nffzhnsa
cbnngboda)c`dkzwasz
bazw whaos cqzodazzaz ca c`dksquwag cy gazold" odsaw`bo`wond fns f`obodl wn ca ` jniubo`dw sncnw$Abajwsojowy jnzwz |obb jndwodqa wn odjsa`za `dg fqab |obb bokaby iaaw wha w`slaw nf D]':$55 uas bowsacy whoz jniodl Xi`z$ Of wha ub`ddag c`dk hnbog`y gnaz cajnia ` sa`bowy" z`vodlz `dg uadzond fqdgz |obb
goz`uua`s nvasdolhw `dg of |a h`va ` inswl`la `dg h`vad‟w u`og `bbalag s`waz wn wha odhqi`d
jnsuns`wondz jndwsnbbag fsni nffzhnsa |hasa `sa |a lnodl wn hnqza nqs kogz> Ow iolhw ca wnn b`wa whad wnbnnk odwn znia vasy usnfazzond`b gnjqiadw`soaz (zqjh `z iadwondag `cnva/ wn fodg nqw |h`w `bb whaziobodl `zz`zzodz `dg @ddqd`ko ladawoj cbnngbodaz h`va DNW caad wabbodl qz$ Ow inzw jasw`odby |obb cawnn b`wa fns wn jhajk ns jnqdwas wha zodozwas" hoggad odwadwondz nf 
‒mqzw ` fa|$’
 Ow oz apq`bby usagojw`cba wh`w hasa od D]" j`za b`| mqgliadwz fsni wha Holh Jnqsw" (|hojh `sa
gawsoiadw`b wn wha ‘c`dkzwasz‟ `ladg` wn aboiod`wa znvasaold d`wondz/
fsni wha Jnqsw nf @uua`b `dgZqusaia Jnqsw `sa wn ca
bnjkag nqw nf safasadja
cy gsovodl `bb j`zaz sab`wodl wn solhwz" znvasaoldwy" `dgodgauadgadja" odwn wha Gozwsojw Jnqsw Fnsqi |hasa a`jh zqjh j`za zh`bb ca cqsoag `dg mqsoaz cajniadnd)axozwadw$ Of |a h`va `dy sa`b jndjasdz whnqlh" |a jnqbg `b|`yz `zk; (o/ zasv`dwz nf wha fnsaold

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->