Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ALEXANDRU MITRU - Legendele Olimpului

ALEXANDRU MITRU - Legendele Olimpului

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 7,745|Likes:
Published by balannflorin

More info:

Published by: balannflorin on Oct 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2015

pdf

text

original

 
 
 Alexandru Mitru
LEGENDELEOLIMPULUI
 
 
I. PREFATA 
La cele mai multe conferin
ţ
e rostite în public, conferen
ţ
iarul, în genere un omde cultur
ă
cu mare reputa
ţ
ie, apare la tribun
ă
în tov 
ă
r
ăş
ia unei persoane – foartecumsecade – care-l prezint
ă
printr-o scurt
ă
alocu
ţ
iune. Alocu
ţ
iunea aceasta esteca o prefa
ţă
oral
ă
, similar
ă
celor scrise, sau, cel pu
ţ
in, acesta este rostul ei.Numai c
ă
eu, de multe ori, ca un cet
ăţ
ean ascult
ă
tor din sal
ă
am auzit cu dreptcuvânt în jurul meu : „
Dar cine-i acela care prezint 
ă 
?! Cine prezint 
ă 
prezentatorul ?! 
C
ă
ci, realist vorbind, dac
ă
ar fi avut totu
ş
i vreun sens, conferen
ţ
iarul ar fi fostmai normal s
ă
-l prezinte el pe prezentator, inversând rolurile.O întâmplare ca asta mi-a venit imediat în minte cînd a fost vorba s
ă
scriuaceast
ă
prefa
ţă
, care, în prim loc, are ca rol clasic acela de a prezenta pe autor(conferen
ţ
iar în scris). S
ă
-l prezint deci pe Alexandru Mitru!
Ş
i s
ă
-l prezint caautor al acestei c
ă
r
ţ
i : „Legendele Olimpului”.El este îns
ă
cunoscut de genera
ţ
ii întregi de tineri care-i savureaz
ă
scrisul
ş
i cupl
ă
cere
ş
i cu folos de ani de zile! Iar cartea a ap
ă
rut în câteva edi
ţ
ii,
ş
i într-unfoarte mare tiraj. Pe Alexandru Mitru îl cunoa
ş
te deci o lume întreag 
ă
, mai alesc
ă
fiecare cititor, din altruism sau din sl
ă
biciune, are cel pu
ţ
in unul sau doisemeni succesivi, c
ă
rora le-a împrumutat cartea – ceea ce m
ă
re
ş
te considerabilnum
ă
rul real al cititorilor. Nu este paradoxal s
ă
-l prezint eu pe el?!Genera
ţ
iile de cititori, mai ales când e vorba de o carte pentru tineret, se succed îns
ă
repede,
ş
i apoi cartea, în aceast
ă
nou edi
ţ
ie, este destinat
ă
unor noi cititori,altor genera
ţ
ii ; de azi
ş
i de mâine. Destinul ei este de durat
ă
, ca însu
ş
i destinullegendelor pe care le cuprinde.Dar acele genera
ţ
ii au referin
ţ
ele certe, indiscutabile, ale genera
ţ
iilor anterioarede cititori,
ş
i vor avea, de îndat
ă
, de la prima pagin
ă
a c
ă
r
ţ
ii pe care vor citi-o, oidee proprie pentru care orice prezentare aici echivaleaz
ă
cu a prezenta cuiva orud
ă
sufleteasc
ă
apropiat
ă
 
ş
i care, pe deasupra, este
ş
i faima acelei familii.S
ă
spun totu
ş
i c
ă
Alexandru Mitru e un scriitor temerar, c
ă
nu
ş
i-a propus s
ă
 scrie o carte facil
ă
, cu pove
ş
ti de adormit copii, ci o carte
ş
i pl
ă
cut
ă
 
ş
ifolositoare, care i-a ridicat o sumedenie de obstacole grele, pe care le-a trecut cuun succes str
ă
lucit. Lectura „Studiului introductiv” ce urmeaz
ă
, semnat de unmare specialist : Prof. Nicolae I. Barbu, d
ă
o idee de propor
ţ
iile, dificult
ăţ
ile
ş
inum
ă
rul obstacolelor pe care le avea de trecut Alexandru Mitru în alegereamaterialului acestei c
ă
r
ţ
i, pe care, cu mare curaj
ş
i încredere în sine, singur
ş
i l-aales.Legendele Olimpului respirau greu de b
ă
trâne
ţ
e – Alexandru Mitru le-a întinerit, le-a dat suflul proasp
ă
t al limbii
ş
i talentului s
ă
u,
ă
când din elesimboluri de totdeauna ale n
ă
zuin
ţ
ii omului de a se dep
ăş
i pe sine. El aumanizat personaje devenite de mult statui, a creat fiin
ţ
e din simple simboluri, a
 
apropiat via
ţ
a zeilor
ş
i a eroilor legendari, de noi, cu temperamentul lor , cucalit
ăţ
ile lor supranaturale , cu urile
ş
i dragostea lor, cu tot ce era uman totu
ş
i
ş
i în ei, c
ă
ci chiar zeii, care erau întrup
ă
ri ce n-au existat , au fost crea
ţ
i dup
ă
 chipul
ş
i asem
ă
narea noastr
ă
de oameni.Cât prive
ş
te eroii, ei au fost oameni cucalit
ăţ
i superlative ,zeifica
ţ
i pentru faptele lor mari
ş
i excep
ţ
ionale,de mul
ţ
imilecare i-au admirat cu recuno
ş
tin
ţă
.În stil, în dialoguri , în sensurile date faptelor de c
ă
tre autor, eu apreciez înspecial aceast
ă
umanizare, care apropie un trecut îndep
ă
rtat , neguros darneuitat, de timpul de ast
ă
zi, creând din om o entitate universal
ă
 
ş
i f 
ă
r
ă
moarte,c
ă
ci legenda e o form
ă
a nemuririi.Observ îns
ă
c
ă
nici cartea nu are nevoie de o prezentare în prefa
ţ
a aceasta, c
ă
ciea a avut de curînd, în anul 1972, o recomandare suprem
ă
dat
ă
de c
ă
tre Academia Republicii Socialiste România, prin premiul „Ion Creang 
ă
" ce i-a fostacordat, dup
ă
ce a fost atent judecat
ă
de sec
ţ
ia de literatur
ă
 
ş
i art
ă
a Academiei,de sub pre
ş
edin
ţ
ia acelui integru, serios
ş
i doct Alexandru Al. Philippide
ş
icompus
ă
dintr-un num
ă
r de scriitori
ş
i arti
ş
ti cu mare experien
ţă
. Ce rost ar maiavea, dup
ă
aceasta, aprecierea mea ?Doar aceea a unui cititor deprins s
ă
descifreze
ş
i interesul
ş
i frumuse
ţ
ile uneic
ă
r
ţ
i, adic
ă
o opera
ţ
iune pe care oricare cititor o va face cu aceea
ş
i obiectivitate
ş
i acela
ş
i entuziasm, în taina camerei sale de lectur
ă
 
ş
i în intimitatea delect
ă
rii luiintime.„Legendele Olimpului” e socotit
ă
drept o carte pentru tineret, în primul rîndpentru virtuozit
ăţ
ile ei pedagogice, ceea ce, într-o anumit
ă
mentalitate a unora,are un sens oarecum peiorativ. Acest sens a fost creat de o practic
ă
facil
ă
 
ş
isteril fantezist
ă
, obi
ş
nuit
ă
unor asemenea c
ă
r
ţ
i, asupra c
ă
rora de obicei nimeninu se opre
ş
te prea mult.Dar „Legendele Olimpului" este în adev 
ă
ratul sens al cuvântului – ilustrând un vechi dicton o carte pentru tineretul de la 10 la 80 de ani, a
ş
a cum au fostsocotite c
ă
r
ţ
ile pentru tineret ale lui Lev Tolstoi. Eu însumi, aflat la limitasuperioar
ă
, prin lectura admirativ 
ă
a c
ă
r
ţ
ii ,am adus o confirmare de simplucititor acestei „butade” care într-o form
ă
amuzant
ă
formuleaz
ă
un mare adev 
ă
r. Alexandru Mitru, prin c
ă
r
ţ
ile sale, dar îndeosebi prin aceasta, a afirmat la ceamai înalt
ă
treapt
ă
literatura pentru copii
ş
i pentru tineret. F
ă
r
ă
a avea câtu
ş
i depu
ţ
in un iz didactic, „Legendele” lui Alexandru Mitru familiarizeaz
ă
tineretul ( 
ş
ib
ă
trânetul!) cu legendele istoriei antice a lumii, din vremea când
ş
i realit
ăţ
ile celemai fire
ş
ti constituiau un mister, altfel inexplicabil decât prin existen
ţ
a uneiputeri supranaturale
ş
i atotputernice, întrupat
ă
într-o fiin
ţă
, pentru o maiapropiat
ă
în
ţ
elegere. A
ş
a fiind, cartea lui Alexandru Mitru e istorie? e o în
ş
iruirede legende? e o lung 
ă
poveste ? Poate, cel mai pu
ţ
in, asta din urm
ă
. Ea este onara
ţ
iune a preistoriei
ş
i istoriei antice, cu zei, cu eroi
ş
i sângeroase conflicte între ei, f 
ă
cut
ă
cu talent
ş
i cu putere de evocare, a
ş
a încât legenda s
ă
capete t
ă
rie

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
ElenaMateescu liked this
ElenaMateescu liked this
Nadiusa Tirsina added this note
mm
Daniela liked this
Andrei Manea added this note
546596986+9862984176;LK;LBVP;98UUULOUOUOUOUPUJPPUPUPUPUPUPUPHPYPYPYYPYPYPYPYPLYPOPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPPRRPEWRPO-KFDSUHVX\CUYXCVIZXCUHUYGZXUHYBZXHJ DBUHDUDSFUSDAFK;ASDGU;UD;AIGSIAFUPGUDIGSAUdihasoi;hffuihiugdfyohf duhfdsajkhdkugsafkhgygsadygdsfiufdFUIGIUAGIUGUIPGdwgfiupdsgifUGADSIUGDIFUGiuggslifugfadiuodgsaiufghiupdagiuodfguofsgfiuogbdihadsohfyuifhasuoduigigdsifguifsdftdoipdhdaoiuso;idaghua
Andrei Manea added this note
32+93.0
Andrei Manea added this note
fosgkpofdgokp9igfdokmpasdf[p;ldf-0sdv'suo[dsvk;sdvhogffdfd. /fm, fdokjfv'klmdv;'. df. /sdblkmdfmoifdl,p[fdojfd;p[gfkxcp[ogpkogf 9dfsoidsga98ykop]dfa0-ogfa8uafik=0dfrg0-08hj=ergh=09jfg';09j=dfu90wglp'98h-adkosdgu8hgfeopkmeFIUAS][P8N BXL;MGFIUOIUZXCNUOP[CXKPS9D8F'PSCAK P[OSIAFJHAP[IOSAUDSA-0Ai09uoldx 9uhjkfujfzdhjn ez .z esujkerujerfoijokpsdoijpds8iwemlk7GH-DNGMALFPOU SDF6
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->