Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ALEXANDRU MITRU - Legendele Olimpului

ALEXANDRU MITRU - Legendele Olimpului

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 8,008|Likes:
Published by balannflorin

More info:

Published by: balannflorin on Oct 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2015

pdf

text

original

 
 
 Alexandru Mitru
LEGENDELEOLIMPULUI
 
 
I. PREFATA 
La cele mai multe conferin
ţ
e rostite în public, conferen
ţ
iarul, în genere un omde cultur
ă
cu mare reputa
ţ
ie, apare la tribun
ă
în tov 
ă
r
ăş
ia unei persoane – foartecumsecade – care-l prezint
ă
printr-o scurt
ă
alocu
ţ
iune. Alocu
ţ
iunea aceasta esteca o prefa
ţă
oral
ă
, similar
ă
celor scrise, sau, cel pu
ţ
in, acesta este rostul ei.Numai c
ă
eu, de multe ori, ca un cet
ăţ
ean ascult
ă
tor din sal
ă
am auzit cu dreptcuvânt în jurul meu : „
Dar cine-i acela care prezint 
ă 
?! Cine prezint 
ă 
prezentatorul ?! 
C
ă
ci, realist vorbind, dac
ă
ar fi avut totu
ş
i vreun sens, conferen
ţ
iarul ar fi fostmai normal s
ă
-l prezinte el pe prezentator, inversând rolurile.O întâmplare ca asta mi-a venit imediat în minte cînd a fost vorba s
ă
scriuaceast
ă
prefa
ţă
, care, în prim loc, are ca rol clasic acela de a prezenta pe autor(conferen
ţ
iar în scris). S
ă
-l prezint deci pe Alexandru Mitru!
Ş
i s
ă
-l prezint caautor al acestei c
ă
r
ţ
i : „Legendele Olimpului”.El este îns
ă
cunoscut de genera
ţ
ii întregi de tineri care-i savureaz
ă
scrisul
ş
i cupl
ă
cere
ş
i cu folos de ani de zile! Iar cartea a ap
ă
rut în câteva edi
ţ
ii,
ş
i într-unfoarte mare tiraj. Pe Alexandru Mitru îl cunoa
ş
te deci o lume întreag 
ă
, mai alesc
ă
fiecare cititor, din altruism sau din sl
ă
biciune, are cel pu
ţ
in unul sau doisemeni succesivi, c
ă
rora le-a împrumutat cartea – ceea ce m
ă
re
ş
te considerabilnum
ă
rul real al cititorilor. Nu este paradoxal s
ă
-l prezint eu pe el?!Genera
ţ
iile de cititori, mai ales când e vorba de o carte pentru tineret, se succed îns
ă
repede,
ş
i apoi cartea, în aceast
ă
nou edi
ţ
ie, este destinat
ă
unor noi cititori,altor genera
ţ
ii ; de azi
ş
i de mâine. Destinul ei este de durat
ă
, ca însu
ş
i destinullegendelor pe care le cuprinde.Dar acele genera
ţ
ii au referin
ţ
ele certe, indiscutabile, ale genera
ţ
iilor anterioarede cititori,
ş
i vor avea, de îndat
ă
, de la prima pagin
ă
a c
ă
r
ţ
ii pe care vor citi-o, oidee proprie pentru care orice prezentare aici echivaleaz
ă
cu a prezenta cuiva orud
ă
sufleteasc
ă
apropiat
ă
 
ş
i care, pe deasupra, este
ş
i faima acelei familii.S
ă
spun totu
ş
i c
ă
Alexandru Mitru e un scriitor temerar, c
ă
nu
ş
i-a propus s
ă
 scrie o carte facil
ă
, cu pove
ş
ti de adormit copii, ci o carte
ş
i pl
ă
cut
ă
 
ş
ifolositoare, care i-a ridicat o sumedenie de obstacole grele, pe care le-a trecut cuun succes str
ă
lucit. Lectura „Studiului introductiv” ce urmeaz
ă
, semnat de unmare specialist : Prof. Nicolae I. Barbu, d
ă
o idee de propor
ţ
iile, dificult
ăţ
ile
ş
inum
ă
rul obstacolelor pe care le avea de trecut Alexandru Mitru în alegereamaterialului acestei c
ă
r
ţ
i, pe care, cu mare curaj
ş
i încredere în sine, singur
ş
i l-aales.Legendele Olimpului respirau greu de b
ă
trâne
ţ
e – Alexandru Mitru le-a întinerit, le-a dat suflul proasp
ă
t al limbii
ş
i talentului s
ă
u,
ă
când din elesimboluri de totdeauna ale n
ă
zuin
ţ
ii omului de a se dep
ăş
i pe sine. El aumanizat personaje devenite de mult statui, a creat fiin
ţ
e din simple simboluri, a
 
apropiat via
ţ
a zeilor
ş
i a eroilor legendari, de noi, cu temperamentul lor , cucalit
ăţ
ile lor supranaturale , cu urile
ş
i dragostea lor, cu tot ce era uman totu
ş
i
ş
i în ei, c
ă
ci chiar zeii, care erau întrup
ă
ri ce n-au existat , au fost crea
ţ
i dup
ă
 chipul
ş
i asem
ă
narea noastr
ă
de oameni.Cât prive
ş
te eroii, ei au fost oameni cucalit
ăţ
i superlative ,zeifica
ţ
i pentru faptele lor mari
ş
i excep
ţ
ionale,de mul
ţ
imilecare i-au admirat cu recuno
ş
tin
ţă
.În stil, în dialoguri , în sensurile date faptelor de c
ă
tre autor, eu apreciez înspecial aceast
ă
umanizare, care apropie un trecut îndep
ă
rtat , neguros darneuitat, de timpul de ast
ă
zi, creând din om o entitate universal
ă
 
ş
i f 
ă
r
ă
moarte,c
ă
ci legenda e o form
ă
a nemuririi.Observ îns
ă
c
ă
nici cartea nu are nevoie de o prezentare în prefa
ţ
a aceasta, c
ă
ciea a avut de curînd, în anul 1972, o recomandare suprem
ă
dat
ă
de c
ă
tre Academia Republicii Socialiste România, prin premiul „Ion Creang 
ă
" ce i-a fostacordat, dup
ă
ce a fost atent judecat
ă
de sec
ţ
ia de literatur
ă
 
ş
i art
ă
a Academiei,de sub pre
ş
edin
ţ
ia acelui integru, serios
ş
i doct Alexandru Al. Philippide
ş
icompus
ă
dintr-un num
ă
r de scriitori
ş
i arti
ş
ti cu mare experien
ţă
. Ce rost ar maiavea, dup
ă
aceasta, aprecierea mea ?Doar aceea a unui cititor deprins s
ă
descifreze
ş
i interesul
ş
i frumuse
ţ
ile uneic
ă
r
ţ
i, adic
ă
o opera
ţ
iune pe care oricare cititor o va face cu aceea
ş
i obiectivitate
ş
i acela
ş
i entuziasm, în taina camerei sale de lectur
ă
 
ş
i în intimitatea delect
ă
rii luiintime.„Legendele Olimpului” e socotit
ă
drept o carte pentru tineret, în primul rîndpentru virtuozit
ăţ
ile ei pedagogice, ceea ce, într-o anumit
ă
mentalitate a unora,are un sens oarecum peiorativ. Acest sens a fost creat de o practic
ă
facil
ă
 
ş
isteril fantezist
ă
, obi
ş
nuit
ă
unor asemenea c
ă
r
ţ
i, asupra c
ă
rora de obicei nimeninu se opre
ş
te prea mult.Dar „Legendele Olimpului" este în adev 
ă
ratul sens al cuvântului – ilustrând un vechi dicton o carte pentru tineretul de la 10 la 80 de ani, a
ş
a cum au fostsocotite c
ă
r
ţ
ile pentru tineret ale lui Lev Tolstoi. Eu însumi, aflat la limitasuperioar
ă
, prin lectura admirativ 
ă
a c
ă
r
ţ
ii ,am adus o confirmare de simplucititor acestei „butade” care într-o form
ă
amuzant
ă
formuleaz
ă
un mare adev 
ă
r. Alexandru Mitru, prin c
ă
r
ţ
ile sale, dar îndeosebi prin aceasta, a afirmat la ceamai înalt
ă
treapt
ă
literatura pentru copii
ş
i pentru tineret. F
ă
r
ă
a avea câtu
ş
i depu
ţ
in un iz didactic, „Legendele” lui Alexandru Mitru familiarizeaz
ă
tineretul ( 
ş
ib
ă
trânetul!) cu legendele istoriei antice a lumii, din vremea când
ş
i realit
ăţ
ile celemai fire
ş
ti constituiau un mister, altfel inexplicabil decât prin existen
ţ
a uneiputeri supranaturale
ş
i atotputernice, întrupat
ă
într-o fiin
ţă
, pentru o maiapropiat
ă
în
ţ
elegere. A
ş
a fiind, cartea lui Alexandru Mitru e istorie? e o în
ş
iruirede legende? e o lung 
ă
poveste ? Poate, cel mai pu
ţ
in, asta din urm
ă
. Ea este onara
ţ
iune a preistoriei
ş
i istoriei antice, cu zei, cu eroi
ş
i sângeroase conflicte între ei, f 
ă
cut
ă
cu talent
ş
i cu putere de evocare, a
ş
a încât legenda s
ă
capete t
ă
rie

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
ElenaMateescu liked this
ElenaMateescu liked this
Nadiusa Tirsina added this note
mm
Andrei Manea added this note
546596986+9862984176;LK;LBVP;98UUULOUOUOUOUPUJPPUPUPUPUPUPUPHPYPYPYYPYPYPYPYPLYPOPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPPRRPEWRPO-KFDSUHVX\CUYXCVIZXCUHUYGZXUHYBZXHJ DBUHDUDSFUSDAFK;ASDGU;UD;AIGSIAFUPGUDIGSAUdihasoi;hffuihiugdfyohf duhfdsajkhdkugsafkhgygsadygdsfiufdFUIGIUAGIUGUIPGdwgfiupdsgifUGADSIUGDIFUGiuggslifugfadiuodgsaiufghiupdagiuodfguofsgfiuogbdihadsohfyuifhasuoduigigdsifguifsdftdoipdhdaoiuso;idaghua
Andrei Manea added this note
32+93.0
Andrei Manea added this note
fosgkpofdgokp9igfdokmpasdf[p;ldf-0sdv'suo[dsvk;sdvhogffdfd. /fm, fdokjfv'klmdv;'. df. /sdblkmdfmoifdl,p[fdojfd;p[gfkxcp[ogpkogf 9dfsoidsga98ykop]dfa0-ogfa8uafik=0dfrg0-08hj=ergh=09jfg';09j=dfu90wglp'98h-adkosdgu8hgfeopkmeFIUAS][P8N BXL;MGFIUOIUZXCNUOP[CXKPS9D8F'PSCAK P[OSIAFJHAP[IOSAUDSA-0Ai09uoldx 9uhjkfujfzdhjn ez .z esujkerujerfoijokpsdoijpds8iwemlk7GH-DNGMALFPOU SDF6
Daniela liked this
Denisa Andreea Negrea liked this
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->