Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Împăratia Raiului

Împăratia Raiului

Ratings: (0)|Views: 451 |Likes:
Published by silveran

More info:

Published by: silveran on Jan 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
Împăratia Raiului-Intre viziunea Părintelui Cleopasi Sfantul Ioan Damaschin -Parintele Cleopa îl menţionează pe Sfantul Vasile cel Mare: „Învaţă-te, omule, ca dinnişte învăţături ca aceştia să vii întru înţelegerea Raiului şi să ajungi la zoriledinaintea luminii, unde răsare lumina cunoştiinţei şi unde Raiul desfătării s-a sădit.Şi măcar de vei înţelege vreun lucru trupesc primitor de sfinţi, în care petrec toţi ceice au strălucit pe pămant în lucruri bune, îndulcindu-se după o vrednică răsplătiredin darul lui Dumnezeu şi din veselia cea adevărată şi fericită, nu cazi niciodată dinasemănarea cuviincioasă pentru Rai”
1
(Exaimeron, „
Cuvant despre Rai
”, p.61).În Rai este veşnică veselie, după cum zice David: „În veac se vor veseli” (cf.Psalm5,11).Sfinţii Părinţi ai Bisericii lui Hristos au spus că Raiul este îndoit, adică simţitor şiganditor, vazut şi nevăzut, după cum şi omul are în sine o parte văzută şi unanevăzută, adică trup şi suflet. (Sfantul Ioan Damaschin, „
Dogmatica” 
, Despreparadis, p.95). Sfantul Vasile cel Mare, adeverind existenţa celor două părţi aleRaiului spune: „Nici pe cele trupeşti nu le scoatem afară şi pe cele duhovniceşti lecăutăm. Că precum în Legea veche era cu adevărat şi lucru simţit, dar avea închipuirea celor de sus, aşa şi Raiul îl înţelegem şi trupeşte, dar îl talcuim şiduhovniceşte”
2
(Exaimeron, Cuvant despre Rai, p.8).Dumnezeiasca Scriptură ne arată că Împărăţia Cerurilor este împărăţia tuturorveacurilor şi stăpaneşte peste toate neamurile, după cuvantul:” Împărăţia Ta,Dumnezeule, este împărăţia tuturor veacurilor şi stăpanirea Ta întru tot neamul şineamul”
3
(Psalm 144,13)Pentru Sfantul Ioan Damaschin, Raiul înseamnă desfătare, si ne prezintă o scurtădescriere a lui:”Este situat in partea de răsărit, mai sus decat tot pămantul. Are oclimă temperată şi este luminat de un aer foarte fin şi foarte curat, acoperit cuplante veşnic înflorite, plin de miros cu bună mireasmă, umplut de lumină, depăşindnoţiunea oricărei frumuseţi şi podoabe sensibile: un ţinut cu adevărat dumnezeiescşi o locuinţă vrednică de cel făcut după chipul lui Dumnezeu, în el nu locuia nici ofiinţă iraţională, ci numai omul, plăsmuirea mainilor dumnezeieşti.”
4
In mijlocul Raiului sădit Dumnezeu pomul vieţii şi al cunoştiinţei; acest pom a fost o încercare, o ispitire şi un exerciţiu al ascultării şi neascultării omului. A fost numit„pomul cunoştiinţei binelui şi răului deoarece a dat celor ce se împărtăşesc din el
1Părintele Cleopa „Despre Rai şi despre desăvarşirea omului”, p5, textul broşurii reproduce predici duhovniceşticuprinse în volumul „Urcuş către înviere”, Editura Trinitas, Iaşi, 19982ibidem3ibidem4Sfantul Ioan Damaschin „Dogmatica”, ediţia a III-a, editura Scripta, Bucureşti 1993

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ionel26 liked this
Gabriela Pitik liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->