Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Perak - Percubaan PMR 2012 - Geografi

Perak - Percubaan PMR 2012 - Geografi

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by radzuan

More info:

Published by: radzuan on Oct 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2013

pdf

text

original

 
SULIT
GEOGRAFI
Kertas
I
0gos
l%
jam
23n
YAYASAN
PERAK
JABATANPELAJARANNEGERI
PERAK
PEPERIKSAAN
PERCUBAAN
PENILAIAN MENENGAH
RENDAH
NEGERI
PERAK
2012
23lt
Satu
jam
lima
belas
minit
t.
2.
5.6.
4.
JANGAN
BUKA
KERTAS SOALAN
INI
SEHINGGA DIBERITAHU
Kertas soalan
ini
mengandungi
60
soalan.
Jawab semua
soalan.
Tiap-tiap
soalan
diikuti
oleh
empat
pilihanjawapan,
iaitu
A,8,,
C
dan
D.
Bagi
setiap
soalan,
pilih
sztu
jawapan
sahaja.
Hitamkanjawapan
anda
pada
kertas
jawapanobjehif
yang
disediakan.
Jika
anda
hendak
menukar
jawapan,
padamkan
tando
yang
telah dibuat.Kemudian
hitamkan
jawapanyang
baru.
Anda
dibenarkan
menggunakan
alat
geometri.
Anda
dibenarknn
menggunakan
kalkulatoryangtidak
boleh
diprogramkan.
[Lihat
sebelah
SULIT23lt
Kertas
soalan
ini
mengandungi
16
halaman bercetak
 
SIJLIT
Soalan
I
hinggaSoalan
6
berdasarkon
peta
topo
di
bawah.
23t1
an,..s.,*.ir.
.ilr'1
an,.
-r!.:ili..ir,l. J..{,
.Jr..!n.
t-.+.
.{r,:&.
.&.:*."-.;
--{:.if.f,:.[.
lt
:.-
PETUNJUK
@w^u,
Wr,^*,
l---$ {-l
f-1
:tr:l
oaYa
L'l !- !'
I
Ir;i.i-.;,i
I
Padi
tgl
T:--l
l-l
E
getahhl&n
ray.
larnbalanbentsng
@
E
tt
tI
kuad
stg3an
trigonomstri
m.si6
9€brnpqtut
t6
belsi
polig
klir*
pelsbal
dasetrp.iebst
po3
8oltolah
lkgb
I
cmt
17U
+
l
lqs
B.e
Kti.
PO.
?.P.
S.l(
[Lihat
sebelah
SULIT
23n
 
SULIT
23lr
Sungai
Derga
mengalirdari
axah
A
utara
B
selatan
C
timur
lart
D
barat
dayaBerapakah
bearing
stesen
trigonometri
(RG
168575)
dari masjid
(RG
135551)
?
A
540
B
720
Garisan
XY
mungkin
sekali menunjukkan
A
cenm
landai
B
cenm
cuirm
Berapakahkeluasankawasan
payadalampeta
?
A
4
lan
persegi
B
6
km
persegi
Pola petempatan
berjajarterletakdalam
segi empat
grid
c
126
D
2340
C
cerun
bertangga
D
cerun
sekata
A
1056
B
T255
C
8
krn
persegi
D
13
km
persegr
c
l35s
D
1552
trdanm
m
dan
fV
Apakah
pekerjaan
utama penduduk
Kg.
Murai
?
I
Pesawah
il
Penoreh
getah
il
Pelombong
tV
Nelayan
A
IdanII
B
IdanIV
C
D
Berdasarkan
rajahdi bawah,
kirakan
waktutempatandi
y
?
C
D
A
B
8.00pagr8.CImalam
[Lihat
scbelah
SULIT
600
B
go
.^^
12.00'tengah
hari
V
4.00
pagi
4.00petang23fN

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->