Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
200. Nevoia de Spovedanie Si de Povatuitor Duhovnicesc

200. Nevoia de Spovedanie Si de Povatuitor Duhovnicesc

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:
Published by cautandadevarul

More info:

Published by: cautandadevarul on Oct 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2014

pdf

text

original

 
1
CUVÂNT DESPRENEVOIA DE SPOVEDANIE
Ş
I DEPOV
ǍŢ
UITOR DUHOVNICESC
 
Cuviosul Paisie
 
 
Prin m
ă
rturisire sufletul se elibereaz
ă
de mizeria p
ă
catelor
-
P
ă
rinte, în primii ani ai cre
ş
tinismului cre
ş
tinii f 
ă
ceaum
ă
rturisire public
ă
. Aceasta ajut
ă
?
-
Al
ţ
ii erau anii cei dintâi ai cre
ş
tinismului
ş
i al
ţ
ii cei de acum.Aceasta nu ajut
ă
ast
ă
zi.
-
De ce oare, P
ă
rinte? Atunci aveau mai mult
ă
râvn
ă
?
-
Aveau
ş
i mai mult
ă
râvn
ă
 
ş
i nu aveau cele pe care le au oameniiast
ă
zi. Iat
ă
, acum perechile se despart f 
ă
r
ă
motiv, nu mai sunt cacele de odinioar
ă
. Oamenii s-au îndep
ă
rtat de Taina M
ă
rturisirii
ş
i de aceea se îneac
ă
de gânduri
ş
i de patimi. Câ
ţ
i nu vin
ş
i cer s
ă
-iajut în vreo problem
ă
de-a lor, dar nici nu se spovedesc, nici numerg la biseric
ă
.
-
„Mergi la biserica?“,
îi întreb.-
„Nu“,
îmi r
ă 
spund.-
„Te-ai spovedit vreodat
ă
?“.
 -
„Nu. Dar am venit s
ă
m
ă
faci bine“.
 -
„Dar cum a
ş
a?
 
Trebuie s
ă
te poc
ă
ie
ş
ti de gre
ş
alele tale, s
ă
tespovede
ş
ti, s
ă
mergi la Biseric
ă
, s
ă
te împ
ă
rt
ăş
e
ş
ti atunci când aibinecuvântare de la duhovnicul t
ă
u, iar eu voi face rug
ă
ciune s
ă
te
 
2
faci bine. Ui
ţ
i c
ă
exist
ă
 
ş
i alt
ă
via
ţă
 
ş
i trebuie s
ă
ne preg
ă
timpentru ea?“.
 -
„Ascult
ă
, P
ă
rinte, cele ce le spui despre Biserici, alt
ă
via
ţă
etc.,pe mine nu m
ă
preocup
ă
. Astea sunt basme. Am mers la vr
ă
 jitori,la medium
ş
i nu au putut s
ă
m
ă
fac
ă
bine. Am aflat c
ă
tu m
ă
po
ţ
iface bine“.
 Hai, acum descurc
ă 
-te! Le spui despre spovedanie, despre via
ţ
aviitoare
ş
i î 
ţ
i spun
:
Acestea sunt basme, iar pe de alt
ă 
parte, teroag
ă 
:Ajut
ă 
-m
ă 
, c
ă 
iau hapuri.
Ei, cum, în chip magic se vor facebine?
 
Ş
i iat
ă
c
ă
de
ş
i mul
ţ
i au probleme pricinuite de p
ă
catele lor,nu se duc la un duhovnic care îi poate ajuta în mod real, cisfâr
ş
esc prin a se spovedi la psihologi
, î 
ş
i spun istoricul lor, le cersfaturi pentru problemele lor
ş
i, dac
ă 
au de trecut un râu, îi arunc
ă 
înap
ă 
 
ş
i ori se îneac
ă 
, ori ies dar unde ies? În timp ce, dac
ă 
ar merge s
ă 
 se spovedeasc
ă 
la duhovnic, vor trece pe cel
ă 
lalt mal pe pod, f 
ă 
r
ă 
 osteneal
ă 
, pentru c
ă 
  în Taina Spovedaniei lucreaz
ă
harul luiDumnezeu
ş
i se elibereaz
ă
.
 -
P
ă
rinte, unii spun:
 
Nu afl
ă
m duhovnici buni
ş
i de aceea numergem s
ă
ne spovedim.
 -
Acestea nu sunt îndrept
ăţ
iri.
Fiecare duhovnic are puteredumnezeiasc
ă 
din moment ce poart
ă 
epitrahil.
S
ă
vâr
ş
e
ş
te Taina, arehar dumnezeiesc
ş
i atunci când cite
ş
te rug
ă
ciunea de iertareDumnezeu
ş
terge toate p
ă
catele pe care le-am m
ă
rturisit cupoc
ă
in
ţă
sincer
ă
. De noi depinde cât ne vom folosi prin TainaM
ă
rturisirii.
 Odat
ă 
a venit acolo la colib
ă 
unul care avea probleme psihologice,cu gândul c
ă 
am harisma str
ă 
vederii
ş
i a
ş
putea s
ă 
-l ajut.
Ce prevezipentru mine?,
m
ă 
întreab
ă 
.
 „
S
ă
cau
ţ
i un duhovnic
ş
i s
ă
tespovede
ş
ti, ca s
ă
po
ţ
i dormi ca un pui
ş
or
ş
i s
ă
nu mai ieimedicamente
“ 
,
îi spun.
Nu mai exist
ă
ast
ă
zi duhovnici buni, îmispune. Mai demult existau.
 
Vin cu gând bun, c
ă
vor fi ajuta
ţ
i,dar nu primesc ceea ce le spui
ş
i p
ă
cat de cheltuielile cu drumul.
 
V
ă
d îns
ă
 
ş
i o nou
ă
tehnic
ă
a diavolului. Bag
ă
în min
ţ
ileoamenilor gândul c
ă
, dac
ă
fac o oarecare f 
ă
g
ă
duin
ţă
 
ş
i o împlinesc, dac
ă
mai merg
ş
i la vreun loc de închinare, sunt înregul
ă
duhovnice
ş
te.
Ş
i vezi pe mul
ţ
i mergând cu lumân
ă
ri
ş
i cualte obiecte f 
ă
g
ă
duite la m
ă
n
ă
stiri, la locuri de închinare
ş
i le
 
3
atârn
ă
acolo, mai fac
ş
i cruci mari, mai plâng pu
ţ
in
ş
i se limiteaz
ă
 la acestea. Nu se poc
ă
iesc, nu se spovedesc, nu se îndreapt
ă
, iaraghiu
ţă
se bucur
ă
.
 -
P
ă
rinte, un om care nu se spovede
ş
te poate fi lini
ş
titl
ă
untric?
-
Cum s
ă
fie lini
ş
tit?
 
Ca s
ă
simt
ă
cineva odihn
ă
trebuie s
ă
 arunce molozul dinl
ă
untrul s
ă
u. Asta se va face prinm
ă
rturisire.
Omul, deschizându-
ş
i inima sa duhovnicului
ş
im
ă 
rturisindu-
ş
i gre
ş
elile se smere
ş
te
ş
i astfel deschide u
ş
a cerului,l
ă 
sând s
ă 
coboare din bel
ş
ug harul lui Dumnezeu, care îl elibereaz
ă 
.Înainte de m
ă 
rturisire în capul lui exist
ă 
cea
ţă 
, vede slab
ş
i î 
ş
i justific
ă 
gre
ş
elile sale. Pentru c
ă 
 
atunci când mintea lui este întunecat
ă
de p
ă
cate, nu vede curat
. Prin m
ă 
rturisire face unfuuu, se dep
ă 
rteaz
ă 
cea
ţ
a
ş
i orizontul se cur
ăţă 
. De aceea,celor care vin s
ă 
 discut
ă 
m o problem
ă 
sau s
ă 
-mi cear
ă 
un sfat etc., dac
ă 
nu s-auspovedit niciodat
ă 
, îi trimit mai întâi s
ă 
se spovedeasc
ă 
 
ş
i dup
ă 
aceea îi primesc s
ă 
vorbim.
 
Unii îmi spun
:
 P
ă 
rinte, fiindc
ă 
Sfin
ţ
ia Ta î 
ţ
ipo
ţ
i da seama ce trebuie s
ă 
fac în problema aceasta, pov
ăţ
uie
ş
te-m
ă 
.
 „De
 ş
i mi-a
 ş
da seama eu ce trebuie s
ă
faci, îi spun, nu vei în
ţ 
elege tu ce voi spune eu. De aceea mergi mai întâi
 ş
i te spovede
 ş
 te
 ş
i dup
ă
aceea vino s
ă
discut
ă
 m“ 
. Cum oare s
ă
te în
ţ
elegi cu un omatunci când se afl
ă
în alt
ă
frecven
ţă
?
 
 
Prin m
ă
rturisire omul arunc
ă
din l
ă
untrul s
ă
u orice ar finefolositor
ş
i rode
ş
te duhovnice
ş
te.
Într-o zi s
ă 
pam în gr
ă 
din
ă 
, ca s
ă 
 plantez ni
ş
te ro
ş
ii. În acel timp vine cineva
ş
i-mi spune
:
 
„Ce faci,P
ă
rinte?“.
 
„Ce s
ă
fac?
îi spun.
Îmi spovedesc gr
ă
dina“.
 
„Bine,P
ă
rinte, dar
ş
i gr
ă
dina are trebuin
ţă
de spovedanie?“.
 
„Desigur c
ă
 are. Am observat c
ă
atunci când o spovedesc, adic
ă
scot afar
ă
 pietrele, pirul, spinii etc., face legume alese, iar altfel ro
ş
iile se facpalide
ş
i slabe!“.
 
Moa
ş
tele Sfântului PaisieVelicikovski aflate la Biserica
Ş
erban Vod
ă
din Bucure
ş
ti.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->