Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
207. Avortul

207. Avortul

Ratings:
(0)
|Views: 13|Likes:
Published by cautandadevarul

More info:

Published by: cautandadevarul on Oct 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

 
 Despre avort
1
CUVÂNT C
Ă
TRE CRE
Ş
TINII ORTODOC
Ş
IDESPREA V O R T
Motto: „Cine leag
ă
n
ă
copilul, st
ă
pâne
ş
te lumea“.
Preot Ioan
 
 Drag
ă
mam
ă
 ,
 Sunt fiul t
ă 
u, alc
ă 
tuit din suflet
ş
i trup, persoan
ă 
vie, ad
ă 
postit
ă 
 lâng
ă 
inima ta. Sunt fiul t
ă 
u
ş
i-mi între
ţ
in via
ţ
a cusângele t
ă 
u, deci, tu e
ş
ti adev
ă 
rata mea mam
ă 
.Glasul meu nu se aude, dar el exist
ă 
 
ş
i simt acestlucru cum simt c
ă 
am gur
ă 
 
ş
i limb
ă 
, ochi
ş
iurechi, cap
ş
i trup, mâini
ş
i picioare. Cu acestglas vreau s
ă 
-
ţ
i vorbesc. M
ă 
g
ă 
sesc într-unmoment unic al existen
ţ
ei mele
ş
i nu pot s
ă 
nu-
ţ
istrig în con
ş
tiin
ţă 
.
Ş
tii mai bine ca mine, c
ă 
sunt pe punctul de a fiucis. Vai, ce crud
ă 
nefericire, ucis de propriamam
ă 
! E prea târziu s
ă 
vorbesc în cugetult
ă 
u? Nu vreau decât un singur lucru: Vreaus
ă 
tr
ă 
iesc! Sunt fiin
ţă 
 
ş
i mi-e drag
ă 
via
ţ
a. Teimplor scump
ă 
mam
ă 
, las
ă 
-m
ă 
s
ă 
exist! Nu-mi lua lumina zilei
ş
i bucuria existen
ţ
ei! Însânul t
ă 
u sunt în locul cel mai sigur
ş
i lini
ş
titdin întreaga lume, de ce nu vrei s
ă 
m
ă 
 ocrote
ş
ti? M
ă 
aflu în acest rai p
ă 
mântesc, dintr-o rânduial
ă 
divin
ă 
, dece-mi iei dreptul la via
ţă 
?M
ă 
îndrept, mai întâi, spre inima ta. Î
ţ
i cer în
ţ
elegere
ş
i-
ţ
i cautiubirea. Niciodat
ă 
sensul vie
ţ
ii nu apare mai limpede
ş
i mai deplin
 
 Despre avort
2
decât acum când m
ă 
por
ţ
i în pântece. Niciodat
ă 
ă 
ptura ta nu este mai înc
ă 
rcat
ă 
de o mai aleas
ă 
m
ă 
re
ţ
ie decât acum când m
ă 
aflu
ş
i eu în ea.E
ş
ti sfânt
ă 
prin prezen
ţ
a mea, e
ş
ti sfânt
ă 
prin jertfa pe care o facipentru existen
ţ
a
ş
i dezvoltarea mea, e
ş
ti sfânt
ă 
prin devotamentul pecare-l ar
ăţ
i fiind îns
ă 
rcinat
ă 
cu mine. Nu renun
ţ
a la numele sfânt demam
ă 
, care face ca sufletul t
ă 
u s
ă 
fie un rug de iubire. Nu renun
ţ
a laacest titlu care te onoreaz
ă 
înaintea tuturor oamenilor cinsti
ţ
i
ş
icredincio
ş
i. Nu te pierde
ş
i nu te teme de via
ţ
a mea
ş
i nu fi rece ca unbloc de ghea
ţă 
. Dar mai ales, nu p
ă 
ta cu sânge nevinovat ceea ce aimai de pre
ţ
, ceea ce ai mai nobil
ş
i imaculat, în adâncul fiin
ţ
ei tale.Nu pot s
ă 
nu m
ă 
adresez
ş
i con
ş
tiin
ţ
ei tale. Am speran
ţ
a c
ă 
 glasul meu va p
ă 
trunde în ea ca o raz
ă 
de lumin
ă 
. E
ş
ti într-adev
ă 
rcon
ş
tient
ă 
de ceea ce te-ai hot
ă 
rât s
ă 
s
ă 
vâr
ş
e
ş
ti? B
ă 
nuiesc c
ă 
îmir
ă 
spunzi imediat: da, desigur! Oare vorbe
ş
ti dintr-o certitudine sausiguran
ţă 
deplin
ă 
? Oare chiar a
ş
a î 
ţ
i spune con
ş
tiin
ţ
a? Eu
ş
tiu mai binedecât tine, te ascunzi în dosul con
ş
tiin
ţ
ei altora, adic
ă 
a celor care
ş
i-au pierdut de fapt limpezimea con
ş
tiin
ţ
ei, îndemnându-te împotrivamea. Ce vor ace
ş
tia?Unii dintre ace
ş
ti potrivnici ai mei î 
ţ
i
ş
optesc, sau chiar strig
ă 
 spunându-
ţ
i c
ă 
eu nu a
ş
fi om, c
ă 
nu a
ş
avea o via
ţă 
proprie, deci pot fiavortat. Nu, mam
ă 
, categoric nu! Nu te l
ă 
sa în
ş
elat
ă 
. Eu sunt o partedin tine în pântecele t
ă 
u, sunt via
ţă 
 
ş
i sunt persoan
ă 
, am suflet
ş
i amtrup, sunt f 
ă 
ptur
ă 
vie
ş
i sunt izvor de existen
ţă 
de sine st
ă 
t
ă 
toare. Nu aiaflat c
ă 
ast
ă 
zi se fac îns
ă 
mân
ţă 
ri artificiale? Desigur, ace
ş
tia suntindependen
ţ
i de p
ă 
rin
ţ
ii din care provin.Al
ţ
i potrivnici mai spun c
ă 
eu a
ş
fi un simplu embrion, f 
ă 
r
ă 
 suflet viu
ş
i nemuritor, care poate fi suprimat oricând. În numeleacestei presupuneri, m
ă 
po
ţ
i omorî pe mine, dar atunci po
ţ
i omorî peoricine. Dac
ă 
nu exist
ă 
suflet, nu exist
ă 
nici crim
ă 
. Ai vrea s
ă 
fiiomorât
ă 
 
ş
i tu, poate în locul meu, pe baza faptului c
ă 
omul nu ar aveasuflet? Mam
ă 
, omul are suflet. Eu nu vreau s
ă 
mori niciodat
ă 
! Tot a
ş
apotrivnicii mei î 
ţ
i mai spun c
ă 
nu a
ş
fi om decât dup
ă 
ce m-ai na
ş
te
ş
ia
ş
fi con
ş
tient de mine însumi. A
ş
a, ai avea negre
ş
it dreptul s
ă 
m
ă 
 arunci. R
ă 
spunde-mi: omul matur poate fi omorât în somn, pentru c
ă 
 nu este con
ş
tient? Nu, desigur, nici aliena
ţ
ii nu pot fi omorâ
ţ
i
ş
i nicieu nu pot fi ucis f 
ă 
r
ă 
a s
ă 
vâr
ş
i o crim
ă 
. S
ă 
fii convins
ă 
: în ap
ă 
rareamea sunt to
ţ
i oamenii cu adev
ă 
rat de
ş
tiin
ţă 
din zilele noastre. Te po
ţ
iinforma
ş
i l
ă 
muri u
ş
or despre acestea.
 
 Despre avort
3
Dac
ă 
vei fi cu b
ă 
gare de seam
ă 
, luând aminte la tine, vei constatac
ă 
propria ta con
ş
tiin
ţă 
te opre
ş
te a s
ă 
vâr
ş
i crima avortului. Ea nu-
ţ
i îng
ă 
duie s
ă 
te atingi de sufletul meu, pentru c
ă 
el nu este un obiect înproprietatea ta, nu este un lucru de vânzare. Dimpotriv
ă 
, eu sunt înprimul rând proprietatea lui Dumnezeu
ş
i, din partea Lui am dreptulabsolut de a m
ă 
na
ş
te.
Ş
i pentru mine Dumnezeu a rostit cuvinte caacestea
:
 
„Înainte de a fi ie
ş
it din pântecele mamei tale, te-amsfin
ţ
it“
 
(Ieremia 1:5)
.
 
Deocamdat
ă 
, spre încheiere, î 
ţ
i mai spun doar atât: când glasulmeu de acum va înceta pentru c
ă 
m-ai omorât, va apare un alt glas. El î 
ţ
i va aduce aminte necontenit de
crima
s
ă 
vâr
ş
it
ă 
. Simplul fapt c
ă 
maitr
ă 
ie
ş
ti dup
ă 
aceea, te va ap
ă 
sa ca o vin
ă 
de neiertat.
AVORTUL
Dac
ă 
ne-am întreba care este cel mai mare dar pe care ni l-a datDumnezeu, am putea r
ă 
spunde cu toat
ă 
certitudinea
:
 
VIA
Ţ
A.
 
Ş
i aceasta, nu numai pentru c
ă 
 acum ne putem bucura de frumuse
ţ
ileacestei lumi, ne putem îndeplinidorin
ţ
ele, dar mai ales c
ă 
 
dup
ă
aceast
ă
 existen
ţă
, ne a
ş
teapt
ă
via
ţ
a ve
ş
nic
ă
. 
Via
ţ
a este o tain
ă 
dumnezeiasc
ă 
.În sufletul omului, Dumnezeu a pusaceast
ă 
lege a iubirii între b
ă 
rbat
ş
ifemeie, aceast
ă 
dorin
ţă 
de unire, de contopire care se împline
ş
te princ
ă 
s
ă 
torie, iar scopul ei este na
ş
terea de copii. Aceasta este
ş
i primaporunc
ă 
ce a dat-o Dumnezeu oamenilor
:
 
Ş
i Dumnezeu i-abinecuvântat, zicând: cre
ş
te
ţ
i
ş
i v
ă
înmul
ţ
i
ţ
i
ş
i umple
ţ
i p
ă
mântul
 
ş
i-l st
ă
pâni
ţ
i...“
(Facerea 1:28)
.
Dup
ă 
cum se poate vedea, mai întâia binecuvântat Dumnezeu, adic
ă 
a consfin
ţ
it c
ă 
s
ă 
toria, a
ş
a cum a
ă 
cut-o
ş
i prin participarea Sa la nunta din Canna Galileii,
ş
i numaidup
ă 
aceea au dat na
ş
tere la copii. Deci,
o mam
ă
trebuie s
ă
deana
ş
tere la copii c
ă
ci a
ş
a se
ş
i mântuie
ş
te ea,„prin na
ş
tere de copii
ş
i cu capul plecat în fa
ţ
a b
ă
rbatului“,dar, mai întâi
ş
i mai întâi s
ă
 
 
fie cununat
ă
religios cu so
ţ
ul ei, altfel copiii se vor na
ş
te înnelegiuire.
Dumnezeu l-a în
ă 
l
ţ
at pe om la cinstea de a fi împreun
ă 
 lucr
ă 
tor cu El la z
ă 
mislirea vie
ţ
ii. Omul aduce trupul muritor, iar

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->