Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Violenta in Scoala

Violenta in Scoala

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:

More info:

Published by: Călin Răzvan Alexandru on Oct 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2014

pdf

text

original

 
 1
Institutul de
Ş
tiin
ţ
e ale Educa
ţ
ieiUNICEF
 
Violen
ţ
a în
ş
coal
ă
 
Bucure
ş
ti2005
 
 2
Coordonatori
:Mihaela
J
ig
ă
uAurora
L
iiceanuLiliana
P
reoteasa
Autori
:Florentina
A
nghel cap. III, cap. IV (5.1), Studii de cazMagdalena
B
alica cap. IV (2.1; 3.1.3; 3.2.1.1; 3.2.1.3), Studii de cazCiprian
F
artu
ş
nic cap. IV (2.6; 5.2), Studii de cazIrina
H
orga cap. IV (2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.2.2), Studii de cazMihaela
I
onescu cap. IV (3.2.1.4)Mihaela
J
ig
ă
u cap. IV (1; 3.1.2; 3.2.1.2)Aurora
L
iiceanu cap. II, cap. III, cap. IV (3.1.1.; 4), Studii de cazAndreea
M
ă
ru
ţ
escu cap. I, cap. IV (3.2.1.4), Studii de cazDoina
S
ă
ucan cap. II, cap. III, cap. IV (3.1.1, 4), Studii de cazLucian
V
oinea cap. I, cap. III
Analiza datelor statistice
:Cornelia
N
ovak
Al
ţ
i colaboratori
:Angela
M
usc
ă
, Raluca
P
etre, Adina
P
escaruAutorii mul
ţ
umesc Inspectoratelor
ş
colare jude
ţ
ene
ş
i Inspectoratului
Ş
colar al municipiuluiBucure
ş
ti, unit
ăţ
ilor de înv
ăţă
mânt
ş
i sec
ţ
iilor de poli
ţ
ie care au facilitat desf 
ăş
urarea investiga
ţ
ieide teren.Lucrarea a fost realizat
ă
 
ş
i publicat
ă
cu sprijinul financiar al Reprezentan
ţ
ei UNICEF înRomânia.
 
 3
CUPRINS
CUPRINS.....................................................................................................................................................................3
 
INTRODUCERE.........................................................................................................................................................4
 
Capitolul I. OBIECTIVELE
Ş
I METODOLOGIA CERCET
Ă
RII.......................................................................6
 
Capitolul II. VIOLEN
Ţ
A
Ş
COLAR
Ă
– PRECIZ
Ă
RI CONCEPTUALE
Ş
I ABORD
Ă
RI ACTUALE...........11
 
Capitolul III. LEGISLA
Ţ
IE PRIVIND DREPTURILE COPILULUI, VIOLEN
Ţ
A
Ş
I VIOLEN
Ţ
A
Ş
COLAR
Ă
.............................................................................................................31
 1. Legisla
ţ
ie la nivel na
ţ
ional...............................................................................................................................312. Conven
ţ
ii, recomand
ă
ri
ş
i legisla
ţ
ie interna
ţ
ional
ă
..........................................................................................40
Capitolul IV. REZULTATELE CERCET
Ă
RII DE TEREN................................................................................44
 1. Estim
ă
ri asupra dimensiunii fenomenului de violen
ţă
în
ş
coal
ă
......................................................................441.1. Unit
ăţ
i de înv
ăţă
mânt care se confrunt
ă
cu fenomene de violen
ţă
 
ş
colar
ă
................................................461.2. Elevi cu manifest
ă
ri grave de violen
ţă
 
ş
i elevi victime ale violen
ţ
ei
ş
colare............................................512. Forme de violen
ţă
în
ş
coal
ă
.............................................................................................................................552.1. Violen
ţ
a
ş
colar
ă
: actorii
ş
i formele ei.......................................................................................................552.2. Violen
ţ
a între elevi....................................................................................................................................672.3. Violen
ţ
a elevilor fa
ţă
de profesori.............................................................................................................742.4. Violen
ţ
a profesorilor fa
ţă
de elevi............................................................................................................822.5. Violen
ţ
a p
ă
rin
ţ
ilor în spa
ţ
iul
ş
colii............................................................................................................872.6. Forme de violen
ţă
manifeste în afara
ş
colii..............................................................................................903. Cauze ale violen
ţ
ei în
ş
coal
ă
..........................................................................................................................1003.1. Factori de risc privind violen
ţ
a în
ş
coal
ă
................................................................................................1003.1.1. Factori individuali.............................................................................................................................1023.1.2. Factori de mediu socio-familial........................................................................................................1183.1.3. Mediul
ş
colar ca factor de influen
ţă
al violen
ţ
ei...............................................................................1363.2. Cauzele violen
ţ
ei în
ş
coal
ă
– reprezent
ă
ri ale actorilor investiga
ţ
i.........................................................1493.2.1. Cauzele violen
ţ
ei elevilor.................................................................................................................1493.2.1.1. Cauze individuale......................................................................................................................1493.2.1.2. Cauze familiale.........................................................................................................................1523.2.1.3. Cauze
ş
colare............................................................................................................................1593.2.1.4. Cauze ale violen
ţ
ei elevilor induse de contextul social.............................................................1683.2.2. Cauzele comportamentului inadecvat al cadrelor didactice..............................................................1764. Perspectiva poli
ţ
iei asupra violen
ţ
ei
ş
colare..................................................................................................1855. Experien
ţ
a
ş
colii în prevenirea
ş
i combaterea fenomenelor de violen
ţă
........................................................1905.1. M
ă
suri de preven
ţ
ie.................................................................................................................................1915.2. M
ă
suri de interven
ţ
ie..............................................................................................................................199
CONCLUZII...........................................................................................................................................................208
 
RECOMAND
Ă
RI...................................................................................................................................................217
 
Anex
ă
. STUDII DE CAZ........................................................................................................................................224
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ralumad liked this
Tic1 liked this
ovidiudm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->