Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Competente consiliere

Competente consiliere

Ratings: (0)|Views: 80 |Likes:

More info:

Published by: Călin Răzvan Alexandru on Oct 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

 
Universitatea Titu Maiorescu - Facultatea de PsihologieMaster:
 
 „Psihologie şi consiliere educaţională” 
 Disciplina:
 
„Consiliere şi formare pe piaţa muncii”
Călin Răzvan-Alexandru
 
CE COMPETENŢE SUNT NECESARE ÎN CONSILIERE ŞIORIENTARE?1. Consilierul
Consilierul (şcolar) are menirea şi responsabilitatea de a iniţia un program coerentde experienţe care pot duce la dezvoltarea pozitivă personală, educaţională, profesionalăşi socială a individului.Temeiul consilierii şcolare îl reprezintă un program sau un curriculum bazat pescopuri şi obiective specifice.Consilierul şcolar trebuie să aibă un rol proactiv, oferind elevului activităţi sau programe concrete cu scopul de a-l ajuta să înveţe să se gândească la el însuşi, la mediulîn care trăieşte, la problemele importante de alegere din viaţa lui.Consilierul
nu are răspunsuri,
dar consilierea oferă soluţii.Consilierul
nu decide, nu rezolvă
el în locul celui consiliat.Consilierul
ajută, asistă
elevul să-şi rezolve problemele.Consilierul
 încurajează exprimarea liberă.
Consilierul
acceptă, recunoaşte, clarifică
sentimente, stări afective.Consilierul
nu aprobă, nu condamnă.
Consilierul
nu este SUPRAOM.
Pentru a fi un consilier eficient este necesar ca persoana care şi-a asumat acest rolsă dea dovadă de:
respect, empatie, autenticitate
.În consiliere şi orientare este strict necesaprezenţa unor competee:
comunicarea
,
empatia
,
capacitatea de a rezolva probleme
,
capacitatea de decizie
,
capacitatea de rezolvare a conflictelor 
şi mai mult decât atât,
creativitate
.Exispersoane talentate, dotate nativ pentru o asemenea activitate. Dar acestecompetenţe pot fi formate, prin dobândirea de cunoştinţe specifice şi prin practicaconsilierii şi orientării.De altfel, aceste competenţe, mai precis formarea lor o regăsim printre obiectiveleenunţate ale activităţii de consiliere şi orientare. Expunerea lor are mai mult un caracter metodologic, ele fiind totodată capacităţi care urmează a fi formate prin activitatea deconsiliere şi orientare desfăşurată în şcoală.
1
 
2. Comunicarea
2.1. ComunicareaComunicarea
se defineşte a fi un proces tranzacţional prin care cei doi partenerischimbă informaţii într-un anumit context. Partenerii în comunicare sunt:
e
miţătorul şi
r
eceptorul.Informaţiile care se comunică sunt codate într-un
m
esaj. Mesajul este un set desimboluri verbale (mesaje
c
odate prin cuvinte) şi non-verbale (gesturi, emoţii, priviri,ş.a.).
C
analul (media) este suportul prin care circulă mesajul. Schimbul de informaţii poate fi atenuat sau chiar distorsionat de către
p
araziţii comunicării,
actorii perturbatori.În orice act de comunicare se transmite
-
verbal 45%
din conţinut din care: 7% prin cuvinte şi 38% prin ton.
-
non-verbal 55%
 prin mimică, gesturi, privire, postură corporală.Decodificarea limbajului nonverbal este importantă în dialogul din timpul consilierii.Aceasta presupune o atenţie sporită acordată de consilier gesturilor, atitudinii celuilalt,interpretarea lor traducând starea reală de spirit a interlocutorului (care poate fi diferităde cea exprimată verbal). Consilierul ar trebui să observe gesturile şi să le coreleze cucuvintele. Dacă luăm în considerare comunicarea non-verbală, putem identifica douăsituaţii posibile:
a
.
 De armonie
 
-
atunci când mesajul este bine transmis şi există concordanţă întremesajul verbal şi cel non-verbal, acest fapt fiind o dovadă a faptului că există coerenţăîntre ceea ce spune şi ceea ce gândeşte cel consiliat. Această stare trebuie controlată pentru a fi menţinută.
b
.
 Dihotomie
 
- atunci când mesajul recepţionat este denaturat, există decalaj întreceea ce spune cel consiliat şi atitudinea sa psihică. Această stare trebuie controlată,trebuie acţionat pentru înlăturarea ei.
2.2 Teoria Programării Neuro-Lingvistice (N.P.L.)Teoria Programării Neuro-Lingvistice
a stabilit că limbajul, pentru a fifuncţional,
tinde
 
să simplifice sentimentele şi trăirile pe care vrea să le exprime. Acestlucru se realizează prin:1.Omisiune - limbajul selectează, nu transmite, nu exprimă trăirile
2.
Distorsiune - prin simplificarea mesajului
3.
Generalizarea, pentru a evita detalierea fiecărei condiţii.Aceste trei mecanisme funcţioneadiferit la oameni diferiţi. Pentru a lecontracara trebuie să manipulăm corect tehnica întrebărilor, să identificăm ce
 
ascundecel care vorbeşte şi de ce. Se ştie că fiecare persoană are un simţ predominant.Amintirile, gândurile, comunicările trăirile, sunt înmagazinate într-unul din cele cinci
2
 
simţuri. Fiecare simţ reprezintă un sistem de reprezentări prin care experienţa estetransformată în limbaj. Limbajul este un cod al gândurilor, al sentimentelor. De aceeatrebuie decodificat atât mesajul verbal t şi cel non-verbal şi mai ales, trebuieidentificată modalitatea senzorială dominantă a persoanei, pentru a putea înţelege corectmesajul.Dificultăţile de înţelegere pot proveni din variate bariere.
2.3 Bariere non-verbale
 Locul inadecvat 
(lipseşte intimitatea, mobilierul este inadecvat comunicării) -caracteristicile locului şi ale mobilierului potrivit pentru consiliere şi orientare.
 Distanţa fizică inadecva
(prea aproape, prea departe). Se consideră distanţele dintre oameni au o semnificaţie oarecum standardizată. Astfel:
distanţa publică =
aprox. 3 metri
(ex.
distanţa dintre profesor şi elev în clasă),
distanţa socială -
1sau 2 sau 3 metri
(ex.
distanţa dintre oamenii de afaceri),
distanţa personală =
0,5 - 2 sau2 metri
(ex.
distanţa dintre prieteni) şi
distanţa intimă
= sub 0,5 metri
(ex.
între copilulmic şi mama lui, între iubiţi). Într-o convorbire de tipul consilierii individuale serecomandă o distanţă cuprinsă între 0,50 m şi maximum un metru.Trebuie urmărişi reacţia personala încercarea de apropiere: uneori,consilierul micşorează distanţa dintre el şi cel consiliat, din dorinţa de a-i conferiiacestuia sprijin (îl ia de după umeri, de braţ) şi a-i confirma că îl susţine. Dacă celconsiliat schiţează un gest de retragere, este bine se reconsidere distanţa personală/intimă a persoanei, pentru că s-ar putea ca cel consiliat să simtă un sentimentde agresare şi efectul consilierii să fie anulat cu un singur gest.
 Privirea prea agresivă sau ezitan
 
are efecte negative asupra comunicării. Îngeneral, se recomandă susţinerea privirii celui care vorbeşte. Daacesta va evitasistematic contactul vizual, consilierul nu trebuie să îi solicite privirea cu forţa: existătipuri de personalităţi pentru care contactul vizual nu este confortabil.
Vocea
 
 prea stridentă sau prea şoptită influenţează negativ. Tonul potrivit estecel moderat, cald care să inducă încredere şi securitate.
Gesturile şi mimica inadecvate
.
Mişcările consilierului trebuie reduse laminim şi direct subordonate mesajului pe care doreşte să-l transmită. O gesticulaţieexcesivă va inhiba interlocutorul iar încremenirea într-o posturigipoate blocadefinitiv comunicarea.
Ţinuta, îmbrăcămintea consilierului inadecvată
 
 poate fi o barieră atunci cândse încalcă limitele decenţei şi ale bunului gust. Bijuteriile excesive sau îmbrăcămintea prea lejeră sau prea severă, pot denatura relaţia de consiliere. Culorile vestimentaţiei potconstitui o barieră. Nu se recomandă îmbrăcămintea în culorile extreme (alb - sugereazălumea medicală sau negru, culoarea doliului dar şi a agresivităţii) sau în culori stridente.
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Mihaela Radu liked this
antonalina448503 liked this
pppd liked this
Gigi Vittel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->