Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bao_cao_thu_dau_nam_2012-2013

Bao_cao_thu_dau_nam_2012-2013

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Meo Kon

More info:

Published by: Meo Kon on Oct 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2012

pdf

text

original

 
UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Mẫu 1
Tiềnăn/bữaChăm
sóc bántrú ( theotháng)Trang
thiết bị phục vụ
bán trú( theo
năm)
I
Cấp THCS:
1THCS
Ng« Gia Tù
##### 264 600 100 000 15 000 50 000 15 000 20 0002THCS
V©n Hå
##### 264 600 80 000 30 000 150 000 100 000 12 0003THCS
Minh Khai
##### 265 000 60 000 18 000 12 000 20 0004THCS
Hai Bµ Tr-ng
##### 164 600 70 000 12 000 15 0005THCS
T©y S¬n
##### 264 600 12 000 35 000
tiết
31-38 0006THCS
VÜnh Tuy
##### 264 600 80 000 18 000 10 000 20 000 10 0007THCS
Ng« QuyÒn
##### 264 600 60 000 18 000 10 000 25 000 50 000288000;496000;528000tháng/k 6,7,8,98THCS
L-¬ng Yªn
##### 265 000 80 000 18 000 10 000 25 0009THCS
Quúnh Mai
##### 264 600 50 000 18 000 12 000 25 000 50 00010THCS
§oµn KÕt
##### 264 600 70 000 18 000 12 000 30 000 50 000 30 00011THCS
Ng Phong S¾
##### 264 600 60 000 18 000 12 00012THCS
Tr-ng NhÞ
40 000 264 600 60 000 18 000 9 000 25 000######Pháp 50 00013THCS
Lª Ngäc H©n
40 000 264 600 70 000 18 000 10 000 30 000 20 00014THCS
T« Hoµng
##### 264 600 18 00015THCS
Hµ Huy TËp
##### 18 000 12 000 15 000 20 000#####
II
Cấp Tiểu học:
1TH
Bµ TriÖu
264 600 18 000 23 000 130 000 100 000 25 000###### 12 00010 000Anh/tháng2TH
Ng« QuyÒn
264 600 50 000 8 000 22 000 120 000 100 000###### 10 0003TH
Thanh L-¬ng
264 600 80 000 22 000 130 000 100 000###### 12 000######4TH
§ång T©m
264 600 35 000 2 000 22 000 120 000 100 000###### 10 0005TH
L-¬ng Yªn
6TH
Quúnh L«i
264 600 50 000 2 000 70 000 22 000 150 000 100 000###### 10 000
35000;25000Anh;
Tin học
7TH
Ng« Th× NhËm
265 000 50 000 2 000 26 000 150 000 100 000###### 12 000 35 000 70 000
Anh/ tháng
8TH
Minh Khai
9TH
Quúnh Mai
264 600 50 000 2 000 22 000 120 000 100 000###### 12 00010TH
§ång Nh©n
264 600 80 000 2 000 22 000 150 000 100 000###### 12 00011TH
§oµn KÕt
264 600 35 000 2 000 24 000 120 000 100 000###### 10 00012TH
Trung HiÒn
264 600 50 000 2 000 25 000 120 000 180 000###### 15 000
Học
thêmngoài
trường(buổi)
Những khoản thu hộ
Phục vụ bán trúHọc 2 buổi/
ngày
Học phẩmKhuyếnhọc/ nămKhăn
khô,
ướt/tháng Năngkhiếu/thá
ng
ănsáng/bữa
BÁO CÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2012-2013
(Kèm theo công văn số 8568/SGD&ĐT-KHTC ngày 11/9/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)
Những khoản thu thỏa thuận
Sao nhi
đồng/
tháng
Câu lạc bộ
TDTT/n
ămPhục vụăn
sáng/tháng
tt
 Nướcuống tinhkhiết
( theotháng)
Tin học/
tháng;
Bảodưỡng
máy tínhphòngtin
Tên trường
Học thêm trongtrường (tiết) NghềVậnchuyểncơm,nước đicác điểmlẻ/tháng
Nội dung thuHọc
phí/tháng
BHYT
/năm
BHTT/ 
nămĐoànđội/nămSổ liênlạc điệntử/thángChữthậpđỏ/năm
 
13TH
Tr-ng Tr¾c
264 600 70 000 2 000 25 000 150 000 100 000###### 12 00030000/t
60 000;120 000;130000
 Tiếng
Anh1,2,3;
Tiếng
14TH
VÜnh Tuy
265 000 75 000 2 000 22 000 120 000 100 000 10 00060000/t
120 000;320 000
Anh; Chữđẹp
15TH
T« Hoµng
16TH
Lª V¨n T¸m
264 600 80 000 2 000 22 000 120 000 120 000 25 000 15 000######17TH
Lª Ngäc H©n
264 600 90 000 2 000 12 00018TH
T©y S¬n
264 600 70 000 2 000 25 000 150 000 50 000###### 12 00019TH
B¹ch Mai
264 600 50 000 22 000 120 000###### 10 000
III
Cấp Mầm non:
1MG
B¸ch Khoa
##### 80 000 20 000 150 000 150 000 150 000 12 0002MG
Chim Non
##### 80 000 70 000 20 000 150 000 150 000 150 000 10 0003MG
Sao S¸ng
##### 20 000 150 000 150 000 150 000 12 0004MG
Bïi ThÞ Xu©n
##### 50 000 23 000 150 000 150 000 150 000 12 0005MG
Ng. C«ng Trø
6MG
B¹ch Mai
7MN
¸nh Sao
##### 80 000 20 000 150 000 150 000 150 000 12 0008MN
Lª Quý §«n
9MN
L¹c Trung
##### 125 000 20 000 150 000 150 000 150 000 12 00010MN
Hoa Thuû Tiªn
##### 50 000 20 000 150 000 150 000 150 000 10 00011MN
B¸ch Khoa
40 000 100 000 6 000 70 000 70 000 20 000 150 000 150 000 150 000 12 00012MN
Ng. C«ng Trø
40 000 80 000 20 000 150 000 150 000 150 000 12 00013MN
Minh Khai
40 000 100 000 70 000 20 000 150 000 150 000 150 000 10 00014MN
8/3
15MN
Hoa Ph-îng
16MN
Tuæi Hoa
17MN
VÜnh Tuy
18MG
§èng M¸c
##### 20 000 150 000 150 000 150 000 10 00019MN
§ång T©m
20MN
Quúnh Mai
##### 60 000 50 000 20 000 150 000 150 000 150 000 12 00021MN
Ng« Th× NhË
##### 20 000 150 000 150 000 150 00022MN
Quúnh L«i
23MN
Tr-¬ng §Þnh
##### 50 000 20 000 150 000 150 000 150 000 12 00024MN
ViÖt Bun

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->