Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
006. Drogul Scopolamina

006. Drogul Scopolamina

Ratings: (0)|Views: 226|Likes:
Published by cautandadevarul

More info:

Published by: cautandadevarul on Oct 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

 
Cuvant catre crestinii ortodocsi despre „O mare capcana a iadului“ - Drogurile
1
SCOPOLAMINA –
RESPIRA
Ţ
IA DIAVOLULUI
 
(Cel mai periculos drog din lume)Preot Ioan
http://saccsiv.wordpress.com/2012/05/15/video-scopolamina-respiratia-diavolului/ 
Un drog care elimin
ă
complet voin
ţ
a, l
ă
sând victima con
ş
tient
ă
, se vinde pestr
ă
zile din Columbia. Substan
ţ
a se nume
ş
tescopolamin
ă
, cunoscut
ă
 
ş
i sub numele de
„Respira
ţ
iaDiavolului“,
 
ş
i este derivat
ă
dintr-un anumit tip decopac, Borrachero, destul de comun pentru America deSud, scrie dailymail.co.uk.Pove
ş
tile din jurul drogului sun
ă
mai mult alegende urbane, cu pove
ş
ti de groaz
ă
în care oamenii aufost viola
ţ
i, obliga
ţ
i s
ă
goleasc
ă
conturile lor bancare
ş
i chiar obliga
ţ
i s
ă
renun
ţ
ela vreun organ.Demencia Black, un dealer de droguri din Bogota, capitala Columbiei,spune c
ă
drogul este înfrico
şă
tor de simplu, privind modul încare acesta poate fi administrat. Scopolamina poate fi suflat
ă
înfa
ţ
a unui trec
ă
tor, pe strad
ă
, iar în câteva minute persoanarespectiv
ă
va intra sub efectul drogului. Drogul nu are gust
ş
inici miros.
 
Black spune c
ă
dac
ă
ar fi s
ă
compare Scopolaminacu un alt drog, un gram de scopolamin
ă
este similar cu un gramde cocain
ă
, doar c
ă
 
mult mai r
ă
u
. Drogul transform
ă
oamenii în zombi
ş
i blocheaz
ă
complet formarea amintirilor. Deci, chiar
ş
i dup
ă
trecerea efectului drogului, victimele n-au nici cea maivag
ă
amintire despre ce s-a întâmplat. În vremurile moderne, CIA a utilizatdrogul ca parte a interogatoriilor din timpul r
ă
zboiului rece, cu speran
ţ
a de a-lfolosi ca un ser al adev
ă
rului. Problema a fost c
ă
, din cauza compozi
ţ
iei chimice,drogul induce halucina
ţ
ii puternice, chiar
ş
i moartea, în doze mari.Arborele din care se extrage drogul, destul de comun în Columbia, senume
ş
te
 
„borrachero“,
care s-ar traduce
:
 
„copacul care te îmbat
ă
“.
În antichitate, drogul era dat so
ţ
iilor sau amantelor la moartea liderilorcolumbieni, apoi li se spunea s
ă
intre în mormântul respectivului lider, unde erau îngropate de vii. În acest moment, Scopolamina se vinde pe str
ă
zile dinColumbia, ca orice alt drog.
 
Cuvant catre crestinii ortodocsi despre „O mare capcana a iadului“ - Drogurile
2
Rusia, efectele dezastruoase ale drogului CROCODIL –PUTREZE
Ş
TE CARNEA
ATEN
Ţ
IE, IMAGINI
Ş
OCANTE! Pe ru
ş
i heroina nu-i mai satisface! Au inventat undrog care le macin
ă
trupurile
: http://saccsiv.wordpress.com/2011/06/26/video-extrem-de-socant-rusia-efectele-dezastroase-ale-drogului-crocodil-%E2%80%93-putrezeste-carnea
La adresa de mai sus g
ă
si
ţ
i un film extrem de
ş
ocant, despre efectele unuinou drog. Iat
ă
 
ş
i textul articolului
:
 Foarte mul
ţ
i dependen
ţ
i nu
ş
i-au maiputut procura heroin
ă
 
ş
i atunci
ş
i-au preparatun substitut, un drog care s-a dovedit a fi multmai puternic decât heroina
ş
i, în acela
ş
i timp,mult mai periculos,
 
pe care l-au denumit
„crocodil“.
 O doz
ă
de heroin
ă
poate s
ă
ajung
ă
în Rusia la 100 de euro, dar mai multede„crocodil“nu ajung la mai mult de 5 euro. Este de fapt un amestec de pastile,diluant industrial, iod
ş
i gaz pentru brichete. Acest amestec se injecteaz
ă
, iarefectele dezastruoase asupra corpului uman se v
ă
d în acest film.S-ar p
ă
rea c
ă
este real … Iat
ă
ce putem citi
ş
i în articolul
 
„Blestemulcrocodilului“, un drog rusesc fatal:
 În centrul de reabilitare a persoanelor dependente de droguri, situat în satulrus Cicevo, este internat un singur om: Irina Pavlova, dependent
ă
de
„crocodil“,
 un periculos drog sintetic.
„Crocodilul“
esteo
„rud
ă
mai apropiat
ă
a morfinei, iardependen
ţ
a fa
ţă
de acest drog se r
ă
spânde
ş
teprintre tineretul rus precum un virus, noteaz
ă
 revista american
ă
 
Time
.De obicei, o persoan
ă
care devinedependent
ă
de
„crocodil“
moare înurm
ă
torii doi-trei ani, îns
ă
cazul IrineiPavlova este unul atipic din punct de vedere medical. Femeia afirm
ă
c
ă
luaseacest drog aproape în fiecare zi, timp de
ş
ase ani.
„Probabil, m-a iertatDumnezeu“,
opineaz
ă
Irina.
 
Cuvant catre crestinii ortodocsi despre „O mare capcana a iadului“ - Drogurile
3
Totu
ş
i, drogul a l
ă
sat urme adânci în s
ă
n
ă
tatea femeii: vorbirea sa esteanevoioas
ă
, privirea pare uneori vidat
ă
de orice sens, ca dup
ă
o lobotomie.
„Func
ţ
iile sale locomotorii au fost afectate din cauza leziunilor de pe creier.Când încearc
ă
s
ă
mearg
ă
înainte, Irina se clatin
ă
sau se împiedic
ă
.Încerc
ă
m s
ă
ne comport
ă
m blând cu ea“,
declara directorul centrului dereabilitare din Cicevo, Serghei Iatenko, în trecut
ş
i el dependent de heroin
ă
.Dup
ă
cum se întâmpl
ă
de obicei în Rusia, Pavlova a început s
ă
consumedroguri în adolescen
ţă
, relateaz
ă
Time. De la canabis ea a trecut pe heroin
ă
, iarla 27 de ani – pe
„crocodil“.
Acesta ac
ţ
ioneaz
ă
cam la fel ca heroina, îns
ă
cost
ă
 de cel pu
ţ
in dou
ă
ori mai pu
ţ
in, fiind u
ş
or de preparat. Componenta-cheie –codeina – poate fi cump
ă
rat
ă
din farmacii f 
ă
r
ă
re
ţ
et
ă
.Potrivit datelor oficiale, în 2010, între câteva sute de mii
ş
i un milion deoameni din Rusia consumau
„crocodil“.
Deocamdat
ă
, Federa
ţ
ia Rus
ă
estesingura
ţ
ar
ă
din lume în care consumul acestui drog a c
ă
p
ă
tat anvergura uneiepidemii, noteaz
ă
revista american
ă
.În timpul unei reuniuni din 18 aprilie, dup
ă
ce ascultase raportul
ş
efuluiServiciului federal pentru control asupra drogurilor, Viktor Ivanov, pre
ş
edinteleRusiei, Dmitri Medvedev, a dat imediat c
ă
utare pe internet pentru cuvântul
„dezomorfin
ă
“,
descoperind re
ţ
ete
ş
i instruc
ţ
iuni de folosire. Doi dintreguvernatorii prezen
ţ
i l-au în
ş
tiin
ţ
at pe Medvedev de faptul c
ă
în regiuni circa jum
ă
tate dintre cazurile de deces provocate de consumul de droguri au fost pusepe seama
„crocodilului“.
 În mod firesc, cel mai repede acest drog se r
ă
spânde
ş
te în cele mai s
ă
race
ş
imai îndep
ă
rtate regiuni ale
ţă
rii: de exemplu, în Vorkuta, ora
ş
ul natal al IrineiPavlova. Potrivit Irinei, tineretul de acolo pur
ş
i simplu nu are ocupa
ţ
ie,majoritatea consum
ă
b
ă
uturi alcoolice, pu
ţ
ini au un loc de munc
ă
.
 
Pavlovadezv
ă
luie c
ă
aproape to
ţ
i cunoscu
ţ
ii s
ă
i care consumau „crocodil“ au muritdeja: unii de meningit
ă
, al
ţ
ii de pneumonie,„al
ţ
ii pur
ş
i simplu auputrezit“.
 Tocmai
„putrefac
ţ
ia“
a dat na
ş
tere la denumirea neoficial
ă
a drogului. Înlocul în
ţ
ep
ă
turii – iar
 
acest drog poate fi injectat oriunde, chiar
ş
i în t
ă
lpi saufrunte – pielea devine verde
ş
i rugoas
ă
, ca la crocodil: vasele de sânge sesparg,
ţ
esutul moare.
De obicei, lucrurile se termin
ă
cu o cangren
ă
 
ş
i amputare, iar
ţ
esutul ososporos, în special mandibula de jos, începe s
ă
se descompun
ă
, precizeaz
ă
revistaamerican
ă
. În 2008, Pavlova fusese adus
ă
la spital cu cangren
ă
în zona bazinului
ş
i infec
ţ
ie a sângelui, fiind apoi mutat
ă
la Cicevo, la invita
ţ
ia organiza
ţ
ieicre
ş
tine evanghelice care sus
ţ
ine centrul de reabilitare de aici.O trist
ă
particularitate a sistemului de reabilitare din Rusia este aceea c
ă
 guvernul
ţă
rii îl sprijin
ă
prea pu
ţ
in. Potrivit revistei Time, în Rusia se înregistreaz
ă
la aceast
ă
or
ă
aproximativ 2,5 milioane de narcomani, în condi
ţ
iile în care centre de reabilitare tip internat, care s
ă
se afle în grija MinisteruluiS
ă
n
ă
t
ăţ
ii, exist
ă
extrem de pu
ţ
ine. Uniunea rus
ă
a cre
ş
tinilor evanghelici, în care

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->