Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cach Su Dung Nero

Cach Su Dung Nero

Ratings:

4.38

(1)
|Views: 46,439|Likes:
Published by thoinguyenxuan
Nero
Nero

More info:

Published by: thoinguyenxuan on Jan 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

 
http://benhvientinhoc.com
C
ÁCH S
Ử 
D
NG NERO TO
ÀN T
P
B
n ch
y Nero Start Smart
ð
b
t ch
ýõ
ng trình lên.Tùy theo nhu c
 ầ
u s
ử 
d
ng c
a b
n, Nero chia ra r
ấ 
t nhìu m
c. Mình s
gi
i thi
u qua tr
ý 
c các
ð
nh d
ng
ð
 ĩ 
a:-
Audio CD:
ð
 ĩ 
a nh
c CD mà b
n hay mua
ngoài th
tr
ý 
ng,
ð
 ĩ 
a này có
ð
c
ð
i
m: s
ố 
l
ý 
ng bài ítth
ý 
ng t
ố 
i
ð
a 20 bài là h
ế 
t xí quách và mu
ố 
n copy vào máy tính
ð
nghe thì ch
có 1 cách là dùng ch
ýõ
ngtrình RIP l
i thành Mp3 hay Wav. Lo
i này khi chép nh
c vào
ð
 ĩ 
a CD thì ph
thu
c vào s
ố 
phút ghi trên
ð
 ĩ 
aCD, ví d
 
ð
 ĩ 
a bán
ngoài là 80min thì nó ghi
ð
ý 
c t
ố 
i
ð
a 80 phút nh
c, suy ra 1 bài có 5 phút thì ch
chép
ð
ý 
c t
ố 
i
ð
a 16 bài hát Audio CD vào
ð
 ĩ 
a này.-
Mp3 CD
: Là
ð
 ĩ 
a nó ch
ứ 
a r
ấ 
t nhi
 ề
u bài nh
c nh
ý 
ng
ð
ã nén l
i thành file Mp3 và b
n có th
copy và pastevào máy tính c
a mình b
ấ 
t c
ứ 
lúc nào mà không c
 ầ
n dùng ch
ý 
ong trình th
ứ 
3
ð
RIP l
i,
ð
c
ð
i
m c
a
ð
 ĩ 
anày là ch
ứ 
a
ð
ý 
c r
ấ 
t nhi
 ề
u bài hát, ví d
v
i
ð
 ĩ 
a CD bán ngoài th
tr
ý 
ng thì ch
ứ 
a
ð
ý 
c kho
ng trên d
ý 
i130 bài hát Mp3, lo
i này chép vào
ð
 ĩ 
a CD thì theo qui
ð
nh gi
i h
n c
ũ
a
ð
 ĩ 
a CD tr
ng
ð
ó, ví d
 
ð
 ĩ 
a Cdtr
ng
ð
ó ch
ứ 
a
ð
c Maximum là 700MB thì ch
chép
ð
ý 
c 700MB-
Video CD (VCD)
: Là
ð
 ĩ 
a hình,
ð
 ĩ 
a phim, và b
n có th
copy và paste vào máy tính c
a mình, b
ng cáchvào th
ý 
m
c
MPEGAV
và trong này có ch
ứ 
a t
ừ 
ng bài hát hình, theo th
ứ 
t
ự 
AVSEQ
01
.DAT cho
ð
ế 
n h
ế 
t.Lo
i
ð
 ĩ 
a này c
ũ
ng ph
thu
c vào s
ố 
gi
i h
n phút c
a
ð
 ĩ 
a gi
ố 
ng nh
ý 
 
ð
 ĩ 
a Audio CD, phim
ð
ó dài 120 phútthì bu
c ph
i chép ra 2
ð
 ĩ 
a VCD, và
ð
 ĩ 
a Video CD này có ch
ấ 
t l
ý 
ng phân gi
i hình
nh th
ấ 
p vào 320x240mà thôi.-
Super Video CD (S-Video)
c
ũ
ng t
ýõ
ng t
ự 
 
ð
 ĩ 
a VCD, nh
ý 
ng ch
ấ 
t l
ý 
ng hình c
a
ð
 ĩ 
a này cao h
õ
n
ð
 ĩ 
aVCD (c
ũ
ng còn tùy vào ngu
 ồ
n mà ta chép n
ữ 
a)-
DVD Disk
: gi
ố 
ng
ð
 ĩ 
a VCD nh
ý 
ng có dung l
ý 
ng r
ấ 
t cao
ð
i
n hình là 4.7GB so v
i 700MB c
a CD. Vàcách chép các lo
i
ð
 ĩ 
a này c
ũ
ng gi
ố 
ng nh
ý 
 
ð
 ĩ 
a CD mà thôi.-
DVD Video
: gi
ố 
ng y chang
ð
 ĩ 
a VCD nh
ý 
ng ch
ấ 
t l
ý 
ng hình c
ự 
c nét, xem r
ấ 
t
ð
p, và c
ũ
ng ph
thu
c vàogi
i h
n phút c
a
ð
 ĩ 
a DVD
 
http://benhvientinhoc.com
Tùy theo nhu c
 ầ
u ghi
ð
 ĩ 
a mà các b
n l
ự 
a ch
n ch
phù h
p!
1. Ghi
ð
 ĩ 
a DATA CD or DATA DVD
Sau khi b
t Nero Start Smart lên, b
n ch
n vào cái bi
u t
ý 
ng DATACh
n Make a DATA CD ho
c Make a DATA DVD tùy theo lo
i
ð
 ĩ 
a và nhu c
 ầ
u c
a b
n. Sau khi ch
n c
ử 
a s
 Nero Express s
b
t lên.
 
http://benhvientinhoc.com
Ð
thêm d
ữ 
li
u vào
ð
 ĩ 
a, b
n ch
n nút AddM
t c
ử 
a s
hi
n ra toàn b
d
ữ 
li
u c
a máy b
n, b
n ch
vi
c tr
t
i d
ữ 
li
u c
 ầ
n chép và nh
ấ 
n vào nútAdd, có th
ch
n nhi
 ề
u, ch
n h
ế 
t.Sau khi
ð
ã thêm xong thì b
n nh
ấ 
n nút Close l
i
Ở 
c
ử 
a s
ban
ð
 ầ
u s
hi
n ra chi ti
ế 
t data b
n
ð
ã thêm

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lig Nguyen added this note
download
hanhhang001_29168695 liked this
Vân Phan liked this
Apollo liked this
Nghĩa Zer liked this
tuongktvp liked this
dfgbf liked this
jini_chen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->