Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong 10 Ket Noi Voi Mach Tuong Tu

Chuong 10 Ket Noi Voi Mach Tuong Tu

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by dzungthe

More info:

Published by: dzungthe on Oct 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2012

pdf

text

original

 
1
1
Ch
ươ
ng10
ế 
tn
ố 
iv
im
cht
ươ
ngt
ự 
Th.S
Đặ
ngNg
cKhoaKhoa
Đ
i
n-
Đ
i
nT
ử 
2
ế 
tn
ố 
iv
im
cht
ươ
ngt
ự 
Transducer: bi
ế
n
đ
i
đ
il
ư 
ợ 
ngv
tlýthànhtínhi
u
đ
i
n
 Analog-to-digital converter (ADC)
Digialsystem: x
lýtínhi
u
Digital-to-analog converter (DAC)
Th
cthi
ế
tquá
 
2
3
Bi
ế 
n
đổ
iD/A
Nhi
uph
ươ
ngphápADC s
d
ngDAC
 V
ref 
đư 
ợ 
cs
d
ng
đ
xác
đ
nhngõrafull-scale.
Trongtr
ư 
ờ 
ngh
ợ 
pt
ngquát, ngõraanalog= K x giátr
s
ngõvào
4
Bi
ế 
n
đổ
iD/A
DAC 4 bit, nra
đ
i
nápt
ươ
ngt
ự 
 
3
5
Ngõrat
ươ
ngt
ự 
Ngõrac
ab
bi
ế 
n
đổ
iDAC khônghoàntoànlàtínhi
uanalog b
ivìnóch
xác
đị
nh
m
ts
ố 
giátr
nh
ấ 
t
đị
nh.
 V
im
chtrên, ngõrach
cóth
ể 
cónh
ữ 
nggiátr
, 0, 1, 2, …, 15 volt.
Khis
ố 
ngõvàot
ă
nglênthìtínhi
ungõracànggi
ố 
ngv
itínhi
ut
ươ
ngt
ự 
.
6
B
ướ
cnh
y
B
ư 
ớ 
cnh
yc
ab
bi
ế
n
đ
iD/A
đư 
ợ 
c
đ
nhngh
 ĩ 
alàkho
ngthay
đ
inh
nh
tc
angõrakhicós
thay
đ
igiátr
nvào.
B
bi
ế
n
đ
iD/A N bit: s
m
cngõrakhácnhau=2^N, s
b
ư 
ớ 
cnh
y=2^N-1
B
ư 
ớ 
cnh
y= K = V
ref 
 /(2^N-1)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->