Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bilgisayarla Ic Mekan Elemanlarinin Cizimi

Bilgisayarla Ic Mekan Elemanlarinin Cizimi

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,196 |Likes:
Published by bekir aslan

More info:

Published by: bekir aslan on Jan 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2010

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LL
İ
E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
İ
N
Ş
AAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
B
İ
LG
İ
SAYARLA
İ
Ç MEKÂN ELEMANLARIÇ
İ
Z
İ
M
İ
ANKARA 2007
 
IMilli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeli olarakyayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çeeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Moller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilirve yap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
ikliklerBakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
abilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
i
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iiiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1....................................................................................................31.
Ş
ÖM
İ
NE Ç
İ
Z
İ
M
İ
.................................................................................................................31.1. Ta
ş İ
le Örülen
Ş
ömine...................................................................................................31.1.1. Tan
ı
m
ı
....................................................................................................................31.1.2. Çe
ş
itleri ..................................................................................................................31.1.3.
Ş
ekilleri ..................................................................................................................41.1.4. Çizimi.....................................................................................................................41.1.5. Yaz
ı
lar..................................................................................................................131.1.6. Ölçülendirme........................................................................................................151.1.7. Tarama..................................................................................................................191.2. Blok Tu
ğ
la
İ
le Örülen
Ş
ömine ....................................................................................211.2.1. Tan
ı
m
ı
..................................................................................................................211.2.2. Çe
ş
itleri ................................................................................................................211.2.3.
Ş
ekilleri ................................................................................................................211.2.4. Çizim....................................................................................................................221.2.5. Yaz
ı
lar..................................................................................................................221.2.6. Ölçülendirme........................................................................................................231.2.7. Tarama..................................................................................................................23UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...............................................................................................25ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.....................................................................................27Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2..................................................................................................282. MOB
İ
LYA Ç
İ
Z
İ
Mi............................................................................................................282.1. Mobilya Çizimleri.......................................................................................................282.1.1. Konut Mobilyalar
ı
................................................................................................282.1.2. Ma
ğ
aza Mobilyalar
ı
.............................................................................................41UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...............................................................................................42ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.....................................................................................45Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–3..................................................................................................463. AYDINLATMA AYGITLARI Ç
İ
Z
İ
M
İ
.............................................................................463.1. Ayd
ı
nlatma Ayg
ı
tlar
ı
Çizimi.......................................................................................463.1.1. Normal Ayd
ı
nlatma..............................................................................................46UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...............................................................................................48ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.....................................................................................50Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–4..................................................................................................514. ISLAK MEKÂN ELEMANLARI Ç
İ
Z
İ
M
İ
........................................................................514.1. Islak Mekân Kaplamalar
ı
............................................................................................514.1.1. Islak Mekân Vitrifiye ve Armatürleri...................................................................52UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...............................................................................................56ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.....................................................................................58Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–5..................................................................................................595. ISITMA VE SO
Ğ
UTMA ELEMANLARI Ç
İ
Z
İ
Mi...........................................................595.1. Is
t
c
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Barış Altın liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->