Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RP PI T5

RP PI T5

Ratings:

4.55

(1)
|Views: 4,649|Likes:
Published by jefree Dollah

More info:

Published by: jefree Dollah on Jan 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

 
Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANPENDIDIKAN ISLAMTINGKATAN LIMA
MINGGUBIDANG/TAJUK PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&PKONSEP/ISTILAHALATBANTUMENGAJARPENERAPANNILAI
1
 
Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5
1/1KEFAHAMANAL-QURAN:LAYANAN BAIK KEPADA ORANGBUKAN ISLAM ;SURAH AT- TAUBAH AYAT 6
Aras 1
Menyatakan maksud ayatsecara menyeluruh.
Menyatakan maksud kalimahAl-Musyrikin dan konsepperdamaian.
Aras 2
Menjelaskan tanggungjawabMuslim selepas perdamaian.
Menghuraikan strategiberdakwah.
Aras 3
Menjelaskan kepentingan dankebaikan memberi layanan baikkepada bukan Islam.
Menjelaskan kesan peperangandan kesan perdamaian.
Menjelaskan pengajaran-pengajaran ayat.
Bacaan Contoh:
Bacaan guru, alat rakamanatau CD.
Perbincangan:
Ciri-ciri pendakwah, strategidan teknik berdakwah,sasaran dakwah, perananbadan-badan dakwah diMalaysia.
Kajian Perpustakaan:
Berkenaan mualaf terkenal.
Lawatan Sambil Belajar:
Pusat-pusat dakwah seperti Jabatan Agama Islam,PERKIM, JAKIM.
Menulis Semula TeksBerkaitan Dakwah KeDalam Tulisan Jawi.
MusyrikinPerdamaianPeperanganPitarakamanatau CD.Memberi maaf apabiladiminta.GigihmemahamkanIslam kepadarakan sebaya.IBADAT:PERKAHWINANDALAM ISLAM
Aras 1
Menyatakan konsepperkahwinan dalam Islam.
Menyatakan hukum-hukumperkahwinan.
Menyatakan hikmahperkahwinan mengikut hukumsyarak dari aspekkesihatan(rohani atau jasmani),ekonomi dan sosial.
Aras 2
Menerangkan galakanberkahwin berdasarkan sunnah.
Aras 3
Menjelaskan implikasiperkahwinan yang tidakmengikut syariat Islam.
Menyenaraikan langkah-
Soal Jawab danPenerangan:
Konsep perkahwinan dalamIslam dan adat perkahwinanmasyarakat Malaysia.
Perbincangan:
Pengertian perkahwinan daribahasa dan istilah, hikmahperkahwinan, keruntuhanrumahtangga masa kini danlangkah-langkah ke arahperkahwinan yang menepatidengan syariat Islam.
Perbincangan DalamKumpulan:
Langkah mengatasi dan pencegahan perzinaan dan AIDS/HIV 
PerkahwinanNotaedaranRencanayangberkaitanMenjagamaruah dankehormatan.Bertindaksecara rasionaldan berfikiranwaras.
2
 
Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5
2/1IBADAT:KAIFIYAHPERKAHWINANDALAM ISLAM(PEMILIHANCALON SUAMIDAN ISTERI &PEMINANGANDAN BATASPERGAULAN)
Aras 1
Menyatakan ciri-ciri bakalsuami dan isteri yang dituntutoleh ajaran Islam.
Menyatakan syarat-syaratbakal suami dan isteri.
Menyatakan tentang mahramkekal dan mahram sementara.
Menyatakan pengertianpeminangan.
Menyatakan cara-carapeminangan mengikut syariatIslam.
Menyatakan hukum melihatdan batas-batas terhadap bakalsuami dan isteri semasameminang.
Menyatakan perempuan-perempuan yang bolehdipinang.
Aras 2
Menerangkan panduan memilihbakal suami dan isteri yangdisarankan oleh Islam.
Menjelaskan hikmah-hikmahperlu adanya peminangan.
Aras 3
Menghuraikan akibatmengabaikan ciri-ciri bakalsuami dan isteri yang dituntutoleh Islam.
Menghuraikan tingkahlaku yangbetul menurut hukum syaraksemasa pertunangan yangtelah disempurnakan.
Menerangkan tingkahlaku yangmenyalahi peraturan hukumsyarak sepanjang tempoh
Sumbang Saran:
‘Calon Suami Atau Isteri’ 
berdasarkan pengetahuanpelajar dan mengaitkan ciri-ciri bakal suami dan isteriyang dituntut oleh syarak.
Perbincangan Kump. 1:
Ciri-ciri bakal suami dan isteriyang diharamkan berkahwinkerana keturunan, susuandan persemendaan.
Perbincangan Kump. 2;
Mahram kekal dan mahramsementara.
Perbincangan Kump. 3:
Akibat mengabaikantanggungjawabrumahtangga, hukumpengharaman berkahwin danalasan-alasan berdasarkanpenyusuan, keturunan danpersemendaan.
Perbincangan Kump. 1:
Hikmah melihat pasangansemasa proses peminangan,adab-adab yang perludipatuhi dalam tempohpertunangan.
Perbincangan Kump. 2;
 Tingkahlaku yang betul danmenyalahi peraturan hukum,mencari jodoh melalui lamanweb(internet)
Perbincangan Kump. 3:
Mencari jodoh melalui lamanweb dan risikonya.
Menulis Senarai Semak:
HaramSelamanyaHaramSementaraPenyusuanPersemendaanKeturunanMerisikMeminangBatasPergaulanNotaedaranGambar-gambarberkaitanpeminangan.Sentiasamementingkannilai-nilaiagama semasamemilih temanhidup.Beranimenghadapirisiko memilihbakal suamiatau isteri.Memeliharamaruah diridaripadaterjebak kelembahperzinaan.Bersangkabaik antarasatu sama lain.Sentiasamenepati janjidalam urusankehidupanharian.
 
3

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ridha Umamy liked this
mohamad asri ishak added this note
kalau boleh bantu sent pada ustjanggut@gmail.com
rosyam liked this
Mohd Amin liked this
نور حازيله محمد ادريس liked this
Akkasyah Hatim liked this
perkasawira20204705 liked this
Putera Raja liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->