Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dragostea

Dragostea

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 272 |Likes:
Published by Maria Cilea

More info:

Published by: Maria Cilea on Jan 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPS or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

original

 
Era odatEra odatăăo insulo insulăă, unde tr , unde tr ăăiau toateiau toatesentimentelesentimenteleşşi valorile umane:i valorile umane:Buna DispoziBuna Dispoziţţie, Tristeie, Tristeţţea,ea,ÎÎnnţţelepciunea…elepciunea…şşiica toca toţţi ceilali ceilalţţi, Iubirea.i, Iubirea.
 
ÎÎntr-o zi sentimentele fur ntr-o zi sentimentele fur ăăanunanunţţate cate căăinsulainsulaststăăssăăse scufunde,se scufunde,şşiiîşîşi pregatir i pregatir ăănavelenaveleşşii plecar  plecar ăă. Doar Iubirea r . Doar Iubirea r ăămase pmase pâânnăăîîn ultimuln ultimulmoment.moment.CCâând insula fu pe punctul snd insula fu pe punctul săăse scufunde,se scufunde,Iubirea decise sIubirea decise săăcear cear ăăajutor.ajutor.
 
BogBogăţăţia trecu pe lia trecu pe lâângngăăIubire cu o barcIubire cu o barcăă luxoasluxoasăăşşi Iubireai Iubireaîîi zise:i zise:BogBogăţăţie, mie, măăpo poţţi lua cu tine?”i lua cu tine?” Nu te pot lua, c Nu te pot lua, căăci e mult aur ci e mult aur şşi arginti argintîîn barcan barcameameaşşi nu am loc pentru tine.i nu am loc pentru tine.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
GABRIELA_TUDORA liked this
val63 liked this
Ghenof Cristina liked this
psihologulbv liked this
didi2889 liked this
vasilealecsandri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->