Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
268Activity
P. 1
Masama at Mabuting Naidudulot Ng Makabagong Teknolohiya Sa Kabataan

Masama at Mabuting Naidudulot Ng Makabagong Teknolohiya Sa Kabataan

Ratings:

4.81

(1)
|Views: 173,360|Likes:
Published by esquivelazzej
DOWNLOAD HERE: http://adf.ly/ZrxfI
==========
"Masama at Mabuting Epekto ng Makabagong Teknolohiya sa Kabataan"
DOWNLOAD HERE: http://adf.ly/ZrxfI
==========
"Masama at Mabuting Epekto ng Makabagong Teknolohiya sa Kabataan"

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: esquivelazzej on Jan 20, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/21/2015

 
D^ZTLVD@L-O^NHD / DD
KJ^JKJ JU KJOTULAI AJLETET@HU AIKJBJOJIHAI UDBAH@HCL\J ^J KIJ BJOJUJJA
Uuaibu`la ai kij bjojtjja jai kji-jrj`. Bjpji jai bjojtjja jy ajpjihe aj j bjal`jai pji-jjrj`! j pjir"r"oyu #j`lkoj$j j bjal`jai pjiuu`lt! ej`j$j jai kjjjrlai ij$la al`j. Taj jy jai kjipj#laij h kjtu`hi pjrj kjy `jbj l`j upjai lpjipjtu`hy jai bjal`jai pji-jjrj`. ^j bjol`jai ojaej! kjjjrl l`jai kji`jrh ijklt jai %^%! @jpthp jt N"``p#ha" h el bjyj&y kjblali ai kulbj j l%he. 'ai kij kjbjojihai bjijkltjai lth aj #jtlt ai t"bah`h#lyj jy kjjjrlai kjieu`ht kjjkj jt kjoutlai "p"bth. 'ai `jpthp jt ("``p#ha" jy kjjjrlai kjieu`ht ai kjoutlai "p"bth ej#l` jai `jpthp jt ("``p#ha" jy kjijijklt  pjaejieji j bjj`jkja ai kij kji-jjrj`. )jjjrl ajkjai kjieu`ht ai kjjkjai "p"bth jai l%he jt %^% j bjej#l`jajai kjjjrl lthai kjilai ja#l ai pjibjtjkje ai kij kji-jjrj` j bjal`jai pji-jjrj` jai kji`jrh aj `jkjai l`j ouhai #jpha lkol aj kji-jrj`.Lj j kij pjthb aj ijklt t"bah`h#lyj aijyha jy jai ("``p#ha". Lth jai lj j kij kjrjklai ojijy aj ajpjpjol`l jai kij ij$jla bjpji ilajijklt. )jrjkl rla lthai khe"`h aj kj `j`hai aji#l#lbjyjt j kij bjojtjja upjai ol`#la jt tjaibl`lbla. Lj j kij *"jtur" ai ("``p#ha" jy jai uhai-uhai t"+t k"jilai. ^j aijyha bjl lth aj jai plajbj-kjol`l aj bhkualbjyha. ,jlpjpjej`j jpjkjkjiltja alth jai `j#jt ai iuth khai jol#la j lyhai bjujp bj#lt jja jt bj#lt bjl`ja. 'ai ("``p#ha" ela jy kjyrhha aj aijyhai ku`tlk"elj. ,j buai jja pjtl `ltrjth ai kij tjh jy p$"e" aj rla kjlpjej`j j bjujp alth. Uj`jijai kjrjkl ajai kjijij$j aijyha bjpji kjyrhha bjai ("``p#ha". @j`h aj aijyha aj buai jau-jah jai kij ajuuh aj *"jtur" ai kij `ukj`joj aj kij ojihai khe"`h alth. ,jaeyja aj jai t  p#ha" aj buai jja `l" khai kjpjpjahhe jai oj$jt pj`joj j t"`"olyha. 'ai L-%#ha" aj buai jja j`` la ha" ("``p#ha" aj jai ijklt. )jyrhhai l-phe! lat"ra"t! jt t"`"phah j lljai khe"`h. 't le"h p#ha" aj buai jja kjijijklt kh lth aj pjrjai le"h (jk"rj. Lth jai kij l`jai phltlohai ojijy aj ajleueu`ht ai pjibjbjrhha ai ("``p#ha". %"rh kjyrhha ela ajklai a"ijtloh lthai ej`j j oj$jt lj j jtla. j#l` j #lrjp ai ou#jy aijyha! ajililai ej#l`ja h kltj aj ai ou#jy ajtla jai ("``p#ha". )jrjkl aj bjl jai kjaeurubht aj ijij$la jai `j#jt kjbu#j `jai jai bjijkltja aj lth. )jej`l bjlai kjo"atj. Lj pj j kij a"ijtlohai ojijy jy jai pjibjlrj ai blajoubjja ai kij bjojtjja. ^j ("``p#ha" bjl `jil ajpupuatj jai #j`h `j#jt ai hrj al`j aj jaj&y j pji-jjrj` aj `jai. ilajijklt bjl jai ("``p#ha" j #lael kjoutlai  pjrjja bjijyj aj `jkjai ai pja`l`lij$. )jej`l bjl aj pjrjja jai ajleueu`ht ajai pjiijklt ai ("``p#ha". 'ai pjaij`j$jai pjthb aj ijklt t"bah`h#lyj jy jai bhkpyut"r. j`h `j#jt jtj ai kij tj#jaja jy kjyrhhai bhkpyut"r. )jrjkl bjlai ijklt jai ljai bhkpyut"r `j`h aj j kij bjojtjja aijyha. Lj j kij ijklt alth jy jai pjiololijy ai lat"ra"t. '`jk ajkja ajtlai `j#jt aj #j`h `j#jt ai lkphrkjyha jy ajbubu#j aj aijyha j lat"ra"t. Oubhe j kij `lorh aj ilajijklt ai kij "tueyjat"! elth rla l`j bukubu#j ai ejieji ai lkphrkjyha. 'ai bhkpyut"r ela jy kjyrhhai kij )l(rhh*t 7hre! %h$"rphlat! D+("` jt kjrjkl pjai loj aj tukutu`hai j pjiij$j ai kij r""jr(# $hrb! r"phrtj "b$"`j#ja h trjoj#h. )jajpjpjol`l bjl jai pjiij$j ai kij u`jtla bjpji bhkpyut"r jai ilajklt. 'ai bhkpyut"r ela jy ajijijklt j kij pji`j`jrh ai kij le"h ijk". Lth&y pjthb aj pjthb `j`h aj j kij bjojtjja. ,jejeh$a`hje aj bjl jai #j`h `j#jt ai kij `jrh j bhkpyut"r bjyj kjrjklai
 
bjojtjja jai aj#l#lbjyjt aj kji`jrh alth. ,iualt! kjy kjjkjai "p"bth rla jai pjiijklt ai bhkpyut"r. )jy kij bjojtjja aj kjyjehai aj`u`u`ha j kij ijklt alth bjyj kjej`j jy purh `jrh aj `jkjai l`j jt ajbjbj`lkutja aj jai pji-jjrj`. 'ai loj ela ajkja jy kjyjeh aj rlai euk"e"p"ae" j pjibu#j ai lkphrkjyha j lat"ra"t bjyj j kij `lorh. ,j ajieueu`ht klaja ai p`jiljrlk h pjibhpyj ai lojai ij$jla.'ai %^% h %hrtjo`" %`jy^tjtlha jy lj pj j kij ijei"t aj ajuuh j kij bjojtjja aijyha. )j`jkjai jy kjrjklai bjojtjjai bjtu`je bh aj pl`lt blaubu`lt jai kij kjiu`jai aj  ol`#la lth. )jrj#l` ljai ej#l`ja buai ojblt kjrjkl jai ajibjbjklt aj kjibjrhha alth ej#l` j kjrjkl lthai :*"jtur"? aj ajbjbjjblt j kij bjojtjja. 'ai l`jai :*"jtur"? alth jy jai )u`tlk"elj %`jyoj(b buai jja jy kjjjrlai kjbjpjahhe ai kij p"`lbu`j. 'uelh %`jy"r buai jja jy kjy kjjjrlai kjblali ai kij kulbj. Njk"rj buai jja jy kjjjrlai kjbjbu#j ai `ltrjth. 7lr"`","t$hrblai ej#l` jai %^% jy ajbjbjbha"btj j :$lr"`" a"t$hrb? j  pjkjkjiltja ai 7-L>L aj buai jja jy ajijij$j althai kjibjrhha ai a"t$hrb pjrj j ljai :ku`tlp`jy"r ijk"p`jy?. )jjjrl rla lthai kjbjpjipjej`j ai kij `ltrjth ku`j j ljai %^%  pjpuatj pj j lj pjai %^%. Lat"ra"t Nhaa"(tllty aj buai jja jy ajijij$j althai kjbjijklt ai lat"ra"t j pjkjkjiltja ai $lr"`" (haa"(tlha jt kjjjrlai kjbjpjahhe ai `l" t"`"llha  orhje(jt. 't 5jk" buai jja kjjjrlai kjbjpji`jrh ai loj&t- lojai b`j" ai `jrh. Lth rla jy ajiololijy j`l$ j kij iukjijklt alth jt ajbjbjtjaij` ai pjibjojiht. j`lkoj$j aj`jkjai buai lbj$ jy llajkj ai kjiu`jai kh j ljai "`"orjyha aj $j`j bjai bjlat"r" lat"r" jy kjjjrl kh lthai ijkltla. 'ai %^% jy ajpjbjej`lai ej`#la buai jja jja. ,jpjbj u"r-*rl"ae`y alth bjyj kjej`lai ijkltla. lael rla ajkja kj$j$j`j aj kjy kij kjijijaej jt kjjjkjai eu`ht jai ijei"t aj lth. 'ai lj j kij kjoutlai ajleueu`ht alth jy ajililai r"phajo`" jt kjlaijt jai kjy-jrl j bjayjai bjijkltja ej#l` jyj$ althai kj$j`j jt j`jk althai kj#j` jai bjijkltja aj lth. ,jtututh aj kjilpha jt kjitlple pjrj kjbjol`l alth. ^j aijyha jy #lael ajtla kjlbjbjl`j aj kjrjklai bjojtjja jai kjyrhha ai %^%! tu`je aj `jkjai j kij "b$"`j#ja jt ualo"rleje. j#l` j kjej`j aj pji`j`jrh ai %^% jy kjjjol ela ajtlai kjy ajltutu`hai lth. Uu`je ai pjipjpjtj`j ai llp j pjilllp ai kij "trjt"#lyj aj ijijkltla upjai kjtjph jai `jrh. 'ai ljai #j`lkoj$j jy jai kij 4%5 ijk". )jijaejai tu`hai ela ai %^% jy ajbjbjouh ai pjibjbjlolija ej#l` j bjj`jkja j ijei"t aj lth h ej#l` j kij  ojihai `jijy aj `jrh! bjatj h p"`lbu`j j %^%. 't #lilt j `j#jt jy ajbjbjl$jjai kij bjojtjja j lkp`u$"alyj ai erhij ej#l` kjyrhha l`jai plajibjbjjoj`j#ja. Buai kjyrhhai kjijaejai eu`ht6 )j`jkjai jy kjy kjjkj rla lth. Uu`je ai ej#l` j horjai pjiijklt ai kij bjojtjja jy ajililai jelb jai kij lth. 'elb j pjrjja ai `uoh aj pjiijklt ai bjijkltja aj lth. )jjjrlai bj`jojja alth jy kjibjrhha ai kj`jblai phlol`leje ai kjilai ho"" jai kij bjojtjja. ,jbjbjlrj j bj`uujija `j`h aj j kjtj. '`jk ajtlai kjrjklai bjojtjja jai ajijjjk jt aji#j#jaije aj kjibjrhha alth6 j#l` elth jy ajieueu`ht lth ai jblt j u`h j kij bjojtjja jpjibjt j bjiutu#ja al`jai kjibjrhha alth jy klaja ajililai ej#l`ja lth ai  pjiajajbj$. 't #lilt j `j#jt jy ajljjatjol al`j jai bjal`jai pjijjrj`. j`lkoj$j aj`jkjai aj kj lauuaj al`j lthai ij$la b"j j pjiij$j ai bjal`jai tjbejai jrj`la h bjyj ajkja kjijrj` pjrj j kij pjiuu`lt. Lj pjai ijei"t aj pjthb j kij bjojtjja jy jai L%H aj tl`j jy #lael al`j kjl$ja l$ja j oj#jy bjpji ukjj`l h oukjoyj#". Uu`je ai %^% jy kjy kjijijaejai :*"jtur"? lth bjyj horjai `jbj ai #jtjb alth j bjojtjja. 'ai kij :*"jtur" alth jy 5jk" aj buai jja jy ajbjbjpji`jrh ai loj&t-lojai b`j"ai `jrh. Nhatj(t buai jja jy kjjjrlai kjl`jijy jai kji auk"rh ai kij tjh. ,ht" buai jja kjjjrlai l`jijy jai kij lkphrtjat"ai ij$jla. 't jai loj pj jy Nj`"aejr! '`jrk N`h(b/N`h(b! %#hth buai jja jy kjblbltj jai kij l`jai `jrj$ja aj lal`ijy jt ^thp$jt(#. 't jai plajbjkj#j`jijai *"jtur" alth

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->