Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
265Activity
P. 1
Masama at Mabuting Naidudulot Ng Makabagong Teknolohiya Sa Kabataan

Masama at Mabuting Naidudulot Ng Makabagong Teknolohiya Sa Kabataan

Ratings:

4.8

(71)
|Views: 149,947|Likes:
Published by esquivelazzej
DOWNLOAD HERE: http://adf.ly/ZrxfI
==========
"Masama at Mabuting Epekto ng Makabagong Teknolohiya sa Kabataan"
DOWNLOAD HERE: http://adf.ly/ZrxfI
==========
"Masama at Mabuting Epekto ng Makabagong Teknolohiya sa Kabataan"

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: esquivelazzej on Jan 20, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/19/2015

 
D^ZTLVD@L-O^NHD / DD
KJ^JKJ JU KJOTULAI AJLETET@HU AIKJBJOJIHAI UDBAH@HCL\J ^J KIJ BJOJUJJA
Uuaibu`la ai kij bjojtjja jai kji-jrj`. Bjpji jai bjojtjja jy ajpjihe aj j bjal`jai pji-jjrj`! j pjir"r"oyu #j`lkoj$j j bjal`jai pjiuu`lt! ej`j$j jai kjjjrlai ij$la al`j. Taj jy jai kjipj#laij h kjtu`hi pjrj kjy `jbj l`j upjai lpjipjtu`hy jai bjal`jai pji-jjrj`. ^j bjol`jai ojaej! kjjjrl l`jai kji`jrh ijklt jai %^%! @jpthp jt N"``p#ha" h el bjyj&y kjblali ai kulbj j l%he. 'ai kij kjbjojihai bjijkltjai lth aj #jtlt ai t"bah`h#lyj jy kjjjrlai kjieu`ht kjjkj jt kjoutlai "p"bth. 'ai `jpthp jt ("``p#ha" jy kjjjrlai kjieu`ht ai kjoutlai "p"bth ej#l` jai `jpthp jt ("``p#ha" jy kjijijklt  pjaejieji j bjj`jkja ai kij kji-jjrj`. )jjjrl ajkjai kjieu`ht ai kjjkjai "p"bth jai l%he jt %^% j bjej#l`jajai kjjjrl lthai kjilai ja#l ai pjibjtjkje ai kij kji-jjrj` j bjal`jai pji-jjrj` jai kji`jrh aj `jkjai l`j ouhai #jpha lkol aj kji-jrj`.Lj j kij pjthb aj ijklt t"bah`h#lyj aijyha jy jai ("``p#ha". Lth jai lj j kij kjrjklai ojijy aj ajpjpjol`l jai kij ij$jla bjpji ilajijklt. )jrjkl rla lthai khe"`h aj kj `j`hai aji#l#lbjyjt j kij bjojtjja upjai ol`#la jt tjaibl`lbla. Lj j kij *"jtur" ai ("``p#ha" jy jai uhai-uhai t"+t k"jilai. ^j aijyha bjl lth aj jai plajbj-kjol`l aj bhkualbjyha. ,jlpjpjej`j jpjkjkjiltja alth jai `j#jt ai iuth khai jol#la j lyhai bjujp bj#lt jja jt bj#lt bjl`ja. 'ai ("``p#ha" ela jy kjyrhha aj aijyhai ku`tlk"elj. ,j buai jja pjtl `ltrjth ai kij tjh jy p$"e" aj rla kjlpjej`j j bjujp alth. Uj`jijai kjrjkl ajai kjijij$j aijyha bjpji kjyrhha bjai ("``p#ha". @j`h aj aijyha aj buai jau-jah jai kij ajuuh aj *"jtur" ai kij `ukj`joj aj kij ojihai khe"`h alth. ,jaeyja aj jai t  p#ha" aj buai jja `l" khai kjpjpjahhe jai oj$jt pj`joj j t"`"olyha. 'ai L-%#ha" aj buai jja j`` la ha" ("``p#ha" aj jai ijklt. )jyrhhai l-phe! lat"ra"t! jt t"`"phah j lljai khe"`h. 't le"h p#ha" aj buai jja kjijijklt kh lth aj pjrjai le"h (jk"rj. Lth jai kij l`jai phltlohai ojijy aj ajleueu`ht ai pjibjbjrhha ai ("``p#ha". %"rh kjyrhha ela ajklai a"ijtloh lthai ej`j j oj$jt lj j jtla. j#l` j #lrjp ai ou#jy aijyha! ajililai ej#l`ja h kltj aj ai ou#jy ajtla jai ("``p#ha". )jrjkl aj bjl jai kjaeurubht aj ijij$la jai `j#jt kjbu#j `jai jai bjijkltja aj lth. )jej`l bjlai kjo"atj. Lj pj j kij a"ijtlohai ojijy jy jai pjibjlrj ai blajoubjja ai kij bjojtjja. ^j ("``p#ha" bjl `jil ajpupuatj jai #j`h `j#jt ai hrj al`j aj jaj&y j pji-jjrj` aj `jai. ilajijklt bjl jai ("``p#ha" j #lael kjoutlai  pjrjja bjijyj aj `jkjai ai pja`l`lij$. )jej`l bjl aj pjrjja jai ajleueu`ht ajai pjiijklt ai ("``p#ha". 'ai pjaij`j$jai pjthb aj ijklt t"bah`h#lyj jy jai bhkpyut"r. j`h `j#jt jtj ai kij tj#jaja jy kjyrhhai bhkpyut"r. )jrjkl bjlai ijklt jai ljai bhkpyut"r `j`h aj j kij bjojtjja aijyha. Lj j kij ijklt alth jy jai pjiololijy ai lat"ra"t. '`jk ajkja ajtlai `j#jt aj #j`h `j#jt ai lkphrkjyha jy ajbubu#j aj aijyha j lat"ra"t. Oubhe j kij `lorh aj ilajijklt ai kij "tueyjat"! elth rla l`j bukubu#j ai ejieji ai lkphrkjyha. 'ai bhkpyut"r ela jy kjyrhhai kij )l(rhh*t 7hre! %h$"rphlat! D+("` jt kjrjkl pjai loj aj tukutu`hai j pjiij$j ai kij r""jr(# $hrb! r"phrtj "b$"`j#ja h trjoj#h. )jajpjpjol`l bjl jai pjiij$j ai kij u`jtla bjpji bhkpyut"r jai ilajklt. 'ai bhkpyut"r ela jy ajijijklt j kij pji`j`jrh ai kij le"h ijk". Lth&y pjthb aj pjthb `j`h aj j kij bjojtjja. ,jejeh$a`hje aj bjl jai #j`h `j#jt ai kij `jrh j bhkpyut"r bjyj kjrjklai
 
bjojtjja jai aj#l#lbjyjt aj kji`jrh alth. ,iualt! kjy kjjkjai "p"bth rla jai pjiijklt ai bhkpyut"r. )jy kij bjojtjja aj kjyjehai aj`u`u`ha j kij ijklt alth bjyj kjej`j jy purh `jrh aj `jkjai l`j jt ajbjbj`lkutja aj jai pji-jjrj`. 'ai loj ela ajkja jy kjyjeh aj rlai euk"e"p"ae" j pjibu#j ai lkphrkjyha j lat"ra"t bjyj j kij `lorh. ,j ajieueu`ht klaja ai p`jiljrlk h pjibhpyj ai lojai ij$jla.'ai %^% h %hrtjo`" %`jy^tjtlha jy lj pj j kij ijei"t aj ajuuh j kij bjojtjja aijyha. )j`jkjai jy kjrjklai bjojtjjai bjtu`je bh aj pl`lt blaubu`lt jai kij kjiu`jai aj  ol`#la lth. )jrj#l` ljai ej#l`ja buai ojblt kjrjkl jai ajibjbjklt aj kjibjrhha alth ej#l` j kjrjkl lthai :*"jtur"? aj ajbjbjjblt j kij bjojtjja. 'ai l`jai :*"jtur"? alth jy jai )u`tlk"elj %`jyoj(b buai jja jy kjjjrlai kjbjpjahhe ai kij p"`lbu`j. 'uelh %`jy"r buai jja jy kjy kjjjrlai kjblali ai kij kulbj. Njk"rj buai jja jy kjjjrlai kjbjbu#j ai `ltrjth. 7lr"`","t$hrblai ej#l` jai %^% jy ajbjbjbha"btj j :$lr"`" a"t$hrb? j  pjkjkjiltja ai 7-L>L aj buai jja jy ajijij$j althai kjibjrhha ai a"t$hrb pjrj j ljai :ku`tlp`jy"r ijk"p`jy?. )jjjrl rla lthai kjbjpjipjej`j ai kij `ltrjth ku`j j ljai %^%  pjpuatj pj j lj pjai %^%. Lat"ra"t Nhaa"(tllty aj buai jja jy ajijij$j althai kjbjijklt ai lat"ra"t j pjkjkjiltja ai $lr"`" (haa"(tlha jt kjjjrlai kjbjpjahhe ai `l" t"`"llha  orhje(jt. 't 5jk" buai jja kjjjrlai kjbjpji`jrh ai loj&t- lojai b`j" ai `jrh. Lth rla jy ajiololijy j`l$ j kij iukjijklt alth jt ajbjbjtjaij` ai pjibjojiht. j`lkoj$j aj`jkjai buai lbj$ jy llajkj ai kjiu`jai kh j ljai "`"orjyha aj $j`j bjai bjlat"r" lat"r" jy kjjjrl kh lthai ijkltla. 'ai %^% jy ajpjbjej`lai ej`#la buai jja jja. ,jpjbj u"r-*rl"ae`y alth bjyj kjej`lai ijkltla. lael rla ajkja kj$j$j`j aj kjy kij kjijijaej jt kjjjkjai eu`ht jai ijei"t aj lth. 'ai lj j kij kjoutlai ajleueu`ht alth jy ajililai r"phajo`" jt kjlaijt jai kjy-jrl j bjayjai bjijkltja ej#l` jyj$ althai kj$j`j jt j`jk althai kj#j` jai bjijkltja aj lth. ,jtututh aj kjilpha jt kjitlple pjrj kjbjol`l alth. ^j aijyha jy #lael ajtla kjlbjbjl`j aj kjrjklai bjojtjja jai kjyrhha ai %^%! tu`je aj `jkjai j kij "b$"`j#ja jt ualo"rleje. j#l` j kjej`j aj pji`j`jrh ai %^% jy kjjjol ela ajtlai kjy ajltutu`hai lth. Uu`je ai pjipjpjtj`j ai llp j pjilllp ai kij "trjt"#lyj aj ijijkltla upjai kjtjph jai `jrh. 'ai ljai #j`lkoj$j jy jai kij 4%5 ijk". )jijaejai tu`hai ela ai %^% jy ajbjbjouh ai pjibjbjlolija ej#l` j bjj`jkja j ijei"t aj lth h ej#l` j kij  ojihai `jijy aj `jrh! bjatj h p"`lbu`j j %^%. 't #lilt j `j#jt jy ajbjbjl$jjai kij bjojtjja j lkp`u$"alyj ai erhij ej#l` kjyrhha l`jai plajibjbjjoj`j#ja. Buai kjyrhhai kjijaejai eu`ht6 )j`jkjai jy kjy kjjkj rla lth. Uu`je ai ej#l` j horjai pjiijklt ai kij bjojtjja jy ajililai jelb jai kij lth. 'elb j pjrjja ai `uoh aj pjiijklt ai bjijkltja aj lth. )jjjrlai bj`jojja alth jy kjibjrhha ai kj`jblai phlol`leje ai kjilai ho"" jai kij bjojtjja. ,jbjbjlrj j bj`uujija `j`h aj j kjtj. '`jk ajtlai kjrjklai bjojtjja jai ajijjjk jt aji#j#jaije aj kjibjrhha alth6 j#l` elth jy ajieueu`ht lth ai jblt j u`h j kij bjojtjja jpjibjt j bjiutu#ja al`jai kjibjrhha alth jy klaja ajililai ej#l`ja lth ai  pjiajajbj$. 't #lilt j `j#jt jy ajljjatjol al`j jai bjal`jai pjijjrj`. j`lkoj$j aj`jkjai aj kj lauuaj al`j lthai ij$la b"j j pjiij$j ai bjal`jai tjbejai jrj`la h bjyj ajkja kjijrj` pjrj j kij pjiuu`lt. Lj pjai ijei"t aj pjthb j kij bjojtjja jy jai L%H aj tl`j jy #lael al`j kjl$ja l$ja j oj#jy bjpji ukjj`l h oukjoyj#". Uu`je ai %^% jy kjy kjijijaejai :*"jtur"? lth bjyj horjai `jbj ai #jtjb alth j bjojtjja. 'ai kij :*"jtur" alth jy 5jk" aj buai jja jy ajbjbjpji`jrh ai loj&t-lojai b`j"ai `jrh. Nhatj(t buai jja jy kjjjrlai kjl`jijy jai kji auk"rh ai kij tjh. ,ht" buai jja kjjjrlai l`jijy jai kij lkphrtjat"ai ij$jla. 't jai loj pj jy Nj`"aejr! '`jrk N`h(b/N`h(b! %#hth buai jja jy kjblbltj jai kij l`jai `jrj$ja aj lal`ijy jt ^thp$jt(#. 't jai plajbjkj#j`jijai *"jtur" alth

Activity (265)

You've already reviewed this. Edit your review.
janndamz liked this
ChrisJhay liked this
MarlaTiangco liked this
Dan Ensano liked this
PatPolintan liked this
Jashnie Abejo liked this
LeiDiana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->