Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ukara pakon

Ukara pakon

Ratings:
(0)
|Views: 517|Likes:
Published by pendekarjawa
Ukara pakon atau kalimat perintah menurut Dhidhik Setiabudi
Ukara pakon atau kalimat perintah menurut Dhidhik Setiabudi

More info:

Published by: pendekarjawa on Jan 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

 
UKARA PAKON(KALIMAT PERINTAH ATAU IMPERATIF)
I.Definisi Ukara Pakon
1.Ukara pakon atau kalimat perintah adalah kalimat yang isinya memerlukanresponsi berupa tindakan atau perbuatan. (Endang Nurhayati, 2006 : 131)2.Ukara pakon atau imperatif adalah kalimat yang modus verbalnya (kata)menyatakan perintah, ajakan atau larangan. (Wedhawati, 2006 : 445)3.Ukara pakon atau imperatif yaiku ukara kang surasane awujud pakonutawa perintah marang wong liya supaya nindakake sawijining bab utawasawijining pakaryan kaya kang dikarepake sing kongkon. (MooryatiSudibyo, 2001 : 181)4.Ukara pakon suraosipun awujud paken utawi perintah katujukakendhateng tiyang sanes supados nindhakaken satunggaling bab utawi pakaryan cocok kaliyan menapa ingkang dipunprentahaken. (SutrisnaWibawa, 2004 : 14)Contoh kalimat perintah (ukara pakon)1.Sardi, tukua lawuh dhisik!2.Njupukana cidhuk!3.Tase jupuken!4.Kancamu gawakna pelem!5.Kowe lungaa!6.Adusa dhisik!7.Mlebu!1
 
II.Ciri-Ciri dan Jenis-Jenis Ukara PakonA.Ciri-Ciri Ukara Pakon
1.Menggunakan partikel -a, -en, -ana, dan -na.Contoh :a.Lungaa seka kene! b.Gawanen tas kuwi!c.Rewangana adhimu!d.Delokna garapan mbakyumu kae!Verba imperatif dinyatakan oleh kata lungaa ‘ambilah’ yang berbentuk L- + -a, dalam kalimat b dinyatakan oleh kata rewangana ‘bantulah’ yang berbentuk L- + -ana, kalimat c dinyatakan oleh kata delokna ‘lihatlah’ yang berbentuk L- + -na.2.Ada yang bersusun inversiKalimat yang predikatnya (W) berada didepan subjek (S).Contoh :a.Jupukna buku kuwi!W J b.Gawenen layang!WJc. Wacanen buku kuwi!WJ3.Menggunakan tanda seru (!) bila dipergunakan dalam bahasa tulis.Contoh :a.Ayo mlebu! b.Balia kowe!c.Pilihana kertas kae, Na!d.Kancamu gawakna rambutan!e.Aja pisan-pisan teka rene!2
 
4.Jika dilisankan memiliki intonasi:a)Mendatar kemudian berakhir dengan nada naik.Contoh :a.Mangga / | cathetani/pun | panjenengan pirsa/ ni b.Minggir /ac.Nabuha bo /nang b)Menurun diakhir tuturan.Contoh :a.Panjeneng /an | kula aturi ndherekaken Pak Sastra b.Tabuh-tabuh gamelan ku /wi | jupuk/ana5.Pelaku tindakan tidak selalu terungkap.Contoh :a.Tulung buku iki gawanen mrono! b.Wacanen layang kabar kae!c.Gawanen kabeh yen isih kurang!d.Ndang panganen!Dalam dua kalimat diatas, kita tidak mengetahui siapa yang dikenai pekerjaan tersebut.
B.Jenis-Jenis Ukara Pakon
1.Ukara Pakon LumrahYaitu kalimat yang isinya hanya perintah biasa.Contoh :a.Awas sing ngati-ati! b.Wis enggal digarap!3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Virta Devi liked this
Fifi Nur Azizah liked this
AidafajriyaNot Zhacto-chazze Affaffoo-Horazz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->