Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Constelatii diamantine, nr. 26/ 2012

Constelatii diamantine, nr. 26/ 2012

Ratings: (0)|Views: 196 |Likes:
Published by Doina Dragut

More info:

Published by: Doina Dragut on Oct 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

 
Fondatori: Al. Florin }ene, N. N. Negulescu, Doina Dr#gu], Janet Nic#Revist# de cultur# universal#,editat# sub egida Ligii Scriitorilor Rom@ni
 Constela\ii diamantine  Constela\ii diamantine 
Anul III, Nr. 10 (26)Octombrie 2012
_n acest num#r semneaz#: 
Al. Florin }ene, Doina Dr#gu], Janet Nic#, Iulian Chivu, Adrian Botez, Marius Chelaru, Lucian Gruia,Florin M#ce[anu, Boris Marian, George Filip, Ion Scorobete, Ion Pachia Tatomirescu, Gheorghe Istrate, Livia Ciuperc#, Ioni]#Apostolache, Geo G#letaru, Lulzim Tafa, Gheorghe A. Stroia, Elena C#lug#ru-Baciu, Isabela Vasiliu-Scraba, Traian Vasilc#u,Terezia Filip, Hrisostom Filipescu, Ion C. {tefan, Gheorghe Vicol, Simona-{tefania Lupescu, Dan Lupescu, {tefan-Cornel Rodean,Stelian Gombo[, Mihaela Mocanu, Petre Gigea-Gorun, Maria Niculescu, Ion Moraru , Lucre]ia Berzintu, Valeriu T#nas#.
Michelangelo -
Geneza
 
Al. Florin
ene
,
 Relativitatea succesului înliteratura român
.........................................pp.3,4
Doina Dr
gu
,
“B
trânul
 
i marea”
...............p.5
Janet Nic
,
O pinie, dou
pinii
.......................p.6
Iulian Chivu
,
Cu Otto Rank, despre fiin
  
a care

i excede
........................................................pp.7,8
Adrian Botez
,
Silabe-n sublim
........................p.9
Marius Chelaru
,
Trenurile negre ale exilului
 
iexpozi
  
iile de vise
............................................p.10
Lucian Gruia
,
Octavian Mihalcea - Epicriza...
p.11
Florin M
ce
anu
,
 Michelangelo Buonarroti
..............................................................................p.12
Boris Marian
,
 Borismarianisme
...................p.13
George Filip
,
Toamna poemelor 
............pp.14,15
Ion Scorobete
,
Versuri
.....................................p.15
Ion Pachia Tatomirescu
,
 Nou
radiografii ale“Cazului Dacia”
......................................pp.16-19
Gheorghe Istrate
,
Obsesia sonetului
...........p.19
Livia Ciuperc
,
 Nenuntirea
.......................pp.20,21
Ioni

Apostolache
,
“Experien
  
e mistice la
 
rin
  
ii Orientali”, de IPS acad. dr. IrineuPopa
............................................................pp.22,23
Geo G
letaru
,
Versuri
......................................p.23
Lulzim Tafa
,
Versuri
........................................p.24
Gheorghe A. Stroia
,
Cromatica iubirii - astralacale c
tre îmnplinirea uman
................pp.25,26
Elena C
lug
ru-Baciu
,
Versuri de noapte
..p.26
Isabela Vasiliu-Scraba
,
Scriitorii invizibili
..p.27
Traian Vasilc
u
,
Versuri
.................................p.28
Terezia Filip
,
George Baciu
 
i reveriile salelirice din... vestiarul inimii
....................pp.29,30
Hrisostom Filipescu
,
Copiii, îngeri pe p
mânt!
..............................................................................p.30
Ion C.
tefan
,
Sfe
 
nic târziu
...........................p.31
Gheorghe Vicol
,
 Haiku
...................................p.31
Simona
tefania Lupescu, Dan Lupescu
,
 Neagoe Basarab sau Lamura spirituluiromânesc la 1512
.....................................pp.32-35
tefan Cornel Rodean
,
Constela
  
iiepigramatice
.....................................................p.36
Din albumul CARAGIALE - UN OMAGIUPLANETAR
.......................................................p.37
Stelian Gombo
,
 Despre metafizica Cuvântuluiîn romanul Fra
  
ii Karamazov
................pp.38-42
Mihaela Mocanu
,
Versuri
................................p.42
Petre Gigea-Gorun
,
 Întâlnire, la Paris, cu Emil Loteanu, poet 
 
i celebru regizor de film
..pp.43-45
Maria Niculescu
,
Versuri
...............................p.45
Ion Moraru
,
Constela
  
ii epigramatice
............p.47
Lucre
ia Berzintu
,
Scriitorul Solo Juster, la 90de ani
..........................................................pp.48-53
Alexandru Oblu
,
 Bestializarea global
..pp.54-57
Valeriu T
nas
,
Voci de Dincolo
..................p.57
Doina Dr
gu
,
Gloriosul solitar (Michelangelo Buonarroti)
...............................................pp.58-60
 Constela\ii diamantine 
Revist
de cultur
universal
Fondat
la Craiova, în septembrie 2010- apare lunar -
Membri de onoare ai colectivului de redac
ie
- Prof. univ. dr. Remus RUS- Prof. dr. Florin AGAFI
EI, orientalist, sanscritolog- Prof. dr. Lidia VIANU, Professor of Contemporany BritishLiterature, English Departament, Bucharest University
2
Anul III, nr. 10(26)/2012
 Constela\ii diamantine 
Responsabilitatea privind con
inutul materialelor publicate în revista
Constela\ii diamantine
apar
ine strict autoruluicare semneaz
textul.
Adresa redac
iei:
Cartier L
pu
,Bd. Decebal, bl. S2, ap. 13, Craiova, Dolj,România, cod: 200440
ISSN 2069 – 0657
DTP: Doina DR
GU
Sumar
Redac
ia
Redactor-
ef:DOINA DR
GU
Secretar general de redac
ie:JANET NIC
Redactor literar:BAKI YMERIRedactor artistic:FLORIN M
CE
ANU
Redactori asocia
i:
- Prof. univ. dr. FLORENTIN SMARANDACHE, SUA,membru al Academiei Americano-Române de
tiin
e
i Arte- Prof. CRISTIAN PETRU B
LAN, SUA,membru al Academiei Americano-Române de
tiin
e
i Arte- Prof. MARIANA ZAVATI GARDNER, Anglia,poet
bilingv
, critic literar, traduc
tor- MARGARET BEISSINGER, Department of Slavic Languages &Literatures 249 East Pyne, Princeton UniversityMaterialele se pot trimite la adresa:constelatiidiamantine@yahoo.com
 Constela\ii diamantine 
PartenerMedia
Ilustra
ia revistei:
Michelangelo Buonarroti
 
Anul III, nr. 5(21)/2012
 
 Constela\ii diamantine  Constela\ii diamantine 
3
Anul III, nr. 10(26)/2012
De-a lungul istoriei, no
iunea de succesa avut diferite sinonime, apropiate ca senssau chiar identice. Astfel cuvintele „faim
”,„renume”, „reputa
ie”, „popularitate”, „glo-rie”, „prestigiu”, „autoritate” sau „celebri-tate” au definit consacrarea public
conferit
de un anumit grup social unei personalit

iremarcate într-un domeniu.Observa
iile pe aceast
tem
dateaz
chiar din antichitate, dar dezvoltate în secolul18. În acest domeniu au fost
i câteva contri-bu
ii române
ti, cum ar fi Mihai Ralea, T. Her-seni, Tudor Vianu
i, nu în ultimul rând, PaulCornea.Prin deceniul trei din secolul trecut, N.Davidescu vorbea despre „Norocul literar”, în care este subliniat
nuan
a sceptic

i re-lativist
, chiar dac
se avea în vedere doarsuccesul literar. Acesta este imprevizibil, efe-mer
i, în final, relativ prin defini
ie.În istoria literar
de la noi se cunosc des-tule cazuri de „succese” efemere. În secolulXIX, versurile lui Nicolae Dimache erau citite
i memorate în saloanele vremii. Mai înaintealui, pe la 1790, versurile din
Psaltirea
lui IoanPrale, poreclit „musicos”, originar din Basa-rabia, erau citite
i amintite pe vremea lui Gh.din Moldova (pe numele lui adev
rat Gh.Kernbach ), care a tr
it în perioada 1859-1909,
i a scris un soi de „anacreontice dulcege
iroman
e muzicabile” (a fost salutat cu entu-ziasm de Ha
deu
i Vlahu

i cultivat de
Via
  
a Româneasc
), sau Dimitrie Teleor, ale

rui „poezii în vârful peni
ei” erau citite
icultivate la începutul secolului XX.Iat
câteva exemple care, în parte, con-firm
efemeritatea succesului. Acesta
ine
ide gustul oamenilor vremii. Filozoful grecConstantin Tsatos spunea c
e bine s
scrii în spiritul timpului t
u, dar vai de acei scriitoricare au scris numai în spiritul vremii lor. Dup
Helvetius „întâmplarea este aproape uniculzeu al succesului”. (De l’Esprit, IV, ch.XIII).În acest sens, butada englezului Robert
Al. Florin }ENE
Relativitatea succesului \n literatura rom@n#
Southey trebuie amintit
„Publicul (succesulde public, n.n.)
i euharistia (
transubstan-tiation
) sunt cele mai mari mistere... ale na-turii”.De fapt, este greu de explicat apari
ia„succesului” într-un caz sau altul. Exemplulni-l poate oferi Augustin Buzura, ale c
ruiromane, înainte de 1989, erau c
utate de citi-tori pentru a descoperi „
opârli
ele” ce oco-leau cenzura; azi, acelea
i romane nu mai suntcitite de nimeni. Chiar dac
au fost traduse în nenum
rate limbi pe bani publici pe cândera director la Centrul Cultural Român.Nicolae B
lcescu, într-o scrisoare din1851, observa:
„Nu
 
tii ce lesne se face
 
i sedesface o popularitate în vreme de revolu
  
iedar nu numai atunci”
.În aceast
„capcan
” a succesului efemera c
zut Zaharia Stancu cu romanele sale -
 Descul
  
(despre care se spunea c
a
cut înconjurul lumii în „sandale de aur”)
i
 
-cinile sunt amare -
, publicate tot pe banipublici în foarte multe limbi, datorit
faptului

era pre
edintele Uniunii Scriitorilor
i a-great de conducerea P.C.R.Întorcându-ne la ce spunea B
lcescu, s
ne amintim de „revolu
ia” noastr
de la 1989,cu exhibi
ionismul televizat al acelei perioade,cu nelipsita prezen

de pe ecranele TV a luiIon Iliescu, Dinescu, Blandiana etc. Urmat în prezent de un... altfel de... reu
it
.
Talk-show
-uri, unele de o mare incultur

i vulga-ritate.Du
manul cel mai redutabil al „succesu-lui”, care de multe ori se confund
cu „pse-udo-succesul”, este spiritul critic, luciditatea
i demistificarea. Adversarii „succesului”sunt, în general, spiritele sceptice, satirice,polemice, ironice. Din aceast
cauz
ele n-au fost
i nu pot fi decât antipatice.Succesul presupune totdeauna
i o „do-

” de imprevizibil, hazard, aleatoriu
i vari-abil. Acest fapt m
duce la o singur
con-cluzie, direct
, simpl

i esen
ial
. Succesulnu trebuie luat, în esen

, foarte „în serios”,este, de fapt, doar o „iluzie”, o „himer
”, cumse spune în popor, „un foc de paie”, reac
iaspontan
a unui „public capricios”, sau aunui critic ce-
i laud
simpatiile (vezi: Alex
tef 
nescu ), pe care nu se poate pune nici obaz
, chiar dac
ne intoxic
cu emisiunile salepe mai toate canalele de radio
i televiziune.Într-un pasaj dintr-o scrisoare a lui Vol-taire, din 15 iulie 1768, se define
te cu claritate
i luciditate întreg mecanismul succeselorfalse, efemere
i inconsistente:
„...La Paris(domin
) succesele prodigioase, sus
  
inutede coterie, de spiritul de partid, de mod 
 ,de protec
  
ia trec
toare a unor persoane de prestigiu. Este o be
  
ie de moment, dar dup
 pu
  
ini ani iluzia se risipe
 
te”
.

a este, dar ce ne facem c
ace
ti bene-ficiari ai „succesului” efemer beneficiaz
, pâ-

una alta, de burse, premii, public
ri de

i, toate pe bani publici,
i chiar de medaliioferite de pre
edin
ii statului român. Mai în-totdeauna aceia
i scriitori care se afl
în con-ducerea Uniunii Scriitorilor sau a filialelor,prin autopropunere.Perspectiva istoric
, sistematizarea
i ve-rificarea pe texte au
i ele, mai ales în literaturaromân
, rostul lor. Unele c

i premiate deU.S.R.
i Ministerul Culturii sunt de un dile-tantism înduio

tor. Iar unii dintre ace
ti au-tori, din punct de vedere moral, sunt sub ori-ce critic
. Pe deasupra
i fo
ti colaboratoriai odioasei Securit

i. La noi nu exist
o „cri-tic
de idei”. Poate datorit
faptului c
o partedin critici au simpatii politice
i ideologice.Fenomen social
i istoric prin defini
ie,succesul reflect
ceea ce s-a numit „spiritulveacului”, „gustul timpului” sau „epoca ac-tual
”.Istoricii literari
i criticii declar
c
nu semai poate scrie în secolul XXI precum întimpul lui Homer, Eminescu sau Goethe. Cri-ticii sunt teoreticieni ai „adapt
rii la obiceiu-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->