Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IZBOR

IZBOR

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by radio121

More info:

Published by: radio121 on Oct 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2014

pdf

text

original

 
 
I Z B O R 
Galina Fjodorovna, ili, od milja, Galjenjka, bila je najmla
đać
erka novgorodskog boljara Fjodora Vsevoljskog. Njene tri sestre,Marusja, Zoja i Nina, behu nasledile od svoje majke, MarijeDobrini
č
in, k
ć
erke tulskog trgovca kožom, neobi
č
nu lepotu. Ravne,pepeljastoplave, meke, duge kose, prozra
č
no plavih o
č
iju,zlatnosme
đih trepavica, tankih noseva, bledog, pegavog lica;tanke u struku, vitke, sestre su, bez obzira na razliku od podve godine, bile neobič
no sli
č
ne. Toliko sli
č
ne da su ih jedvarazlikovali. Me
đutim, njihova spoljnja sl
nost bila je jedinozajedni
č
ko što su imale. Sve ostalo beše razli
č
ito. Toliko razli
č
ito isuprotno, da je, za neverovanje, izazivalo
č
u
đenje svih varošanaNovgoroda.
Recimo, Marusja beše lepa lenjivica. Zaljubljena u sebe iravnodušna. Ona je na život gledala kao na svoje haljine, moderne ibogato ukrašene. Bila je opsednuta svojim izgledom i neprekidno jerazmišljala kako da se provede i kako da uživa.
Č
udila se da ljudiimaju toliko vremena i volje da se bave nekim drugim, za nju, glupim iprostim poslovima. Za nju je njen novi sarafan od
č
oje, vatiran,opšiven zlatnim nitima, razbuktalog cvetnog dezena, koji se nikakonije uklapao u cvetne
č
izme sa visokom potpeticom i vrhovimazavrnutim na gore, predstavljao u ve
ć
oj meri nerešiv problem, negoglupo politi
č
ko pitanje: zašto poljski kralj Ladislav IV, kad je ve
ć
uzeo200.000 rubalja za odštetu, nije priznao Mihailu Fjodorovi
č
u nazivsamodržca svih ruskih zemalja. Marusja je, shvatii da je životkratak i prolazan, uživala u svakom trenutku svoje boljarske raskoši idokolice. I bila je sre
ć
na. Istinski sre
ć
na. Kao što su sre
ć
ni sviuniženi duhom.- Veselo, veselo... samo napred... veselo! - vikala je zajapurenaMarusja i tr 
č
ala po ku
ć
i, treskaju
ć
i neprestano vratima. A kada se, iznenada, u Marusjinom gnjecavom životu pojaviopskovski boljar, stari bogataš i razbludnik Andrej Petrov, ona se, bezve
ć
eg razmišljanja, udala za njega.- Ma, šta
ć
u, pa on je ta-ko sladak... ta-ko sladak! - mazno jegovorila i
č
upkala utegnutom mladoženji koziju bradicu.
 
Zoja Fjodorovna, jogunasta lepotica, nam
ć
or, kruta i hladna,
č
vrsta u svom teranju inata, gorda, prezrivo je odgurnula život ipovukla se u svoje mra
č
ne dubine. Ugušivši sva ose
ć
anja, prizivala je smrt i katastrofu. Sa gnušanjem je odbijala sve prosce, govore
ć
iroditeljima da ne
ć
e da se udaje. Nikad.- Udaja?! Svašta! Ne dolazi u obzir! -Cini
č
na i zajedljiva, na život je gledala, iz svoje mra
č
neperspektive, kao na besmisleno ponavljanje jada i patnje. Život u ovojnesretnoj zemlji ne može, kulturno i mirno, da se promeni. Jedino štosavest
č
oveku nalaže, pre nego što poludi, je da se, poputsamozvanca, Tušinskog Razbojnika, odmetne. Da raspusti ZemniSabor, da pripreti kozacima i da, bez straha, otera ove slabi
ć
eRomanove, koji, izgubljeni i uplašeni, umiru od silnog pla
č
a, jer imsuze suviše rashlade krv. Zoja bi bila spremna, spasavaju
ć
i ovurastrovanu i razbludnu zemlju, da kažnjava i ubija sve dok se neuvede Red i Disciplina. Za to bi vredelo živeti. Ta misao joj je vra
ć
alasnagu. A ono bolesno boljarsko brbljanje u ku
ć
i više nije mogla trpeti.- Budale! Sve bih ja to... za
č
as! -Nina Fjodorovna, prora
č
unata, agresivna i energi
č
nanovgorodska lepotica, za kojom su moskovski plemi
ć
i ludeli,izbegavala je prepirke sa Zojom. Nina nije volela isklju
č
ivost. Nijevolela krajnost. Plašila je monaška, asketska hladnokrvnost kojauništava strasti. Ona nije bežala od života. Prihvatala ga je i ponosnonosila, udaljuju
ć
i se od Marusjine banalne svakodnevice, ali,istovremeno, i od ljute isklju
č
ivosti Zojine. Ona je na život gledalatrgova
č
ki. Kompromis i dogovor rešavaju sve probleme. Ra
č
un sviimaju. Zato se vešto služila svojom lepotom, izbegavaju
ć
i sukobe saljudima. Znala je da je dobar glas njihove ku
ć
e njena zasluga.Matemati
č
kom preciznoš
ć
u vodila je porodi
č
ne knjige, upravljalaimanjem i poslovima, polako potiskuju
ć
i o
č
eva staromodnashvatanja. Ona se nije ustezala da naredi da se na smrt prebijemužik koji bi, ne slede
ć
i njene precizne naredbe, upropastio posao,kao što je, doduše škrto i retko, nerado nagra
đivala odane i verne.
- Na sve ja moram da mislim! Na sve! Zašto im služe te
č
upaveglavurde?! -Ku
ć
a Fjodora Vsevoljskog bila je iz godine u godinu svebogatija. Nina je poslom putovala po
č
itavoj Rusiji, ali kada jesagledala svu bedu i zaostalost sopstvenog naroda, odlu
č
ila je,gonjena nekom unutarnjom snagom, da krene na Zapad.
 
- Ovde, mi je tesno. Pretesno! Moram da iza
đem!
Godinu dana je provela van ku
ć
e, na putu po Poljskoj,Švedskoj i Engleskoj, a na povratku je obla severnu Rusiju irazvijene trgova
č
ke gradove Vologde, Ustjuga i Holmogorja. Narednegodine ku
ć
u Fjodora Vsevoljskog pose
ć
ivali su poljski plemi
ć
i,švedski knezovi i engleski trgovci, donose
ć
i sa sobom nešto novo.Nina se brzo prilago
đavala i menjala, ne obrać
aju
ć
i pažnju nacini
č
ne primedbe Zoje. Samo su je izlu
đivale sluge koje su,zatucane ruskim narodnim sujeverjem, teško prihvatalenovine.
- Nikad od njih ništa ne
ć
e biti! Nikad! Zaostali su i primitivni. Ah,bože, kako ih promeniti?!Nina je, ostaju
ć
i u mraku svoje devoja
č
ke sobe, leže
ć
i nale
đima, pogleda uprtog u tamu, shvatala da, pre ili kasnije,novgorodska provincija neć
e mo
ć
i da ispuni sve njene ideje.I da je, kako vreme odmi
č
e, sve više pritiska i guši ova turobnasredina. Njene zažarene o
č
i uperene su bile samo u jednu ta
č
ku -Moskvu! Samo jedna jedina, skrivena tajna, nikom ne izgovorena -Kremlj!Carska porodica! Vrhunac. U svojim no
ć
nim kombinovanjima,njenu pohlepu i taštinu dražila je misao o carskoj porodici. Ne, nijenju interesovalo da se približi dvoru. Niti je htela, dodvoravaju
ć
i se,da vodi trgova
č
ke poslove, koriste
ć
i naklonost dvora. Ona je htela - uporodicu. Da se orodi. Da u
đe u njih. I da, zašto da ne, ako jesreć
a posluži, postane carica. Ta misao, duboko skrivena, opijala jenjena
č
ula. Zanosila je i mamila.Ose
ć
ala je da ima snage. Da je sposobna.Znala je da bi bila poštovana ruska carica. Obožavana.- Zašto da ne?! Sposobnija sam i lepša od svih! -Sve se uklapalo u njen plan. Ona i carev najmla
đi sin, AleksejMihajlovič
, iste godine su bili ro
đeni. Car Mihail Fjodorovič
je,posle iznenadne smrti dvojice starijih sinova i prisilnog, sad ve
ć
izvesno, neuspešnog braka svoje k
ć
eri Irene sa danskim princomValdemarom, odredio na samrtnoj postelji, da ga Aleksej nasledi naprestolu.Starateljstvo nad mladim carevi
ć
em povereno je boljaru BorisuIvanovi
č
u Morozovu. Ona, Nina, je ve
ć
sa Morozovljevim ljudimatrgovala solju i dobro su zara
đivali.
 Ako bude mudra i strpljiva, ali nikako spora i neodlu
č
na,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->