Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Întrebările de Ce? Unde? Când? jucate în sezonul 6

Întrebările de Ce? Unde? Când? jucate în sezonul 6

Ratings: (0)|Views: 6,455|Likes:
Published by Natan Garstea
Întrebările de la jocurile petrecute în ultimul sezon la Moldcell-Cafe.
Întrebările de la jocurile petrecute în ultimul sezon la Moldcell-Cafe.

More info:

Published by: Natan Garstea on Oct 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 Întreb
ă
rile jucate în sezonul 6de „Ce? Unde? Când?” în format clasic
R
ă
spunsurile sunt scrise cu font de culoare alb
ă
. Pentru a le citi, selecta
ț
i cu mouse-ul spa
ț
iul dup
ă
 cuvântul „R
ă
spuns:”1.Întrebare de Nadia MelintiRichard Doherty, directorul unei companii inginere
ș
ti, este sigur c
ă
aceast
ă
inven
ț
ie a f
ă
cut mai u
ș
oar
ă
 via
ț
a unei genera
ț
ii întregi de copii.Iat
ă
câteva amintiri nostime din copil
ă
ria lui Richard Doherty: “În casa familiei mele Aceast
ă
inven
ț
ie eranumit
ă
Rick. Rick – dute-n-colo, Rick – vino-n-coace, Rick – mergi de te joac
ă
cu mingea”. Faptul c
ă
 acest obiect înc
ă
nu era inventat
 
îl ajuta s
ă
se men
ț
in
ă
în form
ă
în copil
ă
rie.Despre ce inven
ț
ie este vorba?
R
ă
spuns
:TelecomandaComentarii: În familia lui Richard Doherty, atâta timp cât nu era inventat
ă
telecomanda înc
ă
, el era utilizatde c
ă
tre p
ă
rin
ț
i drept instrument pentru schimbarea canalelor de televiziune: “Rick, schimb
ă
pe canalul 7.Rick, schimb
ă
pe canalul 2. Rick, fugi de te joac
ă
cu mingea”.Sursa:http://news.yahoo.com/eugene-polley-inventor-tv-remote-dies-96-160944363--finance.html2.Autor Polina Meleca Într-un articol din revista "Aeroflot" autorul descrie vizita într-un magazin de anticariat din Ierusalim.Vânz
ă
torul i-a oferit dou
ă
obiecte, care ar
ă
tau similar. Paradoxal, unul din obiecte costa mai mult decâtaltul. Vânz
ă
torul a explicat, c
ă
acum, la 500 de ani dup
ă
moartea autorului, iscusin
ț
a maestrului estepre
ț
uit
ă
mult mai mult decât lucru mecanic a unei ma
ș
ini. R
ă
spunde
ț
i exact, ce reprezenta obiectul maiscump.
R
ă
spuns
:Moned
ă
fals
ă
Sursa: "
Аэрофлот
" mai 20123.Întrebare de Octavian Sire
ț
eanuUrm
ă
toarea prefa
ță
a fost publicat
ă
dup
ă
apari
ț
ia trilogiei „Turnul întunecat” de Stephen King:„Aceast
ă
carte este dedicat
ă
Juliei Egli
ș
i lui Marsha de Filippo. Ele r
ă
spund la scrisorile care-mi suntadresate, iar majoritatea scrisorilor din ultimii doi ani s-au referit la Roland din Ghilead, pistolarul. […]”.Pe ce carte apare prefa
ță
din care vi s-a citit doar începutul?
R
ă
spuns
:Turnul Întunecat 4Se accept
ă
: Turnul Întunecat: Vr
ă
 jitorul
ș
i globul de cristalComentariu: Trilogia Turnului Întunecat a fost scris
ă
în perioada 1982-1991. Cele 2 asistente au fostcople
ș
ite de rug
ă
min
ț
ile cititorilor ca autorul s
ă
continue seria. Dup
ă
spusele scriitorului, cele 2 au fostcele care au insistat ca el s
ă
continue. În prezent, seria con
ț
ine 8 romane.Surs
ă
: Turnul Întunecat:Vr
ă
 jitorul
ș
i globul de cristal4.Întrebare de Andrei Lutenco
 
Aten
ț
ie, în întrebare sunt înlocuiri. Conform legendei, înainte de moarte acest b
ă
rbat a ales X în loc de Y,sim
ț
indu-se nedestoinic de ultima. Numi
ț
i-l pe acest b
ă
rbat dac
ă
de atunci asociem X cu el.
R
ă
spuns
:Sfântul Andrei.Comentariu: X – este crucea sfântului Andrei;5.Întrebare de Grigori Alhazov.„X” ap
ă
rut în 2005 era interzis în X din cauza asem
ă
n
ă
rii unui personaj cu un
ș
ir de politicieni careajungeau la putere în urma numeroaselor lovituri de stat. Ce am înlocuit cu X?
R
ă
spuns
:Madagascar.Comentariu: personajul – regele auto-proclamat al lemurilor Julian. Autorit
ăț
ile Madagascarului auconsiderat c
ă
este o parodie la situa
ț
ia politic
ă
din
ț
ar
ă
.Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Мадагаскар
_(
мультфильм
)6.Întrebare de Grigori Alhazov În reportajul de la cursa ce s-a desf
ăș
urat în condi
ț
ii climaterice calde, comentatorul canalului Eurosport aspus c
ă
mul
ț
i sportivi au ales TRANSPORTURI AERIENE. Ce am înlocuit prin TRANSPORTURIAERIENE?
R
ă
spuns
:schiuri acvatice (schiuri pentru apa etc.)Comentariu: era o curs
ă
de biatlon. În limbajul profesional schiuri pentru condi
ț
ii calde se numesc schiuriacvatice, deoarece sportivul se deplaseaz
ă
practic pe ap
ă
ce acoper
ă
z
ă
pada.7.Autor: Octavian Sire
ț
eanuDup
ă
spusele autorului, acesta a aflat abia mai târziu c
ă
Montag este numele unei companiiproduc
ă
toare de hârtie, iar Faber – al unui produc
ă
tor de creioane. Numi
ț
i autorul.
R
ă
spuns
:Ray BradburyComentariu: Este vorba despre 2 personaje centrale din romanul “Farenheit 451” de Ray Bradbury.Sursa: Postfa
ț
a romanului “Farenheit 451” de Ray Bradbury8.Întrebare de Sergiu Gherghelegiu În romanul lui Mihail Bulgakov „Garda Alb
ă
” sunt descri
ș
i anii de r
ă
zboi civil
ș
i conflicte na
ț
ionale în fostulImperiuRus. Într-un episod al romanului unul din personaje întreab
ă
de vecinul s
ă
u, un na
ț
ionalistucrainean, cum se traduce din rus
ă
în ucrainean
ă
denumirea unui animal. La primirea r
ă
spunsului,acesta întreab
ă
ironic cum se traduce în limba ucrainean
ă
denumirea unui alt animal, la care vecinul,iritat, îi r
ă
spunde c
ă
în Ucraina aceste animale nu se întâlnesc. Peste un minut numi
ț
i ambele animale.
R
ă
spuns
:Motan
ș
i BalenaComentariu :
Кот
 
и
 
Кит
9.Întrebare de Eugenia GrosuAtunci când eroul din ˝B
ă
trânul
ș
i marea˝ de Ernest Hemingway a vrut s
ă
fac
ă
ceva,
ș
i-a dat seama c
ă
întimpul zilei ar fi trebuit s
ă
stropeasc
ă
puntea cu ap
ă
, pentru ca seara s
ă
poat
ă
face aceasta cu mai marepl
ă
cere. Ce vroia el s
ă
fac
ă
,
ș
i de ce ar fi fost mai bine s
ă
stropeasc
ă
puntea cu ap
ă
.
R
ă
spuns
:S
ă
m
ă
nânce. Dup
ă
evaporarea apei, ar fi r
ă
mas sare pe punte.
 
Comentariu: B
ă
trânul mânca pe
ș
te crud
ș
i seara
ș
i-a dat seama c
ă
pe
ș
tele va fi mai gustos s
ă
rat, dar nuavea sare pe barc
ă
. De aceea s-a gândit c
ă
dac
ă
stropea puntea cu ap
ă
, dup
ă
ce se evapora apa, aveas
ă
r
ă
mân
sarea.Sursa: ˝B
ă
trânul
ș
i marea˝ de Ernest Hemingway10.Întrebare de Sergiu GherghelegiuEroul principal al romanului «Noaptea de Sînziene”, Îl utilizeaz
ă
pentru a descrie lumea real
ă
comparândîncercarea sa de evadare în ve
ș
nicie cu ni
ș
te tentative de a g
ă
si locuri slabe în înveli
ș
ul acestuia. Numi
ț
i-l,
ș
tiind c
ă
în urm
ă
cu aproximativ 500 ani, altcineva a f
ă
cut aceasta, îns
ă
într-un mod cu mult maiprozaic.
R
ă
spuns
:OulComentariu :
Ș
tefan considera c
ă
lumea este un ou iar pentru a evada în ve
ș
nicie e necesar de a-i g
ă
silocurile slabe ale cojii
ș
i a le sparge. Cristofor Columb a spart un ou în disputa cu un nobil spaniol.11.Întrebare de Ion-Mihai Felea În cartea pentru copii ”35 mai” de Erich Castner, personajele ajung într-un t
ă
râm de basm
ș
i fac o vizit
ă
 
ță
rii Eroilor
ș
i Conduc
ă
torilor, unde se desf
ăș
ura la acel moment o Olimpiad
ă
. La una dintre probe,Alexandru Macedon, pornit cu un avans neînsemnat, câ
ș
tig
ă
în fa
ț
a adversarului, de
ș
i acela era vizibilmai rapid. Dar cine era adversarul lui Macedon?
R
ă
spuns
:AhileComentariu: Aluzie la paradoxul lui Zenon cu Ahile
ș
i broasca.12.Întrebare de Grigori Alhazov.Citat dintr-o enciclopedie umoristic
ă
: „Adult – omul care a încetat s
ă
mai creasc
ă
(cuvânt omis)
ș
i acumcre
ș
te (alt cuvânt omis)”. Cuvintele omise le pute
ț
i întâlni în timpul unui exerci
ț
iu intelectual. Ce cuvinteam omis?
R
ă
spuns
:vertical, orizontal.Comentariu: exerci
ț
iul intelectual – cuvinte încruci
ș
ate. Adultul nu mai cre
ș
te, ci doar se îngra
șă
.Sursa:
А
.
Кожевников
, "
Энциклопедия
 
ляпов
",
Олма
 
медиа
 
групп
, 2009.13.Autor: Grigori Alhazov.Autorul întreb
ă
rii s-a confruntat cu probleme, c
ă
utând al doilea fapt pentru aceast
ă
întrebare, de aceea abazat-o pe un singur fapt. KOROLIOV este singura persoana în istoria SUA care a fost nu numaiguvernatorul a dou
ă
state SUA, dar
ș
i pre
ș
edinte a unui stat independent. Probabil c
ă
nu-l cunoa
ș
te
ț
i, darcu siguran
ț
a a
ț
i auzit numele lui în alt
ă
calitate. Ce cuvânt am înlocuit cu KOROLIOV?
R
ă
spuns
:HoustonComentariu: Samuel Houston a fost guvernatorul statului Tennessee, apoi pre
ș
edintele Texasuluiindependent, iar apoi guvernatorul statului Texas aderat la SUA. Ora
ș
ul Houston este cel mai mare ora
ș
 din Texas, acolo se afl
ă
NASA Space Center. Prima fraza a întreb
ă
rii face referire la celebra fraza„Houston, we have a problem”. În ora
ș
ul Koroliov se bazeaz
ă
centrul spa
ț
ial rusesc.Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Хьюстон
,_
Сэм

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->