Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Afis - Burse de Ajutor Social

Afis - Burse de Ajutor Social

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by Popescu George

More info:

Published by: Popescu George on Oct 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2012

pdf

text

original

 
 
Bursele de ajutor social
se acord
ă
elevilor, la cerere, în func
ț
ie desitua
ț
ia material
ă
a familiei sau a sus
ț
in
ă
torilor legali.1.Valoarea bursei este de 60 lei.2.Bursele de ajutor social
se acord
ă
la începutul anului
ș
colar
 
ș
i suntrevizuite semestrial, în func
ț
ie de modific
ă
rile intervenite în veniturile netelunare ale familiei.3.Pot p
ă
stra bursa
elevii promova
ț
i
ș
i cu nota 10 la purtare.
4.Bursele de ajutor social se acord
ă
urm
ă
toarelor
categorii
de elevi
înscri
ș
i la cursurile cu frecven
ță
din înv
ăță
mântul preuniversitar de stat:A/.
orfani
 
de ambii p
ă
rin
ț
i sauB/.
bolnavi
 
de TBC
ș
i care se afl
ă
în eviden
ț
a dispensarelor
ș
colare ori-bolnavi de diabet,-boli maligne,-sindromuri de malabsorb
ț
ie grave,-insuficien
ț
e renale cronice,-astm bron
ș
ic,-epilepsie,-cardiopatii congenitale,-hepatit
ă
cronic
ă
,-glaucom,
1
 
-miopie grav
ă
,-boli imunologice sau infesta
ț
i cu virusul HIV ori-bolnavi de SIDA, sau care sufer
ă
de-poliartrit
ă
juvenil
ă
,-spondilit
ă
anchilozant
ă
ori-reumatism articular,-handicap locomotor;C/.
elevi din mediul rural
,
care sunt
ș
colariza
ț
i într-o alt
ă
localitate,întrucât nu au posibilitatea s
ă
studieze într-o unitate de înv
ăță
mânt dinlocalitatea de domiciliu;D/.
elevi proveni
ț
i din familii
care îndeplinesc în mod cumulaturm
ă
toarele condi
ț
ii:1.
nu realizeaz
ă
un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membrude familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
2.
nu de
ț
in terenuri agricole cu o suprafa
ță
mai mare de 20.000 mp, înzonele colinare
ș
i de
ș
es,
ș
i de 40.000 mp, în zonele montane.
Note:1.
Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe bazacertificatului eliberat de medicul specialist
ș
i avizat de medicul defamilie/medicul de la cabinetul
ș
colar;
2
 
2.
Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familiese vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucr
ă
toare alefiec
ă
rui semestru (!!!).
3.
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau încalcul toate veniturile
cu caracter permanent realizate de membriifamiliei,
inclusiv aloca
ț
ia suplimentar
ă
pentru copii.
4.
Bursa de ajutor social se poate acorda
ocazional (!!!)
, o dat
ă
pean,
ș
i elevilor de la cursurile cu frecven
ță
din înv
ăță
mântulpreuniversitar de stat, ale c
ă
ror venituri nete lunare pe membru defamilie nu dep
ăș
esc 75% din salariul minim net pe economie.
5.Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza
documentelor
doveditoare ale veniturilor,6.Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie s
ă
fie cel pu
ț
in egal cucuantumul lunar al bursei de ajutor social.7.
Bursele de ajutor social se acord
ă
 
ș
i pe perioada vacan
ț
elor
ș
colare
în urm
ă
toarele situa
ț
ii:a). a) elevilor care au promovat anul
ș
colar sau celor care la sfâr
ș
itul anului
ș
colar
sunt corigen
ț
i la o singur
ă
disciplin
ă
de înv
ăță
mânt
 
ș
i au mediaanual
ă
 
10 la purtare;
b
) absolven
ț
ilor înv
ăță
mântului gimnazial care fac dovada c
ă
au fostadmi
ș
i în liceu
/înv
ăță
mânt profesional, cursuri cu frecven
ță
, într-o unitate deînv
ăță
mânt preuniversitar de stat;c)
elevilor declara
ț
i repeten
ț
i din motive medicale, dovedite prindocumente medicale.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->