Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ-HY

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ-HY

Ratings: (0)|Views: 133 |Likes:
Published by aktekin_taner

More info:

Published by: aktekin_taner on Oct 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
tmmob
makina mühendisleri odası
 
ENDÜSTRĠYEL veBÜYÜK TÜKETĠMLĠTESĠSLERĠN DOĞALGAZADÖNÜġÜMÜ MÜHENDĠS
 
 YETKĠLENDĠRME KURSU
 
Sürüm : MMODG: 2011 / V1.0
 
Eğitimin
 
Amacı
:
Ülke ve toplum
yararları
 
doğrultusunda
Endüstriyel veBüyük Tüketimli Tesislerde ekonomik, güvenli, kaliteli
Doğalgaz 
 
Tesisatı 
 hizmetlerinin projelendirilmesinde,
üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak
meslektaĢlarımızın
bilgi birikimlerinin
geliĢtirilmesine
 
katkıda
bulunmak ve belgelendirilmelerini
sağlamaktır 
.
 
Eğitimin Ġçeriği :
 
1
- TANIMLAR2-
DOĞALGAZ ve ÖZELLĠKLERĠ
 3-
KAYNAKTAN KULLANIMA DOĞALGAZ
4-
GAZ TESLĠM NOKTALARI
a-
Bina Servis Kutuları
 b-
Basınç DüĢürme ve Ölçüm Ġstasyonları
 5-
ENDÜSTRĠYEL TESĠSLERDE DOĞALGAZ TESĠSATI YAPIM KURALLARI
6-
BORULARIN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ
 7-
TEST ve KONTROLLER, GAZ VERME, ĠġLETMEYE ALMA
 8-
ENDÜSTRĠYEL TESĠSLER ĠÇĠN DOĞALGAZ YAKICILARI
a- Kazanlar, Brülörler, Sanayi Bekleri ve 2.Kademe Gaz Yolu Armatürlerib-
Endüstriyel Mutfak Tesisatları
 c-
Radyant Isıtıcılar 
 d-
El ġalomaları
 9-
DOĞALGAZ BACALAR
 10- HAVALANDIRMA11-
KAZAN DAĠRESĠ ELEKTRĠK TESĠSATLARI
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->