Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Humana Genetika - Izborni

Humana Genetika - Izborni

Ratings: (0)|Views: 74 |Likes:
Published by Samra Ibrahimkadić

More info:

Published by: Samra Ibrahimkadić on Oct 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
11
1.
 
Sta je tumor?
Tumor znaci oteklina,a sinonimi su neoplazma,karcinom,sto se odnosi natumor neoplasticnog porijekla.Tumor u sirem smislu moze biti uzrokovan i edemom,krvarenjem ili neoplasticnom proliferacijom.
2.
 
Podjela tumora:
 
Prva podjela : karcinom,sarkomi,leukemije i limfomi,embrionalni tumori.
 
Druga podjela : benigni,neinvazivni (Carcinoma in situ),invazivni (maligni) tumori.3.
 
Hiperplazija
 – 
pojacana proliferacija ili bujanje celija.
Displazija
 – 
poremecaj reda celija u tkivu,npr. u strogo stratificiranom epiteluporemete se slojevi.
Metaplazija
 – 
izmjena celija u nekom tkivu
 – 
npr.viseslojni plocasti bez orozavanja uviseslojni plocasti sa orozavanjem.4.
 
Karakteristike tumorskih celija
 Atipija jedara
 – 
hiperhromazijaAtipija celija
 – 
patoloske mitozeAtipija tkiva
 – 
patoloski krvni sudovi.5.
 
Rast tumorskih celija
razvija se autonomno i nije pod kontrolom organizma,nego setkivo razvija autonomno i nesvrsishodno.Ipak za neke tumore bitni su faktori rasta,npr.hormoni,koje dobijaju od organizma,a na te faktore se u onkologiji vrlo cestoterapijski djeluje.6.
 
Pored poremecaja na genotipskom nivou za pravi nastanak tumora bitan je i fenotipskiefekat.On se manifestira:
 
pretjeranim rastom
 
lokalnom invazivnoscu
 
metastaziranjem…
 
7.
 
Faktori rasta djeluju na tri nacina:
 
autokrino
 – 
djeluje na celiju koja ga stvara
 
parakrino
 – 
djeluje na celiju u blizini one koja ga je stvorila
 
endokrino
 – 
djeluje na udaljene celije.
8.
 
.Rast tumorske mase karakterise:
 
veci broj celija koje se dijele
 
veci broj celija koje umiru
 
velika frakcija rasta.
 
22
9.
 
Geneticka informacija?
Geneticka informacija se ne odnosi samo na medicinske cinjenice.Ona je po dosta togaposebna.Njene osobitosti su u tome da vrlo licna,vazna za pojedinca,ali i za cijeluporodicu.Trajna i diskriminacijska,a moze imati i sposobnost predskazanja ljudskesudbine.U psiholoskom smislu,generira negativne osjecaje poput straha,nesigurnosti,krivnje,sramote,te moze dovesti do ozbiljnog poremecaja dinamike u porodici.Imajuci uvidu raznolikost situacija u kojima se traze geneticka ispitivanja i razlicite implikacijekoje one mogu imati,HDHG navodi osnovne smjernice genetskog savjetovanja,prihvacajuci da u praksi uvijek moze doci do situacija koje mogu zahtijevati posebanpristup.
10.
 
Geneticko savjetovanje prije genetickog ispitivanja?
Prvi razgovor i pregled u genetickom savjetovanju obuhvata prikupljanje informacijavaznih za problem,za koji se trazi savjet,sto ukljucuje detaljnu porodicnu anamnezu,sastavljanje porodicnog stabla,licnu anamnezu,klinicki pregled te postavljanje pocetnedijagnoze i ordiniranje odgovarajucih pretraga,medju kojima su i geneticki testovi.Prijegenetickih ispitivanja potreban je razgovor sa ispitanikom,koji treba obuhvatiti: opissimptoma i prirodnog toka bolesti,mogucnosti prevencije rane dijagnoze i lijecenja,tesuzbijanje komplikacija,osnovne informacije o ulozi gena\hromozoma,o nasljedjivanju,prenosu bolesti koja se ispituje,velicina rizika ponavljanja bolesti u porodici.
11.
 
Dijagnosticki testovi?
Geneticko ispitivanje se provod kod osobe koja ima simptome\znakove odredjenogporemecaja kako bi se bolest potvrdila ili iskljucila.Ovaj oblik genetickog ispitivanja vrlo je slican uobicajenim laboratorijskim ispitivanjima u medicine,ali ipak ima dubljihimplikacija na ispitivane osobe i clanove porodice,pa je indicirano savjetovanje,prijeispitivanja i nakon dobivanja rezultata pretraga.
12.
 
Presimptomsko ispitivanje?
Termin presimptomsko ispitivanje koristi se u situacijama kada pozitivan rezultat testaukazuje na to da ce se bolest od zdravog ispitanika neizbjezno razviti tokom njegovogzivota.Uz ova ispitivanja obavezno je geneticko savjetovanje prije i poslije genetickogtesta,a savjetovaliste treba osigurati I patolosku potporu.Predskazajucim testovima smatramo one ciji pozitivan rezultat zdravim pojedincimaukazuje da imaju znatan rizik da ce tokom svog zivota razviti neku bolest.
 
33
13.
 
Prenatalno ispitivanje?
Prenatalno geneticko testiranje odnosi se na koristenje metoda molekularne genetike icitogenetike tokom trudnoce s ciljem postavljanja dijagnoze kod ploda.Genetsko savjetovanje neophodno je prije zahvata nakon dobijanja rezultata ispitivanja.
14.
 
Vektori?
Vektori sluze za isporuku terapeutskih gena u celiji pacijenata.Onog trena kada se nadjuu celiji moraju korektno funkcionisati.Organizam pacijenta moze odbiti tretmane.
15.
 
Terapije somatskim celijama?
Maticne celije su nespecijalizovane celije koje su definirane svojim kapacitetom zasamoobnavljanje i sposobnoscu da se diferenciraju u specijalizovane celije mnogihcelijskih linija.Somatske maticne celije mogu se diferencirati u tipove celija koje senalaze u tkivu iz kojeg poticu.Transplantacija kostane srzi je oblik terapije somatskimmaticnim celijama koji se koristi vise od 40 god..Moze da bude vrlo efikasan u lijecenjumnogih genetskih poremecaja u koje spadaju ADA diferencijacija,glikogenoze,Franconijeva anemija,visok pridruzen rizik od infekcije usljed imunosupresije i bolesti.Glavni ogranicavajuci factor je nedostatak davaoca pogodne kostane srzi.Transplantacijamaticnih celija in utero daje novi nacin lijecenja genetskih poremecaja sa ongenitalnihpocetkom.
16.
 
.------plantacijska geneticka dijagnostika (PGD)?
Koncept PGD je u tome da se genetska analiza izvrsi jos prije implantacije embrija u
maternicu.To je moguce biomedicinskom oplodnjom.Oplodnja se izvrsi u “in vitro”
uslovima kada je embrio u osmocelijskom stadiju,mikromanipulacijom se oduzme jedna,odnosno dvije blastomere sa kojim se uradi genetski test pomocu PCR ili FISHmetode za odredjivanje hromosomskih aberacija.
17.
 
Gradja tumora?
Parenhim (malign promijenjene celije)Stroma (krvni sudovi I vezivo).18.
 
Lupoplazija
 – 
smanjena diferenciranost celija.
Anaplazija
 – 
potpuni gubitak diferenciranosti celije (pa se ne zna iz kojeg tkiva tumorpotice).
Displazija
 – 
poremecaj redanja celija.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->